Att bli äldre med utvecklingsstörning

22 oktober 2015
Att bli äldre med utvecklingsstörning
Hur påverkas brukaren av sitt åldrande?
Bakgrund/syfte
Tid och plats
Personer med utvecklingsstörning blir allt äldre idag och med det
sker stora förändringar gällande både bemötande och
omvårdnad. Många personer med utvecklingsstörning drabbas
också av demenssjukdomar.
Tisdag 15 december 2015,
kl. 09.30 – 16.30, med kaffe från kl. 09.00
Scandic Uplandia, Uppsala
Åldrandets förändringar kan ställa till problem för individen själv,
men också för personal och anhöriga. Ofta infinner sig en rad
svåra frågeställningar. Hur ser jag skillnad på ett vanligt åldrande
och en begynnande demens hos personer med
utvecklingsstörning? Vilken kunskap behöver jag för att kunna
ge ett så bra bemötande som möjligt? Hur länge bör brukaren
arbeta kvar på daglig verksamhet - och hur förklarar jag ordet
pensionär?
Innehåll
Utbildningsdagen innehåller teoretiska avsnitt, diskussioner och
autentiska fallbeskrivningar.
Programpunkter:
• Vad händer i kroppen när vi åldras?
• Vad är demens och hur kan det yttra sig hos brukaren?
• Depression
• Hur länge ska brukaren arbeta?
• Bemötande och förhållningssätt - tips på arbetssätt och verktyg
• Samverkan, hur viktigt är det?
• Utredning, hur går det till?
• Dokumentation
• Fallbeskrivningar
Målgrupp
All personal som arbetar med LSS, personlig assistans,
primärvården samt inom äldre- och handikappomsorgen och
den kommunala sjukvården.
Medverkande
Margareta Lunde-Martinson har mångårig
erfarenhet inom omsorgen och har varit
verksam som LSS-sjuksköterska i Uddevalla
kommun. Hon har utvecklat och implementerat
smärtskattnings- samt bedömningsinstrument
på gruppboenden inom LSS verksamheter.
Margareta blev utnämnd till årets
smärtsjuksköterska i Sverige 2011. Hon
arbetar nu som föreläsare, utbildare och
konsult i sitt företag Smartbojen Utbildning AB.
Kostnad
Kursavgift 1950 kronor (exkl. moms) inkl. lunch
och kaffe.
Anmäl dig här>>
senast den 16 november
Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdatum. Platsen går att överlåta
till kollega vid förhinder.
Kontakt
Närmare upplysningar om utbildningen
lämnas av Andreas Hagman,
tfn 0650-369 40
[email protected]
Praktiska upplysningar Lena Hansson,
tfn 0651-182 48
[email protected]