X1176 - reginproducts.se

X1176
revision
11 2011
X1176
Anslutningsenhet M-Bus/SIOX
Extern gränssnittsomvandlare för anslutning av
förbrukningsmätare.
• Ansluts till regulator med RS232, RS485 (EXOline) eller hlEXOline
• Mätare ansluts till X1176 via SIOX eller M-Bus
• Matningsspänning 24 V DC/AC
X1176 är en fristående enhet med SIOX- eller M-Busgränssnitt.
Olika mätarfabrikat med SIOX eller M-Bus kan blandas
på slingan under förutsättning att de har samma
gränssnitt. Val av typ görs med en bygling på kortet. Det
går alltså inte att blanda SIOX och M-Bus på samma
slinga.
• IP65 polykarbonatkapsling
• Olika mätarfabrikat kan anslutas på samma kommunikationskabel
X1176
Dimensioner
Inkoppling
E
N
A
B
4
5
6
7
9
10
24 V
8
EXOline
X1176
24 V
AC eller DC
M-Bus
eller
SIOX
11
12
Gnd
TxD
1
2
M-Bus
eller
SIOX
24 V
AC eller DC
RxD
3
8
RS232
X1176
M-Bus
eller
SIOX
2
DUC med
RS232-gränssnitt
9
10
24 V
DUC med EXOlineeller hlEXOline-gränssnitt
M-Bus
eller
SIOX
11
12
M-Bus
eller
SIOX
M-Bus
eller
SIOX
X1176
Tekniska data
Matningsspänning
Tolerans
Matningsström, exkl. last
Matningsström, kortsluten last
Intern, galvanisk isolering
Mått (BxHxD)
Hölje, material
Kapslingsklass
Antal kabelgenomföringar
(Ø 7-10 mm)
Kommunikation
Kommunikationshastighet
Galvaniskt isolerad linje,
primär och sekundär port
24 V DC/AC
18...30V DC/AC
Max. 15mA
Max. 450mA
Common mode ±100V
175 x 125 x 75 mm
Polykarbonat
IP65
7
300...2400bps
Common mode ±100V
Primär port, RS232
Elektrisk specifikation
Intern matningsspänning
RS232, DCE
±9V
Primär port, EXOline
Elektrisk specifikation
RS485 med kontrollsignal
Primär port, hlEXOline
Elektrisk specifikation
Modifierad RS485 med kontrollsignal
Sekundär port, M-Bus & SIOX
Kortslutningsström
Galvanisk isolering
Line driver impedans
Utgångsspänning för driver, M-Bus
Utgångsspänning för driver, SIOX
Max.. 130mA
Common mode voltage ± 100V
ca. 50 Ohm
Max. 42V
Max. 24V
Miljö
Driftstemperatur
Luftfuktighet
Lagringstemperatur
0-50°C
Max. 95%, ej kondenserande
-50 till +70°C
Produkten uppfyller kraven för gällande europeiska EMC-standard CENELEC
EN 61000-6-1:2001 och 61000-6-3:2001 och är CE-märkt.
Produktdokumentation
Dokument
Typ
M2154, M-Bus and SIOX in EXO Systems. Manual som beskriver hur man använder X1176 som
pdf
omvandlare i ett EXOsystem
Huvudkontor Sverige
Telefon: +46 31 720 02 00
Web: www.regin.se
Mail:
[email protected]