Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig

Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad
och rymlig verkstadsbyggnad samt åker
Presentation
I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage,
verkstadsbyggnad och vedlider samt åkermark. Fastigheten har en areal om 1,1000 ha och
ligger vackert med fin utsikt över vidderna i naturskön landsbygdsmiljö.
På fastigheten finns ett bostadshus som enligt uppgift är uppfört under 1940-tal i 1 plan i
stående stock, delvis källarvåning under och med mellanbjälklag i betong, taket lagt i plåt
och fasaden är brädfordrad. På tomten finns ett rymligt garage uppfört under 1990-talet på
gjuten platta (ca 7*9 m) i träkonstruktion och plåttak, med dubbla portar för två bilar samt
förråd mot norr. Byggnaden är i mycket gott skick. Vidare finns ett äldre vedlider, uppfört i
träkonstruktion.
På mitten av tomten finns en verkstadsbyggnad/lagerbyggnad, uppförd på 1960-talet (ca
16*8 m) på gjuten platta, träspirning med plåtfasad och plåttak. I verkstadsdelen finns
stålbalk för kraftigare lyft. Byggnaden är i gott skick.
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Väster om infarten och tomten ligger den långsmala åkern (utarrenderad årsvis enligt
muntlig överenskommelse).
Bostadshuset inrymmer i nedre planet; hall, kök, sovrum, allrum samt badrum. Övre planet
inrymmer två sovrum varav det ena är större samt ett minikök (ej helt färdigställt) med
matrum mot söder. I källarutrymmet finns förvaringsutrymmen samt bastu.
Huset har varit obebott i många år. Renovering ar har gjorts på 1990-talet; nästan samtliga
fönster är bytta och badrummet har renoverats. Förutom köket har nedre våningens rum
renoverats. Övrevåningen har likaså renoverats, bl a nya element, men verkar ha sparsamt
med isolering.
Huset har fortfarande stort behov av renovering. Köket behöver renoveras. Vid skorstenen i
övre våningen syns spår av svart ”beck” som sipprat ut. Detta bör ses över och kan föranleda
skorstensrenovering.
Eldstäderna behöver inspekteras av sotare innan användning. Säljaren känner inte till deras
skick och ansvaret för all renovering och reparation faller på köparen.
Uppvärmning av huset sker genom direktverkande el till fristående element. Eldstäder som
alternativ när de inspekterats och restaurerats. Eldstäder finns; i köket en köksspis, kamin i
sovrum samt kakelugn i vardgsrum. I övre våningen finns en kamin i stora rummet.
Vatten och avloppsfrågan behöver ses över. Finns borrbrunn med pump i källaren (från
1990-tal). Kommunalt vatten finns vid infarten till fastigheten (längs Vårdövägen). Avloppet
behöver förnyas för att uppfylla miljökraven.
Källaren har behov av renovering.
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Visning
Enligt överenskommelse
Utgångspris
75 000 €
Adress
Ordsnidargränd, Vargata, Vårdö
Fastighetsbeteckning 941-413-5-55
Byggnadsår
Bostadshus ca 1940-tal (ca 8*10 m), garagebyggnad 1990-tal (ca 8*9
m), verkstadsbyggnad ca 1960-tal (ca 8*16 m)
Tomt
1,1000 ha
Vatten och avlopp
Vatten från borrbrunn med pump i källaren, avlopp till septiktank,
uppfyller inte miljökrav.
Uppvärmning
Direktverkande el
Tillträde
Enligt överenskommelse vid köpslut
Vägbeskrivning
Kör mot Vårdö, längs Vårdövägen till Vargata, ca 300 m förbi busskur,
sväng vänster in på infarten till objektet (Lyyskis skylt).
Kostnader
På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4 % av köpeskillingen (dock
inte för köpare av första bostad, minst 50 % som är mellan 18-39 år)
samt kostnad för köpebrev 268 € (inklusive moms) och offentligt
bevittnande vid fastighetsköp 120 €.
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
INTERIÖRBILDER FRÅN BOSTADSHUSET
Övreplanets allrum samt sovrum med inbyggda garderober
Rymligt kök med vedspis
Övre plan matrum intill pentryt
Allrum samt rymligt sovrum i bottenplan
Badrum på nedreplanet
.........
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
EXTERIÖRBILDER FRÅN FASTIGHETEN
Bostadshusets norra sida
Dubbelgaraget med förråd
Verkstadsbyggnad med förråd
Uppfarten till gården
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
RIKTGIVANDE FASAD- OCH PLANRITNINGAR AV BOSTADSHUSET
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
RIKTGIVANDE PLANRITNING AV GARAGET
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]
Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn – Tel. 018-23510, 018-23507
www.lyyski.ax – E-post: [email protected]