Land Valör och år Kval Kommentar Utrop Resultat Inl. Sä 1

Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
Sä 1
Sä 2
Sä 3
Sä 4
Sä 5
Sä 6
Sä 7
Sä 8
Sä 9
Sä 10
Sä 11
Sä 12
Sä 13
Sä 14
Sä 15
Sä 16
Sä 17
Sä 18
Sä 19
Sä 20
Sä 21
Sä 22
Sä 23
Sä 24
Sä 25
Sä 26
Sä 27
Sä 28
Sä 29
Sä 30
Sä 31
Sä 32
Sä 33
Sä 34
Sä 35
Sä 36
Sä 37
Sä 38
Sä 39
Sä 40
Sä 41
Sä 42
Sä 43
Sä 44
Sä 45
Sä 46
Strängnäs Myntklubb -­‐ MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm
Land
Valör och år
Kval Kommentar
Utrop Resultat Inl.
Förvaring Lembit
fyra brickor
40
GA
Myntpärmar
fyra stycken
40
GA
Pins
En ask
Blandad härkomst och ålder
30
GA
Antiken
turistset
falska Ancient Mythology coins
30
GA
Porträtt
färgbilder
Sveriges regenter / 2st ark
30
GA
Sverige
4 Daler 2/ Nicobar (starkt korroderad)
500
GA
1,2,5 öre jä 28 st
vk 1917, -­‐18, -­‐19 /
60
GA
5 kr 1981
O 25 ovikta sedlar
125
GA
1 ask diverse
vk medaljer o minnesmynt 16 st
30
GA
Asien
10 st äldre mynt
vk
30
GA
Litteratur Högberg kat.
Nr 5 1952 + Nr 6 1953
30
GA
Ryssland 100 rubel 1910
Hanteringsmärken/ ovikt
40
GA
500 rubel 1912
Ovikt
40
GA
Medalj
Carl XVI G 1973
O 1992 av 3000 / 76g 999/1000
300
GA
Medalj
Grönland 1975
O Per Ung 150
GA
Medalj
P A Tamm 1862
1 Lea Ahlborn
30
GA
Samoa
3 st 1 dollar
vk Idrottsmotiv
30
GA
Gibraltar 6 st 1 Crown
vk Olympiad Barcelona
120
GA
Norge
3 stycken 5 öre
vk 1941, -­‐42, -­‐43
30
MP
Norge
50 öre 1954
1/1?
30
MP
Danmark 25 öre 1925
1/1?
30
MP
Sverige
2 kr 1950
1
20
MP
Medalj
R Fuchs 1919
O1 Slaget vid Södras stäket 1719
30
MP
Medalj
Myntverket O Flytten till E-­‐tuna 1974
40
MP
Blandat
kilovara
vk 6 kilo
180
MP
Ryssland 10 Rubel 1917
Odessa Inbördeskrig/sedel
150
TH
Ryssland 1 Rubel 1928
Guldrubel / Sedel
250
TH
Polen
Minnesmedalj
1+/01 Belöningsmedalj /P 40 år
100
TH
Polen
Medalj 1939-­‐45
1+/01 Medalj för Warsawa
90
TH
Polen
Förtjänstkors
O1 Polen till hennes försvarare
150
TH
Polen
Förtjänstmedalj
1+/01 Oder Neisse/Baltikum 1945
100
TH
Polen
Förtjänstmedalj
1+/01 Seger och Frihet 1945
100
TH
Polen Hedersmedalj
O1 20 års tjänst 1951 GULD
100
TH
Polen
Förtjänstmedalj
O1 Folkrepubliken Polen 1923
100
TH
Polen
Förtjänstmedalj
O1 För goda insatser 1966
100
TH
Polen
Grunwald 1943
O1 För enastående prestationer
200
TH
Polen Auschwitz 1985
O1 En hedersbetygelse /fångar
200
TH
Sverige
Myntset MP
5 st 1981-­‐85
50
RB
Myntset HP
4 st 1987-­‐1990
50
RB
Medaljer Kassett / bronz
O 9 kastpenningstyper 90
RB
JUB
100 kr 1988
O Delawere
120
RB
JUB
3 st 5 kr 1966
O1 Tvåkammarriksdagen
50
RB
Sverige
200 kr 1989 O Ishockey VM
220
RB
200 kr 1999
O Carl XVI G o. Victoria
220
RB
100 kr 1985
O Europeiska Musikåret
120
RB
36 st 1 ÖRE
vk 1909-­‐1950/17,19,09sk,19 s4
35
RB
Sida 1 av 12
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
Sä 47
Sä 48
Sä 49
Sä 50
Sä 51
Sä 52
Sä 53
Sä 54
Sä 55
Sä 56
Sä 57
Sä 58
Sä 59
Sä 60
Sä 61
Sä 62
Sä 63
Sä 64
Sä 65
Sä 66
Sä 67
Sä 68
Sä 69
Sä 70
Sä 71
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
9 st 1 ÖRE
Sverige
1 Sk B 1847
3 st 1ÖRE
2 ÖRE 1873
4 st 1 ÖRE
Lot Skillingmynt
28 st 2 ÖRE
38st 5Ö+3st 1Ö
100 kr 1985
3 st 10 ÖRE
6st 5Kr 54,55,71
1 Riksd. 1776
10 ÖRE 1740
1/8 Riksd 1832
1 Dollar 1923
2 Skilling 1663
Antonianus
USA
Danmark
ROM
Souvenirs
et
10 stycken
Årssatser 10 st 1990-­‐2005
Sedlar 100 st Polletter 20 st Sverige
5 st Spel-­‐mynt
Myntsamling
Sedlar 3 st Rysland +
3 st
Myntförordning
vk
1
1/1+
1/1+
1/1+
vk
vk
vk
O
1?-­‐1
O1
1/1+
1
1
1+
1
1
vk
vk
1879-­‐1901/ + 2 öre 1878
Salonina (hustr t Gallenius) 40
30
30
35
40
90
35
50
110
30
120
800
300
75
150
100
150
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
LB
LB
LB
LB
LB
LB
Åtta länder
Hårdplast
Hela Världen
Transp. Vinst, Roulette
(Nurnberg) alla olika
Pärm
empire bank 50 cent 1862
1731 , 1760 , 1803
100
150
100
30
80
40
100
150
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
WS
1867 , 1871 , 1872
1867 , 1870 , 1871 , 1872
1/6 1847, 1/3 1846, 2/3 1846
1874-­‐1907 Klumpar och Fel /
Internationella skogsåret
1894 , 1896 , 1897
Rättvänd o Omvänd Rands
Uppsala Myntklubb -­‐ MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm
Land
Valör och år
Kval Kommentar
Gustav Vasa 18 penningar
1 Dansk. Korr. perf.
4 mark klipping, Johan III 1571
1 Korr
Johan III 1/2 öre, 1571
1
Johan III 1/2 öre, 1574
1 Nova Stockholm
Gustav II Adolf
1 öre, 1620
1
Gustav II Adolf
1 öre, 1628
1? Nyköping. Korr.
Gustav II Adolf
1/2 öre, 1629
1? Säter
Karl X G
Solidus, 1662
1? Reval
Karl XI
1 öre sm, 1673
1?/1
Karl XI
2 öre km, 1664
1
Karl XI
2 mark, 1684
1
Fredrik I 1 öre km, 1750
1
Gustav III 1/3 Rd, 1787
1-­‐1+
Karl XIII
1 skilling, 1812
1+
Karl XIV J 2 sk b, 1835
1? Svårt årtal
Oskar I
1/3 sk b, 1844
1+/01
Sida 2 av 12
Utrop Resultat Inl.
100
A
1000
250
400
140
200
200
150
280
200
350
140
400
200
100
150
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U39
Oskar I
1 sk b, 1845
Oskar I
2/3 sk b, 1845
Oskar I
4 sk b, 1855
Oskar I
25 öre, 1857
Karl XV
10 öre, 1861
Karl XV
5 öre, 1860/57
Karl XV
2 öre, 1864
Gustav V 5 öre, 1927
Gustav VI Adolf
5 öre, 1964
Gustav VI Adolf
2 öre, 1959
Frankrike 2 sols, 1793
Östindinsk
a Nederländ
erna (Indonesie
n)
Duit, 1790
Marocko 4 talus
Neapel & 13 tornesi, 1819
Polen
10 zlotych, 1964
Tyskland 1 pfennig, 1737
Antiken
LOT
Finland
LOT, tsartiden
Norden
LOT, 1900-­‐talet
Ryssland LOT, 18-­‐1900-­‐tal
Europa
LOT
Tyskland 1000 mark, 1922
1000000 mark, Tyskland 1923
U40
U41
U42
U43
Världen
Avesta
Obestämd
"Avesta"
LOT >700 sedlar
Pollett
Pollett
Pollett
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50
U51
U52
U53
U54
Göteborg
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Pollett
Papperspollett
NK kreditplakett
Plakett, 1973
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
Spelpenning
Medalj
Medalj
Medalj
Medalj
Medalj
Medalj
1/1+
1+
1
1+/01
1+
1?
1 kr
1/1+
1+
1+
1?
5 på 4
Smalt huvud
Oskar I
7 på 6
5 ö i kronan
Med klump
Strasbourg
280
130
170
500
150
80
100
400
70
35
30
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
30
30
30
30
1+
1?
1?
1+
Koppar, röd lyster
1?
v.k.
Brunswick-­‐Wolfenbuttel. Trevligt motiv.
18 kopparmynt
v.k.
v.k.
v.k.
v. k.
1 kr
12 kopparmynt
150
37 mynt i mycket god kvalitet
150
7 silver-­‐ o kopparmynt, god kvalitet
150
3 sedlar med väna damer och skördetröskor
30
50
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1+
50
A
400
30
30
35
A
A
A
A
150
30
50
50
75
100
280
50
100
100
250
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Främst Europa 1900-­‐talets första halva
Sandkörning, 24
Med skeppsmotiv!
"Avestapolletten", Sparbanken
Otto Wallenius Vin-­‐& 1+ spirituoasahandel
1+ Mjölkcentralen, kärnmjölk
1/1+ "Sveriges första kreditkort"
1+ GNF 30 år
1 Den som har lycka behöver intet
1+ Karl XV död 1872, silver
1+/01 Oskar I/Uppsala univ 400 år 1877
1+/01 Stockholmsutställningen 1897
1 Sveriges riksdag 500 år
1 SNF 100 år (SNF #50)
1 Erik Lindberg, silver (SNF #56)
v. k.
1
1
1
Sida 3 av 12
30
150
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
So 1
So 2
So 3
So 4
So 5
So 6
So 7
So 8
So 9
So 10
So 11
So 12
So 13
So 14
So 15
So 16
So 17
So 18
So 19
So 20
So 21
So 22
So 23
So 24
So 25
So 26
So 27
So 28
So 29
So 30
So 31
So 32
So 33
So 34
So 35
So 36
So 37
So 38
So 39
So 40
So 41
So 42
So 43
Stockholms myntklubb -­‐ MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm
Land
Valör och år
Kval Kommentar
Utrop Resultat Inl.
Japan
1000 Yen, 1964 01 OS
150
AT
Ungern
5000 Forint 2007
01 KM 799
150
AT
Österike 500 Sch, 1980 01 KM 2947
150
AT
Österike 500 Sch, 1980 0 KM 2949
150
AT
Österike 500 Sch, 1983
01 KM 2961
150
AT
Österike 500 Sch, 1983 01 KM 2962
150
AT
Österike 500 Sch, 1983 01 KM 2963
150
AT
Carl XVI G 50 kr, 1976 01 jubileum, silver
100
AH
Carl XVI G 50 kr, 2002 0 Pippi Långstrump originaletui
150
AH
Oscar II
2kr 1897
01 jubileum,silver
70
AH
Gustav V 2kr 1921
01 jubileum,silver
60
AH
Gustav V 2kr 1932
01 jubileum,silver
50
AH
Gustav V 2kr 1938
01 jubileum,silver
50
AH
Gustav V 5kr 1935
01 jubileum,silver
90
AH
Gustav VI Adolf
5 kr 1952
01 jubileum,silver
80
AH
Gustav VI 10 kr, 1972
01 jubileum,silver
65
AH
Gustav VI 2 kr, 1952
01
50
AH
Danmark 200 kr, 1997
0
jubileum,silver
290
AH
Danmark 200 kr, 2004
0
jubileum,silver
290
AH
Danmark 20 kr 2013
01 jubileum, 1572 Tycho Brahe
35
AH
Danmark 20kr 2013
01 jubileum, 1820 H C Örsted
35
AH
Danmark 20kr 2013
01 jubileum, 1675 Ole Römer
35
AH
Danmark 20kr 2013
01 jubileum, 1913 Niels Bohr
35
AH
Nepal
25 Rupees 1974
Proof 28,8gr 92,5% Ag
300
JF
Nepal
50 Rupees 1974
Proof 35gr 92,5% Ag
500
JF
Italien
5 centesimi 1861M
1 kanthack
25
JF
10 Centesimi Italien
1862M
1+
25
JF
Italien
10 Centesimi 1893
1 kr fin patina dock ärgfläck
50
JF
1/24 Riksdaler Sverige
1780
1?
25
JF
Sverige
sedel 1kr 1914
0
100
JF
Sverige
sedel 1kr 1921
1
75
JF
Sverige
sedel 5kr 1963*
1+ ersättningssedel
50
JF
Sverige
sedel 10kr 1912
1
650
JF
Swaziland sedel 1 Lil. 1974
0 kungens fruar
20
JF
Tyskland sedel 1 RM 1923
1 RentenMark
150
JF
Västtyskl 10 DM, 1972J
ocirk OS Spir. München, 9,7gr silv.
50
BO
Västtyskl 10 DM 1972G
ocirk OS Sportst. München, 9,7gr silv
50
BO
Västtyskl 5 DM 1974D ocirk Kant, 7gr silver
30
BO
Frankrike 10 Francs 1966
ocirk 22,5gr silver
60
BO
Canada Dollar 1966
01 18,6gr silver
30
BO
Gustav VI 2 kr 1965
ocirk 5,6gr silver
30
BO
Carl XVI G 1 000 kr 1997 etui Kalmar, 5,22gr Au
1 400
BO
Carl XVI G 50 kr 1976 etui Bröllop, 25gr silver
60
BO
Sida 4 av 12
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
So 44
So 45
So 46
So 47
So 48
So 49
So 50
So 51
So 52
So 53
So 54
So 55
Carl XVI G 10 kr 1972 Gustav VI 5 kr 1952 Karl XII Nödm.Flink & Fär.
Lot tre 1 ÖR SM Karl XII
5 öre 1711
Tyskland 1 RM 1924A Tyskland 1 RM 1925D Nederlän. 2½ Gulden 1938
Schweiz
5 Franken 1978 Schweiz
5 Franken 1979 Egypten 50 Piaster 1970 15
01
1?/1
1?/1
1?/1
1?/1
1+/01
1+/01
1+/01
ocirk
ocirk
ocirk
So 56 SassanidernKavad, Drachmer
So 57 England
Aethelred, Penny
So 58 England
Edward, penny
1+/01
1+
1+/01
So 59 England
Edward III,½Groat
1/1+
So 60 England
So 61 England
George III Maundy 1+/01
Georg V, Crown
1+
So 62 Gotland
So 63 Sverige
Brakteat
krönt S-­‐brakteat
Lot fyra 2 ÖR SM
1/1+
1
So 64 Johan III ½öre, 1569
So 65 Her Johan öre med valör
1/1+
1++
So 66 Gustav II A Öre 1630
So 67 Gustav II A 5 st ettören
So 68 Kristina
öre 1633
1?
Vk
1/1+
So 69
So 70
So 71
So 72
Karl X G
Karl XI
Karl XI
Karl XI
1/4öre, 1660
1/4öre, 1693
5öre , 1694
1/3 Thaler, 1674
1+
1+
1/1+
1+
So 73
So 74
So 75
So 76
So 77
So 78
So 79
Karl XI
Fredrik I
Karl XIV J
Gustav V
Gustav V
Sverige
Sverige
1/1+
1+
1/01
01/0
01
Vk
Vk
So 80 Ryssland
1/3 Thaler, 1677
10 öre, 1739 2sk banco, 1836
2kr, 1924
5öre, 1909
Solidus-­‐mynt
Kopparmynt
Ivan den förskräcklige
So 81 Ryssland
Kopek, 1616-­‐17
1+/01
1+
Kungen 90 år,15gr sil. liten rispa
40
Odling, 9,15gr silver
50
Cu
40
Cu 1749,58,60,68
60
Cu 1743,61,61
40
1,7gr silver
100
Weimar, 2,5gr silver
60
Weimar, 2,5gr silver
60
18gr silver
50
Dunant, CuNi
30
Einstein,CuNi
40
Nasser, 9,0gr silver
30
Silver, (488-­‐532 e.Kr.), Ovanlig regent, skarp 600
S 1148, 991-­‐97, London, 1,13 gr 1700
Sp1419, Canterbury, fin patina
500
London, fin patina, något dubbelpräglad
250
2+1 pence 1800,(2 mynt), med fin patina
900
Silver, 1935
200
1210-­‐70, Llt XXII B7B, ensidig, kantförlust 400
Llt XXXIII2A, smärre kantförlust
450
första året, välcentrerad och tydlig, lite korr 100
av Östergötland, utan år (1617) TYDLIG, 750
fin stil Säter,rak sköld, UTAN MM-­‐märke, Sällsynt!
150
Säter, varianter 1628-­‐29
400
Silver,trev tydligt ex av första året 300
bra ex, smärre korrosionspår, fin färg 900
tydligt utpräglad 550
tydlig 150
Sv Pommern, trevligt ex
1600
Stralsund, möjligen kontramarkerad (oidentifierad?)
1300
smärre rispor, annars bra
250
smärre plantsfel, fin färg
200
myckert vackert ex
700
fin men något smutsig 150
Gustav II A, Kristina och Karl X
100
20 ex blandat 16-­‐18-­‐talen
100
1535-­‐38, Myntort Tver refnr 65 (Wire)
150
Sv ockupationen Novgorod refnr 327
1000
Sida 5 av 12
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
So 82 Spanien
So 83
So 84
So 85
So 86
Tyskland
Rom, ant.
Rom, ant.
Tyskland
Toledo, Dinar
Henneberg Pfg
Denar
Aurelius
Lot
1+
1158-­‐1214, AB205, vacker patina
1000
PG
brakteat, Wilhelm 1480-­‐
1+ 1559,Saurma 569
1+/01 Septimus Severus,RIC 200,Sear 6338
01 Antonian, jfr RIC 369, Sear 11598v
Vk minst 30 mynt, blandat, trevligt 1000
500
400
100
PG
PG
PG
PG
Sigtuna myntklubb -­‐ MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm
Land
Valör och år
Kval Kommentar
Si 1
Si 2
Si 3
Si 4
Si 5
Si 6
Si 7
Si 8
Si 9
Si 10
Svenska Bräkne Hoby 2 polletter olika polletter zink 1-­‐1+
GNF Göteborgs Numismatiska Förening Pollett
bytesafton
1
Crowns i kopparnickel: set med 1951, 1953, 1960 och 1965 dvs Festival of Britain, Drottningen till häst och Churchill England
mm
1+/01
box med 2 x Crown 1966 i mkt Jersey
hög kvalitet
pr-­‐like
Britains First Decimal Coins set med 5 mynt 1968-­‐711/2 , 1 ,2, England
5 och 10 pence
1
Bärbar medalj med monogram Pakistan George VI
5 kronor 1995 Sverige
FN , 2 ex
01/0
Sverige
1/ 2 skilling 1809 1/1+
3 olika sedlar med porträtt Saddam. Irak
Bl.a högvalör
0
påse med enklare Utländska polletter. 12 polletter stycken olika
v.k.
1951 proof-­‐like, övriga 1+/01 trevliga mynt
plysch-­‐förpackning kv 0
ett bra ex !
(året då vi förlorade Finland)
1+ eller bättre
Sida 6 av 12
Utrop
Resultat Inl.
25
A
25
A
140
A
80
A
50
A
150
A
20
60
A
A
70
A
65
A
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
Si 11
Si 12
Si 13
Si 14
Si 15
Guld-­‐
minitatyre 4 olika bla Stalin r
hög kvalitet
01/0
bronsmedalj WWI Belgien
1918
1+ band saknas
Annorlunda Katanga betalningsmedel, (Afrika)
kors, miniatyr
ett bra ex !
Ghent pollett Belgien
nattvard 1861
1/1+
San Marino
1 euro-­‐cent 2006
0
Si 16
Siam / Thailand
Si 17
Frankrike
Si 18
Göteborg
Si 19
Vanuatu
Si 20
Jetong
Si 21
Belgien
Si 22
Belgien
Si 23
Finland
Si 24
Finland
Si 25
Österrike
Si 26
Danmark
Si 27
Litteratur
Si 28
Litteratur
annorlunda betalningsmedel : lot med jetonger pärlemor 4 olika
Silver miniatyr medalj porträtt Napoleon
Pollett Gårda Handelsförening valör 100 1+
20 vatu 1983 motiv: krabba
1 kr
modern silver-­‐
jetong (925 silver) med klassiskt grekiskt motiv
0 kr
5 Francs 1874, KM 24
1
100 francs 1951 flamlänsk, KM 139.1
1+
1 markka 1915, KM3.2
god 01
500 markkaa 1952, KM 35
1+/01
20 Kreuzer 1806 C, KM 2140
1?
2 kronor 1923 KM 821
1+
World Coins 1601-­‐
1700
Ahlströms Auktionskataloger 11 st.
170
A
70
A
120
A
130
A
30
A
en bra samling !
300
A
sällsynt ?
400
A
(ej noterad i litteraturen )
200
A
15
A
125
A
120
B
50
B
80
B
90
B
60
B
40
B
Obetydligt begagnad
150
C
Nr 1,2,4,5,13,51,52,57,58,65,67
150
D
gniden
Sida 7 av 12
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
Si 29
Si 30
Si 31
Si 32
Si 33
Si 34
Si 35
Si 36
Si 37
Si 38
Si 39
Si 40
Si 41
Si 42
Si 43
Si 44
Si 45
Si 46
Si 47
Si 48
Si 49
Si 50
Si 51
Si 52
Si 53
Si 54
Si 55
Si 56
Si 57
Si 58
Si 59
Si 60
Si 61
Si 62
Si 63
Si 64
Si 65
Si 66
Julia Maesa 222
AD
Rom
1+/01
Sten Sture 1/2 örtug d.y
Stockholm LL.B:9a
1
Johan III 2 Öre 1573 Z-­‐R
1+
Johan III 1 Öre 1575
1?/1
Karl IX
1/2 Mark (4 öre) 1607
1
Karl XI
5 Öre 1691
1
Karl XII
1 Öre 1697
1?
Karl IX
2 Öre 1610
1+
Fredrik I 1 Öre 1732 1+
Adolf Fredrik
4 Öre 1771
1?
Gustav III 1/3 Rd 1783
1/1+
Karl XIV Johan
1/12 Rd 1833
1/1+
Karl XIV Johan
1/2 Skilling 1832
1/1+
Karl XV
2 Öre 1863
1/1+
Gustav III 1 Rd (3 Daler SM) 1776
1/1+
Gustav III 1/12 Rd 1777
1
Gustav IV Adolf
1/6 Rd 1804
1?
1? // Gustav IV Adolf
1/6 Rd 1808
1+
Karl XIV J 1/8 Rd 1831
1/1+
Karl XIV J 1/8 Rd 1832
god 1
Karl XIV J 1/8 Rd 1834
1?
Oscar II
1 krona 1879
1?/2
Oscar II
2 kronor 1897
1?/1
2 kronor 1940. Gustav V Ändrad 4
01
Grekland 30 drashmai 1963
01
USA
½ Dollar 1952
1+/01
USA
1 Dollar 1986 S
Proof
USA
One Silver Eagle
unc
Spanien
10 Euro 2002
Proof
England
5 pounds 1999
unc
2 kroner ND Danmark (1945)
1+
Belgien
10 Euro 2002
Proof
300 Ngultrum 1995. FN. Dag Bhutan
Hammarskjöld
Proof
Kina
5 yuan 1991
Proof
10 euro 2006. Irland
Samuel Becket
Proof
10 Euro 2002. Elias Finland
Lönnrot
Proof
Frankrike 1 ½ Euro. Biathlon Proof
Medalj i oädel metall porträtt Kina MAO
01/0
500
D
800
350
475 kr
900
120
75
1000
190
190
600
200
300
200
1350
240
150
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
220
180
150
125
80
80
E
E
E
E
E
E
Five Greek Kings
KM 200
KM 214
One troy ounce .999 fine silver
KM 1048
KM 997. Diana 1961-­‐1997
100
125
30
125
125
350
120
E
E
E
E
E
E
E
KM 836
KM 233
80
380
E
E
KM 80
KM 378
220
180
E
E
KM 45
280
E
KM 108
KM 1423
125
340
E
E
60
E
Liten kantförlust
Ettörespuns har använts omp 3
tillverkad Italien 1970-­‐tal (?)
Sida 8 av 12
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
Si 67
Si 68
Si 69
Si 70
Si 71
10 Yuan 2008 Olympiska Spel Kina
Beijing . Silver 10 yuan 1998 Kina
Silver . Panda
fantasimynt/meda
lj. bi-­‐metallic oädel Vaikanen metall
50 Euro 1996 privat-­‐
Holland
prägling
Europa-­‐medalj Ireland
1996
0
I kapsel
170
E
0
populärt investerings-­‐mynt
225
E
70
E
100
E
40
E
150
E
80
E
70
E
0
0
obs ! ej giltigt betalningsmedel
0
Minnesprägling 1997 inför återlämnande av Hong Kong till Kina
Proof delvis färg
50 Euro 1996 privat-­‐
prägling
0 obs ! ej giltigt betalningsmedel
Fantasi-­‐mynt 25 ecu 1997. Ovanlig
0
Si 72
Hong Kong
Si 73
Holland
Si 74
Holland
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
Katrineholms myntklubb -­‐ MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm
Land
Valör och år
Kval Kommentar
Utrop Resultat Inl.
Albanien 5 leke 1988
10 KM 61
150
OS
Armenien 100 DR 1997
9 KM 76
40
OS
Australien 50 c 1966
9 KM 67
70
OS
Belgien
5 Fr 1934
6 KM 97,1
400
OS
Biafra
1 Shill 1969
9 KM 2
220
OS
Colombia 50 c 1902
7/8 KM A3 (Santander)
110
OS
Danmark 24 skill 1758
2/3 KM 582,1
300
OS
Danmark 1/5 RBS 1842
8 FF KM 724
200
OS
Danmark 5 öre 1937
10 KM 828,2
125
OS
Finland
10 p 1898
2/3 KM 14
350
OS
Tyskland 3 M 1910A
7 KM 527 (Preussen)
215
OS
Island
2 Aur 1931
9/10 KM 6.1
200
OS
Island
10 Aur 1942
9 KM 1 a
190
OS
Luxemb
5 c 1889
10 KM EL3
1200
OS
Estl/Nor 20 kr / 100kr
10/6 2 sedlar
325
OS
Utländska
VK 1,5 kg
85
OS
Utländska 100 olika
9
200
OS
Byzans
M 1080?
1 Certifikat Liederman
50
LE
Ryssland 1 k 1879, 80, 89
1 3st
30
LE
Ryssland 2 k 1842
-­‐1
30
LE
Sida 9 av 12
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
Ryssland
Sverige
Sverige
USA
Sydafrika
Mexico
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Finland
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Canada
USA
USA
Sverige
Sverige
Spetsber
Sverige
2 k 1862
1/6 öre 1671
4sk B:o 1849
-­‐1
1
1
Årssats1997
5 öre 1980
3 st förgyllda minimimynt
1 förgyllt minimimynt
1 förgyllt minimimynt
Speg Coins of Sweden
Speg 40 st i Riksbanksrulle
30
30
100
75
30
30
100
30
5 kr FN 1995
Många olika
Speg 40 st i Riksbanksrulle
VK? Burk med gamla svenska
450
50
Krugerrand
Penni + Mark
2 ör SM
10 kr 1988
10 kr 1988
50 öre 1976
2sk Bco 1847
VK
1
SP
SP
SP
1 kr
1989
1990
1995
1998
2000
2001
2001
5 $ 1998
1921 D
1921 D
Cashmynt
79 85 87 93 07
5 kr 1948
1993
1 kr, 2000
Ask m 60-­‐, 70-­‐ 80-­‐tals
1767
Delaware Bred
Delaware Bred
Riksbankrulle 50 st
Silver Eagle
Silver Eagle
Silver Eagle
Silver Eagle
Silver Eagle
Silver Eagle
Silver Eagle
Morgan Dollar
Morgan Dollar
VK 1 kg utl i plåtburk
VK 3 kg utl i plåtburk
VK 14 st
0 5 st årsset
0 Sedel
Speg Roubles 4 st
Speg Millenie 50 st i Riksbanksrulle
40
40
120
120
30
30
200
200
200
200
200
200
200
250
200
200
40
40
30
50
60
10
200
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Eskilstuna myntklubb -­‐ MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm
Land
Valör och år
Kval Kommentar
Utrop Resultat Inl.
China
1 cent 1948
8 KM, Y363
110
OS
China
Cash mynt
VK 10 olika
50
OS
Kroatia
2 Kune 1941
6 KM 2
125
OS
Kuba
5 centavos 1946
10 KM 11, 3
195
OS
Danmark 7 set 1957-­‐1959
9 1 öre -­‐ 2 kr
75
OS
Fr. Indok. 5 cent 1939
9 KM 18.1 a 60
OS
Tyskland 3 Mark 1929 D
6 KM 63 hm
380
OS
Grekland 20 Dr
9 KM 111
60
OS
India Cochin Fanam ND
8 Gold
175
OS
Grönland 1 kr 1957
9 KM 10
400
OS
Sida 10 av 12
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
India Lettland
Holland
Norge
Norge
Panama
Polen
Portugal
Rwanda
USA
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
USA
USA
USA
Österrike
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Tillbehör
Tillbehör
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
1 Rupee 1944
6
5 Lati 1932
6
10 cent 1868
4
2 kr 1914
6á7
10 öre 1899
9á10
1/2 Balboa 1953
9
10 Zloty 1935
6
5 Escudo 1960
9
1 Francs 1977
10
1/2 Dollar 1893
6
7 st medaljer
Kungen o Silvia 1976
Förtjänstmedalj
2 kr 1903
1à1+
2 kr 1912
1à1+
5 öre 1918
1+
1 Sk Bco 1839
1+
1 dollar 1891
KM 557.1
KM 9
KM 80
KM 377
KM 350
KM 20
KM 29
KM 587
KM E4 ESSAI
Colomb Exp
Bronsmedaljer
Bronsmedalj
Silver
Silver
Silver
Järn
1 dollar 1983
Olympiska spelen i Los Angeles
10
Silver
1 dollar 1987
10 Konstitutionen 200 år
Thaler 1780
8 Efterprägling
2 Rd Rm 1857
6
1 Rd Rm 1857
4 Långt pipskägg
1/16 Rd Sp 1848
4
1/32 Rd Sp 1852
8
1 Sk Bco 1849
4
1/3 Sk Bco 1850
6
1/6 Sk Bco 1854
8
10 öre 1859/7
7
5 öre 1858
5
2 öre 1858
5
1 öre 1857
7
1/2 öre 1858
8
1 kr 1907
5
2 öre 1873
4 Vriden stamp ca 10 grader
1 öre 1886
4
1 öre 1890
8
5 öre 1918
Järn -­‐ Rostfläckar
2 öre 1919
Järn -­‐ Rostfläckar
1 öre 1919
8 Järn
50 myntramar i plast -­‐ diameter 26 mm (29 kan finnas)
50 myntramar i plast -­‐ diameter 26 mm (29 kan finnas)
½ skilling1803
4 Osäker på stort eller litet IV
1/6 skilling1847
4
1 skilling1802
4 Osäker på krona
1 skilling1802
4 Osäker på krona
1 skilling1802
2 Osäker på krona
1 skilling1815
4
Sida 11 av 12
90
165
675
550
400
175
125
65
275
95
70
50
160
160
170
50
30
170
200
200
80
2600
700
50
200
50
80
100
150
60
30
50
40
100
30
30
150
30
30
80
50
50
50
30
60
60
30
200
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
IE
IE
IE
IE
IE
IE
Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
1 skilling1819
1 skilling1828
1 krona1916
2 krona1913
2 krona1939
2 krona1940
2 krona1942
2 krona1944
2 ÖR SM1750
2 ÖR SM1766
2 ÖR SM1767
4
4
4
6
6
6
6
6
2
2
2
Norge
2 skilling courant 1810
4
Rak 5:a ?
Osäker på värde
Sida 12 av 12
50
50
30
50
50
50
30
30
50
40
40
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
30
IE