Här kan du läsa Bjarne Olssons brev till alla tonårsföräldrar

Till Dig som är tonårsförälder
Hej!
Valborg är inte bara ett tillfälle då vi sjunger in våren och tänder brasor.
Det är också en tidpunkt då många ungdomar dricker sig berusade. För
många kan det också vara det tillfälle då man för första gången dricker sig
berusad.
Att debutera tidigt med alkohol innebär ökad risk för missbruk och
beroende och därför är det här en viktig fråga för våra ungdomar, men
också för samhället som helhet.
Alkohol är fortfarande den vanligaste drogen bland unga människor.
Alltför många unga dricker stora mängder alkohol och riskerar att skada
sin hälsa på olika sätt.
Ungdomar som är påverkade hamnar lättare i situationer som de kanske
inte skulle hamna i annars. Risken för att utsättas för misshandel, rån och
sexuella övergrepp ökar likaväl som risken att man provar andra droger
Varför skriver jag till dig som är förälder? Jo för att du som förälder har
stor möjlighet att påverka dina barns alkoholvanor!
Jag vill därför uppmana dig som förälder att:
 I alla lägen säga nej till att köpa ut alkohol till din tonåring.
 Prata med och lyssna på ditt barn och skapa förutsättningar för en
varm och öppen kommunikation.
 Prata om alkohol och droger innan problemen infinner sig berätta
var du står i dessa frågor. Din tonåring vill veta vad du tycker och
din tonåring lyssnar på dig.
 Vara uppmärksam på hur han/hon mår.
 Engagera dig i din tonårings aktiviteter och se till att han/hon
kommer hem på kvällen, alternativ kontrollera att föräldrarna är
hemma om tonåringen sover över hos andra.
Hoppas att vi alla får en bra och trevlig Valborg !
Bjarne Olsson
Kommunstyrelsens ordf (s)
Kristinehamns kommun
PS! Om du känner att du behöver bra argument i samtalen med din
tonåring så finns det bra tips på www.tänkom.nu
Har du frågor och funderingar om vad som helst som rör alkohol,
narkotika, dopning, tobak eller föräldrastöd?
Hör gärna av dig till preventionssamordnaren i Kristinehamns
kommun.
Johan Öhman 0550-880 45