Användartips - Vitec Hjälp Säljstöd

1
Hjälpen
I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de
funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar
och dokumentation, instruktionsfilmer m m. Du når Hjälpen via ditt mäklarsystem, oftast
via menyn Hjälp, eller via www.mäklarhjälpen.se.
- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.
- I Vitec Säljstöd når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Innehåll.
2
Papperskorgen
Händer det att du råkar radera någonting av misstag i Officeprogrammen? I så fall är det
Papperskorgen som blir din räddning eftersom man med hjälp av den kan återställa
raderade poster. Så här fungerar det praktiskt i programmen:
Vitec Mäklarsystem
- I Objektlistan klickar du på Objekt och väljer Papperskorgen.
- Markera det objekt du vill aktivera igen och klicka på det gula fältet.
Vitec Säljstöd
- I menyn Arkiv väljer du Papperskorgen.
- Markera det du vill återställa och klicka på knappen Återställ
- Informationen finns nu tillgänglig i ditt aktiva register igen.
3
Högerklicka!
Högerklicket som är en underskattad, eller t o m bortglömd funktion. Ett högerklick på t
ex Personer eller Objekt är ett väldigt effektivt och rationellt arbetssätt i våra
Officeprogram. Högerklicket ger dig en snabbmeny som innehåller de funktioner som är
tillgängliga i den aktuella situationen. I Vitec Express däremot fungerar det tyvärr inte att
högerklicka eftersom det är en webbapplikation.
Här ger vi er några exempel på hur det kan se ut i programmen:
Vitec Mäklarsystem
-Exportera listdata från fliken Kontakter genom att markera önskade personer,
högerklicka och välja ”Exportera till – Microsoft Excel”
-Starta om en budgivning genom att gå in under fliken Intressenter, högerklicka på en
person och välj ”Starta om budgivning” i snabbmenyn.
-Skapa kopia av ett objekt under fliken Objekt genom att högerklicka och välja ”Duplicera
objekt”.
4
Högerklicka!
Vitec Säljstöd
-Skapa kopia av ett objekt genom att högerklicka på objekt i Objektlistan – välja Redigera
– Skapa kopia…
-I lista över personer, högerklicka – välj Utför och få tillgång till många användbara
alternativ.
5
Datumfiltreirng i listor
Här kommer ett tips som i första hand vänder sig till dig som använder Vitec Säljstöd.
Listhanteringen är en väldigt kraftfull funktion som används av många. Vi får ofta frågor
om listor och om hur man kan anpassa och använda dem i olika sammanhang och det är
då ganska vanligt att man vill göra urval på datum i sina listor. Därför kommer här några
tips och exempel kring det:
-Få fram visningarna för kommande vecka genom att skriva ”Nästa vecka” i urvalsrutan
för Visningsdag.
-Visa försäljningarna för innevarande år genom att skriva ”Detta år” i urvalsrutan för
Kontraktsdatum.
Mer om urval och filter finns på http://vss.maklarhjalpen.se/urval-och-filter/
6
Kopiera information från föreningar och fastigheter
Vet man med sig att man troligtvis kommer att sälja flera Bostadsrätter i samma
Bostadsrättsförening så har man mycket tid att spara genom att använda den
kopieringsfunktion som finns inbyggd i Vitec Säljstöd Office.
Funktionen innebär i korthet att den information som är gemensam för alla bostäderna i
föreningen sparas på BRF:en och på dess fastigheter. När man sedan kopplar en ny
bostad till den föreningen så kopierar man över informationen till bostaden.
Exempel på information att spara på föreningen kan vara:
Bilder
Filer
Länkar
Bilplatser
Gemensamma utrymmen
Mm
Läs mer om denna funktion på http://vss.maklarhjalpen.se/koppling-mellan-bostadsrattoch-bostadsrattsforening/
7
Överföringsstatus
Det finns ett väldigt bra hjälpmedel i era officeprogram där ni kan kontrollera status på
de överföringar ni gör till externa marknadsplatser, t ex Hemnet och Blocket. Via fliken
Överföringsstatus kan ni kontrollera om överföring är gjord och vilken status den har hos
marknadsplatsen.
Får ni bekräftelse där på att överföring är ok men att objektet fortfarande inte visas på
marknadsplatsen så är det till respektive aktör ni ska vända er. När det gäller Hemnet så
underlättar ni deras felsökning väsentligt genom att uppge Hemnet-id när ni kontaktar
dem. Hemnet-id finns på fliken Överföringsstatus under förutsättning att överföringen
dit är genomförd på rätt sätt.
Vitec Mäklarsystem
-Inne på objektet väljer man fliken PR Status
Vitec Säljstöd
-I exempelvis listan ”Alla objekt översikt” väljer man fliken Överföringsstatus i
snabbgranskningsfönstret.
-Man kan också klicka på knappen ”Överföringsstatus” under Internetuppgifter inne på
objektet.
8
Leveransrapport SMS och Fastighetsutdrag
SMS används i väldigt stor utsträckning idag i olika sammanhang i arbetet med
förmedlingen av objekt. Om det uppstår frågetecken i samband med leverans av sms så
kan du själv kontrollera status på dina sms-utskick. I de aktuella menyerna finns det
också möjlighet att få leveransrapport om fastighetsutdrag där du i detalj kan se vilka
utdrag som har gjorts, av vem, och när.
Vitec Mäklarsystem
-Öppna menyn Hjälp och välj Leveransrapport för ”SMS” eller ”Leveransrapport
Fastighetsutdrag”
Vitec Säljstöd
-Öppna menyn Verktyg, välj ”Visa Fakturainformation o dyl.” och därefter ”sms
leveransrapport” eller ”Fastighetsutdrag – utdragsrapport”
9
Se över dina licenser
Ibland uppstår det frågetecken kring användarlicenserna i er miljö, t ex ”Finns det någon
ledig licens för vår nyanställde medarbetare”, eller ”Vem har Storhusmodulen?”.
Då är det nära till hands att kontakta oss men för att slippa det så kan kontrollera det på
egen hand. Så här fungerar det:
Vitec Mäklarsystem
-Öppna menyn Verktyg, peka på Administrera och välj Licenser
Vitec Säljstöd
-Öppna menyn Verktyg och välj ”Fördela modullicenser”
10
Öka prestandan i Vitec Säljstöd via Molnet
För dig som kör Säljstöd via Molnet (Driftservice) finns det en inställning i Internet
Explorer som du absolut ska göra. Inställningen ökar prestandan i ditt program avsevärt
och det blir en helt annan upplevelse att arbeta i programmet. Detta gäller oavsett vilken
webbläsare du brukar använda.
-Öppna Internet Explorer – Öppna menyn Verktyg (eller klicka på kugghjulet uppe till
höger) och välj Internetalternativ. Klicka på fliken ”Anslutningar” och sedan på knappen
LAN-inställningar”. Se till att krysset ”Automatisk identifiering av inställningar” inte är
satt.
I samband med att ni går in i vår molntjänst så får ni information om detta och några fler
inställningar som gör vardagen effektivare för dig.
Du kan dessutom läsa mer om det redan nu på http://vss.maklarhjalpen.se/atgardervitec-komplett-driftservice/ och http://vss.maklarhjalpen.se/optimera-prestandawindows-10/
11