Min planering

Min planering
Vecka 40-41
Förmågor
Denna planeringsperiod kommer du att utveckla din förmåga att...
Svenska
- uttrycka dig när du skriver
Jag övar på att skriva faktatexter.
- uttrycka dig när du pratar
Jag övar på att berätta om Småland inför klassen.
Matematik
- välj och använda metoder för att lösa rutinuppgifter.
Jag övar på huvudräkningsstrategier och uppställningar.
- uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
Jag övar på problemlösning.
SO
- analysera omvärlden med hjälp av kartor.
Jag övar på kartkunskap.
- använda olika tolkningar av tidsperioder, kulturmöten och
utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop.
Jag lär mig om Småland förr och nu.
SO
Innehåll
Mål
Vi ska arbeta med
Jag ska lära mig…
- Småland förr och nu i sånger,
barnlitteratur och filmer.
- att jämföra livet förr och nu.
- att beskriva varför människor flyttar.
- att flytta inom ett land och mellan
länder.
Arbetsformer
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig…
Genomgångar
Film
Högläsning
Jag lyssnar på
lärarens genomgångar
Vi pratar om filmens
handling
Vi läser böcker som
handlar om Smålands
historia
Läsa faktatexter
Kartkunskap
Vi läser faktatexter
om Småland
Vi övar på
Smålands karta
Begrepp vi kommer att samtala om…
län, gränser, naturtyper, kulturarv, utvandring, invandring
Bedömning
Dokumentation
Läraren och jag tittar på
hur jag…
Det här ska jag spara för att
visa vad jag har lärt mig.
kan berätta om Småland förr och nu.
Ett papper där jag har skrivit och
berättat om hur det var att leva i
Småland för 150 år sedan.
berätta om varför människor flyttar
inom ett land och mellan länder.
Svenska
Matematik
Innehåll
Mål
Innehåll
Mål
Vi ska arbeta med
Jag ska lära mig…
Vi ska arbeta med
Jag ska lära mig…
- att skriva faktatext.
- att läsa och förstå en enkel
faktatext.
- träna huvudräkning - subtraktion.
- huvudräkning, subtraktion 0-20.
- att skriva faktatext.
- subtraktion med uppställning och
växling.
- att räkna subtraktion med
uppställning, 0-200.
- att göra tankekartor.
- att ta ut nyckelord i en text.
- problemlösning.
- redovisningar.
- att göra en tankekarta.
- att välja och använda metoder som
passar bra vid för att lösa problem.
- att läsa faktatexter och ta ut
nyckelord.
Arbetsformer
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig…
Arbetsformer
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig…
Genomgångar
Faktatext
Högläsning
Jag lyssnar på
lärarens genomgångar
Jag läser och skriver
om Småland
Jag lyssnar på
lärarens högläsning
Läsa
Tankekarta
Nyckelord
Jag läser ord,
meningar och texter
Jag gör en
tankekarta
Jag tar ut
viktiga ord
iPad
Redovisningar
Jag gör en
begreppslista
Jag berättar om mitt
landskapsdjur
Bedömning
Läraren och jag tittar på
hur jag…
kan skriva en faktatext.
Dokumentation
Genomgångar
iPad
Mattepapper
Jag lyssnar på
lärarens genomgångar
Jag övar på
huvudräkning
Jag övar på
uppställningar
Spel
Mattepapper
Matteboken
Vi övar på
huvudräkning
Jag övar på
problemlösning
Jag övar på
uppställningar
Begrepp vi kommer att samtala om…
term, differens, uppställning, växling, räknehändelse, uträkning, svar
Bedömning
Läraren och jag tittar på
Dokumentation
Det här ska jag spara för att
visa vad jag har lärt mig.
hur jag…
Det här ska jag spara för att
visa vad jag har lärt mig.
En faktatext som jag har skrivit som
handlar om Småland.
kan räkna subtraktion med
uppställning.
Ett mattepapper där jag har räknat
subtraktion med uppställning.