Sveaskogs varumärkesmanual

Sveaskog
Varumärkesmanual
Manual
Varumärke
Betaversion
Växtkraft. För generationer.
Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i
slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något.
Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen
börjar. Eller säkert ännu tidigare. Vaggan av furu.
Sagoböckerna vi växer upp med. Barkbåten.
Kantarell stället. Förundran över hur allt hänger
ihop. Intresset för skogen – respekten för naturen.
Var finns Sveaskog i allt detta? Vi finns mitt i.
Sveaskog äger mest skog i hela Sverige. Vi sköter
skog på miljontals hektar, svenska folkets skog.
Mest tall och gran – men även bok, ek, björk, sälg
och asp.
Skogen är mycket – inte minst Sveriges bankbok.
För 100 år sedan var vi ett fattigt folk, nu är vi
ett rikt land. Sveaskog har bidragit till detta. Vårt
företag har funnits i flera generationer, sedan
1850- talet. Och så långt bak vi kan se i våra
räkenskaper har vi bidragit till vård, skola och
Sveaskog
Varumärkesmanual
Betaversion
omsorg. År efter år. Vissa kallar det samhällsansvar.
Vi kallar det att göra bra affärer.
Ett företag som Sveaskog står mitt i samhället.
Vi påverkar och påverkas. Viktigt för oss är
lanthandeln och bensinmacken. Byskolan. Servicen
utanför storstäderna. Ensamföretagaren vid vägens
slut. Sverige måste hålla ihop. Vi vet – vi har skog i
200 av landets 290 kommuner.
För att kunna göra bra affärer måste vi ha
framgångsrika kunder. Världsledande kunder.
Kunder som utvecklas och ställer krav. Därför
lyssnar vi på hyvelmästare, tar råd av inköps chefer,
inspireras av arkitekter. Vi lyssnar till dem som
förädlar och säljer vår råvara. Vi lär, så att vi kan
utvecklas tillsammans.
Men vart femte träd rör vi inte. Dessa får växa, leva
och dö som det faller sig. Naturen gillar nämligen
det vildvuxna. Det gör vi på Sveaskog också. Och
även svenska folket, de som äger oss. Till sammans
har vi enats om att hundratusentals hektar av vår
skog inte ska gå till sågverk eller pappersbruk.
Träden växer långsamt, men utvecklingen går
snabbt. Därför är innovationer och utveckling en del
av vår vardag. Hur vi kan bidra till ett bättre klimat
är en sak som förenar oss i företaget.
Det bästa sättet för oss att bidra till samhällsutvecklingen är att fortsätta sköta vår skog. Det
skapar jobb och välstånd i hela landet. Det skapar
ett bättre klimat. Det skapar utrymme för de
vildvuxna skogarna. Det skapar ett starkt Sverige.
2
Innehåll
Sveaskog
Varumärkesmanual
Betaversion
Varumärkesplattform
s. 5–6
Exempel
s. 19–24
Vision
Värdeord
Mission
Position
Visuell identitet
s. 7–18
Logotyp
Typografi
Färger
Ikoner
Informationsgrafik
Diagram och grafer
Bildspråk
3
Sveaskog
Varumärkesmanual
Introduktion
Betaversion
I Sverige lever vi i en skog. Året runt. I kyla och värme. I regn och solsken.
Skogen har fantastiska möjligheter; trä är en viktig råvara med stora
klimatfördelar. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med en stolt historia.
Vi värnar om samhällen i glesbygden och bidrar till samhällsutveckling i stort.
Vi skapar växtkraft. Det ska vår verbala- och visuella identitet kommunicera.
Den här manualen innehåller riktlinjer och inspiration till hur vi arbetar
med Sveaskog som varumärke. Rätt hanterad bygger vi ett tydligt och starkt
Sveaskog. För generationer.
4
Sveaskog
Varumärkesmanual
Varumärkesplattform
Betaversion
5
Sveaskog
Varumärkesmanual
Varumärkesplattform
Vision
Vi ska vara det ledande skogsföretaget
– Vår långsiktiga målbild
Värdeord
Kundfokus, innovation, enkelhet, öppenhet
– Det som kännetecknar vårt agerande
Mission
Växtkraft. För generationer.
– Det som driver oss
Position
Branschledaren
– Vår roll på marknaden
Betaversion
6
Sveaskog
Varumärkesmanual
Visuell
identitet
Betaversion
7
Sveaskog
Varumärkesmanual
Logotyp
Användning
Vi använder vår logotyp primärt i svart eller vitt.
Den svarta logotypen använder vi med fördel
mot vit, ljus grå, och ljus bildbakgrund. Den vita
logotypen använder vi mot mörkare bakgrunder
och mörka bildpartier.
Namn i löptext
Vi skriver alltid Sveaskog med versal
begynnelsebokstav i löpande text.
Betaversion
8
Sveaskog
Varumärkesmanual
Betaversion
Logotyp
0.5 X
Frizon
Frizon är den zon som skyddar logotypen från
kringliggande element, t.ex. grafik, text eller bilder.
Frizonen gäller också som minsta
avstånd till ytterkanten på den yta där logotypen ska
placeras.
Vår frizon är baserad på 50% av logotypens höjd
både vertikalt och horisontellt. Observera att frizonen
skiljer sig beroende på logotypens storlek.
0.5 X
X
0.5 X
0.5 X
9
Sveaskog
Varumärkesmanual
Betaversion
Logotyp
Frikopplad användning
Där det krävs, ex i digitala sammanhang, kan vi
tillämpa en frikopplad hantering av kronan och
vårt namn.
10
Minsta frizon
X
Sveaskog skapar växtkraft. 365 dagar...
Petter Holland: ”Vi sitter på en guldgruva”
Arne Olsson: ”Betongindustrin är en urst...
X
12%
högre
avkastning
3X
Sveaskog
Varumärkesmanual
Typografi
Adelle
I rubriker och ingresser använder vi Adelle. Det
är ett modernt, professionellt och karaktärsfullt
typsnitt med hög läsbarhet. Vi använder
typsnittet i all kommunikation; print som digitalt.
Typografin är en viktig beståndsdel som vi måste
hantera konsekvent för att bygga vårt varumärke.
Två vikter
Semibold – rubriker
Light – ingresser, rubriker och kortare stycken
Betaversion
Adelle
Semibold
Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#
24pt / 26pt
Växtkraft. För generationer.
Adelle
Light
Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#
14pt / 18pt
Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i
slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något.
Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen
börjar. Eller säkert ännu tidigare.
11
Sveaskog
Varumärkesmanual
Typografi
Berthold Akzidenz Grotesk
I brödtext använder vi Berthold Akzidenz
Grotesk i två vikter.
Tre vikter
Medium – mellanrubriker
Regular – brödtext
Light – brödtext
Betaversion
Berthold
Akzidenz
Grotesk
Medium
Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#
Berthold
Akzidenz
Grotesk
Regular
Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#
Berthold
Akzidenz
Grotesk
Light
Hamburgefontsiv
0123456789
-?!%=&*><#
10pt / 14pt
Växtkraft. För generationer.
10pt / 14pt
Vaggan av furu. Sagoböckerna vi växer upp med. Barkbåten. Kantarell stället.
Förundran över hur allt hänger ihop. Intresset för skogen – respekten för naturen.
Var finns Sveaskog i allt detta? Vi finns mitt i. Sveaskog äger mest skog i hela
Sverige. Vi sköter skog på miljontals hektar, svenska folkets skog. Mest tall och
gran – men även bok, ek, björk, sälg och asp.
10pt / 14pt
Vaggan av furu. Sagoböckerna vi växer upp med. Barkbåten. Kantarell stället.
Förundran över hur allt hänger ihop. Intresset för skogen – respekten för naturen.
Var finns Sveaskog i allt detta? Vi finns mitt i. Sveaskog äger mest skog i hela
Sverige. Vi sköter skog på miljontals hektar, svenska folkets skog. Mest tall och
gran – men även bok, ek, björk, sälg och asp.
12
Sveaskog
Varumärkesmanual
Färg
Betaversion
Grön 50
CMYK30.0.80.0
PMS 2300 C
PMS 2300 U
RGB195.220.57
HEX#C3DC39
Våra primära färger utgörs av en blå och en grön
färgskala. Tonerna representerar kyla och värme.
Vinter och sommar. Regn och solsken.
Primärfärgerna kompletteras av basfärgerna
svart, vitt, ljusgrått och accentfärgen orange.
10
20
30
40
50
Blå 50
10
20
Orange
60
70
80
90
CMYK80.0.20.10
PMS 2220 C
PMS 7712 U
RGB0.175.190
HEX#00AFBE
30
40
50
60
70
80
90
CMYK0.70.70.0
PMS 2026 C
PMS Orange 021 U
RGB255.87.34
HEX#FF5722
13
CMYK
Pantone
RGB
HEX
10
580 C/U
236.244.193
#ECF4C1
2015.0.40.0
225.238.156
#E1EE9C
3020.0.50.0
213.230.116
#D5E674
4025.0.65.0
204.225.86
#CCE156
50
195.220.57
#C3DC39
6035.0.90.10
177.200.51
#B1C833
7060.20.100.0
158.178.46
#9EB22E
8070.30.100.0
130.156.40
#829C28
90
80.45.100.0
574 C/U
95.110.29
#5F6E1D
10
25.0.10.0
7457 C/U
175.229.234
#AFE5EA
2045.0.15.0
127.214.222
#7FD6DE
3060.0.20.0
75.198.208
#4BC6D0
4070.0.25.0
37.186.198
#25BAC6
50
0.175.190
#00AFBE
6085.0.25.20
0.159.172
#009FAC
7090.30.40.0
0.142.154
#008E9A
8090.30.40.15
0.124.135
#007C87
90
0.91.99
#005B63
10.0.30.0
30.0.80.0
80.0.20.10
100.50.50.15
2300 C/U
2220 C / 7712 U
2216 C / 3165 U
Svart
Ljusgrå
Vit
CMYK0.0.0.100
RGB0.0.0
HEX#000000
CMYK0.0.0.7
RGB230.230.230
HEX#E6E4E4
CMYK0.0.0.0
RGB255.255.255
HEX#FFFFFF
Sveaskog
Varumärkesmanual
Färganvändning
Färgskalorna är anpassade för att kunna
kombineras med bra kontrastverkan i
exempelvis diagram. Till höger visas ett
exempel på hur färgerna kan kombineras
i en mobilvy.
Betaversion
Blå
14
Grön
90
#005B63
50
#C3DC39
10
#AFE5EA
10
#E1EE9C
50
#00AFBE
50
#C3DC39
90
#005B63
Sveaskog skapar växtkraft. 365 dagar...
Petter Holland: ”Vi sitter på en guldgruva”
Arne Olsson: ”Betongindustrin är en urst...
Digital svart
Orange
#262626
#FF5722
12%
högre
avkastning
Sveaskog
Varumärkesmanual
Ikoner
Betaversion
15
Sveaskog
Varumärkesmanual
Informationsgrafik
Betaversion
16
Sveaskog
Varumärkesmanual
Diagram och grafer
Bra konrastverkan är viktigt i diagram och grafer.
Välj toner med omsorg och använd orange
primärt som accent.
13%
Vår ägare, svenska staten, har också
bestämt att vi ska sälja 13% av den mark vi
hade år 2002.
På så sätt så kan vi stärka enskilda
skogsbruk och underlätta lokal utveckling,
särskilt i glesbygd.
+9%
Vår ägare, svenska staten, har också
bestämt att vi ska sälja 13% av den mark
vi hade år 2002.
På så sätt så kan vi stärka enskilda
skogsbruk och underlätta lokal utveckling,
särskilt i glesbygd.
Betaversion
17
Sveaskog
Varumärkesmanual
Betaversion
Bildspråk
Våra bilder är en viktig del i vår kommunikation och ska präglas
av ett och samma bildmanér, oavsett kontaktyta. Kriterierna
nedan ska uppfyllas varje gång en fotografering / filminspelning
genomförs eller när bilder köps in.
Äkthet och genuinitet
Våra bilder speglar verkligheten som Sveaskog verkar i; naturliga
bilder som fångar ögonblick i den dagliga verksamheten. Vi
undviker uppställda och poserande uttryck. Vi ska alltid uppfattas
ärliga och mänskliga.
OBS! SKISSBILD
OBS! SKISSBILD
OBS! SKISSBILD
OBS! SKISSBILD
Året runt – från morgon till kväll
Vår natur har många nyanser som vi och våra kunder upplever
varje dag, oavsett årstid och väder. Vi arbetar med det naturliga,
vare sig det är gryning, mulet regnväder, solsken eller skymning.
Detta skildrar våra bilder.
Ett aktivt samhälle
Vi påverkar människor genom allt från arkitektur till biobränsle.
Människor är därför en naturlig del av vårt bildspråk. Våra bilder
förmedlar vårt syfte genom jobb och välstånd i hela landet, ett
bättre klimat och ett generöst utrymme för de vildvuxna skogarna
– ett starkt Sverige.
18
Sveaskog
Varumärkesmanual
Exempel
Betaversion
19
22
Presentationsmall
Betaversion
Kapitelsida
Kanske börjar allt med smörkniven. Den
vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att
skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår
relation till skogen börjar.
22
22
Vi sköter Svenska
folkets skog.
Övriga allmänna ägare**: 2%
Stat*: 3%
Mest tall och gran – men även lövskog.
Sveaskog: 14%
Enskilda ägare: 50%
Växtkraft.
För generationer.
Privata aktiebolag: 25%
Övriga privata ägare***: 5%
* Statliga fonder, stiftelser, etc.
** Kommuner, landsting, stiftelser, fonder, etc.
***Allmänningar, besparingsskogar, kyrkan
I företagspresenterande presentationer som produceras av stab
kommunikation används Adelle. Presentationer som produceras
ute i verksamheten använder Arial.
22
•Punktlista 1
•Punktlista 2
•Punktlista 3
•Punktlista 4
23
Presentationsmall
Betaversion
Kapitelsida
Kanske börjar allt med smörkniven. Den
vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att
skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår
relation till skogen börjar.
23
23
Vi sköter Svenska
folkets skog.
Övriga allmänna ägare**: 2%
Stat*: 3%
Mest tall och gran – men även lövskog.
Sveaskog: 14%
Enskilda ägare: 50%
Växtkraft.
För generationer.
Privata aktiebolag: 25%
Övriga privata ägare***: 5%
* Statliga fonder, stiftelser, etc.
** Kommuner, landsting, stiftelser, fonder, etc.
***Allmänningar, besparingsskogar, kyrkan
I företagspresenterande presentationer som produceras av stab
kommunikation används Adelle. Presentationer som produceras
ute i verksamheten använder Arial.
23
•Punktlista 1
•Punktlista 2
•Punktlista 3
•Punktlista 4
Växtkraft.
För generationer.
Inte vilket
sommarjobb som helst.
Tänk dig ett sommarjobb som känns lika bra i hjärtat som
i plånboken. Plus att resultatet av ditt arbete kommer
att synas och ha betydelse generationer framåt. Både för
jobben och klimatet. Det här bidrar du faktiskt till när du
planterar skog åt Sveaskog.
Sök jobb hos oss på sveaskog.se/sommarjobb.
Där kan du läsa mer om jobben, var de finns och vad vi på
Sveaskog står för.
Välkommen!
Vi står mitt i
samhället