Leda, inspirera, engagera

Välkommen på föreläsning
Stockholms stad
Leda, inspirera, engagera
Den 2 juni 2015
___________________________
Kommunikation för framgång
Leda, inspirera, engagera
Den 2 juni 2015
Innehåll:
Lyssna, leda och påverka
Hur blir jag en ledare som lyssnar och övertygar bättre?
Hur lyssnar och frågar jag aktivt?
Har kvinnor och män olika språk?
Hur når jag fram och får med mig folk?
Hur kan jag bli tydligare och säkrare?
Hur kan jag påverka ännu bättre genom att bli medveten om vad jag säger?
Kroppsmedvetenhet och röst
Hur kan jag använda mitt kroppsspråk för att få bättre genomslag?
Hur medveten är jag om signaler, hållning och gester?
Hur kan kroppen signalera makt eller eftergivenhet?
Hur uppfattar jag medarbetarnas signaler/kroppsspråk?
Hur kan jag variera mig med rösten?
Hur väl hörs jag?
Inspiration, engagemang och ledarskap
Hur inspirerar jag mottagarna?
Hur kan jag engagera?
Hur bjuder jag på mig själv?
Hur skapar jag förtroende som ledare?
Retorikhuset Kommunikation AB | Brunnsgatan 18 | 611 32 Nyköping | Org.nr.556688-6833
08 – 785 05 10 | 0155 – 501 01 | [email protected] | www.retorikhuset.se
Leda, inspirera, engagera
Den 2 juni 2015
Varmt välkommen till ovanstående föreläsning den 2 juni 2015.
Lars Larsson kommer att föreläsa och han har föreläst, inspirerat och utbildat vuxna i olika
sammanhang under många år.
Vi hoppas att ni kommer att få en trevlig stund tillsammans.
Tid: 19.00-20.30
Elizabeth Alho
Administratör
Retorikhuset Kommunikation AB | Brunnsgatan 18 | 611 32 Nyköping | Org.nr.556688-8633
08 – 785 05 10 | 0155 – 501 01 | [email protected] | www.retorikhuset.se
Retorikhuset Kommunikation AB | Brunnsgatan 18 | 611 32 Nyköping
08 – 785 05 10 | 031 – 13 06 10 | 0155 – 501 01 | [email protected] | www.retorikhuset.se