Ekonomiprogrammet

PROGRAMKATALOG THOMASGYMNASIET 2011
/3
Ekonomiprogrammet
Inriktning Ekonomi
Ekonomiprogrammet på Thomasgymnasiet vänder sig
till dig som vill studera samhällsvetenskap och då
framför allt ekonomi och entreprenörskap.
Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig hur man startar, driver och
utvecklar företag. På Thomasgymnasiet satsar vi mycket på Ungt Företagande, där du
får lära dig om hur man startar och driver ett eget företag.
Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning,
kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.
Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande,
juridik, historia och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället,
handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra
samhällsvetenskapliga områden på högskolan.
Aktuella poängplaner finns på skolans
hemsida - www.thomasgymnasiet.se
Fotograf: Angelica Almrin
Ekonomiprogrammet EK - Ekonomi
Gymnasiegemensamma ämnen
Ämne
Engelska
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Samhällskunskap
Svenska/Svenska som andra språk
Svenska/Svenska som andra språk
Svenska/Svenska som andra språk
Kurs
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
Svenska 1/Svenska som andra språk 1
Svenska 2/Svenska som andra språk 2
Svenska 3/Svenska som andra språk 3
År 1
100
År 2
År 3
100
100
50
100
50
100
100
50
100
Totalt
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
550
550
100
150
År 1
100
År 2
År 3
100
100
100
1250
Programgemensamma karaktärsämnen
Ämne
Företagsekonomi
Juridik
Moderna språk
Psykologi
Kurs
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
100
100
50
250
100
Totalt
100
100
100
50
350
Inriktning Ekonomi
Ämne
Entreprenörskap
Företagsekonomi
Matematik
Kurs
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
År 1
År 2
År 3
100
100
100
200
Totalt
100
100
100
300
100
Individuellt val
Ämne
Individuellt val1
Kurs
År 1
År 2
100
100
År 3
100
100
Totalt
200
200
Kurs
Gymnasiearbete
År 1
År 2
År 3
100
100
Totalt
100
100
Kurs
Entreprenörskap
Marknadsföring
Företagsekonomi - specialisering
År 1
År 2
100
År 3
100
100
100
200
Totalt
100
100
100
300
År 2
850
År 3
850
Totalt
2500
Gymnasiearbete
Ämne
Gymnasiearbete
Programfördjupning
Ämne
Entreprenörskap
Företagsekonomi
Företagsekonomi
1
Kurser som ska erbjudas inom individuellt val
Kurser inom idrott och hälsa
Någon/några estetiska kurser
År 1
800
Thomasgymnasiet - en del av Campus Strängnäs