läs vår folder - Göteborgs Stadsmissionen

hitta till ergon:
Spårvagn 1, 3, 6, 8 - mot centrum & österut
Hållplats Svingeln
Samskolan
B
ä
l
t
g
a
t
a
n
ERGON
Norra Ågatan
Visste du att:
Stadsmissionen har följande verksamheter upphandlade med
kommuner och Västra Götalandsregionen
• Poliklinik/läkarmottagning - alkohol- och drogtester
• Avgiftningsklinik (missbruksvård)
• Boende med stöd - missbruk & psykisk ohälsa
• Arbetsträning
• Äldreomsorg/hemtjänst
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg
Tel: 031-755 36 00, fax: 031-14 56 06
[email protected]
www.stadsmissionen.org
Gåvoplusgiro: 90 01 70-2
Gåvobankgiro: 900-1702
Sysselsättning
Inom jobb- och utvecklingsgarantin
Sysselsättning på Stadsmissionen
Kök
Alla förekomna arbetsuppgifter i ett
storkök som till exempel matlagning, salladsberedning, bakning
och städning.
Gröna jobb/fastighetsskötsel
Vi erbjuder 7 platser inom området.
Man utgår antingen från Norra Ågatan 6 eller Stigbergsliden 6 där man
samlas på morgonen. Arbetsgrupperna utför trädgårds- och fastighetsskötsel internt inom Stadsmissionen men också åt externa
kunder.
I uppgifterna ingår bl.a.
gräsklippning och trimning. Man
utför enklare reparationer, halkbekämpning samt olika transporter.
Även bilvård ingår då grupperna
ansvarar för ett stort antal bilar.
Boendestöd
Stadsmissionen driver äldreboenden
i Mölndal och Gamlestaden. Din
uppgift på dessa boenden blir att
vara ett komplement till ordinarie
personal och finnas till som en
medmänniska för de boende och
delta i de aktiviteter som sker
under en dag.
S:t Johanneskyrkan
S:t Johanneskyrkan är en stor mötesplats där många verksamheter och
aktiviteter samlas. Här kan du vara
i vårt Kafé där du kan hjälpa till
med olika praktiska arbetsuppgifter.
Butiksarbete
Stadsmissionen driver 7 second
hand-butiker runt om i Göteborg. I
affärerna har man möjlighet att
delta i de dagliga sysslorna tillsammans med ordinarie personal och
de volontärer som är engagerade
inom Stadsmissionen.
Remake
Remake är Stadsmissionens eget
varumärke som består av second
handkläder och textilier som får ny
form och stil. Är du kreativ och gillar
färg, form och design kan du delta
i vårt Remakeprojekt. Arbetet drivs
av en arbetsledare och produkterna
säljs sedan i vår second hand-butik
Ebbe Hörna på Vallgatan.
Stadsmissionens insamlingscentral
Insamlingscentralen är den plats
där man tar emot alla de kläder,
prylar m.m. som kommer in till
Stadsmissionen. Här går man
igenom alla gåvor och sorterar allt
innan det sedan går vidare ut i
affärerna.
På
insamlingscentralen
har vi också en avdelning med
transportbilar som hämtar skänkta
gåvor och sedan sköter transporterna mellan insamlingscentralen
och de olika butikerna.
Jobbsök
Du får kontinuerligt stöd och hjälp i
vår datasal, när du kommer hit och
arbetar med jobbsöks aktiviteter. Vi
har dessutom hälsobefrämjande
aktiviteter som sker regelbundet
utifrån tema som deltagarna själv
ger önskemål om.
Är du intresserad av att veta mer
om de olika alternativen, veta mer
om eventuell möjlighet till sysselsättning i övrig verksamhet inom
Stadsmissionen eller kanske rentav
intresserad av att göra ett studiebesök så är du välkommen att kontakta oss:
Lena Vall - Ergon
031-755 37 12, 0701-83 22 89
[email protected]
Linus Bergström - Second hand
031-755 37 77
[email protected]