Driver du café, restaurang, storkök eller matbutik?

Driver du café, restaurang, storkök
eller matbutik?
Nu kan ni börja sortera ut ert matavfall
1
Matrester blir till biogas
Mycket av det avfall som slängs är matavfall och det vill vi ta vara på! Matavfallet innehåller mycket näring och
genom att återvinna det kan det bli till biogas. Den rest som blir över kan användas som gödningsmedel till åkermarkerna.
Den allra största miljövinsten görs om det slängs mindre mat, eller ännu bättre ingen alls! Detta är förstås svårt
att uppnå men genom att matavfallet sorteras ut fås en större överblick över hur mycket mat som slängs. Ofta
kan rutiner ändras när man börjar sortera ut matavfallet och då kan svinnet minskas.
Matavfallsinsamlingen startade i det första området 1 januari 2014 för att sedan införas stegvis i övriga delar av
kommunen. Alla ska ha blivit erbjudna att sortera ut sitt matavfall senast år 2015.
Hur gör vi i köket?
Innan du börjar sortera ut ditt matavfall bör du se över hur det ser ut hos dig. Behövs mer plats eller räcker det
med att minska ner på antalet gröna kärl för brännbart avfall och ersätta det med bruna kärl för matavfall?
Påse eller säck?
För att sortera ut matavfallet behövs specialtillverkade papperspåsar eller pappersäckar. De placeras i en hållare
som gör så att luft kan cirkulera runt påsen eller säcken. Det gör att den håller bättre. Sedan slängs påsen eller
säcken i ett sopkärl avsett för matavfall. Påsar och påshållare ingår i abonnemanget men däremot får man om
man väljer matavfallsäck själv stå för hållaren till säcken. För mer information om säckställ och avrinning se nästa sida.
Matavfallsäck på 45 liter i metallhållare fungerar bra i matsalar och kök. Papperspåse på 9 liter och påshållare
fungerar bra i små personalmatsalar eller små avdelningar. Tänk dock på att beställa nya påsar från VIVAB:s
kundtjänst eller på www.vivab.info i god tid innan de tar slut.
Avfallskvarn med uppsamlingstank
Om verksamheten genererar stora mängder matavfall varje vecka kan ett system med avfallskvarn med uppsamlingstank vara ett alternativ. Det kan bidra till att ni i verksamheten får en bättre arbetsmiljö. Systemet är säkert
och hygieniskt eftersom det är slutet, det vill säga att matavfallet mals ned i en kvarn och lagras i en tank. Tanken
töms sedan regelbundet av en slamsugningsbil. Kvarnsystem finns i olika storlekar för olika verksamheter och är
något som du själv bekostar. Observera att det inte är tillåtet att koppla avfallskvarn till det kommunala avloppssystemet.
2
3
Säckställ och avrinning
Soputrymme och kärl
I köket kan det finnas behov av att göra hanteringen av matavfall enklare. Vi kan då erbjuda några
alternativ som underlättar hanteringen. Aktuella priser hittar du på www.vivab.info.
För att få en så bra sopmiljö som möjligt ska kärlen placeras så att problem med bland annat dålig lukt och flugor
undviks. Då kan ett kylt soprum vara att föredra. Står kärlen utomhus är det lämpligt att de placeras så att de inte
står i direkt solljus.
Kärlen bör även tvättas regelbundet för att undvika dålig lukt på sommaren och att matavfallet fryser fast under
vintern. Ett tips är att lägga lite tidningspapper i botten för att förhindra att matavfallet fryser fast i botten av kärlet. De bruna matavfallskärlen töms samtidigt som de gröna kärlen.
Säckhållare
Säckhållare för matavfallssäck
(45 liter). Förkromad vagn.
Avrinning med hink
Sil med hink. Hinken rymmer 25 liter.
Avrinningskit för dubbelvagn
Dubbelvagn med säckhållare för matavfallssäck
(45 liter) och hink (25 liter) med sil.
Sopkärl avsett för matavfall finns i två storlekar, 140 liter (höjd 106,5 cm, bredd 50 cm, djup 54 cm) respektive 240
liter (höjd 107 cm, bredd 58 cm, djup 73 cm).
Informera personalen
Det är personalen som kommer hantera matavfallet. Därför är det viktigt att de får information och hjälpmedel
som de behöver för att kunna sortera ut matavfallet. Du kommer att få mer information och anvisningar av oss
som underlättar för dig och din personal i hanteringen av matavfallet.
Visste du att ...
Det är viktigt att matavfallet är så rent som möjligt från plast, metall och annat som inte är matavfall. Plast och metall kan göra så att helt lass med matavfall måste kasseras.
Så inga smörpaket eller bestick i matavfallet!
4
5
Vilka abonnemang finns?
Vad räknas som matavfall?
Oavsett vilket abonnemang du väljer består din abonnemangsavgift av två delar, en grundavgift och en viktavgift. Avgifterna ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen.
Allt som är matrester ska sorteras som matavfall. Låt gärna sådant som är blött rinna av en stund. Det bästa för
hanteringen är om matavfallet är så torrt som möjligt innan det slängs i påsen.
+
Matavfall blir biogas
Matavfallet slängs i en papperspåse framtagen för matavfall. Påsen slängs sedan i det bruna kärlet.
I abonnemanget ingår påsar, påshållare samt kärl. Tänk på att om du väljer avfallskvarn med uppsamlingstank står du själv för införskaffandet och skötseln av den.
Osorterat avfall
Både matavfall och brännbart hushållsavfall slängs i en och samma påse. Påsen slängs sedan i det
gröna sopkärlet. Detta är det dyraste alternativet då det innebär en högre miljöbelastning.
Ja tack! Alla typer av matrester, såsom:
Nej tack! Allt som inte är matrester, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur
Mindre ben och rester från kött, fisk och fågel
Ris, mjöl och pasta
Bröd, kakor och gryn
Godis och snacks
Oblekt hushållspapper/servetter
•
•
•
•
Kaffesump, kaffefilter, tepåsar (Dessa tillför
inget i biogasprocessen, dessutom ökar de slitaget på anläggningen).
Tobak, fimpar och snus
Blöjor, tvättservetter och övriga hygienartiklar
såsom intimskydd
Dammsugarpåsar
Kattsand samt spillning från husdjur
Tänk på att plastförpackningar, plastpåsar och pappersförpackningar lämnas på återvinningsstationen eller i
utrymme avsett för detta. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för avfallsutrymmet. Blommor, jord och
trädgårdsavfall går att lämna på din återvinningscentral. Detta är varken matavfall eller brännbart.
Allt avfall som sorteras är en miljövinst. Återvinn det som går eller skänk till second hand. Nyproduktion av
varor sliter hårt på jordens resurser och att sopsortera rätt är en enkel gärning som påverkar stort.
6
7
Har du frågor?
– gott för miljön
Kontakta Avfallsrådgivaren
E-post: [email protected]
Tel: 0757-27 40 30
Kontakta Kundtjänst
E-post: [email protected]
Tel: 0757-27 40 00
Öppet måndag till torsdag 8–15
lunchstängt 12–13
Postadress: Box 110, 311 22 Falkenberg
Webb: www.vivab.info
Vatten & Miljö i Väst AB | telefon 0757-27 40 00 | www.vivab.info
Miljömärkt Trycksak 341 834
Foto: Christel Lind. Tryck: Litorapid Media AB, Göteborg 2013
Dina matrester