Minskat antal olämpliga läkemedel till äldre

www.lvn.se
Olämpliga läkemedel har minskat,
Vad har vi gjort?
Eva Oskarsson
geriatriker och medicinsk rådgivare
Landstinget Västernorrland
www.lvn.se
Västernorrland
242 740 invånare
7 kommuner
3 sjukhus
- Sundsvall-Härnösand,
Örnsköldsvik och Sollefteå
32 hälso- och vårdcentraler
varav 11 i privat regi
Landstingsdrivna (64%)
Privata (34%)
www.lvn.se
Ålder
I Västernorrland är 23,5 % av
innevånarna äldre än 65 år.
2020 beräknas de utgöra 25%.
Besvärligt vakansläge i
Primärvården både läkare och
distriktsjuksköterskor.
www.lvn.se
Aktivt arbete sedan 2002…
2002
Start arbete med
läkemedelsgenomgångar
2005
Läkemedelskommitténs
kvalitetsmål för äldre
2007
”Sömn för liv och hälsa”
Kampanj med fortbildning,
föreläsningar och utbildningsmaterial
till allmänhet och profession
2006
- Regelbundna möten med MAS:ar
- Projektstart läkemedelsgenomgångar
och läkemedelsberättelse
- Nulägesbeskrivning
2008
Expertgrupp Äldre
- Terapikort och terapiråd
- Äldrekommentarer
i rek. lista
2011/2012
Nystart av projekt
läkemedelsgenomgångar
och läkemedelsberättelse
MiniQ
2012-2014
Bättre liv för sjuka äldre
- Punktinsatser och informationsturné
Utbildningar under åren för läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal
om äldre och läkemedel och vikten av omvårdnad.
www.lvn.se
Terapigrupp äldre
- Äldrekommentarer” i Mitt Läkemedel – rekommenderade
läkemedel.
- Terapiråd ”Äldre och läkemedel”
och Terapikort Äldre.
- Utbildningar och information till
professionerna.
- Äldre och läkemedel till läkare och sjuksköterskor.
- Fokus på omvårdnad till kommunens sjuksköterskor och
omvårdnadspersonal.
Vad kan man göra istället för att ge läkemedel?
- Regelbundna möten med länets MAS:ar.
www.lvn.se
Nulägesbeskrivningen – sedan 2006
Manuell räkning av läkemedel för samtliga personer över 75 år i länets
särskilda boenden ca 3000 patienter i Västernorrland
- antal läkemedel samt antal läkemedel vid behov
- antal läkemedel ur utvalda grupper
sömnmedel, NSAID,
tramadol , neuroleptika
laxermedel
Sömnmedel, lugnande medel och NSAID har mer än halverats sedan
starten och neuroleptika har minskat från 18 % till knappt 10%.
50 % har laxermedel regelbundet.
www.lvn.se
75 år och äldre inom kommunala boenden i Västernorrland
Andel patienter som har sömnmedel som stående läkemedel
50
45
Andel (%)
40
2006
2007
35
2008
30
2009
25
2010
20
2011
15
2012
10
2013
5
0
2014
www.lvn.se
Hur får man sjukvården att ändra
metoder?
(SBU 2009)
Det finns förstås forskning på det..
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) säger:
” riktlinjer är ett trubbigt verktyg när det gäller att påverka
vårdens rutiner. I en decentraliserad sjukvård spelar i stället lokal
förankring stor roll – till exempel hur lokala experter och
opinionsbildare förmedlar, kommunicerar och tolkar ny
kunskap.”
*Trisha Greenhalgh, professor i allmänmedicin, University College, London
www.lvn.se
Läkarens viktigaste fråga:
Överväger nyttan
med läkemedelet
Risken för biverkan?
Många diagnoser
Många läkemedel
Biverkningar
Njurfunktion
Leverkapacitet
Nytta med
läkemedlet
www.lvn.se
Det fysiska mötet…
Turné med geriatriker och apotekare:
- Start april 2012 – de flesta av länets
vårdcentraler har fått besök.
- Statistik över läkemedelsindikatorerna för varje vårdcentral, som
återkopplats till respektive enhet.
- Träffar med ortopeder, akutläkare, kirurger, sjuksköterskor på
sjukhus.
- Information och samtal kring olämpliga läkemedel till äldre och vilka
alternativ som är bättre .
- -Arbete med läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelse, BPSDregistret inom kommunal vård
www.lvn.se
Vissa sömnmedel och lugnande medel till äldre
Bjästa
Höga Kusten
Bredbyn
Domsjö
Ö-vik
Nyland
Sollefteå
Ljustadalen
Västra
Kramfors
Ankaret
Södra Sundet
Liden
Nacksta
Själevad
Västernorrlands län
Humanresurs
Ånge
Sidsjö
diazepam - primärvård
diazepam - sjukhus
nitrazepam - primärvård
nitrazepam - sjukhus
flunitrazepam - primärvård
flunitrazepam - sjukhus
propiomazin - primärvård
propiomazin - sjukhus
Sundsvall
Centrum Sundsvall
Öbacka
Johannesberg
Husum-Trehörningsjö
Gilleberget
Granlo
Njurunda
Timrå
Söråker
Fränsta
Sensia
Matfors
Alnö
Stöde
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
DDD / 1000 inv / dag (patienter över 75 år), 2012
www.lvn.se
100
Hur nå ut till de äldre?
Engagemang i sin egen hälsa!
Kunna förbereda sig inför mötet med vården
Tips och hjälpmedel för en säkrare
läkemedelbehandling.
Hur nå ut?
www.lvn.se
Information som vi ville sprida…
Utgår från Socialstyrelsens
”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”
Men även råd kring förväxlingsrisker,
risker med receptfria läkemedel
och egenvård.
En blandning av stor och smått som kan göra skillnad för den
enskilde äldre personen.
www.lvn.se
Fråga målgruppen förstås!
Kontakt med SPF och PRO
gav en mycket bättre broschyr!
Anpassning av:
Texternas innehåll, språk och
spridning av materialet.
Sprids via seniorföreningarna, vårdens mottagningar och
väntrum, finns på de flesta apotek.*
* och i er mapp!
www.lvn.se
Smarta råd om läkemedel för äldre
Samarbete LVN, SPF och PRO
Information till äldre och
anhöriga om vad man ska tänka
på kring läkemedel:
-
Inför läkarbesöket
Under läkarbesöket
På apoteket
Vid intag av medicin
Smarta tips och råd om läkemedel
samt exempel på läkemedel som ska
användas med försiktighet hos äldre.
www.lvn.se
www.lvn.se
HAR ALLT DETTA ARBETE
HJÄLPT PATIENTERNA?
www.lvn.se
Utvalda sömnmedel och lugnande medel, recept, Västernorrland
450 000
400 000
N05CM06 - propiomazin
350 000
300 000
N05CD03 - flunitrazepam
250 000
200 000
N05CD02 - nitrazepam
150 000
N05BA01 - diazepam
100 000
50 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DDD (definierade dygnsdoser), patienter > 75 år
www.lvn.se
Tramadol, recept, Västernorrland
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DDD (definierade dygnsdoser), patienter > 75 år
www.lvn.se
DDD/1000 invånare i förhållande till antal vårdtillfällen
pga fall/1000 invånare
Fallolyckor i förhållande till förskrivning av olämpliga
läkemedel för äldre (65+)
160
3100
140
3000
DDD/TIND
120
2900
100
2800
80
2700
60
2600
40
20
2500
0
2400
2004
2005
2006
N05B - lugnande medel, ataraktika
2007
2008
2009
2010
N05C - sömnmedel och lugnande medel
2011
Antal patienter/100 000 inv
• Ny bild här????
2012
W00-W19 Fallolyckor
www.lvn.se
Reflektioner…
Få tid och utrymme
till information och dialog
Viktigt att se sitt egna
förskrivarmönster kopplat
till läkemedelsindikatorerna
Faran med vissa
läkemedel inte alltid känd
Diskutera indikationer
och behandlingsstrategier
på ett konkret sätt
Ha en ödmjuk inställning
till svårigheterna
Alla vill göra rätt!
Det fysiska mötet ger
värdefulla diskussioner
www.lvn.se
www.lvn.se
www.lvn.se
TACK!
Kontakt:
[email protected]
www.lvn.se