En liten lampa kan göra stor skillnad FY15

©Inter IKEA Systems B.V. 2014
PRESS INFO
En liten lampa kan
göra stor skillnad
FY15
För varje köpt LED-lampa i IKEA varuhusen världen
över under februari och mars 2015, skänker IKEA
Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna bidrar till
ljusare flyktingläger, vilket gör dem till säkrare och
bättre platser för de många familjerna som bor där.
Bilderna på barn och andra som ingår i En liten lampa kan göra stor skillnad-kampanjens
presskit får inte användas i annonsering, det vill säga betalda kanaler. Om du betalar för
innehåll – till exempel en bloggare för att marknadsföra kampanjen – vänligen försäkra
dig om att innehållet i presskittet inte ändras eller tas ur sitt sammanhang.
Flyktingläger kan
vara mörka platser
Varje år tvingas miljontals barn och deras
familjer fly sina hem på grund av krig, konflikter
eller naturkatastrofer. Dessa människor får
trygghet och skydd i FN:s flyktingorgans
(UNHCR) flyktingläger.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Idag lever nästan 13 miljoner flyktingar under
UNHCR:s beskydd och hälften av dem är
barn. Avsaknaden av ljus kan ha en förödande
inverkan på flyktingarnas trygghet och säkerhet,
utbildning och inkomst. Utan ljus slutar dagen
vid solnedgången.
När solen gått ner blir enkla göromål som att
gå ut för att använda toaletten, hämta vatten
eller återvända till sitt tält inte bara svårare utan
rentav farligt, särskilt för kvinnor och flickor.
En ljus idé för
en bra sak
För varje LED-lampa som köps under
kampanjperioden, skänker IKEA Foundation
1 euro till UNHCR. Pengarna från
kampanjen går till att förbättra tillgången
på ljus, lösningar för förnybar energi och
grundskoleutbildning i flyktingläger runt om
i Asien, Afrika och Mellanöstern.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Kampanjen löper från den 1 februari 2015
till den 28 mars 2015.
En liten lampa kan göra stor skillnad
Att säkra tillgången till ljus kan ha stor positiv påverkan
på livet i ett flyktingläger:
•Solcellsdrivna lampor gör att pojkar och flickor
kan läsa läxor efter mörkrets inbrott, vilket
kan leda till bättre skolresultat.
•Solcellsdriven gatubelysning förbättrar
vardagslivet i ett flyktingläger, och gör det
enklare för människorna att samlas och umgås.
•Solcellslampor gör också att flyktingarna kan
fortsätta med sitt arbete, exempelvis med att
väva eller sy, även efter att solen gått ner.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
•Solcellslamporna gör också att flyktingarna
kan driva små affärer och kiosker även på
kvällen, vilket ökar chansen att få en inkomst
att leva på.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Bilder
PH123408
PH123407
PH123406
Bilder som illustrerar budskapet:
Bilder som illustrerar budskapet:
Bilder som illustrerar budskapet:
Flyktingbarn har rätt att få göra
Flyktingar har rätt att ha
Flyktingfamiljer har rätt att
läxor efter skymning.
möjligheten att umgås även
känna sig säkra även efter
efter skymning.
skymning.
En liten lampa kan göra stor skillnad
Så hjälper kampanjen flyktingar
Jordanien
Jordanien hyser ett stort antal syriska
familjer som flytt konflikten i sitt land.
Medan flyktingkatastrofen pågår drabbas
flyktingbosättningarna av brist på el.
Ytterligare ett läger har öppnats för att möta
den fortsatta tillströmningen av flyktingar. En
liten lampa kan göra stor skillnad-kampanjen
kommer att hjälpa UNHCR att utveckla och
implementera lösningar för förnybar energi,
inklusive belysning för flyktingbefolkningen i
det nya lägret.
Tchad
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Stödet till flyktingbarn i 17 flyktingläger
runtom i Tchad möjliggör för fler barn att
gå i grundskolan, och kommer i synnerhet
att främja flickors utbildning.
Sudan
Etiopien
Bangladesh
Stödet från En liten lampa kan göra stor
skillnad-kampanjen fokuseras på eritreanska
flyktingar som lever i östra Sudan. Genom ökad
tillgång av solcellsenergi i skolorna förbättras
undervisningsvillkoren för elever och lärare.
Stödet fokuserar på somaliska flyktingar som
lever i etiopiska flyktingläger. Medel från En
liten lampa kan göra stor skillnad-kampanjen
kommer att förbättra och utöka befintliga
förnybara energilösningar, samt bidra till
förbättrad utbildning för flyktingbarn.
En liten lampa kan göra stor skillnadkampanjen kommer att stödja Rohingyaflyktingar i sydöstra Bangladesh, där en av
de mest långdragna flyktingsituationerna i
världen utspelar sig. Stödet kommer att hjälpa
UNHCR att erbjuda välbehövlig förnyelsebar
energi till flyktingar och att ge Rohingyabarnen i flyktinglägren en chans till utbildning.
LED – Vacker, funktionell och prisvärd
Från och med 2016 kommer IKEA enbart att sälja LED-ljuskällor –
en mer hållbar ljuskälla som:
• Håller upp till 20 år
• Drar upp till 85 procent mindre energi än traditionella
glödlampor, vilket gör att du sparar pengar
• Ger ett jämnt, varmt och vitt ljus
• Lyser upp omedelbart
• Inte innehåller något kvicksilver
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
• Kan återvinnas
LEDARE sortiment
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Andra LEDARE produkter
LEDARE E27, 400 lm
$000
7.5 W, 2 700 Kelvin
702.667.65
LEDARE GU10, 200 lm
$000
3.6 W, 2 700 Kelvin
802.879.94
LEDARE E14, 80 lm
$000
2.3 W, 2 700 Kelvin
302.178.85
LEDARE GU4, 90 lm
$000
2 W, 2 700 Kelvin
602.880.27
LEDARE E14, 200 lm
$000
3.6 W, 2 700 Kelvin
802.879.89
LEDARE E14, 400 lm
$000
6.3 W, 2 700 Kelvin
102.880.58
LEDARE E14, 400 lm
$000
6.3 W, 2 700 Kelvin
602.880.70
LEDARE E14, 200 lm
$000
4 W, 2 700 Kelvin
602.880.13
LEDARE GU5.3, 200 lm
$000
3.5 W, 2 700 Kelvin
702.880.22
LEDARE E14, 400 lm
$000
7.5 W, 2 700 Kelvin
802.667.55
LEDARE E27, 600 lm
$000
10 W, 2 700 Kelvin
102.662.21
LEDARE G9, 90 lm
$000
2 W, 2 700 Kelvin
402.404.99
LEDARE E27, 200 lm
$000
3.5 W, 2 700 Kelvin
402.880.66
LEDARE E14, 200 lm
$000
4 W, 2 700 Kelvin
203.111.38
LEDARE E14, 90 lm
$000
2.3 W, 2 700 Kelvin
102.880.01
LEDARE E14, 200 lm
$000
3.5 W, 2 700 Kelvin
902.552.90
UNHCR i samarbete med
IKEA Foundation
IKEA Foundation anser att varje barn har rätt till en säker
plats att kalla sitt hem. Ändå tvingas varje år miljontals barn
och deras familjer fly sina hem på grund av krig, konflikter
eller naturkatastrofer.
IKEA Foundation och UNHCR har samarbetat sedan 2010 med
att erbjuda skydd, vård och utbildning till familjer och barn i
flyktingläger och de närliggande samhällena i Etiopien, Sudan,
och Bangladesh.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Genom partnerskapet stödjer IKEA Foundation också UNHCR:s
forskning och implementering av innovativa lösningar som
kan förbättra boende och tillgången av ljus för flyktingarna.
Dessutom hjälper IKEAs logistikexperter UNHCR med att
effektivisera sin hjälp i nödsituationer.
Genom kampanjen En liten lampa kan göra stor skillnad når
IKEA Foundation och UNHCR ännu fler barn och deras familjer
och förser ljus till de människor som behöver det mest.
IKEA Foundation syftar till att förbättra möjligheterna
för barn och unga i världens fattigaste samhällen genom
att stödja holistiska, långsiktiga program som kan
skapa omfattande och bestående förändring. Stiftelsen
arbetar med starka strategiska partners som använder
innovativa tillvägagångssätt för att uppnå storskaliga
resultat inom fyra fundamentala områden i ett barns liv:
en plats att kalla sitt hem; en hälsosam start i livet; en
bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. Nuvarande
donationsprogram uppskattas i år nå 100 miljoner barn.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
- Vi vill hjälpa människor att hjälpa sig själva till
ett bättre vardagsliv idag och imorgon, och vrida
fattigdomsspiralen till en välståndscirkel, säger
Ingvar Kamprad, grundare av IKEA.
Läs mer på www.ikeafoundation.org och
www.facebook/IKEAfoundation
UNHCR är FN:s flyktingorgan, vars uppdrag är att leda
och samordna de internationella insatserna för att skydda
och bistå människor på flykt världen över. UNHCR:s
främsta uppgift är att slå vakt om flyktingars rättigheter,
välbefinnande, rätten till asyl och en trygg fristad.
Idag är UNHCR en av världens främsta humanitära
organisationer och finns i 123 länder. Sedan 1950 har
UNHCR hjälpt fler än 50 miljoner människor och fått
Nobels fredspris två gånger.
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska
insamlingsorganisation, med uppdrag att samla in pengar
till UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten bland den
svenska allmänheten om situationen för människor som
har tvingats fly sina hem.
Läs mer om UNHCR:s arbete på www.fnflykting.se
För frågor, foton, ytterligare
information kontakta:
©Inter IKEA Systems B.V. 2014
För frågor om IKEA Foundation: [email protected]