Stärkande gröt till äldre personer

Ansvarig för projektet
Staffan Karlsson, Forskare/Docent
Institutionen för Hälsovetenskaper
Lunds universitet
Telefon: 046-222 1832, 0703-221832
Medarbetare
Albert Westergren, Professor
Sektionen för Hälsa och Samhälle
Högskolan Kristianstad
Projektet är godkänt av Regionala
Anna Condelius, Forskare/Universitetsadjunkt
etikprövningsnämnden i Lund
Institutionen för Hälsovetenskaper
Lunds universitet
Projektet stöds av
Stärkande gröt till
äldre personer
Genomförande av projektet
Syftet med projektet
Undersöka näringstillstånd och
kroppens försvar mot infektioner hos äldre
personer som äter gröt baserad på råmjölk
Vad ska undersökas?
Om gröt baserad på råmjölk till äldre med risk
för undernäring förbättrar:

näringstillståndet

kroppens försvar mot infektioner
Vem vänder sig projektet till?

Under 4 veckor inleds frukosten med en
portion gröt baserad på råmjölk
Äldre personer som bor i särskilt boende
inom Vardagas verksamhet i Skåne

Efterföljande 8 veckor ätes enbart vanlig
frukost
Personer som riskerar att drabbas av
undernäring

Näringstillståndet mäts med ett särskilt
formulär

Blodprovs tas vid två tillfällen för att
mäta kroppens försvar mot infektioner
Projektets betydelse
Projektet kan ge kunskap om hur
undernäring och infektioner kan
förebyggas hos äldre personer