Prislista land.se

format, priser & kontakter
Land.se w hela landet
startsida
desktop
pris
CPM
startsida
pris
CPM
startsida
pris
CPM
Panorama 1: 320x320 px
350
Panorama 2: 320x320 px
300
artikelsida
pris
CPM
Panorama 1: 320x320 px
350
Panorama 2: 320x320 px
300
Panorama 3: 320x320 px
150
blogg
pris
CPM
Panorama 1: 320x320 px
350
Panorama 2: 320x320 px
300
Panorama 1: 980 x 240 px
(1250 / 980 x 120 / 240 / 360 px)
350
Panorama 1: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
350
Panorama 2: 980 x 240 px
(980 x 120 / 240 / 360 px)
300
Panorama 2: 480x240 px
300
Panorama 3: 980 x 240 px
(1250 / 980 x 120 / 240 / 360 px)
150
Panorama 3: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
150
Widescreen 1: 250 x 360 px
(250 x 240 px)
200
Widescreen 1: 250x360 px
(250 x 240 px)
200
artikelsida
tablet
pris
CPM
artikelsida
pris
CPM
Panorama 1: 980 x 240 px
(1250 / 980 x 120 / 240 / 360 px)
350
Panorama 1: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
Panorama 2: 980 x 240 px
(1250 / 980 x 120 / 240 / 360 px)
300
Panorama 2: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
300
Panorama 3: 980 x 240 px
(980 x 120 / 240 / 360 px)
150
Panorama 3: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
150
Panorama 4: 980 x 240 px
(1250 / 980 x 120 / 240 / 360 px)
100
Widescreen 1: 250x360 px
(250 x 240 px)
200
Widescreen 1: 250 x 360 px
(250 x 240 px)
200
Widescreen 2: 250x360 px
(250 x 240 px)
100
Widescreen 2: 250 x 360 px
(250 x 240 px)
100
blogg
pris
CPM
blogg
pris
CPM
Panorama 1: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
350
200
200
Panorama 1: 980x240 px
(1250/980x120/240/360 px)
350
Panorama 2: 480x240 px
(768 / 480 x 120 / 240 / 360 px)
Panorama 2: 980x240 px
(1250/980x120/240/360 px)
200
Widescreen 1: 250x360 px
(250 x 240 px)
200
Priser angivna i CPM = kostnad
i kronor per tusen visningar
Widescreen 1: 250x360 px
(250 x 240 px)
350
mobil
annonsbokning
annonschef
kristina tellander
[email protected] • 08-588 367 77
commercial creative director
ingemar falk
[email protected] • 08-588 368 91
ansvariga kam & creative
nicklas andersson
[email protected] • 08-588 367 60
marcus danielsson
[email protected] • 070-629 55 38
anders deutgen
[email protected] • 070-157 06 41
native/advertorial
Kontakta oss för mer info.
roger mattsson
[email protected] • 070-787 05 00
anna nilsson
[email protected] • 072-537 77 36
roland ågholm
[email protected] • 070-676 26 00
annonsering
lena jacobs
[email protected] • 040-643 04 10
patrik eveland
[email protected] • 08-408 055 14
sebastian tibbling
skicka annonsmaterial
[email protected]
Ange tydligt:
O Annonsörens namn och materialformat, maxvikt högst 60 kb per format.
O Lämna namn, telefon och mail så att vi kan nå er för eventuella frågor och korrektur.
O Detaljerad materialspecifikation finns på Ocast.com Sök på Land.
O Materialet ska vara oss tillhanda 3 dagar innan kampanjstart.
O Använd adressen [email protected] om ni har frågor kring materialet eller leveranser.
hjälp med produktion
theresa erling
[email protected] • 08-588 369 61
michael nilsson
[email protected] • 08-588 368 05
tommie nyström
[email protected] • 08-588 367 27
[email protected] • 08-408-055 55
annonsering
alkoholhaltiga drycker
anders gimner
[email protected] • 070-865 36 03
utland
robert bäcklin
[email protected] • 070-466 38 16