2. Workshop sjuksköterskor – Buttonholetekniken, Frida Fondelius

Buttonholetekniken,
vet vi vad vi gör?
Frida Fondelius
Sektionen för njurmedicin
SUS Malmö
SNSF accessgruppen
Är BH-tekniken mest lämpad?
Utför vi den korrekt?
•  HD tre-fem ggr/veckan -> 300-500 punktioner/år
•  HD-patienters livskvalitet är ofta beroende på
dialysaccessens funktion…………….
Vad säger litteraturen om BHtekniken?
Buttonhole vs rope-ladder?
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Infektion
Aneurysm
Punktionssvårigheter och hematom
Smärta och rädsla hos patienten
Blödning efter nåldragning
Stenos
Buttonhole
•  Infektioner !
•  Komplicerade infektioner !(endokardit, dödsfall
r/t AV-fistelinfektion)
•  Aneurysm "
•  Punktionssvårigheter och felpunktioner !(dock ej
på hemdialys-patienter)
•  Hematom "
•  Upplevd smärta # lokal anestetika"
•  Ingen skillnad i rädsla hos patienten
•  Kortare blödningstid efter nåldragning
•  Antal interventioner och angiografier "
Punktionssvårigheter och
felpunktion?
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Hur många ssk punkterar upp kanalen?
Vass/trubbig nål?
Stas?
Graden av svår punktion? Ny punktion?
Vass nål i kanalen eller punktion på nytt ställe?
Erfarenhet av BH-tekniken?
Touch cannulation?
Buttonhole infektion
Infektioner?
•  Hur tas skorpan bort? Vass/trubbig nål eller
kompress indränkt i NaCl?
•  EMLA?
•  Desinfektionsförfarande? Tvåstegs-desinfektion?
•  Olika infektionsklassificeringar? Bakteriemi,
endokardit?
•  Erfarenhet av BH-tekniken?
•  Olika follow up tider
Infektion BH evidens?
Chow J, (2011) A randomised controlled trial of buttonhole cannulation for the prevention of fistula access
complications. Journal of Renal Care. Jun; 37(2): 85-93.
Prospektiv, öppen RCT. 70 HD, 6 mån, ingen skillnad i kliniska tecken på infektion
van Loon MM, (2009) Buttonhole needling of haemodialysis arteriovenous fistulae results in less
complications and interventions compared to the rope-ladder technique. Nephrology Dialysis
Transplantation, Jan; 25(1): 225-30.
Observationsstudie. 145 HD, 9 mån , antibiotika r/t AVF infektion !
MacRae JM,, (2012) A randomised trial comparing buttonhole with rope ladder needling in conventional
hemodialysis Clinical Journal of the American society of Nephrology, Oct; 7(10): 1632-8.
RCT. 140 HD, 8 veckor-12 mån, lokala AVF infektioner ! , bakteriemi ingen skillnad (8 veckor)
Smyth W (2013), Outcomes of buttonhole and rope-ladder cannulation techniques in a tropical renal service.
Journal of Renal Care 2013 Sep;39(3):157-65.
Observationsstudie. 104 HD, 12 veckor, ingen skillnad i kliniska tecken på infektion
Struthers J, (2010) Buttonhole needling of arteriovenous fistulae: a randomised controlled trial. American
Society for Artificial Internal Organs Journal Jul-Aug; 56(4): 319-22.
Öppen RCT. 56 HD, 6 mån, ingen skillnad i lokal AVF-infektion
Det finns ingen evidens att BH-metoden ger högre infektionsincidens i
jämförelse med RL-metoden.
" Infektioner i Sverige
•  God vårdhygien
•  Punktion kan ske utan tidspress
•  Lång erfarenhet av BH-tekniken
•  Eller är det för att vi inte klassificerar
endokardit som AV-fistelrelaterad
infektion?
•  Eller för att vi inte registrerar allt i DiAD?
Förebygg ”hubbing”
•  Lämna lite mellanrum mellan nålen och
huden för att förhindra att en grop bildas
Ev. lägga kompress under nålen så att
inte nålen pekar upp mot huden
”Champagnekork”
Sammanfattning
•  BH-tekniken är en säker teknik med få
komplikationer
•  Hög infektionsincidens, men ingen
evidens
•  Lyckad punktion kräver medvetenhet och
kompetens hos dialyssjuksköterskan
• 
God hygien, punktion utan stress
och erfarenhet av BH-tekniken
Slutsats
Vi vet nog egentligen inte fullt ut vad vi
gör, men det fungerar!
Slutsats
Vi vet nog egentligen inte fullt ut vad vi
gör, men det fungerar!
Skulle det kunna fungera ännu bättre?