Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre

Specialistundersköterska inom
multisjukdom hos äldre
– Arbetar du som undersköterska och är redo för nästa steg?
Här får du möjlighet att kombinera
ditt arbete med studier och få
specialistkompetens som verkligen
efterfrågas i dagens och morgondagens sjukvård.
Behovet av specialistkompetens är stort och
växer kraftigt hela tiden. Vårdsektorn står inför
en gigantisk arbetskraftbrist och störst är bristen
inom äldreomsorgen. Behovet av specialistutbildade
undersköterskor inom området multisjukdom ökar i
takt med att sjukvården blir alltmer specialiserad.
Utbildningen ges på distans och halvfart. Via vår
studieplattform har du direktkontakt med lärare
samt tillgång till utbildningsmaterial. I utbildningen
ingår ett antal träffar förlagda till Karlskrona.
Vem är du som söker denna
utbildning?
”I dag är specialistundersköterska ett begrepp
och spetskompetens något som ingår i det ordinarie arbetet som undersköterska. Inom kort är
specialistundersköterskan en yrkesroll där spetskompetensen krävs. De studerande som är först
med att ta examen från denna utbildning kommer
att vara pionjärer.”
Susanne Nordin, Verksamhetschef,
Resurs- och kompetensförsörjning,
Karlskrona kommun
Ledningsgruppsmedlem
Du har undersköterskekompetens och vill nu utvecklas
vidare och arbeta med mer specialistuppgifter inom
vården. Du ser din framtid inom äldreomsorgen där
du med din nya kompetens kan hjälpa äldre till ett
fungerande och aktivt liv i hemmiljö. Du kan också
ha arbetat inom sjukvården och känner behov av
ökad kompetens inom multisjukdom.
Kurs
EFTER EXAMEN:
I denna utbildning får du unik kompetens för
att kunna arbeta som specialistundersköterska
med multisjuka äldre som arbetsfält. Det finns
faktiskt ingen annan YH-utbildning som ger
sådana fördjupade kunskaper inom multisjukdom hos äldre och akut somatisk sjukvård som
denna utbildning ger.
YH-poäng
Geriatriska sjukdomar
40
Somatisk sjukvård
30
LIA 1*
30
Geropsykiatri
30
Handledning och ledarskap
10
Vårdplanering och dokumentation
10
LIA 2*
30
Äldres livskvalitet
20
*LIA = Lärande i arbete
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier
FAKTA OM UTBILDNINGEN:
Utbildningsort:
Distans med fysiska träffar i Karlskrona
Utbildningens längd:
200 YH p, 40 veckor varav 12 veckor är
Lärande i arbete (LIA).
Utbildningsstart:
Augusti 2015
”Du som studerande får en gedigen utbildning
med en fantastisk bredd. Som jag ser det så
stämmer innehållet mycket väl med de kompetenskrav som finns för att arbeta med multisjuka
äldre.”
Laila Andersson
Sveriges Pensionärsförbund i Blekinge
Ledningsgruppsmedlem
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till
dig som snabbt vill ut i arbetslivet eller som vill
byta karriär mitt i livet. Möjligheten till arbete
är mycket stor eftersom en YH-utbildning bara
får drivas så länge det finns ett behov och en
stark uttalad efterfrågan på arbetsmarknaden
av den kompetens som ges i utbildningen. Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har
grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom krävs följande:
• undersköterskekompetens (Vård- och
omsorgsprogrammet eller likvärdigt)
med godkända betyg
• sammanlagt 12 månaders heltidstjänst göring inom relevant yrke
VÅRA SAMARBETSPARTNERS:
Till utbildningen finns en ledningsgrupp med närings­livsrepresentanter från branschen. De ser till att
utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav
som arbetslivet ställer. I ledningsgruppen ingår:
» Attendo
» Landstinget Blekinge
» Blekinge tekniska högskola
» Trelleborg Lasarett, Palliativa avdelningen
» Carema
» PRO Pensionärernas riksorganisation Blekinge
» Centralsjukhuset Kristianstad, Närsjukvårds» Simrishamns sjukhus
avdelning
» SPF Sveriges Pensionärsförbund
» Gertrud Care AB
» Äldreförvaltningen Karlskrona kommun
» Kommunal Sydost
» Äldreförvaltningen Ronneby kommun
Läs mer & ansök på:
www.hermods.se/yh