Lätt att äldre- anpassa och serva”

Fokus Våtrumskassetter: Lintec Combisystem
”Lätt att äldreanpassa och serva”
Lintec lanserar i dagarna uppdaterade versioner av sina våtrumskassetter. De nya versionerna är bland annat förberedda för äldreanpassning, har helt avtagbar front och flyttbart porslin. Dessutom går det att välja till
avloppsvärmeväxlare.
L
Thörner Norin och Jan
Karlsson flankerar en av
Lintecs våtrumskassetter.
54 VVS-FORUM NR 4 APRIL 2015
STARTÅR: 1990.
SÄTE: Märsta.
VERKSAMHET: Våtrumskassetter, WC-mo-
duler, rehabsystem för äldre- och trygghetsboenden samt schakt.
ÄGARE: Calibra AB.
VD: Jan Karlsson.
ANTAL ANSTÄLLDA: 7.
OMSÄTTNING: Cirka 15 miljoner kronor.
Text och foto: Hans Hellberg
intec var bland de första
att sälja våtrumskassetter i
Sverige.
– Vi var också först med
att teckna avtal med Säker
Vatten om monteringsanvisningar för
våtrumskassetter, säger vd Jan Karlsson
Fakta/Lintec Combisystem
och marknadschef Thörner Norin när de
tar emot på kontoret i Arlanda stad.
Här delar man lokal med moderföretaget Calibra som svarar för tillverkningen
av kassetterna. Dessa skruvas sedan ihop
i rummet intill hos Lintec.
Mer än 90 procent av Lintecs verksam-
het är våtrumskassetter. Men företaget
säljer även moduler, schakt och ett rehabsystem för äldre- och trygghetsboenden. Systemet fick Sabos pris som bästa
renoveringsprodukt 2010.
Årets upplaga av kassetter är alltså
som standard förberedda så att handikapparmstöd kan monteras på i framtiden.
– Allt fler fastighetsägare har efterfrågat den möjligheten eftersom vi blir allt
äldre och bor kvar hemma längre. Med
den här lösningen går det att äldreanpassa på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt, det är bara att skaffa handtag och
fästkonsol och skruva fast. Att efterkomplettera har tidigare varit svårt eller närmast omöjligt, säger Thörner Norin.
Nytt är också att merparten av fronten
på kassetten går att lyfta av, vilket underlättar service och underhåll. På tidigare modeller utförs servicen genom en
mind re lucka kring spolknappen.
En annan nyhet är att WC-porslinet på
den större modellen K 60 numera inte
behöver vara centrerat på kassetten utan
kan flyttas både till höger och vänster.
– Genom att flytta porslinet slipper du
att det blir trångt i de fall där kassetten
är placerad i ett hörn. Det innebär också
att vi uppfyller Boverkets nybyggnadsregler om placering 400 mm från vägg.
De nya modellerna är också ventilerade genom självdrag vilket ska bidra till
att minska risken för tillväxt av legionella.
Thörner Norin i moderbolaget Calibras lokaler
där tillverkningen av
kassetterna sker.
lägenhet. Vid större jobb går det knappast att ekonomiskt försvara en annan
lösning.
Lintecs våtrumskassetter finns både i
vitlackerad plåt och med våtrumsskiva
förberedd för kakling. De fungerar både
att fästa i betong- och träbjälklag. De
går också att fästa i golv eller tak, vilket
innebär minskad risk för ljudövergång
till grannlägenheten.
Kassetterna levereras med förtillverkade stammar för kall- och varmvatten,
varmvattencirkulation och med avloppstam PEH, med eller utan ljudisolering.
Priset är knappt 10 000 kronor, beroende
n
på bestyckning. Porslin ingår inte.
roxx.se
Helt nytt är också att det går att välja
till en värmeväxlare i Lintecs kassetter
för att återvinna värmen från duscheller avloppsvatten och förvärma
varmvattnet. En lösning som enligt
Thörner Norin och Jan Karlsson kan ge
en energibesparing på 25 procent per
lägenhet.
– Värmeväxlare som tillval kostar cirka 10 000 kronor. Du behöver en sådan
per stam. I ett högt hus kan det snabbt bli
en bra affär.
Lintec levererar i dag cirka tusen
kassetter per år. Bland kunderna finns
fastighetsägare och bygg- och VVS-entreprenörer. Kassetterna används huvudsakligen i bostäder och vid renovering
och ombyggnad. Lintec säljer även allt
mer till nyproduktion, men den stora potentialen ser Thörner Norin framför allt
i upprustningen av miljonprogrammets
bostäder.
– Ju större produktioner desto mer
lönsamt blir det att välja kassett framför
traditionell stamrenovering eller installation. Att installera en kassett går på
knappt en timme, vilket innebär att man
sparar åtta–tio timmars arbetstid per
RÄTT FRÅN
BÖRJAN!
Det behöver inte vara ett lotteri att anlita
hantverkare. I varje fall inte inom VVS. Se till att
anlita dom som följer branschreglerna och undvik
vattenskador och legionella. De auktoriserade
VVS-företagen gör jobbet fackmässigt enligt vad
försäkringsbolagen kräver.
Det finns över 1 600 företag över hela landet.
Kontrollera om företaget är auktoriserat på
www.säkervatten.se.
SLUTA TA RISKER MED VATTNET! www.säkervatten.se
NR 4 APRIL 2015 VVS-FORUM 55