Effekter och mervärden i InnoBuild

SLUTKONFERANS OM
Effekter och mervärden i InnoBuild
– Framtidens vård och omsorgsboende
för äldre
När behov möter lösningar uppnår man ett samspel som ger ett stort
mervärde och organisatoriska förändringar.
Plats: Teatergatan 1, Falun
Datum: 3 - 4 december 2015
Nästa
Falu kommun
Sustainable high tech buildings for senior citizens
varför ska du delta?
Nu har Falun med sin spetskompetens på hållbart byggande och Lyngdal med sin
spetskompetens på välfärdsteknologi samverkat i 3 år med gemensamma upphandlingar.
Resultatet är att dessa två kommuner nu
Målgrupp:
är i framkant i Norden på utveckling och
Fackpersoner, ledare och politiker i offentlig
genomförande av funktionsprogram sett från ett
verksamhet inom bygg, hälsa och inköp.
verksamhetsperspektiv. De har uppnått både
Kommuner, andra myndigheter och leverantörer.
bättre och billigare lösningar.
Lär dig om:
•Metoden för innovativ offentlig upphandling.
InnoBuild är ett treårigt EU stöttat projekt med
•Hur man använder kunskap om marknaden i en
mål om att förbättra processen för offentlig
upphandling. I projektet har två kommuner
upphandling
•Hållbart byggande
slutit avtal för att bygga framtidens vård och
•Effektiv drift
omsorgsboenden. Detta har gjorts med hjälp
•Det senaste inom välfärdsteknologi
av det norska leverantörutvecklingsprogram-
•Organisatoriska förändringar i
mets metod för innovativ offentlig upphandling.
upphandlingsprocessen
Fokusområden är hållbara material, välfärds-
•Hur man förverkligar mervärden
teknologi och kostnad.
•Rundvisning i två vård och omsorgsboenden i
Se www.innobuild.eu för mer information.
InnoBuild projektet.
Tilbaka
Nästa
Sustainable high tech buildings for senior citizens
program
Konferansier: Åke Persson, verksomhetsledare, Byggdialog Dalarna
och Elisabeth Sundholm, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT
DAG 1
11.00
LUNCH
09.00
12.00
VÄLKOMMEN
Susanne Norberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande,
Falu kommun
PRESENTATION AV DAGEN
Åke Persson
09.05
12.15
INITIATIV TILL ETT EU-PROJEKT
Philippe Le Quement, Policy Officer, European Commission
12.40
INNOBUILD OG DE STORE EUROPEISKE UTFORDRINGENE
Ronny Bjørnevåg, prosjektleder, Lyngdal kommune
TEMA: VÄLFÄRDSTEKNOLOGI
Inledning Välfärdsteknologiska lösningar
09:15 Välfärdsteknologiska lösningar
Jonas Hampus, sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling,
omvårdnadsförvaltningen, Mikael Sundell, brand och säkerhetsprojektör
och Tony Eriksson, eltekniker, Falu kommun
10.10
13.00
TEMA: INKÖP
13.00 Inledning inköp
13.10 Innovative offentlige anskaffelser
Per Harbø, programleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling
13.30 Leverandørdialog
Karl-Emil Erlandsen, leder plan og økonomi, og Kerstin Eikeland,
driftsingeniør tekniske tjenester, Lyngdal kommune
13.50 Falumodellen för upphandling
Hans O. Johansson, avtalscontroller, Falu kommun
EFFEKTER, GEVINSTER OG ORGANISATORISKE LØSNINGER
Ronny Bjørnevåg, prosjektleder, Lyngdal kommune
11.10
PAUSE
11.30
UPPSTART AV SVENSKT LEVERANTÖRSUTVECKLINGSPROGRAM
Niklas Tideklev, prosjektledare tidlig dialog och innovationsupphandling, Upphandlingsmyndigheten
11.55
HVA NÅ?
Per Bendixen, spesialrådgiver, Kommunenes Sentralforbund
PAUSE
12.20
14.30 Beställarens förutsättningar - metodval för upphandling
och genomförande
Per Johan Backlund, Structor Dalarna AB
MULIGHETER FRA EU SETT I KOMMUNALT PERSPEKTIV
Bodil Agasøster (Ph.D.), leder av Sørlandets Europakontor i Brussel
12.45
AVSLUTNING OCH LÄTT LUNCH ATT TA MED
14.00
Tilbaka
DAG 2
14.50
TEMA: BYGG
14.50 Inledning bygg
15.00 Funktionsprogram
Jonas Hampus, sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling,
omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun
15.20 Arkitektur, organisation och innovation
Anna-Lena Gull, verkställande direktör, Innordica Design
15.40 Hållbart byggande och träbyggnation
Olle Wiking, teknisk chef, Serviceförvaltningen, Falu kommun
16.00 Sammanfattning av dagen och info om rundvandringen
Åke Persson
16.10
RUNDVISNING I INNOBUILD / PRE-INNOBUILD
Vård och omsorgsboendet i Hälsinggården samt Kårebacken
20.00
GEMENSAM MIDDAG
Nästa
Sustainable high tech buildings for senior citizens
praktisk info
Hotell/övernattning
Konferenslokal
Detta bokar deltagaren själv.
Konferenslokalen Dalateatern, ligger centralt i
Se VisitDalarna: www.visitdalarna.se/sv/bo/ eller
Falun endast en kort promenad från Falu
ring 0771-62 62 62. Ingår ej i konferensavgiften.
centralstationen.
Konferensavgift, lunch och middag
Tåg – se www.sj.se
Konferensavgift: 1200 SEK + moms 300 SEK = 1500
SEK per deltagare. Lunch båda dagarna ingår i
Kontakt
konferensavgiften om man anmält sig i tid.
Erik Edquist: [email protected] tel: +4623-82445
Pris för gemensam middag: 300 SEK + moms 36 SEK
Olle Wiking: [email protected] tel: +4623-82182
= Totalt: 336 SEK. Föranmälan krävs.
Anmälan
Görs på anmälningsformulär:
http://goo.gl/forms/Hi0gCuFulF
Före den 24 november 2015.
Tilbaka
Sustainable high tech buildings for senior citizens