ACCELERATOR Business Skills Program

ACCELERATOR
Business Skills Program
AFFÄRSMANNASKAPSPROGRAM
YOUNG PROFESSIONALS
2015-2016
Novare Leadership Academy
Blaiseholmsgatan 4B
111 48 Stockholm
www.novare.se
ACCELERATOR
Business Skills Program
Praktiskt affärsmannaskap för
Young Professionals
Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver
mentor- och affärsmannaskapsprogram för målgrupperna Young Professionals, Young
Executives och Senior Executives.
I Accelerator Business Skills Program är upplägget praktiskt med interaktiva övningar
och diskussioner mellan deltagarna. Programmet har tagits fram i samråd med företag,
seniora ledare och unga talanger för att möta morgondagens behov samt stärka
företag och organisationer genom deras medarbetare. Accelerator Business Skills
Program riktar sig till framtidens ledare och specialister, i syfte att träna dessa personer
i praktiskt ledarskap och affärsmannaskap.
Start: December 2015
Sista ansökningsdag: Oktober 2015
Pris: 45 000 SEK
ACCELERATOR – Business Skills Program
Vem?
Young Professionals som
idag arbetar som chefer eller
specialister och ses som
blivande nyckelpersoner i sina
företag och organisationer.
Vi välkomnar personer i olika
roller från alla branscher. Vi ser
att du som söker är driven och
har en vilja att utvecklas i din
nuvarande roll samt inom din
organisation.
Vad?
Under fem moduler med olika
teman får du arbeta intensivt
med praktiska övningar
tillsammans med din grupp.
Modulerna genomförs av
marknadens främsta tränare
inom respektive område.
För nya perspektiv adderas
även inspiration från
intressanta personer såsom
företagsledare, forskare och
specialister.
Varför?
Vi berör områden som varje chef
och specialist behöver utveckla
och öva på i praktiken. Du får
även nya perspektiv och chans
att utöka ditt professionella
nätverk.
Målet är att du kommer tillbaka
till din arbetsplats med nya
kunskaper och erfarenheter som
du kan applicera i ditt arbete
samt dela med dig av till din
organisation.
Om
programmet
PROGRAMUPPLÄGG
PROGRAMINNEHÅLL
Programmet löper under sex månader med fem moduler,
Vi skräddarsyr innehållet tillsammans med marknadens
där varje modul har ett temaområde. Modulerna hålls
främsta tränare och inspiratörer inom respektive
normalt mellan klockan 9.00 – 17.00 på Novares kontor
temaområde.
i centrala Stockholm. Du tillhör en grupp om cirka 20
personer. Vi driver parallella program för att underlätta
PRAKTISK INLÄRNING
flexibilitet av datum om du inte skulle ha möjlighet att
Arbetssätten fokuserar på interaktiva övningar och
delta med din egen grupp vid något tillfälle.
diskussioner för att ge deltagarna konkreta verktyg. Vi
arbetar i små grupper där du får ge och ta emot personlig
MÅLGRUPP
feedback. För att träna dig i praktiskt ledarskap och
Detta program riktar sig till Young Professionals; män och
affärsmannaskap tar vi hjälp av tränare/konsulter som är
kvinnor (ca 27–37 år) med höga ambitioner och potential
experter inom respektive temaområde.
att bli framtidens toppledare och nyckelpersoner.
Deltagarna har uppvisad förmåga att driva projekt eller
INSPIRATION
företag och att leda andra människor. Programmet riktar
Inspiratörer med erfarenheter från olika sektorer och
sig till personer från skilda branscher med olika bakgrund
verksamheter bjuds in till flera av modulerna för att ge
och erfarenheter.
med nya perspektiv och inspiration.
NÄTVERK
INDIVIDUELLA MÅL
Genom programmet knyter du nya kontakter utanför
Du sätter tydliga och konkreta mål inför respektive modul
din egna organisation och bransch och du blir medlem
tillsammans med din chef/HR. Dessa mål följs sedan upp
i Novare Leadership Academys unika alumninätverk för
efter modulen för att skapa konkreta resultat och sprida
Young Professionals.
kunskapen vidare i din organisation.
MODULER
Praktiskt
ledarskap
Energi &
prestation
Retorik
Sälj &
förhandling
Ekonomi
i affären
Modulen ger dig
verktyg till att
förstå och nå dina
medarbetare, öka
din självinsikt samt
utöva ledarskap i
det dagliga arbetet
samt i förändring.
Du får lära dig
att maximera
din potential och
prestation idag och
på sikt. Modulen
tar upp saker som
prioriteringar,
effektivitet och
hälsa.
Genom
presentationer,
övningar och
ny kunskap får
du möjlighet att
utveckla ditt sätt
att uttrycka dig
samt nå fram med
ditt budskap.
Du tränas aktivt
genom case och
rollspel för att
kunna möta säljoch förhandlingssituationer som du
står inför idag och i
framtiden.
Vi arbetar med
siffror och
ekonomiska termer
utifrån ett starkt
affärsmässigt
perspektiv för
att ge dig ökad
förståelse för vad
som driver resultat.
Ansökan &
information
LÖPANDE ANTAGNING UNDER HÖSTEN 2015
PROGRAMSTART
Företag kan nominera medarbetare till programmet och
Programmet pågår från december 2015 till maj 2016.
som individ kan du även själv ansöka om en plats, givet
Det kommer vara tre grupper som löper parallellt, med
att det är godkänt av din arbetsgivare.
startdatum 2/12, 10/12 samt 11/12.
Vänligen ansök genom att maila nedan information till
PROGRAMPRIS
[email protected]:
Kostnaden för programmet är 45 000 kronor ex.
moms. I priset ingår lunch, kaffe, kursmaterial och
•
Ditt namn, företag och titel/position
nätverksträffar. Avgiften ska vara Novare Leadership
•
Mail och telefonnummer
Academy tillhanda mot faktura före programstart.
•
Namn och kontaktuppgifter till din chef
KONTAKT
och HR-kontakt
För mer information om programmet, maila oss gärna
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, antagning
på [email protected] eller kontakta
sker löpande under hösten till och med oktober 2015.
Sara Björklund, programansvarig Accelerator Business
Skills Program.
Novare Leadership Academy kommer att kontakta
samtliga kandidater för att be om kompletterande
Sara Björklund
ansökningsinformation i form av CV och personligt brev
Novare Leadership Academy
för att göra ett urval samt skapa dynamiska grupper.
[email protected]
0736 14 27 00
Vi ser fram emot din ansökan!
”Jag fick ett stort utbyte
av de andra deltagarna.
Vi var en dynamisk
grupp med högt i tak,
där alla bidrog med
smarta perspektiv och
spännande erfarenheter.”
-Deltagare 2014
”Alla tränare var av högsta
klass! Jag fick med mig
många praktiska verktyg
som jag tog med mig
tillbaka till jobbet.”
-Deltagare 2015
www.novare.se