Programmet som pdf

inspiration
Datum och plats: 14–15 april, 2016, Stockholm
talare
Elisabeth Almgren
Eriksson, leg. sjuksköterska, utbildare
telefonrådgivning
hälso- och sjukvård
Erik Lundström,
överläkare, Karolinska
Universitetssjukhuset
Ullakarin Nyberg,
med. dr, psykiatiker,
Norra Stockholms
Psykiatri
Margareta Grauers,
leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult
sår och hud
Gerold Kretschmar,
leg. läkare, spec.
akutsjukvård,
Södertälje sjukhus
•
utveckling
•
➠ Samtalsprocessen steg-för-steg
➠ Smärta i huvud, buk och bröst – symtom och förlopp,
hur vet du när det är akut?
➠ Psykisk ohälsa – hur bemöter du ledsna och
oroliga patienter?
➠ Gynekologiska symtom, ögonbesvär och hudproblem
– vanliga frågor och akuta tillstånd!
➠ Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd
– vad bör du tänka på?
kunskap
Telefonrådgivning för
sjuksköterskor
Välkommen till Telefonrådgivning för sjuksköterskor!
Vi har återigen fått förmånen att samla några av Sveriges främsta experter inom
telefonrådgivning. Våra föreläsare kommer att fördjupa er inom respektive ämne
och ge er de senaste nyheterna och viktigaste informationen. Kunskapen ger dig
en högre grad av trygghet och säkerhet i ditt arbete gentemot patienterna. Du kan
effektivisera ditt arbetssätt vilket leder till kortare samtal utan att sänka kvaliteten!
Samtalen blir istället mer givande för patienten.
Under konferensens två dagar får du bland annat lyssna till;
➠ Björn Tengroth, professor emeritus, en av våra mest uppskattade föreläsare,
beskriver på ett mycket konkret sätt hur vi ska tolka och fråga efter symtom kopplade till ögonbesvär. Han kommer även dela med sig av de absolut senaste framstegen inom ögonforskning.
➠ Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker, föreläser om psykisk ohälsa och lämnar
ingen i salen oberörd. Ullakarin beskriver och lär ut med stor inlevelse hur viktigt
just ditt samtal är och hur du på bästa sätt kan stötta och hjälpa patienten. Vidare
belyser hon betydelsen av samtalet för patienter som i brist på psykisk vård återvänder till telefonrådgivningen för att få stöd. Ullakarin kommer även att guida
dig kring hur du lyssnar efter varningssignaler som uppstår i samtal där det finns
misstanke om suicidrisk och hur du då ska agera.
➠ Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska och omvårdnadshandledare, har
lång erfarenhet i de samtalsprocesser som sker under telefonrådgivningen. Hon
kommer på ett mycket konkret sätt ge dig verktyg att använda under och i samtal
med patienter. Genom mer kunskap om processen kommer du att få mer effektiva samtal som samtidigt blir mer givande för patienten. Hon kommer även gå
närmare in på hur du hanterar svåra samtal; hur du ska bemöta ledsna, arga eller
uppgivna människor. Lika viktigt är hennes del i föreläsningen där hon beskriver
hur du själv måste sätta gränser och tydliga förhållningssätt gentemot patienterna
för att du ska orka hjälpa fler patienter.
Dessutom lyssnar du på ett spännande anförande av Elisabeth Ljunger, överläkare,
sektionschef på kirurgcentrum, gynekologiska enheten, som lär ut hur du särskiljer och reder ut beskrivningar och symtom till olika sorters buksmärtor. Vilka
buksmärtor kan du ge råd om i samtalet och vilka kräver akut vård?
Vårt mål med konferensen att du ska känna dig mer trygg och säker i dina bedömningar av vilka patienter som ska få råd via telefon och vilka som behöver akut
vård. Du kommer att få djupare kunskap kring hur du leder samtalen för att få din
utredning av symtom och besvär mer korrekt och effektiv. Avslutningsvis kommer
du att lära dig de viktigaste varningssignalerna som kräver direkt och akut sjukvård!
Försäkra dig om en plats redan i dag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din anmälan
på telefonnummer 08-410 281 50.
Vänliga hälsningar
Isabelle Gennow
Utbildningsansvarig
Kompetensteamet
dag 1, 14 april
08.30 Registrering med kaffe och smörgås
09.00 Moderator Christina Wahlby inleder dagarna
Christina Wahlby, leg. sjuksköterska. Har i många år arbetat med telefonrådgivning, både på 1177
och vårdcentraler.
09.10 Samtalsprocess och metodik – för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon!
•
•
•
•
•
Samtalsprocessen – telefonsamtalets olika faser
Samtalsmetodik – steg-för-steg genom samtalet – så lär du dig att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information!
Vanliga fallgropar i telefonsamtalet och hur du kan undvika dessa
Det svåra samtalet – att hantera aggressiva och ledsna patienter
Sociala medier och självdiagnostisering - lär dig hantera självdiagnostiserade!
Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Elisabeth har föreläst och utbildat sedan 2006 runt samtalsprocess,
samtalsmetodik och svåra samtal. Hon har arbetat med telefonrådgivning under många år och även
arbetat en stor del med att handleda framförallt sjuksköterskor i telefonrådgivning.
Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus
11.45 Lunch
12.45 Hudproblem – praktiska råd och när behövs läkarkontakt?
•
•
•
•
Eksem eller torr hud – aktuell behandling
Brännskador – aktuella råd
Blåsor, prickar och blemmor – egenvård eller läkarkontakt?
Infektions- och inflammationstecken – praktiska råd och tips
Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår och hud. Margareta är i grunden
distriktssköterska och har bl.a. arbetat med hud- och sårpatienter i många år på hudkliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset.
13.55 Bensträckare
14.05 När är huvudvärk tecken på något farligt?
•
•
•
•
Olika slags huvudvärk – vilka frågor kan du ställa för att veta om läkarvård behövs?
Illamående i samband med huvudvärk – vad kan det vara tecken på?
Svår migrän, meningit och blödning – vad skiljer förlopp och symtom?
Behandling av huvudvärk – praktiska tips om läkemedel
Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, medicinsk
ansvarig för strokeavdelning R15, KS. Erik är specialist inom neurologi med inriktning mot stroke.
Erik disputerade 2009 på en avhandling om spasticitet efter stroke och han är chief investigator för
en studie som ska undersöka möjligheterna att behandla stroke med fluoxetin, ett anti-depressivt
läkemedel.
15.05 Kaffepaus
15.25 Rådgivning gällande gynekologiska problem – att tänka på!
•
•
•
•
Att på telefon bedöma vilka kvinnor som behöver komma för undersökning
– när är det akut?
Symtom du bör uppmärksamma
Smärta, blödningar och flytningar – när kan råd om egenvård ges och när
behövs läkarkontakt?
Tecken på infektion som behöver behandlas
Elisabeth Ljunger, överläkare, sektionschef, kirurgcentrum, gynekologiska enheten, Lasarettet i Enköping. Elisabeth har i sin forskning främst fokuserat på missfall.
17.05 Dagen avslutas
dag 2, 15 april
08.15 Slät kopp kaffe
08.40 Egenvårdsråd eller läkarvård vid ögonproblem – vilka symtom är akuta?
•
•
•
Akuta symtom du bör uppmärksamma som kräver läkarvård!
Slag mot ögat och sårskador, plötslig synförlust – när är det akut?
Torra ögon, rinnande ögon och röda ögon – vad betyder symtomen och vilken
behandling är aktuell?
Björn Tengroth, professor i oftalmiatrik, numera pensionerad, har varit chef på Karolinska Universitetssjukhusets ögonklinik och grundade 1990 S:t Eriks ögonsjukhus. Björns forskningsområde har
främst varit laser och glaukom. Han har under sin karriär fått publicerat ett stort antal vetenskapliga
skrifter inom endokrinologi och oftalmologi.
09.40 Kaffepaus
10.00 Att bedöma smärta i buk och bröst via telefon – hur kan du göra en
korrekt bedömning?
•
•
•
•
Smärtans lokalisering, karaktär, utstrålning och tidsförlopp – vad kan vänta och
när är det akut?
Går det att göra en korrekt bedömning utan att se och undersöka patienten?
Vilka råd kan du ge?
Postoperativ smärta – vilka råd kan du ge när smärtlindringen inte är tillräcklig?
Gerold Kretschmar, leg. läkare, specialist i allmänmedicin och i akutsjukvård. Han arbetar på akutmottagningen på Södertälje sjukhus och har många års erfarenhet av akutsjukvård, han har tidigare bl.a.
arbetat vid SOS alarm.
11.30 Lunch
12.30 Medicinsk lagstiftning – vilka lagar påverkar dig i telefonrådgivningen?
• Den nya Patientlagen – i korthet om lagen bl.a. ny medicinsk bedömning
och val av behandlingsalternativ
• Journalföring vid telefonrådgivning – vad är du skyldig att dokumentera?
• Sekretessfrågor – vad gäller vid informationsöverföring mellan olika
instanser?
• Hur ska du göra när patienten önskar vara anonym?
• Anhörig som ringer och ger information – vilken information får du lämna ut?
Kerstin Bergman, jurist, Prope Lex AB. Kerstin har en bakgrund som bland annat kanslichef inom
Stockholms läns landsting. Kerstin har lång erfarenhet av varierande arbete inom juridik, hälso- och
sjukvården. I dag arbetar hon som konsult och egenföretagare.
13.40 Kaffepaus
14.00 Psykisk ohälsa – vilka råd kan du ge och vart kan du hänvisa patienten?
•
•
•
•
•
Stress och sömnproblem – råd att ge och saker du bör uppmärksamma!
Ledsna och oroliga personer – krisreaktion eller depression – ibland räcker
det att bara lyssna!
Hur kan du avgöra om patienten behöver kontakt med psykiatrin?
Psykisk sjukdom eller svår depression – vilka symtom bör du uppmärksamma?
Hur vet du om det föreligger suicidrisk? Vilka stöd finns att ta till?
Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker, Norra Stockholms Psykiatri. Ullakarin är överläkare i psykiatri vid Sankt Görans sjukhus. Hon arbetar med suicidförebyggande insatser i vården och samhället och har skrivit boken: Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord, (Natur & Kultur 2013).
Hon bedriver forskning vid Karolinska Institutet som handlar om anhörigas reaktioner på suicid
inom familjen.
16.00 Moderator sammanfattar dagarna
16.10 Dagen avslutas
PRAKTISK INFORMATION
Telefonrådgivning för sjuksköterskor
➠ Datum: 14–15 april 2016
➠ Pris: 6 280 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentations
material. Moms tillkommer. Personligt kursintyg ingår!
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
➠ Anmälan: www.kompetensteamet.se, [email protected]
eller tfn 08-410 281 50.
Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan.
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad
konferens vid extraordinära händelser.
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
[email protected]
08-410 281 50
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
™
™
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
™
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
Är ett utbildnings- och
konferensföretag som arbetar med
™
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
Kompetensteamets
mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
™
utbildningar specialutformade för våra deltagare.
Skräddarsydda utbildningar
Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.
Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
08-410 281 50
[email protected]
www.kompetensteamet.se
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1198
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige