Läs hela programmet!

VÄLKOMMEN
TILL EN DAG
MED MOBERG
27 JUNI 2015
ÅRETS TEMA
Vilhelm Mobergs språk
Plats: Broakulla Folkets Hus
En dag med Moberg
För elfte året i rad bjuder vi in till en givande dag i Vilhelm Mobergs
anda. Sedan 2005 samarbetar Emmaboda kommun med Vilhelm
Moberg-Sällskapet kring evenemanget, vars syfte är att lyfta fram olika
aspekter av Mobergs författarskap men också visa på den bygd som
inspirerat honom i hans diktning. Moderator under dagen är författaren
och Moberg-entusiasten Gösta Hultén.
Vilhelm Mobergs språk
I år uppmärksammar vi Vilhelm Mobergs språk. Texterna som vi
kommer att särskilt lyfta fram är Utvandrareposet, Brudarnas källa, Långt
från landsvägen, De knutna händerna, Det gamla riket och Din stund på
jorden.
Broakulla/Johansfors
Seminariet är förlagt till Broakulla
Folkets Hus. Efter föreläsningarna
kommer vi att vandra runt i
Johansfors med Brit Uppman som
guide. Vi besöker Sutaremåla kvarn,
elverket/tryckerimuseet,
Kristallmuseet m.m. och lyssnar på Mobergs
texter på dialekt. Efter middagen
kommer vi att underhållas av kören
Mixed Voices, som övar i Algutsboda
och mest sjunger klassisk körmusik.
Anmälan
Du kan anmäla dig till En dag med Moberg med bifogad anmälningsblankett eller genom att ringa Emmaboda kommuns reception på telefon
0471-24 90 00. Dagsprogrammet, inklusive fika och mat, kostar 700 kr.
Kvällens aktivitet med rundvandring i Johansfors, middag och musikunderhållning kostar 200 kr.
Anmälan och betalning ska vara Emmaboda kommun tillhanda
senast tisdagen den 16 juni.
Program En dag med Moberg
Lördag den 27 juni 2015 i Broakulla Folkets Hus
09.00-09.30 Registrering med kaffe och ostfralla
09.30-09.45 Välkomsthälsning av Görel Abramsson, Emmaboda kommun,
och moderator Gösta Hultén
09.45-10.45 Språket är hans akilleshäl - om Moberg och språklig realism;
Roger Källström
11.00-12.00 Språket i Sista brevet - "tillvrängt och orimligt”?; Staffan Klintborg
12.00-13.00 Lunch, bokbord m.m.
13.00-14.00 Hur talade egentligen Karl Oskar och Kristina? Om Moberg och
dialekten; Staffan Fridell
14.00-14.30 Kaffe med kornkringla
14.30-15.30 Språkkonstnären Vilhelm Moberg; Ingrid Nettervik
15.45-18.00 Vandring i Johansfors med Brit Uppman som guide. Vi besöker
Sutaremåla kvarn, elverket/tryckerimuseet, Kristallmuseet m.m. och lyssnar på
Mobergs texter på dialekt.
Ca 18.00-20.00 Middag med musikunderhållning av kören Mixed Voices.
För mer information kontakta:
 Ingrid Nettervik (Vilhelm Moberg-Sällskapets ordf.) 0470-71 16 46,
[email protected]
 Görel Abramsson (Emmaboda kommun) 0471-24 92 24,
[email protected]
Välkommen till En dag med Moberg 2015
hälsar arrangörerna; Vilhelm Moberg-Sällskapet
och Emmaboda kommun
Övriga Moberg-evenemang 2015
Mobergsafton i Duvemåla den 30 juni kl 18.00,
arrangör Algutsboda hembygdsförening
Mobergsafton vid Korpamoen den 1 juli kl 17.30,
arrangör Korpamoföreningen Ljuder
Mobergsafton vid Algutsboda hembygdspark den 7 juli kl 18.00,
arrangör Algutsboda hembygdsförening
Mobergsafton vid Ateljé Vidagården den 8 juli kl 19.00,
arrangör Ljuders hembygdsförening
Minnesotadagen i Ljuders kyrka och hembygdsgård den 16 augusti
kl 11.00, arrangör Ljuders hembygdsförening och Ljuders församling
Se fler program på www.emmaboda.se/evenemang
Vilhelm Moberg-Sällskapet
www.vilhelmmobergsallskapet.se
Årsmöte den 22 augusti på Kalmar slott
Monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 24-27 september
Övernattning
Vi vill tipsa om följande övernattningsmöjligheter
(läs mer på www.emmaboda.se):
B&B The Dutch dream catcher, Broakulla, 0471-469 11
Boda vandrarhem STF, 0481-242 30
Moshults vandrarhem (SVIF), 0471-450 12
Hotell Amigo, Emmaboda, 0471-125 50
Långasjö vandrarhem STF, 0471-503 10 eller 070-364 44 82
Vissefjärda hotell B & B, 0471-200 25
Ödevata Fiskecamp (SVIF), 0471-504 30
Bussamåla vandrarhem, 0471-200 24