EPiServer – Frukostseminarium, 2015-08

Webbplatser
som förändrar
världenaffären
Joakim Holmquist
Director, Digital Channels
Adam Blomberg
Director, Content and Product Marketing
2
3
4
Den gängse bilden av hur företag skapar lojalitet
4
Kunders faktiska lojalitet utifrån ny forskning
Lojalitet
3
2
1
0
Under förväntningar
Möter förväntningar
Över förväntningar
Sluta försöka överträffa
förväntningar. Lägg
fokus på att göra det
enkelt.
5
6
Så vad är ditt
problem?
7
Så vad är dina kunders
problem?
Section Name
Använd statistik
Men gör din egen tolkning
• Identifiera de största hindren för dina
besökare.
• Hitta välbesökta sidor med hög
avvisningsfrekvens.
• Studera målflödesrapporten för att
identifiera avbrutna kundresor.
Digital Experience Delivered.™
Lyssnar du till kunderna?
Att lyssna på besökarens intentioner
Total traffic to website:
Support
Research
Micro Conversions
Careers
Conversions
Digital Experience Delivered.™
Vad är dina kunders problem?
Om du inte vet vad dina kunder vill ha:
Fråga dem.
• Vad är syftet med ditt besök?
• Kunde du slutföra det du kom för att göra?
Digital Experience Delivered.™
11
12
13
14
Tack!
Läs mer om modern marknadsföring på
episerver.se/agile-marketing
Möt oss på EPiServer Ascend – kunddagen 2015! Stockholm, 21 oktober
episerver.se/ascend2015-stockholm
3 förutsägelser:
• Uber dödar Taxi Göteborg
• Apple Music dödar Spotify
• MatHem dödar ICA