LÄS HELA LÖNESTATISTIKEN HÄR (PDF

TEST
Din
lön
här är regionen som ökar mest
upp gång i gävledala – både när det gäller pre
+ 1,41
+ 3,48
+ 3,19
+ 4,26
+ 4,33
+ 1,76
+ 4,17
+ 1,36
+ 0,95
+ 1,27
+ 0,97
+ 1,66
1 250
163
521
521
123
243
66
631
107
328
306
4 264
Ökar GävleDala
mest: + 4,33
Ökar Norrbotten
minst: + 0,95
Pappläggare tidlön
Ökar
mest:
Väst
Minskar
mest:
+ 11,98
Mälardalen
- 1,89
Region maj 15– juli 15 skillnad i %
Väst
198:75
+ 11,98
Örebro-Värmland183:14
*
Stockholm-Gotland 182:98
+ 10,00
MellanNorrland
180:82
+ 6,66
Västerbotten
180:21
+ 1,16
Öst
178:57-1,12
Skåne
177:18
+ 1,32
Mälardalen
174:66
- 1,89
Småland-Blekinge
167:71
- 1,44
GävleDala **
Norrbotten **
Snitt riket
176:46
+ 1,76
Golvläggare prestationslön
tusental/
timmar
Region maj 15–juli 15
skillnad i %
Öst
271:14
+ 1,84
5,6
Stockholm-Gotland
252:84
+ 14,16
6,8
Mälardalen
237:15
+ 7,26
5,7
Väst
233:82
- 3,83
6
Västerbotten
233:81
+ 29,14
0,9
Örebro-Värmland
231:46
+ 5,17
8,5
MellanNorrland
225:26
- 0,29
1,7
Skåne
219:88
+ 4,12
3,5
Småland-Blekinge
213:28
+ 3,77
7,2
GävleDala
**
*
Norrbotten
**
*
Snitt riket
236:56
+ 7,66
45,9
36
byggnadsarbetaren nr 10 september 2015
Yrkesgruppen med
störst uppgång i riket
Västerbotten
+ 29,14
Minskar
mest:
MellanNorrland
- 0,29
TBM Tidlön
Region maj 15–juli 15 skillnad i %
Västerbotten
187:32
+ 3,48
Stockholm-Gotland
185:53
+ 2,07
Skåne
184:86
+ 2,86
Norrbotten
184:06
- 1,21
Väst
182:95
- 0,21
Mälardalen
181:27
+ 2,07
Öst
180:43
+ 1,79
Småland-Blekinge
179:60
+ 3,08
MellanNorrland
178:27
+ 3,21
Örebro-Värmland176:43
*
GävleDala
174:78
+ 3,54
Snitt riket
181:81
+ 2,10
Plattsättare tidlön
Byggstäd tidlön
Plattsättare prestationslön
Glasmästeriarbetare tidlön
Plåtslagarna prestationslön
Maskinför./veckoavlönade
Snitt riket
Snitt riket
Snitt riket
maj 15–juli 15 skillnad i %
184:71
+ 3,38
maj 15–juli 15 skillnad i %
226:57
+ 2,41
apr 15–juni 15 skillnad i %
205:73
+ 5,54
Snitt riket
Snitt riket
Snitt riket
maj 15–juli 15 skillnad i %
139:88
- 1,44
maj 15–juli 15 skillnad i %
168:27
+ 6,81
maj 15–juli 15 skillnad i %
184:76
+ 0,87
Undertaksmontörer tidlön
Snitt riket
Niklassons löneanalys:
Ökar
mest:
GävleDala
+ 3,54
Minskar
mest:
Norrbotten
- 1,21
* Uppgift
saknas.
**Jämförelsen i procent
gäller motsvarande
period förra
året.
Källa:
Byggnads och
Plåt &Vent
Forum
maj 15–juli 15 skillnad i %
180:71
+ 0,92
Golvläggare tidlön
Ökar
mest:
7,6
6
G
pr olvl
es äg
ta ga
tio re
ns ,
lö
n
Region
maj 15–juli 15
Stockholm-Gotland
216:64
Västerbotten
208:75
Mälardalen
208:19
Väst
203:91
GävleDala
203:62
Öst
203:04
MellanNorrland
201:87
Skåne
199:79
Norrbotten
199:74
Småland-Blekinge
196:10
Örebro-Värmland
195:68
Snitt riket
206:36
+
tusental/
skillnad i %** timmar
Rake
ten
TBM prestationslön
stations - och tidlön
Region
maj 15 – juli 15 skillnad i %
MellanNorrland
195:29
+ 13,59
Väst
189:64
+ 3,03
Skåne
189:38
+ 3,21
Örebro-Värmland
188:68
+ 8,27
Norrbotten
188:06
+ 4,22
Västerbotten
188:56
+ 0,04
Öst
184:74
+ 2,50
Småland-Blekinge
182:17
+ 4,39
Mälardalen
181:39
+ 0,27
Stockholm-Gotland
179:71
- 2,02
GävleDala
175:13
+ 3,99
Snitt riket
185:01
+ 2,55
Ställningsbyggare tidlön
Region maj 15–juli 15 skillnad i %
Mälardalen
187:13
- 3,65
Skåne 183:14*
Västerbotten
176:01
+ 2,84
MellanNorrland
174:61
+ 3,34
Norrbotten
166:74
- 4,37
Öst
169:44
+ 0,20
Småland-Blekinge
173:42
+ 0,93
Örebro-Värmland
164:37
+ 4,43
Väst
170:33
+ 2,27
Stockholm-Gotland 179:02
+ 7,02
GävleDala
161:85
- 5,17
Snitt riket
175:39
+ 4,09
Ökar
mest:
StockholmGotland
+ 7,02
Minskar
mest:
GävleDala
- 5,17
Val av yrke
spelar stor roll
för plånboken
Tidlön eller ackord? Valet spelar stor roll för tjockleken på plånboken. Men det handlar också om val
av yrke.
Lönegapet beroende på löneform skiljer sig nämligen markant
mellan olika yrkesgrupper. För den största, TBM-gruppen, där
snickare, betongarbetare och murare ingår var skillnaden mellan
prestationslön och tidlön 24:55 kronor i timmen under de senaste
tre månaderna. En blygsam skillnad jämfört med en del andra
yrkesgrupper. Exempelvis så är lönegapet 51:55 kr i timmen för
golvläggarna och 41:86 kronor för plattsättarna. Och även om det
ännu inte finns några tillförlitliga uppgifter om hur det ser ut för
rörmokarna (siffror kommer från
början av nästa år) så skvallrar de
lönenivåer det pratas om på ackordssidan att även de har ett betydligt större gap mellan prestationslön och tidlön än TBM-gruppen.
Frågan är vad detta beror på.
När det gäller TBM-gruppen så
har de en tidlönenivå som ligger i
nivå med flera andra yrkesgrupper.
Snittet i dag ligger på 181:81 kronor i
timmen. Golvläggare och plattsättare ligger bara några kronor högre.
Alltså är det TBM:arnas ackordsförtjänst som inte når samma höjder
som för flera andra yrkesgrupper.
Det blir helt enkelt inget större gap ner till tidlönarna.
”Det är
TBM:arnas
ackordsförtjänst som
inte når samma
höjder som
för flera andra
yrkesgrupper.”
Varför inte är då en relevant fråga. Svaren går att hitta i förra
numret av Byggnadsarbetaren. Enligt arbetsgivarnas förhandlingschef Mats Åkerlind så är den ”generella byggnadsarbetaren i dag
inte lika viktig, inte tillräckligt produktiv och tappar därmed i värde”.
I övrigt värt att notera. En klar majoritet av dem som
i dag arbetar på ackord ligger nu över 200 kronor i timmen. Omvänt är det för dem med tidlön där de allra flesta ligger under. Den
stora massan, oavsett yrke, ligger kring eller några kronor över 180
kronor i timmen. Men det finns eftersläntrare och det handlar om
de gamla vanliga yrkesgrupperna. Främst glasmästeriarbetare och
byggstädare.
nr 10 september 2015 byggnadsarbetaren
37