Sverige - Land du välsignade - Växjö

5/6–12/6
Centrum
Växjö domkyrka
Fredag 5/6
11.00 Examen
Linnéuniversitetet
14.00 Examen
Linnéuniversitetet
18.00 Mässa
Marita Magnusson Selinder
Lördag 6/6
11.00 Konfirmation
med mässa
Marita Magnusson Selinder,
Lars Gunnar Selinder
18.00 Nationaldagsfirande
med Allemanskören och
Prima Visa, Folkdanslaget
Värendsgillet. Se annons
Söndag 7/6
11.00 Högmässa
Marita Magnusson Selinder,
Povel Sörbris
Måndag 8/6
12.00 Middagsbön
med själaringning
13.30 Skolavslutning
Växjö Fria Gymnasium
Tisdag 9/6
13.00 Skolavslutning
Smålandsgymnasiet
Onsdag 10/6
8.00 Mässa
Thomas Petersson
10.00 Skolavslutning
ProCivitas Privata
Gymnasium
12.00 Skolavslutning
Skanskagymnasiet
Torsdag 11/6
Skolavslutningar:
9.00 Karl-Oskarskolan
17.00 Växjö Montessoriskola
18.30 Kronoberg skola
19.30 Kronoberg skola
Fredag 12/6
Skolavslutningar:
8.00 Kungsmadskolan
9.00 Kungsmadskolan
10.00 Teknikum
11.00 Östregårdsskolan
12.00 Katedralskolan
13.00 Katedralskolan
15.00 Norregårdskolan
18.00 Mässa
Leif Adolfsson
Xristine Muwanga, sång
Furuby Kyrka
Mariakyrkan
Söndag 7/6
15.00 Friluftsgudstjänst
vid Kårestugan
Barnkör medverkar
Anna Borgström
Kyrkkaffe
Fredag 12/6
9.00 Skolavslutning
Furuby skola
Anna Borgström, Carina
Nordmark
Söndag 7/6
10.00 Högmässa
Kristina Torin
13.00 Teckenspråkig mässa
Sofia Mårtensson Porle
Tisdag 9/6
18.00 Veckomässa
Kristina Torin
Torsdag 11/6
14.30 Eftermiddagskaffe
samtal och gemenskap
Fredag 12/6
Skolavslutningar:
8.00 Hovshagaskolan
9.00 Hovshagaskolan
10.00 Pilbäcksskolan
11.00 Pilbäckssskolan
12.00 Norregårdsskolan
Hemmesjö kyrka
Fredag 12/6
15.00 Skolavslutning
Åryd skola. Anna Borgström,
Carina Nordmark
Hemmesjö g:a kyrka
Lördag 6/6
18.00 Helgmålsbön
med musik; ”Det spirar i
Guds örtagård” med IVOX rösterna från Ingelstad
Anna Borgström
Högstorps kyrka
Söndag 7/6
10.00 Högmässa
Johannes Grimheden
Sjukhuskyrkan
Sigfridsområdet
Söndag 7/6
14.30 Söndagsmässa, Kyrkan
Povel Sörbris
Torsdag 11/6
18.00 Andakt, Andaktsrummet, Povel Sörbris
”
Du är aldrig ensam,
du är alltid älskad.
Johanneskyrkan
Söndag 7/6
15.00 Gudstjänst
Små & Stora
Avtackning av Kristina Torin
Terminsavslutningar och
lotterier. Solstrålarna framför
minimusicalen Fröet
Måndag 8/6
19.00 Pilgrimsvandring
med Heliga danser
Ann-Christin Wigermo
Tisdag 9/6
8.00 Morgonbön med
Heliga Danser vid Helgasjön
Samling vid Spegelklotet
14.30 Tankegång med andakt
Ann-Christin Wigermo
Onsdag 10/6
8.00 Morgonmässa
Kristina Torin
Sjukhuskyrkan CLV
Måndag 8/6
09.00 Mässa; Povel Sörbris
Onsdag 10/6
12.00 Middagsbön
S:t Sigfrids kapell
Vardagar
8.15 Morgonbön
Fredag 5/6
9.00 Folkhögskolemässa
Magnus P Wåhlin
Skogslyckan
Söndag 7/6
10.00 Skogslyckegudstjänst
för alla åldrar med sommarfest
för barn- och familjeverksamheten; Lars Björksell, Åsa
Johnsson, Rebecka Svensäter,
Katarina Källner
Nationaldagsfirande
Lördag 6 juni kl 18 i Växjö domkyrka
Allemanskören och Prima Visa
Folkdanslaget Värendsgillet
Linda Andersson - dirigent
Sten-Inge Petersson - sång, piano
Ingmar Nordström - saxofon
Marita Magnusson Selinder - präst
Musikgudstjänst på nationaldagen
Sverige - Land du välsignade
Lördag 6/6 kl 18 i Asa kyrka
Yvonne Tuvesson Rosenqvist,
Björn Elmgren, sång och vid pianot
Peter Alrikson. Andakt Annika Stacke
Växel måndag-fredag 8-12, 13-16
0470-70 48 00
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Onsdag 10/6
8.00 Morgonmässa
”Inför Dig”; Eva Peterson
Torsdag 11/6
17.30 Taizémässa
En enkel, meditativ mässa
från klostret Taizé i Frankrike
Eva Peterson
Äldre- och gruppboenden
Västrabokyrkan
Torsdag 11/6
14.30 Mässa
Dag Bjärnhall
Söndag 7/6
10.00 Västrabomässa
Carl Wibert Holmén
Växjö Diakonicentrum
Öppet mån-fre 8-14.30, ons
9-14.30. Frukost 8-10 gratis
Lunch 12.00 25 kr, extrapris
50 kr
Norr
Öjaby kyrka
Söndag 7/6
11.00 Söndagsmässa
Harald Gustafsson
Styrbjörn Lindberg, violin
Onsdag 10/6
8.30 Veckomässa
Richard Grügiel
18.00 Veckomässa
Richard Grügiel
Torsdag 11/6
14.00 Små och Stora
sommarktivitet i
församlingshemmet
Mer info, kontakta Elisabeth
Hemnasson 0470-70 49 42
Bergunda kyrka
Söndag 7/6
17.00 Söndagsmässa
Harald Gustafsson
Styrbjörn Lindberg, violin
Ormesberga kyrka
Måndag 8/6
18.00 Välkommen till
kyrkogårdsvandring där
historikern Håkan Nordmark
berättar om de personer som
är begravda i kyrkan.
Medtag kaffekorg.
Ör och Ormesberga
hembygdsförening
Öja kyrka
Lördag 6/6
10.00 Drömrundan
Niklas Aronsson, bilder.
Kyrkans liturgiska textilier
Servering. Frälsarkrans
utställning. Hoppborg
Friluftsgudstjänst vid Håkna ek,
Djura Nöbbele, Jät
Birka
Hagalund
Norrelid
Onsdag 10/6
14.30 Gudstjänst
Johannes
Grimheden
Tisdag 9/6
15.15 Gudstjänst
Bertil Lindberg
Fredag 12/6
14.30 Mässa
Eva Peterson
Borgmästaren
Hovslund
Onsdag 10/6
15.00 Ulriksbergskyrkan
Sandsbro
Toftagården
Bågen
Tisdag 9/6
14.30 Sångandakt
Sofia M Porle
Mekan
Tisdag 9/6
14.00 Andakt
Leif Adolfsson,
Ingalill Rydén
Söndag 7/6
10.00 Söndagsmässa
Lennart Johnsson
11.30 ‘Drömrundan’
Niklas Aronsson, bilder
Kyrkans liturgiska textilier.
Servering.
Frälsarkransutställning
Torsdag 11/6
14.00 Små och stora,
sommaraktivitet i
församlingshemmet
Mer info, kontakta Tina
Glimsjö 0470-70 49 77
Asa kyrka
Lördag 6/6
18.00 Musikgudstjänst
på nationaldagen
Se annons.
Lammhults kyrka
Söndag 7/6
10.00 Söndagsmässa
Annika Stacke
Torsdag 11/6
9.30 Små och Stora
sommarktivitet i
församlingshemmet
Mer info, kontakta Inger
Spjut 0472-26 86 81
Fredag 12/6
8.30, 9.40 och 10.40
Skolavslutningar
Annika Stacke
Söraby kyrka
Söndag 7/6
Sammanlyst med Gårdsby
Onsdag 10/6
8.30 Vardagsmässa
Sandsbro kapell
Tisdag 9/6
8.30 Morgonbön
Onsdag 10/6
8.30 Veckomässa
14.00 Mötesplatsen på resa,
inget i Sandsbro.
Torsdag 11/6
8.30 Morgonbön
Gårdsby kyrka
Söndag 7 juni
kl. 11.00
Kvartetten
Connect Four
Efter gudstjänsten
serveras kyrkkaffe
Louise Behrendt
Ulrik Hallenbrant
Söndag 7/6
10.00 Musikalen Noamusikal med alla barngrupper.
Efter är det avslutningsfest
för barnverksamheten
i församlingshemmets
trädgård. Anders Nordmark
Sjösås gamla kyrka
Söndag 7/6
16.00 Söndagsgudstjänst
Lars Gunnar Selinder
Dädesjö gamla kyrka
Lördag 6/6
18.00 Helgmålsbön
Richard Grügiel
Hans Parment, tvärflöjt,
Mikael Breme, klassisk gitarr
www.svenskakyrkanvaxjo.se
Torsdag 11/6
14.30 Gudstjänst
Anders Nordmark
Sjöliden gruppboende Braås
Torsdag 11/6
14.30 Gudstjänst
Inger Söderberg
Söder
Teleborgs kyrka
Söndag 7/6
17.00 Söndagsmässa
Sofia M Porle
Onsdag 10/6
8.00 Morgonmässa
Torsdag 11/6
14.00 Sommarcafé
Fredag 12/6
9.00 Skolavslutning
Ljungfälle träningsskola
Sofia M Porle
Tävelsås, Vederslöv,
Kalvsvik
Lördag 6/6
Kalvsviks kyrka
14.00 Friluftsgudstjänst
på gamla kyrkogården
Ulrika Stark
Söndag 7/6
Vederslövs kyrka
14.00 Familjegudstjänst
och sommarfest
Barnkörerna WOW och Yippie
Ulrika Stark, Anna Hansson,
Agneta Dahl
Fredag 12/6
Kalvsviks kyrka
8.30 Skolavslutning
Ulrika Stark
Tävelsås kyrka
8.30 Skolavslutning
Anna Hansson
Vederslövs kyrka
11.00 Skolavslutning
Anna Hansson
Jäts nya kyrka
Söndag 7/6
11.00 Friluftsgudstjänst
vid Håkna Ek. Se annons
Nöbbele kyrka
Torsdag 11/6
14.00 Gudstjänst på
Ekgården; Hans Nyman
Fredag 12/6
9.15 Skolavslutning
Östra Torsås kyrka
Söndag 7/6
17.00 Mässa
Karl- Oskarkören medverkar
Louise Behrendt, Ulrik
Hallenbrant
Torsdag 11/6
13.30 Skolavslutning
Ingelstadsgymnasiet
Fredag 12/6
9.00 Skolavslutning
Uråsa kyrka
Fredag 12/6
8.00 Skolavslutning