Café Starta Eget – enkät bland besökarna 2015

Besöksenkät Café Starta & Driva Eget,
Bazaren 2015
160 respondenter
Fråga 1
Vilket eller vilka är skälen till att Du besöker ”Café Starta Eget” på bazaren? Är det för att…
Du vill starta eget
67%
Du driver företag
13%
Något annat företagsrelaterat
6%
Du söker arbete
13%
Du följde med en vän
3%
Du besöker bazaren, allmänt
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 2
Vilken specifik information sökte Du när det gäller egenföretagande och att starta eget?
Hur man startar företag, registrering, adminstration...
53%
Adminstration av företaget, hur man driver ett företag
33%
Avtalsfrågor, kund-, leverantörs-, hyresavtal etc.
9%
Finansiering, hur man får finansiering, bankkontakter...
26%
Få kontakter, samarbetspartner, leverantörer, kunder...
26%
Försäkring, försäkringsfrågor...
19%
Marknadsföring och reklam
25%
Personalfrågor, rekrytering
11%
Pröva min affärside
11%
Skattefrågor
26%
Utbildningar och kurser
27%
Annat
7%
Vet ej
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 3
Har Du talat med någon utställare på Café Starta Eget?
Ja, 1-4
65%
Ja, 5 eller fler
13%
Nej
22%
Vet ej
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 4
Har Du fått svar på de frågor Du hade inför besöket på Café Starta Eget?
Ja, helt
16%
Ja, i huvudsak
36%
Ja, i viss mån
28%
Nej
12%
Vet ej
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 5
Saknar Du några utställare?
Ja
18%
Nej
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 6
Vad tycker Du om Café Starta Eget, allt sammantaget?
Mycket bra
55%
Ganska bra
38%
Varken bra eller dåligt
4%
Ganska dåligt
Mycket dåligt
1%
0%
Vet ej
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 7
Hur hittade du information om Café Starta Eget?
Tidning i Metro
30%
Bazarens hemsida
12%
Egetforetag.se/Nyforetagarcentrum.se
11%
Facebook
7%
Reklam i tunnelbana/buss/pendeltåg
30%
Nyhetsbrev/utställare
7%
Annat:
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 8
Har du eller driver Du företag idag?
Har företag
22%
Har inte företag
78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 9
Vilken är Din högsta avslutade utbildning?
Ingen formell utbildning
3%
Svensk grundskola eller motsvarande, ca 9 år
8%
Svenskt gymnasium eller motsvarande
18%
Eftergymnasial yrkesutbildning
17%
Universitets-eller högskoleutbildning
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 10
Ålder?
-30
33%
31-45
36%
46-61
27%
62-
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 11
Var är du född?
I Sverige
55%
I Norden, utanför Sverige
2%
I Europa, utanför Norden
14%
Utanför Europa
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 12
Är någon av dina föräldrar födda utanför Sverige?
Ja
52%
Nej
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fråga 13
Kön
Man
45%
Kvinna
54%
Vill ej ange
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%