Det är skillnad på sten och sten

Bergartscykeln ­– så funkar den!
Det är skillnad på sten och sten
Jordens bergarter bildas på olika sätt och delas därför in i tre huvudgrupper:
Magmatiska bergarter
Sedimentära bergarter
Metamorfa bergarter
Ex: granit, basalt, diabas
Ex: sandsten, lerskiffer, kalksten
Ex: marmor, gnejs, hälleflinta
Bildas av lava ur vulkaner eller
genom kristallisation av het
magma i jord­skorpan.
Bildas vanligen av sand och slam
som samlats på havsbotten.
Innehåller ibland fossil.
Bildas när andra bergarter
omvandlas av värme och hårt
tryck nere i jordskorpan.
Vanligen ett prickigt utseende.
Ofta grynig och mjuk sten.
Vanligen ett randigt utseende.
www.geologinsdag.nu