Järfällas stadsutveckling

Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Regional development
plan greater Stockholm
Regional plan RUFS 2010 (plan for development
of Stockholm region) Jarfalla / Barkarby one of 8
town centres hubs
Greater Stockholm area
New
comprehensive plan
of Järfälla –
”now to 2030”
Land and water use
Barkarby city
Barkarby staden
Kommande planetapper
Barkarby City
Model scale 1:1000
Barkarby staden
Model scale 1:1000
Byggherrar - planetapp I
Design guidelines and
quality programs
House design
blocks have different architects
Extension to 4 tracks, commuter trains and regional trains
Stockholm Väst
Akalla-Barkarbypassagen
Två satsningar som skapar ett
sammanhängande transportsystem
Stockholm Väst
Barkarbystaden
Järfällas bidrag till en växande storstadsregion
Subway to
Barkarby city
Järfälla
Järfälla - befolkningsutveckling
Stockholm Väst
Akallapassagen
Utbyggnad av tunnelbana som
katalysator för stadsutveckling
Järfällas åtaganden i
Stockholmsförhandlingen/ tunnelbaneavtalet
• Medfinansiering av
tunnelbaneutbyggnaden
• Ansvar för att ca 14 000
bostäder uppförs i
tunnelbanans
influensområde med en
årlig takt på i genomsnitt
825 bostäder/år
City development round the public transport
node of Stockholm West
Barkarby city II
urban structure proposal
Sweden in a foreign point of view
januari 2015
27
Teman
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Handboken
• idéhistorisk diskussion
om stadsbyggandet,
• 14 steg för hållbar
stadstillväxt
• 40-tal verktyg i planarb.
• Fördjupning,dialogmetod, ex.planmönster
i Järfälla
idébok –generaliserbarförstudie
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Objective:
sustainable attractive
urban structure
Matrix of
town and
village
types
Round table
Models on
orthophotos
Torbjorn Einarsson Arken architects
Håkan Jersenius, Småstaden Arkitekter
Johan Rådberg, KTH, LTH
Jerker Söderlind KTH
Krister Sernbo, Ekologigruppen AB
STEP
Sustainability by working
from
Town and village types with
Evidence-based
Proven performance
Value rose
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Medborgardialog enligt
STEP- metoden
workshop
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
bostäder ovanför verksamheter
Bro C
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Marhagen -Mälarvägen, Järfälla kommun
Stadsarkitekt Anders C Eriksson
Kajer mot det gröna
Hållbara gränssnitt mellan stad och land
Bebyggelsestruktur
Bybildning
Stadsarkitekt Anders C Eriksson