Depressioner hos äldre - Svensk Förening för Äldrepsykiatri

Stockholms läns läkemedelskommitté
Fotot: iiStock
Inbjudan till nationellt symposium till Docent Per Allards minne
Depressioner hos äldre
Svensk Förening för Äldrepsykiatri årsmöte
Datum:
Fredagen den 23 oktober 2015
Tid:
Registrering, mingel och kaffe kl 08.45
Dagen startar kl 09.30
Plats:
Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna
Målgrupp:
Läkare (Intyg för ST-läkare, se information på sidan 2 / baksidan)
Arrangör:
Stockholms läns läkemedelskommitté och Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Anmälan:
Senast den 15 oktober 2015
Anmälan görs via www.janusinfo.se/fortbildning
Avgift:
Kostnadsfri. Observera att av respekt för våra föreläsare och med tanke på kostnad
för förtäring och lokalhyra är anmälan bindande. Anmäld och ej avbokad deltagare,
senast 15 oktober, debiteras med 500 kr, platsen kan dock gärna överlåtas till kollega
Bekräftelse:
Du får en bekräftelse via e-post
Stöd för evidensbaserad medicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm
Stockholms läns läkemedelskommitté
Depressioner hos äldre
Svensk Förening för Äldrepsykiatri årsmöte
Program
08.45
Registrering, mingel och kaffe
09.30 - 09.45
Välkomna till Stockholm
Elizabeth Aller, ordförande Svensk Förening för Äldrepsykiatri och
Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare, Psykiatri Södra Stockholm
09.50 - 10.20
Depressionerna epidemiologi
Ingmar Skoog, professor och överläkare, sektionen för psykiatri och neurokemi,
Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg
10.20 - 10.50
SBU-rapporten om depressioner hos äldre
Anne Tham, docent
10.50 - 11.00
Paus
11.00 - 11.30
Den nya specialiteten äldrepsykiatri
Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare, Psykiatri Södra Stockholm
11.30 - 12.00
Vaskulär depression, bakgrund till depression hos äldre
Ingvar Karlsson, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
12.00 - 12.30
12.30 - 13.20
Lunch för dem som ska delta i Svensk Förening för Äldrepsykiatris årsmöte
Årsmöte för medlemmar i Svensk Förening för Äldrepsykiatri
12.30 - 13.30
Lunch för dem som inte deltar i SFÄP:s årsmöte
13.30 - 14.30
Non-pharmacological interventions for elderly patients with depression
Prof. Dr. med Torsten Kratz, Head of Geriatric Psychiatry, Evangelisches Krankenhaus
Königin-Elisabeth Herzberge in Berlin, teaching hospital of the University of the Charite
Specialist in neurology and a specialist in psychiatry and psychotherapy
14.30 - 15.00
Depressioner och suicid hos samer
Lars Jacobsson, professor, Umeå Universitet
15.00 - 15.10
Per Allard - in memoriam
15.10 - 15.40
Kaffe
15.40 - 16.20
Prevention av depression hos äldre
Marie Åsberg, professor emerita, Karolinska Institutet
16.20 - 16.30
Tack och avslut
Elizabeth Aller, ordförande Svensk Förening för Äldrepsykiatri och
Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare, Psykiatri Södra Stockholm
Om du är ST-läkare och vill ha intyg på Socialstyrelsens blankett gör så här:
1. Meddela personnummer och specialitet till [email protected] efter anmälan via www.janusinfo.se/fortbildning.
2. Registrera dig vid dagens början.
3. Hämta intyget personligen eftter dagens slut.
• Psykiatri del av delmål - 1, 7, 18, 21 • Geriatrik del av delmål - 1, 4, 8, 10 • Allmänmedicin del av delmål - 4, 8, 21
Varmt välkomna!
Elizabeth Aller, överläkare Ordförande, Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Blekingesjukhuset i Karlskrona
Karin Sparring Björkstén, med dr, överläkare
Ledamot expertådet för psykiatriska sjukdomar
Psykiatri Södra Stockholm
Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, enhetschef
Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Inga Klarin, med dr, överläkare
Ordförande i expertrådet för geriatriska sjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset
Stöd för evidensbaserad medicin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm