HND-centrum

HND-centrum
DANDERYDS SJUKHUS
Sveriges första integrerade centrum för personer
med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom
Sjuksköterskan Fredrik Högberg
lyssnar på en patientberättelse.
PERSONCENTRERAD VÅRD
PÅ HND-CENTRUM
Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patient och
sjukvårdspersonal som präglas av en ömsesidig respekt. Där det finns
tid att förstå både patientens sjukdomar och livssituation.
Personcentrerad vård innebär att vi ser
att det finns en människa bakom sjukdomen. En människa med känslor, tankar,
erfarenheter, kunskaper, traditioner och
värderingar. Personcentrerad vård utgår
ifrån patientens upplevelse av situationen
och individens förutsättningar, resurser
och hinder. Varje enskilt möte med en
patient är just ett enskilt, unikt möte som
inte kan standardiseras. Varje möte är
unikt och ska leda till behandlingsrekommendationer som är anpassade till just
denna patient. För att komma fram till
rätt behandlingsrekommendationer måste
man utgå från patientens behov och resurser. Men man måste också ta hänsyn till
patientens upplevelse och tolkning av vad
sjukdom och hälsa är och utgå ifrån det.
Till HND-centrum kommer patienten på remiss.
STORT HND-SYMPOSIUM I HÖST
För andra gången arrangerar Danderyds sjukhus tillsammans med
Karolinska Institutet ett HND-symposium på Stockholm Waterfront,
den 7-9 oktober 2015.
På symposiet erbjuds ett högkvalitativt
vetenskapligt program med parallella sessioner, posterprogram och både nationella
och internationella framstående föreläsare.
Här kommer även erfarenheter och forskning från Sveriges första HND-centrum
vid Danderyds sjukhus att presenteras.
Symposiet vänder sig främst till läkare
och sjuksköterskor som är intresserade av
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Telefon växel 08-123 550 00
www.ds.se
hur hjärt-, njur- och diabetessjukvård kan
samordnas och förbättras.
Den 9 oktober kommer även allmänheten att inbjudas till föreläsningar.
ARRANGÖRER
Hjärtkliniken, Njurmedicinska kliniken och diabetessektionen vid Medicinkliniken på Danderyds sjukhus
tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper,
Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.
LÄS MER PÅ WWW.HND-SYMPOSIUM.SE
Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora
kroniska folksjukdomar som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom
fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Antalet patienter
som har dessa diagnoser samtidigt ökar markant och de
behöver en mer samordnad och personcentrerad vård.
mig mina funderingar till forcerade doktorer på flera olika mottagningar, fortsätter
Rune. Innan jag kom hit var jag hänvisad
till flera olika ställen. Bara under en månad, om jag räknar om timmar till dagar,
spenderade jag en och en halv vecka på
provtagningar och läkarbesök. Här får jag
allt gjort på en och samma gång och det är
nära till provtagningen, säger Rune som
har diagnoser inom samtliga tre områden,
hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes.
– Vi är väldigt tacksamma för att få
komma hit och hela vår omgivning känner
numera till vilket bra omhändertagande vi
får på HND-centrum. Inte minst våra barn
och barnbarn som engagerar sig mycket i
hur morfar och mormor mår.
Martina Dovander, sjuksköterska
på HND-mottagningen,
samtalar med Rune Bergsten.
Nyligen utförda studier tyder på
att robotassisterad titthålskirurgi
kan ge snabbare återhämtning
av den sexuella funktionen.
HÄR BLIR MAN ALLTID SEDD
”Tack för att ni lyssnade”, ”Skönt att någon har helhetskoll” och
”Här blir man alltid sedd” är vanliga kommentarer från våra patienter,
berättar Martina Dovander som är specialistsjuksköterska på HNDcentrum där man tillämpat personcentrerad vård sedan starten 2013.
En av HND-centrums hängivna supportrar
är Rune Bergsten som varit patient här
sedan invigningen. Hustrun Nina som
alltid följer med vid läkarbesöken är lika
entusiastisk.
– Jag har själv arbetat inom sjukvården
på Karolinska i 34 år och tycker att teamarbetet som bedrivs här kring olika diagnoser och möjligheten att kontakta flera
olika specialister borde finnas på många
fler ställen. Det är en himla bra idé!
– Det fantastiska omhändertagandet som
vi får på HND-centrum och känslan av att
alla bryr sig innebär en enorm trygghet. Det
är så positivt att det knappt går att beskriva
med ord! Doktorerna och sjuksköterskorna
lyssnar verkligen på oss och tar till sig våra
synpunkter. Vi får vara med och bestämma
och får svar på alla våra frågor vilket är
jätteviktigt, för det kommer upp nya frågor
hela tiden. Och bara det att vi hinner lära
känna personalen känns så bra, säger båda.
En provtagning i stället för tre
– Ja, det går inte alls att jämföra med
tidigare då jag oftast snabbt fick haspla ur
Rätt sätt att arbeta på
– I personcentrerad vård är patienten huvudpersonen och det är förstås jättekul när vi
får feedback på att vi lyckats med intentio-
nerna att göra våra patienter mer delaktiga
och aktiva, säger Martina Dovander. Det är
ju personen som är expert på sitt eget liv. Vi
som jobbar här känner också att vårt arbetssätt är helt rätt – alla har samma mål.
– Det timmeslånga patientsamtalet, som
alltid inleder varje förstabesök hos oss
och resulterar i en så kallad patientberättelse, är viktig för de beslut som sedan
fattas på våra ofta dynamiska teamkonferenser. Där enas våra specialistläkare och
sjuksköterskor från hjärt-, njur- och diabetesklinikerna om den fortsatta behandlingen med utgångspunkt från patientens
egna önskemål, förmåga och livssituation,
informerar Martina.
– Det är oerhört berikande att jobba på
HND där vi har förmånen att arbeta i team
kring alla tre diagnoserna. Att sedan toppa
det med att arbeta personcentrerat genom
ta vara på människors egna resurser känns
djupt meningsfullt, avslutar hon.
HND – den nya folksjukdomen
Omkring 2 miljoner svenskar har högt blodtryck,
men bara en tredjedel vet om det. Minst 400 000 har
diabetes och över 1 miljon har påverkad njurfunktion.
Dessa sjukdomar påverkar varandra och risken att
få alla tre diagnoserna ökar markant. Idag är det
vanligare hos personer över 65 år att ha två
eller flera kroniska sjukdomar, än bara en.
HELHETSSYN FÖR HÅLLBAR VÅRD
Kroniska sjukdomar kräver ett annat förhållningssätt, än akuta sjukdomstillstånd. På HND-centrum får patienten ett multiprofessionellt
personcentrerat omhändertagande av specialister från tre olika kliniker.
Har man samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom innebär det ofta besök och provtagningar på tre olika specialistkliniker.
Ur patientens perspektiv finns därför ett
stort behov av samordning och helhetssyn
som förbättrar vården.
I november 2013 öppnades därför HNDcentrum, Sveriges första integrerade klinik
för patienter med samtidig hjärt-, njuroch diabetessjukdom. Här får patienten
ett multiprofessionellt personcentrerat
omhändertagande av specialistläkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal
från alla tre klinikerna. Genom kontinuer-
liga teamkonferenser samordnas beslut om
vård, optimering av medicinering, livsstilsförändringar och uppföljning av patienten.
En förutsättning för personcentrerad vård
är att vårdpersonal tar sig tid att förstå både
patientens sjukdomar och livssituation. På
HND-centrum inleds därför varje förstabesök med ett längre samtal med en specialistsjuksköterska följt av ett samtal med en
läkare, som också får ta tid. Vården bygger
sedan på en ömsesidig respekt för varandra
som innefattar patientens kunskap om hur
det är att leva med sina sjukdomar, och
vårdpersonalens medicinska kunskaper.
mig mina funderingar till forcerade doktorer på flera olika mottagningar, fortsätter
Rune. Innan jag kom hit var jag hänvisad
till flera olika ställen. Bara under en månad, om jag räknar om timmar till dagar,
spenderade jag en och en halv vecka på
provtagningar och läkarbesök. Här får jag
allt gjort på en och samma gång och det är
nära till provtagningen, säger Rune som
har diagnoser inom samtliga tre områden,
hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes.
– Vi är väldigt tacksamma för att få
komma hit och hela vår omgivning känner
numera till vilket bra omhändertagande vi
får på HND-centrum. Inte minst våra barn
och barnbarn som engagerar sig mycket i
hur morfar och mormor mår.
Martina Dovander, sjuksköterska
på HND-mottagningen,
samtalar med Rune Bergsten.
Nyligen utförda studier tyder på
att robotassisterad titthålskirurgi
kan ge snabbare återhämtning
av den sexuella funktionen.
HÄR BLIR MAN ALLTID SEDD
”Tack för att ni lyssnade”, ”Skönt att någon har helhetskoll” och
”Här blir man alltid sedd” är vanliga kommentarer från våra patienter,
berättar Martina Dovander som är specialistsjuksköterska på HNDcentrum där man tillämpat personcentrerad vård sedan starten 2013.
En av HND-centrums hängivna supportrar
är Rune Bergsten som varit patient här
sedan invigningen. Hustrun Nina som
alltid följer med vid läkarbesöken är lika
entusiastisk.
– Jag har själv arbetat inom sjukvården
på Karolinska i 34 år och tycker att teamarbetet som bedrivs här kring olika diagnoser och möjligheten att kontakta flera
olika specialister borde finnas på många
fler ställen. Det är en himla bra idé!
– Det fantastiska omhändertagandet som
vi får på HND-centrum och känslan av att
alla bryr sig innebär en enorm trygghet. Det
är så positivt att det knappt går att beskriva
med ord! Doktorerna och sjuksköterskorna
lyssnar verkligen på oss och tar till sig våra
synpunkter. Vi får vara med och bestämma
och får svar på alla våra frågor vilket är
jätteviktigt, för det kommer upp nya frågor
hela tiden. Och bara det att vi hinner lära
känna personalen känns så bra, säger båda.
En provtagning i stället för tre
– Ja, det går inte alls att jämföra med
tidigare då jag oftast snabbt fick haspla ur
Rätt sätt att arbeta på
– I personcentrerad vård är patienten huvudpersonen och det är förstås jättekul när vi
får feedback på att vi lyckats med intentio-
nerna att göra våra patienter mer delaktiga
och aktiva, säger Martina Dovander. Det är
ju personen som är expert på sitt eget liv. Vi
som jobbar här känner också att vårt arbetssätt är helt rätt – alla har samma mål.
– Det timmeslånga patientsamtalet, som
alltid inleder varje förstabesök hos oss
och resulterar i en så kallad patientberättelse, är viktig för de beslut som sedan
fattas på våra ofta dynamiska teamkonferenser. Där enas våra specialistläkare och
sjuksköterskor från hjärt-, njur- och diabetesklinikerna om den fortsatta behandlingen med utgångspunkt från patientens
egna önskemål, förmåga och livssituation,
informerar Martina.
– Det är oerhört berikande att jobba på
HND där vi har förmånen att arbeta i team
kring alla tre diagnoserna. Att sedan toppa
det med att arbeta personcentrerat genom
ta vara på människors egna resurser känns
djupt meningsfullt, avslutar hon.
HND – den nya folksjukdomen
Omkring 2 miljoner svenskar har högt blodtryck,
men bara en tredjedel vet om det. Minst 400 000 har
diabetes och över 1 miljon har påverkad njurfunktion.
Dessa sjukdomar påverkar varandra och risken att
få alla tre diagnoserna ökar markant. Idag är det
vanligare hos personer över 65 år att ha två
eller flera kroniska sjukdomar, än bara en.
HELHETSSYN FÖR HÅLLBAR VÅRD
Kroniska sjukdomar kräver ett annat förhållningssätt, än akuta sjukdomstillstånd. På HND-centrum får patienten ett multiprofessionellt
personcentrerat omhändertagande av specialister från tre olika kliniker.
Har man samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom innebär det ofta besök och provtagningar på tre olika specialistkliniker.
Ur patientens perspektiv finns därför ett
stort behov av samordning och helhetssyn
som förbättrar vården.
I november 2013 öppnades därför HNDcentrum, Sveriges första integrerade klinik
för patienter med samtidig hjärt-, njuroch diabetessjukdom. Här får patienten
ett multiprofessionellt personcentrerat
omhändertagande av specialistläkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal
från alla tre klinikerna. Genom kontinuer-
liga teamkonferenser samordnas beslut om
vård, optimering av medicinering, livsstilsförändringar och uppföljning av patienten.
En förutsättning för personcentrerad vård
är att vårdpersonal tar sig tid att förstå både
patientens sjukdomar och livssituation. På
HND-centrum inleds därför varje förstabesök med ett längre samtal med en specialistsjuksköterska följt av ett samtal med en
läkare, som också får ta tid. Vården bygger
sedan på en ömsesidig respekt för varandra
som innefattar patientens kunskap om hur
det är att leva med sina sjukdomar, och
vårdpersonalens medicinska kunskaper.
mig mina funderingar till forcerade doktorer på flera olika mottagningar, fortsätter
Rune. Innan jag kom hit var jag hänvisad
till flera olika ställen. Bara under en månad, om jag räknar om timmar till dagar,
spenderade jag en och en halv vecka på
provtagningar och läkarbesök. Här får jag
allt gjort på en och samma gång och det är
nära till provtagningen, säger Rune som
har diagnoser inom samtliga tre områden,
hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes.
– Vi är väldigt tacksamma för att få
komma hit och hela vår omgivning känner
numera till vilket bra omhändertagande vi
får på HND-centrum. Inte minst våra barn
och barnbarn som engagerar sig mycket i
hur morfar och mormor mår.
Martina Dovander, sjuksköterska
på HND-mottagningen,
samtalar med Rune Bergsten.
Nyligen utförda studier tyder på
att robotassisterad titthålskirurgi
kan ge snabbare återhämtning
av den sexuella funktionen.
HÄR BLIR MAN ALLTID SEDD
”Tack för att ni lyssnade”, ”Skönt att någon har helhetskoll” och
”Här blir man alltid sedd” är vanliga kommentarer från våra patienter,
berättar Martina Dovander som är specialistsjuksköterska på HNDcentrum där man tillämpat personcentrerad vård sedan starten 2013.
En av HND-centrums hängivna supportrar
är Rune Bergsten som varit patient här
sedan invigningen. Hustrun Nina som
alltid följer med vid läkarbesöken är lika
entusiastisk.
– Jag har själv arbetat inom sjukvården
på Karolinska i 34 år och tycker att teamarbetet som bedrivs här kring olika diagnoser och möjligheten att kontakta flera
olika specialister borde finnas på många
fler ställen. Det är en himla bra idé!
– Det fantastiska omhändertagandet som
vi får på HND-centrum och känslan av att
alla bryr sig innebär en enorm trygghet. Det
är så positivt att det knappt går att beskriva
med ord! Doktorerna och sjuksköterskorna
lyssnar verkligen på oss och tar till sig våra
synpunkter. Vi får vara med och bestämma
och får svar på alla våra frågor vilket är
jätteviktigt, för det kommer upp nya frågor
hela tiden. Och bara det att vi hinner lära
känna personalen känns så bra, säger båda.
En provtagning i stället för tre
– Ja, det går inte alls att jämföra med
tidigare då jag oftast snabbt fick haspla ur
Rätt sätt att arbeta på
– I personcentrerad vård är patienten huvudpersonen och det är förstås jättekul när vi
får feedback på att vi lyckats med intentio-
nerna att göra våra patienter mer delaktiga
och aktiva, säger Martina Dovander. Det är
ju personen som är expert på sitt eget liv. Vi
som jobbar här känner också att vårt arbetssätt är helt rätt – alla har samma mål.
– Det timmeslånga patientsamtalet, som
alltid inleder varje förstabesök hos oss
och resulterar i en så kallad patientberättelse, är viktig för de beslut som sedan
fattas på våra ofta dynamiska teamkonferenser. Där enas våra specialistläkare och
sjuksköterskor från hjärt-, njur- och diabetesklinikerna om den fortsatta behandlingen med utgångspunkt från patientens
egna önskemål, förmåga och livssituation,
informerar Martina.
– Det är oerhört berikande att jobba på
HND där vi har förmånen att arbeta i team
kring alla tre diagnoserna. Att sedan toppa
det med att arbeta personcentrerat genom
ta vara på människors egna resurser känns
djupt meningsfullt, avslutar hon.
HND – den nya folksjukdomen
Omkring 2 miljoner svenskar har högt blodtryck,
men bara en tredjedel vet om det. Minst 400 000 har
diabetes och över 1 miljon har påverkad njurfunktion.
Dessa sjukdomar påverkar varandra och risken att
få alla tre diagnoserna ökar markant. Idag är det
vanligare hos personer över 65 år att ha två
eller flera kroniska sjukdomar, än bara en.
HELHETSSYN FÖR HÅLLBAR VÅRD
Kroniska sjukdomar kräver ett annat förhållningssätt, än akuta sjukdomstillstånd. På HND-centrum får patienten ett multiprofessionellt
personcentrerat omhändertagande av specialister från tre olika kliniker.
Har man samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom innebär det ofta besök och provtagningar på tre olika specialistkliniker.
Ur patientens perspektiv finns därför ett
stort behov av samordning och helhetssyn
som förbättrar vården.
I november 2013 öppnades därför HNDcentrum, Sveriges första integrerade klinik
för patienter med samtidig hjärt-, njuroch diabetessjukdom. Här får patienten
ett multiprofessionellt personcentrerat
omhändertagande av specialistläkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal
från alla tre klinikerna. Genom kontinuer-
liga teamkonferenser samordnas beslut om
vård, optimering av medicinering, livsstilsförändringar och uppföljning av patienten.
En förutsättning för personcentrerad vård
är att vårdpersonal tar sig tid att förstå både
patientens sjukdomar och livssituation. På
HND-centrum inleds därför varje förstabesök med ett längre samtal med en specialistsjuksköterska följt av ett samtal med en
läkare, som också får ta tid. Vården bygger
sedan på en ömsesidig respekt för varandra
som innefattar patientens kunskap om hur
det är att leva med sina sjukdomar, och
vårdpersonalens medicinska kunskaper.
HND-centrum
DANDERYDS SJUKHUS
Sveriges första integrerade centrum för personer
med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom
Sjuksköterskan Fredrik Högberg
lyssnar på en patientberättelse.
PERSONCENTRERAD VÅRD
PÅ HND-CENTRUM
Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patient och
sjukvårdspersonal som präglas av en ömsesidig respekt. Där det finns
tid att förstå både patientens sjukdomar och livssituation.
Personcentrerad vård innebär att vi ser
att det finns en människa bakom sjukdomen. En människa med känslor, tankar,
erfarenheter, kunskaper, traditioner och
värderingar. Personcentrerad vård utgår
ifrån patientens upplevelse av situationen
och individens förutsättningar, resurser
och hinder. Varje enskilt möte med en
patient är just ett enskilt, unikt möte som
inte kan standardiseras. Varje möte är
unikt och ska leda till behandlingsrekommendationer som är anpassade till just
denna patient. För att komma fram till
rätt behandlingsrekommendationer måste
man utgå från patientens behov och resurser. Men man måste också ta hänsyn till
patientens upplevelse och tolkning av vad
sjukdom och hälsa är och utgå ifrån det.
Till HND-centrum kommer patienten på remiss.
STORT HND-SYMPOSIUM I HÖST
För andra gången arrangerar Danderyds sjukhus tillsammans med
Karolinska Institutet ett HND-symposium på Stockholm Waterfront,
den 7-9 oktober 2015.
På symposiet erbjuds ett högkvalitativt
vetenskapligt program med parallella sessioner, posterprogram och både nationella
och internationella framstående föreläsare.
Här kommer även erfarenheter och forskning från Sveriges första HND-centrum
vid Danderyds sjukhus att presenteras.
Symposiet vänder sig främst till läkare
och sjuksköterskor som är intresserade av
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Telefon växel 08-123 550 00
www.ds.se
hur hjärt-, njur- och diabetessjukvård kan
samordnas och förbättras.
Den 9 oktober kommer även allmänheten att inbjudas till föreläsningar.
ARRANGÖRER
Hjärtkliniken, Njurmedicinska kliniken och diabetessektionen vid Medicinkliniken på Danderyds sjukhus
tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper,
Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.
LÄS MER PÅ WWW.HND-SYMPOSIUM.SE
Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora
kroniska folksjukdomar som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom
fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Antalet patienter
som har dessa diagnoser samtidigt ökar markant och de
behöver en mer samordnad och personcentrerad vård.
HND-centrum
DANDERYDS SJUKHUS
Sveriges första integrerade centrum för personer
med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom
Sjuksköterskan Fredrik Högberg
lyssnar på en patientberättelse.
PERSONCENTRERAD VÅRD
PÅ HND-CENTRUM
Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patient och
sjukvårdspersonal som präglas av en ömsesidig respekt. Där det finns
tid att förstå både patientens sjukdomar och livssituation.
Personcentrerad vård innebär att vi ser
att det finns en människa bakom sjukdomen. En människa med känslor, tankar,
erfarenheter, kunskaper, traditioner och
värderingar. Personcentrerad vård utgår
ifrån patientens upplevelse av situationen
och individens förutsättningar, resurser
och hinder. Varje enskilt möte med en
patient är just ett enskilt, unikt möte som
inte kan standardiseras. Varje möte är
unikt och ska leda till behandlingsrekommendationer som är anpassade till just
denna patient. För att komma fram till
rätt behandlingsrekommendationer måste
man utgå från patientens behov och resurser. Men man måste också ta hänsyn till
patientens upplevelse och tolkning av vad
sjukdom och hälsa är och utgå ifrån det.
Till HND-centrum kommer patienten på remiss.
STORT HND-SYMPOSIUM I HÖST
För andra gången arrangerar Danderyds sjukhus tillsammans med
Karolinska Institutet ett HND-symposium på Stockholm Waterfront,
den 7-9 oktober 2015.
På symposiet erbjuds ett högkvalitativt
vetenskapligt program med parallella sessioner, posterprogram och både nationella
och internationella framstående föreläsare.
Här kommer även erfarenheter och forskning från Sveriges första HND-centrum
vid Danderyds sjukhus att presenteras.
Symposiet vänder sig främst till läkare
och sjuksköterskor som är intresserade av
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
Telefon växel 08-123 550 00
www.ds.se
hur hjärt-, njur- och diabetessjukvård kan
samordnas och förbättras.
Den 9 oktober kommer även allmänheten att inbjudas till föreläsningar.
ARRANGÖRER
Hjärtkliniken, Njurmedicinska kliniken och diabetessektionen vid Medicinkliniken på Danderyds sjukhus
tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper,
Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.
LÄS MER PÅ WWW.HND-SYMPOSIUM.SE
Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora
kroniska folksjukdomar som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom
fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Antalet patienter
som har dessa diagnoser samtidigt ökar markant och de
behöver en mer samordnad och personcentrerad vård.