Möjligheternas land

E N T I D N I N G F Ö R V O LV O KO N C E R N E N S M E D A R B E TA R E – S A L E S
FRAMTIDENS BUSSAR
VOLVOKONCERNEN VISAR VÄGEN NÄR
ALLT FLER STÄDER VÄLJER ELBUSSAR
SÅ SKAPAS ENGAGEMANG
TIPS FRÅN TEAM MED
HÖG MOTIVATION
MYSTERY CUSTOMER
HEMLIGA FÖRARE TESTAR
KVALITETEN PÅ VERKSTÄDER
”Jag ligger ute på
vägarna en vecka i
taget, tillsammans med
mina två hundar.”
Danny Locklear, lastbilsförare
sedan 14 år tillbaka
Möjligheternas land
Att lyssna till kundernas behov visade
sig vara nyckeln till framgång i USA.
L E DA R E
10
Vägen är utstakad –
vi fortsätter som planerat
D
utsåg AB Volvos styrelse
Martin Lundstedt till ny vd och koncernchef. Martin tillträder sin nya tjänst först i
oktober. Därför har jag fram till dess fått
förtroendet att leda Volvokoncernen, tillsammans med resten av koncernledningen.
Våra prioriteringar är fortfarande de samma, hela 2015 ut.
EN 22 APRIL
28
VI SKA ARBETA vidare med allt vi gör varje dag för att skapa
värde för våra kunder. Vi ska leverera enligt vårt strategiska effektivitetsprogram för att minska de strukturella kostnaderna
i koncernen.
Båda dessa åtaganden är avgörande för våra framtida
framgångar. Vi kommer alltid att sätta våra kunder främst och
leverera produkter och tjänster som hjälper dem att hålla det
de har lovat sina kunder. Vi behöver leverera enligt det strategiska effektivitetsprogrammet och närma oss våra konkurrenter. Vår första kvartalsrapport visar att vi faktiskt är på god
väg, men också att det är ett stycke kvar. När
vi nått ända fram kan alla våra intressenter
dra nytta av det – kunder, medarbetare,
leverantörer, ägare och samhället i stort.
DETTA KOMMER I sin tur att generera de
medel vi behöver för att utveckla nästa
generation produkter och tjänster
och bana väg för att bli en lönsam
världsledande leverantör av hållbara
transportlösningar.
JA N G U R A N D E R
T I L L F Ö RO R D N A D V D O C H
KO N C E R N C H E F, A B VO LVO
VOLVO GROUP MAGAZINE vänder sig till alla medarbetare inom Volvokoncernen. Den ges ut sex gånger per
år på svenska, engelska, tyska, franska, brasiliansk portugisiska, polska, ryska, japanska, nederländska, koreanska,
thailändska, kinesiska och spanska. Det finns tre olika utgåvor av tidningen: Operations, Technology och Sales.
UPPLAGA cirka 80 000 exemplar. ADRESS Volvo Group Magazine, AB Volvo, Avd. AA13400, VHK3, 405 08
Göteborg, Sverige. TELEFON +46 (0)31 66 00 00. E-POST [email protected] ANSVARIG UTGIVARE
Markus Lindberg CHEFREDAKTÖR Ann-Mari Robinson REDAKTÖRER Lotta Bävman (Operations), Carita Vikstedt
(Technology), Joanna Gałczyńska (Business Areas). Ett koncernövergripande redaktionsnätverk bidrar också
med innehåll. SPRÅKLIG MARKNADSGRANSKNING Ann-Mari Robinson REDAKTIONELL PRODUKTION Spoon
(projektteam: Maria Sköld, Nic Townsend, Lina Törnquist, Hanna Zakai, Janne Saaristo, Charlotte Sundberg).
TRYCK RR Donnelley ADRESSÄNDRING Kontakta din lokala HR-avdelning ÖVERSÄTTNING Lionbridge
2
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
36
24
2.2015
Roadtrip genom USA
Genom att anpassa sig till
den lokala marknaden har
Volvokoncernen lyckats
vända trenden.
10
32
24
Lär känna konkurrenterna
Inget företag har råd att ignorera sina konkurrenter
konkurrenter. –Volvokoncernen
och Volvokoncernen
är inget undantag från den regeln. Det är bakgrunden till att Strategic
Competitive Intelligence hela tiden samlar in stora mängder data om
konkurrenterna.
28
Enkel
idégranskare
som innebär
storkundservice
utmaning
Hemliga
geren
bättre
Genom
Group Trucks
att konvertera
Sales taröverskottsvärme
hjälp av ”mysterytillcustomers”
energi kanför
GTT:s
att granska
nya teknik
för
återförsäljarnas
avgasvärmeåtervinning
arbete. Arbetet
minska
sker
bränsleförbrukningen
i samarbete med återförsäljarna
ytterligare. Men
och
vägen
har blivit
ditmycket
har varituppskattat.
långt ifrånVi
rak.
följde med en förare på hemligt uppdrag.
42
44
32
Nyckeln till att skapa engagemang i ett team
Medarbetarengagemang är något som värderas högt inom Volvokoncernen och
som inte alltid
är heltärenkelt
helt enkelt
att bygga
att bygga
upp. Här
upp.delar
Här delar
team team
från hela
från världen
hela världen
med sig
med
av sina
sigerfarenheter
av sina erfarenheter
av vad som
av vad
får motivationen
som får motivationen
att spira..att spira.
36
Föregångare
inomelbussar
elbussar
Konsten att sälja
Volvokoncernen
ElectriCity-linjen är
i Göteborg
ledande inom
är ettdet
stort
alltsteg
viktigare
framåtområdet
i Volvokoncernens
elektromobilitet.
elektromobilitetsprogram.
Det har varit en lång
Det är
process
också att
en hitta
framgång
en lösning
för detmed
nya litiumjonsättet att
batterier
sälja kollektivtrafiklösningar
som kan snabbladdas.
till städer och regioner.
42
Början på en ny era med Dongfeng
Volvokoncernens joint venture med Dongfeng Motor Group är en stark
allians som öppnar nya dörrar i Kina – den största lastbilsmarknaden i
världen.
VO
VO
LVO
LVOGG
RO
RO
UU
P PMM
AG
AG
AA
Z IZNI N
E E# 2
1.2015
3
start
J O R D E N R U N T M E D V O LV O K O N C E R N E N
Ett givande
samarbete
VI VILL VETA
VAD DU TYCKER!
Arbetsprocessen med att producera en ny tidning
börjar ta form. Och vi vill förstås gärna veta vad du
tycker om texter, bilder och form. Därför inbjuder vi
intresserade medarbetare att delta i en läsarpanel. Det
innebär att du kommer att få svara på ett antal frågor
via mejl efter varje tidning och ibland följer vi upp med
frågor över Lync/telefon. Välkommen att anmäla ditt
intresse till [email protected] Berätta gärna
om dina arbetsuppgifter och hur länge du har arbetat
inom koncernen.
LIVET
UTE PÅ
VÄGARNA
Trevlig läsning!
ANN-MARI ROBINSON, CHEFREDAK TÖR
FOTO: JONAS TOBIN
Bilden av lastbilskulturen i USA är präglad av filmklassiker, där mestadels män färdas i stora, personifierade
åk med massor av krom. Men hur är livet på vägarna
i verkligheten? Hur viktig är lastbilen som färdmedel
och tillfälligt hem? I en stor USA-special kan du läsa
vad några kunder tycker om produkter och tjänster från
Volvokoncernen.
En produkt som erbjuder en unik lösning i en bullrig
stadsmiljö är Volvos laddhybridbussar och elbussar.
På sidorna 36-41 berättar vi om visionen, tekniken,
kunderna och produktionen i tidningens olika editioner.
Dessutom kan du läsa om engagerade team, konkurrenter, Volvo Ocean Race och mycket mer i detta andra
nummer av Volvo Group Magazine.
Tjänster håller på att bli en allt
viktigare del av den kompletta
affärs­lösningen. De tillför mervärde
och främjar starkare relationer med
kunderna,
vilket Vice
är viktigt
för att få
Mike Hasinec,
President
behålla
nöjda kunder.
Genom att
of Maintenance,
Penske
Truck Leasing
erbjuda
olika tjänster och lösningar
kan man också differentiera sig
Språklig mångfald
Volvo Group Magazines redaktörer går
igenom sidor till det kommande numret
av tidningen. Från vänster: Lotta Bävman,
Carita Vikstedt och Ann-Mari Robinson.
Infälld: Joanna Gałczynska.
4
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Använder du ofta ett annat språk än
ditt modersmål i arbetet? Har du och
dina kolleger kommit på smarta sätt att
överbrygga språkbarriärer? Eller har du
själv upplevt att information har gått förlorad
vid översättning? Volvo Group Magazine vill
gärna ta del av dina erfarenheter, eftersom
vi planerar att skriva om den språkliga
mångfalden i Volvokoncernen i ett
kommande nummer. Hör av dig till oss på
[email protected]
intervallen
förebyggande underhåll.
Kolla
in påför
youtube.com/volvotrucks.
Penske är Volvokoncernens största kund i
Nordamerika, sedan 2010 har företaget köpt in
13 000 Volvo- och Macklastbilar bara i USA.
- Hösten 2013 presenterade Penske mycket
intressanta data som bevisade att våra motorer är
renare än konkurrenternas, säger Mikael Sievers,
Director of Service Engineering, Nord- och
Sydamerika.
Resultat från sot- och viskositetstester
hade fått Penske att undra varför Mack- och
Volvolastbilar hade kortare serviceintervall än
andra märken trots att motorerna var renare.
Denna information var högintressant för
Volvokoncernen och efter ett års intensiva
fälttester på 197 lastbilar hade man
tillräckligt underlag för att besluta att förlänga
serviceintervallen för både motorolja och
dieselpartikelfilter.
– Det är den här typen av samarbeten som
hjälper
oss att nå våra
strategiska
får tittarna se hur lastbilen och
från
konkurrenterna
och
skapa nyaaffärsmål
och förhoppningsvis
det även
tjänsterna fungerar tillsammans
intäktsflöden.
Det är gäller
bakgrunden
till för våra
samarbetspartners.
Penske
på
ute i verkligheten.
Målet är att öka
att
Volvo Trucks Services
nusätter
upp- stort värde
affärsrelationen
med
Volvokoncernen
vi ser
och intresset på ett
märksammas
i en
omfattande
kom- ochkunskaperna
fram emot att fortsättasom
växaska
tillsammans,
säger Mike
underhållande
sätt. Handlingen
munikationskampanj
stärka
Hasinec, Viceimage
President
of Maintenance,utspelar
Penske sig under en roadtrip i
varumärkets
och positionering
Trucksamtidigt
Leasing.öka försäljningen.
Europa med en Volvo FH och en
och
artist i huvudrollerna.
I en webbaserad realityshow
– Vi tror att realityformatet
kommer att väcka intresse hos en
bredare publik. Och med en artist
på turné kan vi skapa oväntade och
underhållande scenarier som sätter
både lastbilen och våra tjänster
på prov, säger Katarina Adamson,
Director Strategic Communication,
Group Trucks Sales. I webbserien
illustreras bland annat tjänsterna
Volvo Action Service, Dynafleet,
Connected Truck och Volvo
Truck Rental. Dessutom kommer
det att finnas information om
de tio topptjänsterna och
säljstödmaterial.
UD Trucks på nära håll
120 000
AKTUELL
7 kwh/10 timmar
FOTO: ROBIN ARON OLSSON
FOTO: VOLVOKONCERNEN
Den svensk-amerikanska hiphop- och
soulartisten Mapei och den svenska
När Volvokoncernens storkund Penske Truck
musikvideoregissören Liza Morberg
Leasing
visa attavVolvos
motorer
är renare än
under enkunde
inspelning
den nya
webbkonkurrenternas
översyn
tv-serien
Realityledde
Road.det
Vill till
duen
veta
mer?av de täta
100 000
3 MÅNADER
MÅL
80 000
60 000
40 000
2012
2013
2014
2015
”UD Experience” ger medarbetare chansen att
lära sig mer om varumärket UD Trucks och dess
produkter. Programmet omfattar en presentation
och en rundvandring i fabriken i Ageo samt
möjlighet att provköra Condor, Quon och Quester.
I slutet av mars hade nästan 2 000 medarbetare
deltagit. Under 2013 och 2014 medverkade
drygt 3 500 kunder och medierepresentanter i
motsvarande arrangemang.
Ökad energieffektivitet hos Volvo CE
Kostnaden för Volvo CE:s energiförbrukning uppgår till 250 miljoner kronor årligen, men det pågår ett aktivt arbete för att öka energieffektiviteten.
För att leva upp till sina åtaganden som deltagare
i Världsnaturfondens program Climate Savers
strävar Volvo CE efter att minska elförlusterna
när produktionen står stilla. Resultatet för 2014
blev en minskning med 20 000 kWh och målet
för 2015 är att kapa ytterligare 20 000 kWh. På
Changwonfabriken i Sydkorea gick förbrukningen
ned med nästan 40 procent förra året.
– Det är en stor förbättring, säger Johan
Wollin, Director Environmental Care, Volvo CE
Operations.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
5
start
J O R D E N R U N T M E D V O LV O K O N C E R N E N
TEKNIKERUTBILDNING
140 nya elever ska utbildas
varje år inom ramen för
utbildningsprogrammet i
Zambia. Målet är att minst 75
procent ska hitta jobb som
servicetekniker efter sina
studier.
I Marocko och Etiopien
erbjuder Volvokoncernen
lärlingsplatser. Andelen
kvinnliga deltagare ökar för
varje år. Vid den senaste
lärlingsintagningen i Etiopien
var 14 av 32 studenter kvinnor.
Praktiska kunskaper
Populärt lärlingsprogram sprids till Zambia
Volvokoncernen utbildar verkstadstekniker i Zambia i samarbete med
svenska biståndsorganet Sida och
UNIDO, FN:s organ för industriell
utveckling. Syftet är att öka möjligheterna till arbete och förbättra
utbildningsnivån.
– Behovet av praktisk yrkes-
6
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
kunskap är jättestort i Zambia.
Den utbildning som tekniker får
idag stämmer inte överens med
industrins krav. Därför plockar
företagen istället in arbetskraft från
exempelvis Indien och Sydafrika,
säger Julia Jonasson som arbetar
med koordinering av koncernens
yrkesutbildningar i utvecklingsländer.
Eftersom gruvindustrin är en
av de stora industrierna i Zambia
handlar utbildningen främst om
service av lastbilar och anläggningsmaskiner.
Utbildningen, som är tänkt att
starta i januari nästa år, ska förläggas till Nortec, Northern Technical
College, i staden Ndola.140 elever
kommer att utbildas varje år och
målet är att minst 75 procent av
dem ska få arbete som verkstadstekniker eller liknande efter
studierna.
FOTO: UNIDO
Positiva resultat för Optifuel Lab
Efter flera månaders tester visar
Renault Trucks laboratoriefordon
Optifuel Lab 2 nu goda resultat
när det gäller bränsleanvändning.
Förbrukningen har minskat 22
procent, vilket är en besparing
på i genomsnitt 0,72 liter per
mil. Cirka 20 specialteknologier
används på fordonet för att
minska förbrukningen jämfört
med standardmodellen av Renault
Trucks T.
– Vi är förstås oerhört nöjda
med resultaten men vi är inte
överraskade. Våra uppskattningar
när projektet drog i gång låg högt
och nu har vi fått dem bekräftade
under verkliga driftsförhållanden,
säger Claude Covo, projektledare
på Group Trucks Technology.
Mångfald skapar
ökat affärsvärde
Pris till studenter som
skapade app för säkerhet
Nio lag, varav tre från Chalmers
tekniska högskola i Göteborg,
deltog nyligen i tävlingen Volvo
Trucks Open Innovation Challenge, som ska stimulera
utvecklandet av smarta lösningar
för transportindustrin. De
tävlande hade 24 timmar på sig
att utveckla en kreativ app som
skulle erbjuda lastbilsförare en
Volvokoncernen har bedrivit
lärlingsutbildning vid Selam
Vocational College i Etiopien
under flera år.
”Behovet
av praktisk
yrkeskunskap
är jättestort i
Zambia”
JULIA JONASSON,
SAMORDNARE FÖR
VOLVOKONCERNENS
YRKESUTBILDNINGAR I
UTVECKLINGSLÄNDER
Volvo Trucks Open
Innovation Challenge.
ny värdefull tjänst. Tre vinnande
bidrag får chans att vidareutveckla sin idé till en färdig tjänst.
Första priset gick till Idevio för
en idé som ökar trafiksäkerheten
genom att ge föraren information
om vad som sker längre fram på
vägen. Föraren får därmed hjälp
att undvika obehagliga situationer
och olyckor.
13–18 september är viktiga
dagar för hela Volvokoncernen.
Då infaller Mångfaldsveckan,
som arrangerades första gången
2014. Tanken
är att öka medvetenheten om
hur mångfald
och inkludering
ger mervärde i
verksamheten.
– Respekt
för människors
individualitet är
en grundläggande del av
våra företagsvärden. Förra året
Eric Way
hölls hundratals
arrangemang världen över och det var fantastiskt
att se intresset, entusiasmen och
innovationskraften hos människor i alla länder.
I år kommer vi att fokusera
på hur vi kan vidareutveckla
mångfaldsarbetet för att skapa
mervärde i vår verksamhet och
öka kundnyttan, säger Eric
Way, Director of Diversity and
Inclusion.
En global dialog
I mitten av april träffades Volvokoncernens högsta ledning och
drygt 50 fackföreningsrepresentanter från Global Works Council
för den årliga sammankomsten
Volvo Global Dialogue. Volvokoncernen är ett av få multinationella
företag som har den här typen
av årliga diskussionsforum för att
stärka relationen mellan parterna.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
7
J O R D E N R U N T M E D V O LV O K O N C E R N E N
FOTO: CICCI JONSON
start
Powertrain Production-teamet från
Curitiba vann GTO:s kvalitetspris
för införandet av Poka-Yokelösningar som används för att
förebygga enkla fel orsakade av
den mänskliga faktorn.
Produktionsteam från Curitiba vann kvalitetspris
Extra robust I-Shift
för tuffa förhållanden
Volvo Trucks i Nordamerika
har introducerat en
robustare version av den
automatiserade manuella
växellådan I-Shift. Den
nya I-Shift-versionen har
varit tillgänglig sedan
maj för Volvo VHDanläggningsmaskiner och
är konstruerad för krävande
anläggningsarbete och
andra tillämpningar med
många växlingar.
8
I-Shift för krävande förhållanden
är tillgänglig för Volvo VHDanläggningsmaskiner i Nordamerika.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
2 000 000
Tidigare i år hölls GTO Internal Awards för tredje gången. Syftet är att bidra till
kunskapsspridning inom organisationen och att uppmärksamma medarbetarnas
hårda arbete. Priset delas ut i sex kategorier: Säkerhet, Leverans, Produktivitet, Miljö,
Mångfald & Inkludering och Kvalitet.
… kvadratmeter
är AstaZero,
världens första
fullskaliga testbana för aktiv
fordonssäkerhet
som lanserades
2014. Volvokoncernen är
en av AstaZeros
industripartners
och testområdet
ligger i Borås.
Runt 200 åkeriägare och förare
bjöds in av UD Trucks tidigare i år
för att ta del av de senaste produktförbättringarna på UD Quester, en
serie tunga lastbilar som är speciellt
utvecklad för tillväxtmarknader i
Asien. Ändringarna, som bygger på
kundfeedback, är bland annat enklare växling, justeringar av den extra
motorbromsen vid låga hastigheter
och införande av en ny tillämpningskategori: ”farligt gods”. De visades
upp under en exklusiv testkörning
på Kaeng Krachang-banan i Phetchaburi i Thailand.
– Vi är alltid lyhörda för kundernas behov och nu har vi genomfört
förbättringar på Quester som våra
kunder har efterfrågat, säger Christophe Martin, SVP Asia Oceania
Sales, GTS.
FOTO: LARS LINDQVIST / DN / TT
Feedback gav resultat
Martin Lundstedt ny vd och koncernchef
AB Volvos styrelse har utsett Martin Lundstedt till ny
verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen
efter Olof Persson. Detta tillkännagavs i samband med
årets första kvartalsrapport.
Martin Lundstedt kommer närmast från rollen som vd
och koncernchef för Scania, där han varit verksam sedan
1992.
Martin Lundstedt tillträder sin nya tjänst i oktober 2015
och fram till dess går Jan Gurander, Group Chief Financial
Officer, in som tillförordnad vd och koncernchef.
Ökad lönsamhet rapporteras för första kvartalet
Volvokoncernens strategiska effektiviseringsprogram
fortsätter att ge resultat. Den första kvartalsrapporten
för 2015 redovisar förbättrade resultat både när det
gäller rörelsemarginal och kassaflöde.
Marginalerna har förbättrats på flera områden inom
koncernen, trots en negativ marknadsmix med betydligt
lägre volymer i Brasilien (lastbilar) och i Kina (anläggningsmaskiner).
Totalt uppgick försäljningen under kvartalet till strax över
48 000 lastbilar, ungefär som under samma period 2014.
Volvokoncernen presenterade också resultatet
av den stora IT-genomgången. Koncernen kommer
att behålla applikationsutveckling och underhåll av
affärskritiska system och satsa mer på effektivitetsförbättringar inom dessa områden.
När det gäller extern verksamhet och underhåll av Volvokoncernens IT-infrastruktur vill man hitta en extern partner,
eftersom den lösningen bedöms som mer kostnadseffektiv.
Nytt samarbete
för Volvo Penta
Volvo Penta har inlett ett nytt samarbete med McCloskey International,
som är världens största oberoende
leverantör av maskiner för krossning
och siktning. Enligt avtalet ska McCloskey installera Volvo Pentas D8-,
D11- och D13-motorer i sin serie
mobila käftkrossar, konkrossar och
stötkrossar, medan Volvo Pentas
D5-motorer ska installeras i mobila
sorteringsverk och trumsiktar.
Pris till team från Bangalore
De minskade ledtiden med 18,9 timmar
En grupp kolleger från slutmonteringen på
Volvo Bussars fabrik i Bangalore, Indien,
har utsetts till ”Best OD team” tack vare
sin verksamhetsutveckling. Deras mål var
att eliminera tidskrävande omarbete och
minska ledtiderna i produktionen med 10
timmar per buss, men slutresultatet blev
hela 18,9 timmar.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
9
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
VÄGEN TILL
FRAMGÅNG
I USA
H AG E R S TO W N
RAPHINE
DUBLIN
G R E E N SHBAOGREOR S T O W N
C H A R L OT T E
RAPHINE
DUBLIN
GREENSBORO
C H A R L OT T E
10
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Välkommen till USA. Här har Volvokoncernen
lyckats vända utvecklingen genom att anpassa sig till
den tuffa marknaden. Nu kör rekordmånga Mackoch Volvolastbilar på landets vägar.
Möt människorna bakom framgången.
TEXT
JANICE KIZZIAH
F OTO
NICKE JOHANSSON
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
11
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
D
ANNY LOCKLEAR HAR precis
avslutat sin frukost på den alltmer
folktäta rastplatsen i Raphine i
Virginia, vid Interstate 81. Den
ligger ungefär mittemellan Hagerstown, där Mack och Volvo
bygger sina motorer och växellådor, och New River Valley, där alla Volvolastbilar för
den nordamerikanska marknaden monteras. Omkring
19 000 lastbilar kör den här sträckan på I-81:an varje
dag. Allt fler av dem, både här och i resten av USA,
är Mack- och Volvolastbilar.
2014 slog Mack och Volvo Trucks tillsammans
Volvokoncernens rekord för antal sålda lastbilar i
USA sedan den ekonomiska krisen 2008. Volvo
Trucks var mycket nära att ta sin största marknadsandel någonsin i regionen.
Eftermarknadssidan redovisade en rekordvinst för
fjärde året i rad när båda varumärkena satte säljrekord med sina automatiserade manuella växellådor
– mDRIVE för Mack och I‑Shift för Volvo Trucks.
Eftermarknadsförsäljningen har även ökat tack vare
att Volvo Trucks kunder nu alltmer väljer Volvomotorer framför motorer från andra tillverkare. Volvomotorernas marknadsgenomslag i Nordamerika har
stigit från noll procent år 2000 till 91 procent 2014.
(Mack däremot har alltid haft Mackmotorer.)
DET ÖKADE MARKNADSGENOMSLAGET för
Volvokoncernens egna motorer och automatiserade manuella växellådor är tillsammans med den stärkta ekonomin de
främsta orsakerna till koncernens framgångar i USA.
Danny Locklear, som är i trettioårsåldern, kör en
Volvo 670 med I‑Shift från 2015 för ett åkeri utanför Loganville i Georgia. Han ligger ute på vägarna
ungefär en vecka åt gången tillsammans med sina två
hundar. Jobbet kan vara tufft, men lönen är bra.
Han är dessutom en av många amerikaner som
nyligen fått upp ögonen för I-Shift, som byggs i Hagerstown, bara två timmar därifrån. Danny Locklear
har kört lastbil i 14 år och tycker att I-Shift har
många fördelar.
– I‑Shift är hur bra som helst. Den har bra drag
och skön körkänsla. Den är grym, säger han.
Genom att anpassa tekniken till behoven hos förare
12
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Dirk Botticher och Eric
Marshall, Value Team Captains,
på monteringslinen för
automatiserade manuella
växellådor (AMT) i Hagerstown.
som Danny Locklear, som tillbringar arbetsdagen ute
på landets highways och levererar varor till de många
städerna, har Volvokoncernen lyckats vända utvecklingen på en marknad med hård lokal konkurrens. En
marknad som först nu återhämtar sig efter en av de
värsta ekonomiska kriserna i modern tid.
– I dag bidrar vi starkt till Volvokoncernens
framgångar. Det har verkligen varit en sporre för
medarbetarna att veta att vi uppskattas och behövs
för koncernens framgångar, säger Göran Nyberg,
President Volvo Trucks North America.
Göran Nyberg hade rest mycket i USA innan han
flyttade dit för tre år sedan och han trodde att han
kunde marknaden. Men när han började besöka kunder och återförsäljare i varje region i landet upplevde
han på allvar den press många kunder lever under,
när de ska få fram varorna i rätt tid till sina kunder,
”I‑Shift är hur bra som helst.
Den har bra drag och skön
körkänsla. Den är grym.”
DANNY LOCKLE AR
Danny Locklear, som kört lastbil i 14 år, fick tidigt lära sig att ta ansvar när han blev
pappa vid 16 års ålder.
– Jag hade två jobb på den tiden: jag klippte gräs och byggde möbler. Min pappa
körde lastbil i 52 år och han sa alltid att så länge jag hade ett prickfritt lastbilskörkort
skulle jag kunna försörja min familj.
varje dag. I USA kör lastbilarna fortare och längre än
på de flesta andra håll i världen och de måste vara
byggda för att klara det extra slitage som det innebär.
erbjuder lastbilar
för fjärr- och regionaltransporter samt för mer specialiserade uppdrag inom till exempel byggbranschen.
För båda varumärkena har den automatiserade manuella växellådan revolutionerat bränsleeffektiviteten
och gett dem ett försprång gentemot konkurrenterna.
Åkeriet D.M. Bowman, baserat i Maryland, har en
vagnpark på 350 Mack- och Volvolastbilar. Företaget har märkt att förarna helt klart föredrar den nya
växellådan. Men när D.M. Bowman först skulle testa
I-Shift på en demolastbil 2011 var den utvalda föraren inte speciellt positivt inställd.
– Folk gillar inte förändringar. Särskilt inte när
BÅDE MACK OCH VOLVO-VARUMÄRKENA
– I dag bidrar vi starkt till Volvokoncernens framgångar, säger Göran Nyberg,
President, Volvo Trucks North America.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
13
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
Toly Delekh kör en Volvo 780 från 2004
som han köpt av sin farbror, som tidigare
var åkare men som nu är pensionerad.
– Vi bodde i Ukraina när jag föddes
och pappa var körlärare. Jag var ofta med
och tittade på när han lärde upp förarna.
Jag tyckte att jag kunde allt.
D.M. Bowman, ett företag som är baserat i Maryland, har en vagnpark på
350 Mack- och Volvolastbilar. Här ser vi vd Jim Ward till vänster och Mike
Boarman, underhållschef på D.M. Bowman.
Motoroperatören James Caldwell styr en av AGVtruckarna i slutet av monteringslinen i Hagerstown.
de har kört på samma sätt i åratal. Men när det var
dags att lämna tillbaka lastbilen hade föraren blivit så
förtjust i den att vi köpte den, säger Mike Boarman,
underhållschef på D.M. Bowman.
I den amerikanska lastbilsindustrin har det i många
år varit brist på förare. Men genom att kunna erbjuda
mDRIVE och I‑Shift tycker Mike Boarman att det
blir lättare att locka nya förare, inte minst kvinnor
och yngre personer.
Ökad tillgänglighet är en viktig prioritet för dagens
kunder – på goda grunder. Snittkostnaden för kunden
när lastbilen står still ligger på mellan 800 och 1 500
dollar om dagen.
– Vi lever i en ”just-in-time”-värld. Allt handlar
om tillförlitlighet och tillgänglighet, oavsett vilken last
vi kör, säger Jim Ward, vd och koncernchef för D.M.
Bowman.
Utifrån de här marknadsförutsättningarna har
Volvo­koncernen investerat i lösningar som ökar tillgängligheten, bland annat i form av telematiksystem
14
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
och supportteam. I ett nybyggt Uptime Center på
11 000 kvadratmeter arbetar utbildad personal direkt
med kunder och återförsäljare för att lösa problem
så snabbt som möjligt. I dag är de två lastbilsvarumärkena bäst i branschen på tillgänglighetssupport
– Mack med GuardDog Connect och Volvo med sitt
fjärrdiagnostiksystem.
Training & Quality Manager för callcenterpersonalen, har märkt att teamkänslan har ökat
sedan de flyttade till centret.
– När en av våra agenter exempelvis behöver hjälp
av en teknisk specialist behandlas det alltid som ett prioärende. Vi vet vad som står på spel
när en förare har problem med
sin lastbil och det känns bra att
veta att vi gör skillnad.
För Mack- och VolvoåterförTy Hubbard
säljare i USA är en av de största
TY HUBBARD,
Jackie Pernell, före detta marinsoldat och
Vietnamveteran, kör en Volvolastbil för ett
företag som är specialiserat på transporter av
farligt avfall. Han gillar sitt jobb och han gillar
lastbilen, som han tycker är välbyggd och
funkar bra i snö.
– Lönen är bra och jag kommer oftast hem
på kvällarna. Jag kan inte klaga.
Åkaren Tony Martin tog nyligen med sig sin tvåårige son
Hunter när han skulle köra en last med vildkalkoner i sin
Macklastbil. Martin har kört lastbil i 20 år och var för något
år sedan med om en allvarlig olycka.
– Jag körde precis en sådan här lastbil då och den
räddade mitt liv.
utmaningarna att minska tidsåtgången för förebyggande underhåll och reparationer. Nyligen hade
Volvos Advantage Truck Center i Charlotte, North
Carolina, 85 reparationsjobb på schemat och endast
16 tekniker tillgängliga.
– Alla dessa 85 kunder vill veta hur snabbt vi är
klara med just deras lastbil. De har massor med leveranser och uppdrag som väntar, säger Randy Patton,
Vice President Fleet Operations.
Trots att Mack och Volvo Trucks delvis står inför
samma utmaningar på marknaden för tunga lastbilar i
USA har varumärkena olika image.
Mack Trucks historia sträcker sig så långt tillbaka
som till år 1900 och namnet Mack representerar
hållbarhet och tillförlitlighet. Varumärket är särskilt
starkt inom anläggningssegmentet, där modellen
Granite bland annat används för betongtransporter
till byggarbetsplatser. Förra året var Granite den bäst
säljande tunga lastbilen i USA.
Macks strategi är att behålla sin position inom
anläggningsbranschen och samtidigt växa inom fjärrtransporter
med modellen Pinnacle.
– Vi är inte ute efter att
vara en universallösning för
alla. Vi vill hitta vår nisch
inom fjärrtransporter, med
kunder som uppskattar typiska
Mackegenskaper som tillförStephen Roy
litlighet och hållbarhet och
vårt mycket stora intresse för kundernas framgångar,
säger ­Stephen Roy, President, Mack Trucks North
America.
Randy Patton
ledande inom fjärrtransporter i
USA och är känt för sin goda förareffektivitet, komfort och bränsleekonomi. Göran Nyberg, President,
Volvo Trucks North America, berättar att Volvo
Trucks kommer att fortsätta försvara sin ställning
inom fjärrtransporter, men även profilera sig genteI DAG ÄR VOLVO TRUCKS
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
15
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
Melissa Morre är operatör för AMT
(automatiserade manuella växellådor)
i Hagerstown.
emot andra kunder, bland annat inom petrokemiska
och viktkänsliga transporter och bulktransporter. De
har även haft stora framgångar på biltransportmarknaden och tog förra året en tredjedel av marknaden.
Båda varumärkena har som mål att sätta nya
rekord under 2015.
– Kunderna säger till oss att dagens Macklastbilar
är de bästa på 20 år. Kunder vi har tappat tidigare
kommer nu tillbaka och intresset växer bland nya
kunder som inte upplevt varumärket tidigare, säger
Stephen Roy.
Även på det viktiga drivlineområdet inom Volvokoncernens lastbilsverksamhet är utsikterna goda. I
slutet av 2010 blev Wade Watson produktionschef
på GTO:s Hagerstownfabrik, där alla motorer och
växellådor till lastbilarna som säljs i USA, Kanada
och Mexiko byggs. mDRIVE hade precis lanserats,
men I‑Shift hade funnits på marknaden i flera år och
försäljningen ökade. Samtidigt valde allt fler av kun-
16
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
derna Volvos egna motorer i stället för motorer från
andra tillverkare, vilket ökade monteringsvolymerna
ytterligare.
renoverades Hagerstownfabriken och tillverkningsprocesserna förbättrades.
Hagerstownteamet besökte andra Volvofabriker och
tillverkningsenheter för att lära sig mer om VPS
(Volvo Production System), Kaizen och andra effektivitetsverktyg.
– Vi tog de bästa bitarna av det vi lärt oss, säger
Wade Watson.
I maj öppnade Hagerstown den nya slutmonteringslinen för motorer, med GTO:s drivlinefabriker i
Lyon och Skövde som förlaga. Den var resultatet av
fyra års planering och hårt arbete och är nu en av de
mest avancerade monteringslinerna i världen.
– 2015 tog vi vår studentexamen – nu satsar vi på
att ta en master, säger Wade Watson. 
FÖR ATT KLARA EFTERFRÅGAN
Wade Watson ansvarade tidigare för tillverkningen på Hagerstownfabriken. Från och
med april har han ett nytt uppdrag som Vice President och General Manager på GTO
Macungie Cab & Vehicle Assembly.
I 50 år har James Hatley jobbat som tekniker på McMahon
Truck Centers, där Macks återförsäljare i Charlotte ingår.
– När jag började här höll Mack precis på att övergå
från bensin till diesel. Lastbilarna har förändrats så mycket
sedan dess, men om jag fick välja skulle jag fortfarande
utan tvekan välja en Macklastbil framför de andra
lastbilarna på marknaden.
Värnar om varumärket
Familjeföretaget
Förra året lanserade Mack Trucks en ny,
modernare profil, med bland annat en ny
logotyp. Det fanns de som oroade sig
för vad det skulle betyda för det anrika
amerikanska varumärket, som har 115 år på
nacken. Men Brad McMahon, Chief Operating Officer på McMahon Truck Centers,
var positiv.
– Det har varit roligt att jobba med
och vårda Macks varumärke, säger Brad
­McMahon, som varit en del av ”Mackfamiljen” hela sitt liv. Hans pappa och farfar
jobbade på Mack Trucks och nu ansvarar
Brad och hans bror Mike, bolagets vd, för
åtta återförsäljare i fem stater. Förra året
I tio år har Dick och Laura
Gordon jobbat sida vid sida med
att bygga motorer på GTOfabriken i Hagerstown i Maryland.
– Det är fint att vara gift med
sin bästa vän. Vi är tillsammans
hela dagarna, varje dag och det
är inget problem för någon av
oss, säger Dick Gordon.
För några månader sedan
började deras dotter Kajin Bowers också på fabriken, men
på ett annat skift. Hon jobbar på samma skift som sin farbror
Dave, som också jobbar på motormonteringen.
– Nu jobbar vi alla med att bygga lastbilsmotorer. Bättre kan
det inte bli, säger Laura Gordon.
Brad McMahon, COO, och Jim
Competti, Marketing Director
McMahon Truck Centers.
tog återförsäljaren i Charlotte, North Carolina, 44 procent av den tunga lastbilsmarknaden i regionen.
– I och med den här förnyelsen kan vi kombinera styrkan i att vara ett historiskt varumärke
med en ny, modern image. Jag ser fram emot
att få vara med och ta Mack till nästa nivå,
säger Brad McMahon.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
17
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
Brandy Wines arbetar
som Tech Tool Support
Specialist.
Medarbetarna vid Uptime Center träffas
regelbundet i ”strategirummet” för att diskutera
erfarenheter och bästa praxis. Från vänster
till höger: Barry Morgan, Ty Hubbard, Kristin
Lauricella, Tom Reichl, Charles Keathley, Debbie
Smith, Derita Craig och JaRon Flythe.
18
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Emergency Management
Service Coordinators Ben
Reitzug (till vänster) och
Rick Pearce.
MED KUNDERNA I FOKUS
För första gången har teamen som ger support till Macks och
Volvo Trucks kunder, återförsäljare och förare nu samlats under
samma tak. I Greensboros nya Uptime Center arbetar alla – från
reservdelsspeditörer till Uptime-tekniker – mot ett och samma
mål: att hålla lastbilarna ute på vägarna.
TEXT JA N I C E K I Z Z I A H
M
F OTO N I C K E J O H A N S S O N
AN KAN INTE ALLTID lita på en
GPS. Det fick föraren av en
Volvolastbil erfara för några
månader sedan när hans
GPS-system ledde honom
rakt ut i en kohage – med
ett släp fullt av grisar. När
han ringde Uptime Centret i Greensboro för att be
om hjälp sa han bara att lastbilen hade kört fast i lera
och att han behövde hjälp att komma loss.
Walida Gwinn, Emergency Management Service
Coordinator, tog emot samtalet. Hon kontaktade
en bärgningsfirma som skickade en tungbärgare. En
timme senare ringde bärgningsfirman tillbaka för att
berätta resten av historien. Det skulle ta flera timmar
att få ut lastbilen på vägarna igen.
– De var tvungna att ta dit fler bogserbilar och en
motorsåg för att fälla ett träd. Det var då jag ringde
förarens arbetsgivare och bad dem skicka ytterligare
en lastbil för att rädda grisarna, säger Walida Gwinn.
Hon är en av 40 Volvo Action Service- och Mack
OneCall-agenter som tar emot samtal dygnet runt
från förare som behöver hjälp ute på vägarna. Teamet
sitter på första våningen i det nya 11 000 kvadratmeter stora centret. I byggnaden finns också reservdelsspecialister och tekniska experter som kan felsöka
svåra fall. För första gången finns nu dessa supportgrupper samlade under samma tak.
– Vi ville ge våra anställda en miljö där det är enklare för dem att hålla löftet om Uptime till kunderna.
Vi tog vår callcenterpersonal och omgav dem med all
expertis de behöver för att få ut lastbilarna på vägarna
så snabbt som möjligt. Vi fokuserar på att ta hand om
det som är viktigast för kunderna: föraren, lastbilen
och lasten. Även när lasten består av grisar, säger
Mark Curri, Vice President, Aftermarket Quality &
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
19
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
”Vi vill visa dem att med oss får de inte
bara fantastiska lastbilar utan också ett
komplett utbud av tillgänglighetstjänster.”
M A R K C U R R I , V I C E P R E S I D E N T A F T E R M A R K E T Q U A L I T Y & O P E R AT I O N S ,
VOLVO G ROU P TR U C K S NOR TH A M E R IC A
Operations för Volvo Group Trucks North America.
Uptime Center lovordas nu av kunderna för sin
förmåga att hantera oplanerade stopp och åtgärda
tekniska problem vid besvärliga – ibland till och med
livshotande – nödsituationer, som perioden av svår
kyla som drabbade stora delar av USA i vintras.
Peter Dentler har arbetat som teknisk analytiker
för Mack Parts i tio år. Enligt honom är det viktigt
att undersöka flera olika alternativ när en lastbil står
stilla. För en tid sedan fick han ett samtal från en
åkare som hade råkat ut för en vältolycka och fått
hytten totalförstörd. Tillsammans med Mack Trucks
team för marknadsföring, tillförlitlighet och teknisk
support lyckades Dentler skynda på fallet så att
föraren kunde komma tillbaka ut på vägarna igen
efter bara två veckor. I och med lanseringen av Macks
GuardDog Connect och Volvo Trucks telematiksystem för fjärrdiagnostik tar de båda varumärkena nu
ett mer proaktivt grepp om kundernas tillgänglighet.
Trevor Williams, Remote Diagnostics Supervisor,
samordnade nyligen en snabb reparation åt en förare
– Vi är stolta över
våra lastbilar. Jag
är övertygad om att
vi har branschens
bästa lastbilar,
säger Walida Gwinn,
EMS Coordinator.
20
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
som körde tidskänslig last. Eftersom föraren hade
fjärrdiagnostik i lastbilen varnades personalen vid Uptime Center via en felkod från lastbilen. De felsökte
problemet och bekräftade att rätt delar fanns i lager
hos närmaste återförsäljare. Lastbilen körde dit för
reparation och var ute på vägarna igen efter mindre
än två timmar.
– Med våra telematiklösningar vill vi ge kunderna
så bra information som möjligt när de ska fatta beslut
om sin verksamhet, säger Mark Curri.
– Vi försöker inte fatta besluten åt dem, men vi
har experter som tittar på informationen och analyserar om det verkligen är värt att avbryta förarens
körning, fortsätter han.
Uptime Centret öppnade i slutet av 2014 och
har sedan dess blivit ett populärt stopp för kunder,
potentiella kunder och återförsäljare. Varje månad
besöker i genomsnitt cirka 20 grupper centret.
– Vi vill visa dem att med oss får de inte bara
fantastiska lastbilar utan också ett komplett utbud av
tillgänglighetstjänster, säger Mark Curri. 
– Vi arbetar alla mot samma mål.
Vi vill hjälpa kunderna att hålla
lastbilarna ute på vägarna, det är
därför vi är här, säger Peter Dentler,
Mack Parts Technical Analyst.
– Vår viktigaste uppgift är att se till att återförsäljarna har allt
de behöver. Lastbilar i verkstaden, verktyg, ja…allt. Nu när vi
bara behöver vända oss till en kollega på plats för att få ett
snabbt svar har det blivit enklare för oss att göra återförsäljare
och kunder nöjda, säger Emily Shetler, Parts Coordinator.
UPTIME CENTRET NORDAMERIKA
Plats: Greensboro, North Carolina, USA.
Öppnades: 2014.
Agenter: 40 Volvo Action Serviceoch Mack OneCall-agenter som är
tillgängliga dygnet runt hela året.
Ärenden: Agenterna hanterar i
genomsnitt 19 000 inkommande
samtal per månad och ringer cirka
30 000 samtal. Av dessa är fler än
9 000 telematikärenden eller planerat
underhåll.
FJÄRRDIAGNOSTIK
EMS-samordnare
Ben Reitzug (till vänster) och Brent Suddreth.
 Idag går det att fjärrdiagnostisera
bromsar, växellåda, batterier och utblås­
fläktar. Det går också att läsa av hur långt
en lastbil har kört och hur vägunderlaget
och vägförhållandena ser ut där den kör.
 När en lastbil skickar en felkod
ingår uppgifter som vagnparksnamn,
fordonsidentifikationsnummer, plats
(latitud och longitud) och status (aktiv
eller inaktiv).
 I Nordamerika har fler än 85 000
Mack- och Volvolastbilar GuardDog
Connect och fjärrdiagnostik i dag.
Tjänsten kan minska snittiden för
felsökning med 70 procent och
reparationstiden med över 20
procent jämfört med traditionella
reparationsprocesser.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
21
I F O K U S : U S A- M A R K N A D E N
HÄR FINNS VOLVOKONCERNEN I USA
Volvokoncernens verksamhet i USA sträcker sig från
Tennessee och North Carolina i söder till Pennsylvania och
New York i norr. Utöver lastbilar handlar det om allt från
finansieringslösningar, bussar, båt- och industrimotorer till
anläggningsmaskiner.
TE XT L I N A TÖ R N Q U I S T
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
Nya vägar till framgång i USA
Marknaden för anläggningsmaskiner närmar sig
rekordnivåer för Volvo CE i Nordamerika. Den starka
ekonomin gjorde att den nordamerikanska marknaden för
anläggningsmaskiner växte med 11 procent 2014. Början
på 2015 har också varit stark. Volvo CE:s försäljning ökar
i takt med att det byggs fler vägar och hus samtidigt
som olje- och gasmarknaderna växer. Det är särskilt de
amerikanskbyggda asfaltsläggarna som får lovord från
kunderna för sin hållbarhet och tillförlitlighet. 2014 steg
försäljningen av Volvo CE:s asfaltsläggare med 69 procent
och marknadsandelen växte med hela 4 procentenheter,
främst tack vare de nya modellerna P7170 och P7110.
FAKTA
Antal anställda i USA: cirka 1 000 personer.
Varumärken på den amerikanska marknaden:
Volvo, SDLG.
Försäljning föregående år: cirka 7 000 enheter.
Återförsäljare: 49 återförsäljare på 252 platser
runtom i Nordamerika.
22
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
VOLVO FINANCIAL SERVICES
Starkare relationer genom
personliga möten
Volvo Financial Services (VFS) i USA jobbar hårt på
att bygga upp starka kundrelationer med sina återförsäljarpartner, bland annat genom studiebesök. Det
senaste ägde rum i juni. På studiebesöken får delar av
återförsäljarnas finansieringspersonal besöka kontoren i
Greensboro, North Carolina, och lära sig hur VFS arbetar
och vilket stöd de kan erbjuda.
– Vi stärker relationerna med återförsäljarna genom
den här typen av program, som engagerar och utbildar
återförsäljarnas personal, säger Stephen Yonce, Vice
President of Truck Financial Services, VFS.
FAKTA
Antal anställda i USA: cirka 200 personer på VFS
jobbar med USA-marknaden.
Huvudtjänster: lån, leasing och avbetalningsplaner.
VOLVO BUSSAR
Synergier lyfter affärerna
De senaste fem åren har Nova Bus fordon, som tidigare
byggts i Kanada, tillverkats i Plattsburgh i New York.
Sedan 2014 byggs även Prevosts pendlingsbussar
i Plattsburghfabriken. Att tillverkningen sker i USA
har gjort att varumärkena nu släpps in på USA:s
stora kollektivtrafikmarknad och kan delta i offentliga
upphandlingar. Samarbetet har även banat väg för
gemensamma offerter och förbättrad kundservice.
2014 vann Volvokoncernen en upphandling för att
bygga 300 Prevostbussar för pendling och 400 Nova
Bus-stadsbussar till New York City.
FAKTA
Antal anställda i USA: 572.
Varumärken i USA: Nova Bus,
Prevost och Volvo.
Fordonsförsäljning föregående år:
537 (Nova Bus), 600 (Prevost),
67 (Volvo).
Marknadsandel: Nova Bus hade
en marknadsandel på 12 procent
av den nordamerikanska pendlar­
bussmarknaden 2014. Prevost
hade en marknadsandel på 30
procent på turistbussmarknaden
och 100 procent av marknaden för
ombyggda bussar.
PLATTSBURGH,
NEW YORK
SHIPPENSBURG, PENNSYLVANIA
CHESAPEAKE, VIRGINIA
GREENSBORO,
NORTH CAROLINA
VOLVO PENTA
Nya produkter ger
ringar på vattnet
I början av 2015 lanserade Volvo Penta en
rad nya produkter i USA, däribland nästa
generations bensinmotorer och nya
Volvo Penta FWD (Forward Drive), ett
framåtriktat drivsystem som drar båten
genom vattnet. Det nya systemet
innebär större möjligheter till
aktiviteter bakom båten, som
wakesurfing och wakeboarding,
och öppnar dörren till en helt ny
marknad för Volvo Penta. FWD
tilldelades NMMA Innovation
Award på båtmässan Miami
International Boat Show i
februari.
FAKTA
Antal anställda i USA: 246.
Antal oberoende amerikanska
återförsäljare: 1 496.
Huvudprodukter: marina och industriella motorer
(bensin och diesel) på 10–900 hk.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
23
CLOSING THE G AP
MED
KONKURRENTERNA
I SIKTE
B
ett kunlastbilsbranschen. Jag tar fram rapporter och presenskapsområde som ligger under
tationer och skriver om ämnet i ett månatligt
Corporate Strategy & Brand
nyhetsbrev. Vi får information från offentliga
Portfolio. Syftet är att följa och
källor, framför allt hur konkurrenterna presenanalysera branschen och konterar sig i pressmeddelanden och på webbkurrenterna. Ann-Britt Sedig är
platser. Dessutom går jag igenom nternationell
Senior Analyst inom Strategic
dags- och fackpress. Vi använder även data
Competitive Intelligence och hon är baserad på
från marknadsundersökningsföretag, men gör
Volvokoncernens huvudkontor i Göteborg. Hon Ann-Britt Sedig analyserna själva. Källkritik är en självklar del
har jobbat i Volvokoncernen i 30 år.
av jobbet.
(Nyhetsbrevet Truck and Transport finns på Teamplace.
– Jag har ett nätverk med kolleger inom VolvokonSök på Business Intelligence på Violin.) 
cernen och fokuserar framförallt på våra konkurrenter i
24
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
USINESS INTELLIGENCE ÄR
Volvokoncernen är verksam i en bransch med stenhård
konkurrens, där effektivitet är avgörande. Kassaflöde
och rörelsemarginaler påverkar förmågan att investera i
ny teknik. För att kunna ligga steget före är det viktigt
att även hålla koll på konkurrenterna.
T E X T A N N - M A R I RO B I N S O N
F O T O G E T T Y I M AG E S
TRENDSPANING: KONSOLIDERING
Stora globala allianser och kluster bildas
genom förbindelser och samarbetsavtal mellan asiatiska och västerländska
lastbilstillverkare (OEM-företag). Flera
segment och varumärken samlas i en
paraplyorganisation och varumärkenas
olika produkter anpassas till marknaderna. Daimler, Volvokoncernen och
Volkswagen är de tre större fordonsklustren. Det rör sig om globala, tekniskt
framstående aktörer som var och en
arbetar tillsammans med andra viktiga
aktörer på marknaden för att bli världens
största lastbilsproducent. En faktor som
kan försvåra hanteringen av varumärkes­
portföljerna är att partnerbolagen har
egna tillväxtambitioner och att produkterna som de utvecklar och marknadsför
gemensamt troligen kommer att säljas
på många marknader.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
25
CLOSING THE G AP
I NÄRBILD
Här tar vi en närmare titt på en
av konkurrenterna, Volkswagen
Commercial Vehicle Group, i en
analys från Business Intelligence.
I
TEXT ANN-BRITT SEDIG
och Volkswagen Commercial Vehicles har skapat
en samlad grupp för kommersiella fordon
med ett produktutbud som täcker alla de
stora segmenten. Volkswagen slöt 2013 ett
fusionsavtal med MAN och fick 2014 full
ägarkontroll över Scania. Andreas Renschler,
som tidigare varit ansvarig för Daimlers lastbilsdivision, ersatte Leif Östling som ansvarig för kommersiella fordon i Volkswagens koncernledning den 21
februari 2015. Renschler tar med sig sin erfarenhet från Daimlers framgångsrika affärsmodell och
produktportföljsintegration. De främsta synergierna
väntas komma från den gemensamma FoU-verksamheten och gemensamma inköp.
En av Volkswagens viktigaste ambitioner inom last-
26
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
NTEGRATIONEN AV SCANIA, MAN
bilsindustrin är att införa en strategi för modulsystem
för kommersiella fordon med gemensamma komponenter och system som samtidigt bevarar varumärkenas unika identiteter. Det första stora beskedet om det
strategiska samarbetet kom i september 2014. Från
2016 kommer Scania gradvis att börja leverera växellådorna till MAN:s TGS- och TGX-lastbilar. Volkswagens vd Martin Winterkorn bekräftade ambitionen att
även utveckla ett modulärt byggsystem för lastbilsmärkena på Volkswagens årliga presskonferens. Nästa
generations växellådor, motorer, hytter och elektronik
kommer att utvecklas gemensamt.
än något annat företag i forskning och utveckling. Den nya gruppen ger
MAN och Scania tillgång till Volkswagens FoU och
omfattande forskningssamarbeten. Group Research är
med sina omkring 1 000 anställda och sitt huvudkontor i Wolfsburg i Tyskland en gemensam resurs
för alla varumärken i koncernen. Fokus för de senaste
patentansökningarna ligger, enligt Volkswagen, på
innovationer som har att göra med modulär infotainment, förarassistanssystem, alternativ drivteknik och
intelligent lättviktskonstruktion.
Både Scania och MAN är representerade i Europa
och Brasilien, men inget av varumärkena finns i
VOLKSWAGEN AG INVESTERAR MER
LEVERANSER AV
KOMMERSIELLA FORDON
FRÅN VOLKSWAGEN GROUP
2014
Nordamerika. Alla tre varumärkena i Volkswagen
Truck Group finns i Sydamerika. Scania och MAN
har investerat stort i Brasilien och verkar stå fast vid
sin investeringsplan trots den sviktande marknaden.
MAN har stor närvaro i Kina och äger 25 procent av
en av de ledande kinesiska lastbilstillverkarna CNHTC
(Sinotruk). Varumärket SITRAK, som MAN och
Sinotruk utvecklat gemensamt, kommer också att satsa
på en internationell marknad. Volkswagen har goda
kontakter i Kina och har nyligen förlängt samarbetet
med FAW med 25 år. Detta kommer också att gynna
lastbilsmärkenas expansion i landet. Scania räknar med
att Indien kommer att vara en av företagets större
marknader år 2020. Både Scania och MAN har startat
montering i Ryssland.
SCANIAS STRATEGI ÄR ATT RIKTA IN SIG på strategiska
kunder som kan ingå långsiktiga samarbeten och har
tillväxtpotential. Scanias europeiska produktionssystem
är koncentrerat till Södertälje. Det andra större centret
finns i Brasilien. Scanias produktionssystem kommer
att trappa upp globalt till 120 000 fordon om året,
även om efterfrågan inte riktigt ligger på den nivån
än. Scanias långsiktiga produktionsmål på 150 000
lastbilar om året ligger fortfarande fast. MAN verkar ha
problem med överkapacitet i sina fabriker. 
MAN
120 088 (19 %)
SCANIA
79 782 (12 %)
VOLKS­WAGEN
446 596 (69 %)
VW Commercial Vehicles bygger lätta lastbilar, Scania
koncentrerar sig på tunga lastbilar och MAN bygger lastbilar
på 7,5 ton och uppåt.
RÖRELSEMARGINAL
Rörelsemarginalerna är viktiga eftersom de mäter effektiviteten.
Ju högre rörelsemarginalen är, desto lönsammare är företagets
kärnverksamhet. Volvokoncernens ekonomiska mål är att
rankas bland de två bästa företagen i jämförelse med relevanta
konkurrenter. För 2014 är rörelsemarginalen i procent:
Volvokoncernen (industriell verksamhet) 1,5 %, Scania 8,4 %,
MAN 2,8 % och VW 5,9 %.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
27
CLOSING THE G AP
28
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
”Mystery customers”
hos återförsäljarna
Jérôme Vaillant kör runt på vägarna i Frankrike bakom
ratten på sin Renault Trucks-lastbil året runt, som
förare åt transport- och logistikföretaget TCP. Men
under 2014 hade han ett ovanligt uppdrag – som
hemlig granskare av verkstäder.
T E X T C AT H E R I N E B E R N A R D O C H A L A S TA I R M AC D U F F
B
Nord, Alsace …
Jérôme Vaillant har besökt sammanlagt 31
återförsäljare i norra Frankrike. Efter att ha
genomgått en grundlig utbildning har han
blivit ”Mystery customer”.
Volvo Group Magazine följde med på en av hans resor.
En halvtimme innan Jérôme kommer fram till återförsäljaren stannar han en kort stund för att manuellt
RETAGNE, RHÔNE-ALPES,
F O T O N I C O L A S DA RT I A I L H
framkalla ett av de ”haverier” som ingår i testprogrammet och som han fått i uppdrag att simulera.
Sedan kör Jérôme vidare till den utvalda återförsäljaren, vars service nu ska testas.
– Jag måste registrera allt; skyltarna på utsidan, om
det finns parkeringsplatser och hur bekvämt förarna
har det i väntrummet, berättar han.
Och naturligtvis bemötandet, felsökningen och
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
29
MLYOSST IENRGY TCHUES TO
C
G AM
PER
JÉRÔME VAILLANT
Ålder: 39.
Intressen: Att köra mountainbike
och vandra.
Karriär: Har arbetat för transportoch logistikföretaget TCP i tolv år.
Bor: I närheten av Troyes, centrala
Frankrike.
reparationerna. För Jérôme är renlighetsföreskrifterna
mycket viktiga.
– Lastbilen är mitt andra hem. Självklart vill jag
inte att någon börjar arbeta i hytten utan att skydda
inredningen, säger Jérôme.
– Vid det här besöket märkte jag att återförsäljaren hade strikta regler och rutiner. Exempelvis följde
receptionisten med mig till fordonet för att registrera
haveriet, säger Jérôme.
Efter reparationen hoppade Jérôme upp i lastbilen
igen och körde cirka 20 km innan han stannade för
att dokumentera sin rapport, både skriftligen och med
ljudinspelare. Hans utlåtande?
– Kvaliteten på felsökningen avgörs inte av hur stor
återförsäljaren är. Även om standarden på servicen
generellt sett är god kan det finnas några små detaljer
som är mindre bra. Exempelvis kanske de inte följer
föraren tillbaka till lastbilen när reparationen är utförd, förklarar Jérôme.
30
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Patrick Ronsin, chef för Kertrucks-koncernen i
Rennes i Bretagne, är van vid mystery customers.
– Våra sex Renault Trucks-återförsäljare i Bretagne
har haft sådana besök varje år i nästan tio år.
Varje besök har resulterat i förbättrad kvalitet hos
Kertrucks, främst när det gäller kundmottagandet.
Patrick Ronsin välkomnar det här initiativet, trots att
han inte anser sig vara felfri.
– Det här är en påminnelse för personalen om att
de alltid ska behandla alla kunder som mystery customers. Det är perfekt för verksamheten, säger han.
KONCEPTET MED MYSTERY customers introducerades
2006, främst i Europa och till att börja med endast
för Renault Trucks-återförsäljare. Efter att ha visat sig
vara framgångsrikt utvidgades det år 2014 till Volvo
Trucks återförsäljare i Frankrike, Italien och Turkiet.
Nelly Ngounou-Tankeu är Aftermarket Manager på
Group Trucks Sales i Frankrike och har varit involverad
”Det här är en
påminnelse för
personalen om att de
alltid ska behandla
alla kunder som
mystery customers.
Det är perfekt för
verksamheten.”
PAT R I C K R O N S I N ,
CHEF FÖR KERTRUCKS-KONCERNEN, RENNES
Patrick Ronsin
i samordningen av processen. Hon säger att de sista stegen
är de allra viktigaste för att uppnå målet, nämligen förbättrad
prestanda.
– Vi gör då en slutavstämning där verkstadspersonalen
får lyssna på en inspelning där föraren/den hemliga kunden
pratar om sin upplevelse. Därefter inleds en öppen dialog där
alla uppmuntras att delta. En åtgärdsplan utarbetas och man
bestämmer sig för hur man ska gå vidare.
är att den
ska utarbetas av verkstadspersonalen själva och inte av
”huvudkontoret”. Detta är enligt Nelly Ngounou-Tankeu
avgörande.
– Vi har upptäckt att orsaken till brister hos en återförsäljare
ofta är svårigheter i kommunikationen mellan receptionisten
och teknikerna. Bra kommunikation mellan alla medlemmar i
teamet är avgörande för att kunna tillämpa bra arbetssätt och
göra kundupplevelsen så positiv som möjligt, avslutar Nelly
Ngounou-Tankeu. 
EN VIKTIG SAK NÄR DET GÄLLER ÅTGÄRDSPLANEN
”SOM EN MRT-UNDERSÖKNING
AV VÅRA VERKSTÄDER”
Volvo Trucks koncept med mystery customers har nyligen införts
i flera andra länder, däribland Turkiet. Konceptet är unikt på
lastbilsmarknaden där.
Serkan Karataban är Commercial Aftersales Director på Group
Trucks i Turkiet och har varit med och lanserat konceptet.
– Vi genomför granskningar med mystery customers minst två
gånger per år här. Det finns 21 verkstäder i Turkiet och alla hanterar
två varumärken. Två av verkstäderna är Truck Center och resten är
privata återförsäljare, säger han.
För att kunna säga att förbättringar uppnåtts måste
verkstäderna klara av att reparera lastbilen på mindre än 65
minuter (i enlighet med verkstads- och
reservdelsprocesserna, WPP) samtidigt
som servicekvalitetskriterierna måste
ligga under 75 straffpoäng. Framstegen
mäts genom att man jämför resultaten
från det senaste besöket med resultaten
från tidigare besök. Även verkstadens
effektivitetsresultat och det totala antalet
kundklagomål bidrar till slutresultatet.
Enligt Serkan Karataban skapar
processen en standard som
Serkan Karataban
återförsäljarna vill uppnå.
– En av de viktigaste aspekterna är att vi kan mäta tidsåtgången
för hela processen, ärende för ärende. Från mottagandet av
fordonet till själva överlämningen. Mystery customer-verktyget mäter
total tid som fordonet står still och kundnöjdhet. Resultaten visar
om vi är på rätt spår eller inte. Det är som en MRT-undersökning
(magnetisk resonanstomografi) på vårt jobb i verkstäderna.
HEMLIGHETEN BAKOM MYSTERY CUSTOMER
 Mystery customer-konceptet är ett mycket användbart
förbättringsverktyg för verkstäder.
Den viktigaste lärdomen är att det inte räcker med att bara
följa processerna. Kunderna måste alltid känna att de får bästa
tänkbara bemötande.
 Förarna som anlitas som mystery customers får gå en
utbildning innan de påbörjar sitt uppdrag och de har en handbok
som de måste följa till punkt och pricka. Varje år anlitas olika
förare så att inte verkstadspersonalen lär sig att känna igen dem.
 Mystery customer framkallar ett oplanerat stopp vid en
verkstad. Ett vanligt förekommande elfel används som standardfel
för felsökning.
 De kriterier som bedöms hos återförsäljaren är bland
andra: lokalernas skick, mottagande, felsökning av problem,
fordonsöverlämning, total tid som fordonet står stilla och garanti.
 I genomsnitt genomförs 500 granskningar per år.
 Konceptet har bidragit till att minska förarens tid som fordonet
står stilla från cirka två timmar till mindre än en timme.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
31
V O LV O G R O U P V O I C E S
Så skapas engagemang
Vissa team tycks ha det där lilla extra. Men vad
är det egentligen som skapar arbetsglädje och
engagemang på arbetsplatsen?
Vi frågade några medarbetare runtom i världen.
T E X T M A R I A S KÖ L D & N I C T OW N S E N D
32
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
I
E MATTIOL
EL
FOTO: DANI
”Hjälpsamhet
är nyckeln till
framgång”
Ting Liu och Charles Zhai har båda varit aktiva i
Internal Trainer Program på Volvo Financial Services i Beijing i Kina, där medarbetarna uppmuntras
att dela med sig av sina kunskaper.
– I Kina är en av de stora utmaningarna för
företagen att rekrytera och behålla människor med
rätt kompetens. På Volvo Financial Services China
är snittåldern bland de anställda bara 31 år. De
är unga, välutbildade och har tydliga karriärambitioner, säger Ting Liu, Director Human Resources
and Communications.
För att ta vara på medarbetarnas kompetens fullt ut
och samtidigt skapa en miljö som främjar yrkes­mässig
utveckling startade man förra året Internal Trainer
Program. Tio personer utsågs till att hålla utbildningar
i områden som var relevanta för deras kolleger. Själva
fick de utbildning i pedagogik och personlig coachning
när de utarbetade sitt undervisningsmaterial.
Charles Zhai, Regional Sales Manager, har
hållit en lyckad kurs på temat Introduktion till affärsområdet anläggningsmaskiner. Det var en bra
erfarenhet, tycker han:
– Det var lärorikt inte bara för deltagarna utan
också för mig. De fick lära sig mer om vår verksamhet och jag lärde mig mer om tvärfunktionell
kommunikation.
De interna lärarna handplockades både för sin
kunskap och sin inställning.
– Vi letade efter generösa personer som gärna
ville sprida sin kunskap till andra. Det är viktigt
för företaget att skapa en kultur som uppmuntrar
till att dela med sig. Hjälpsamhet är nyckeln till
framgång, säger Ting Liu.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
33
V O LV O G R O U P V O I C E S
FOTO: JONAS TOBIN
FOTO: JONAS TOBIN
”Ofta är det de små gesterna som
är viktigast för motivationen.”
I Malaysia har Volvokoncernens
medarbetare börjat dela ut tackkort till sina
kolleger för att visa uppskattning.
– Ofta är ett tack den bästa belöningen
man kan ge någon. Det är därför vi startade
tackkortsprogrammet. Det är ett enkelt sätt att
visa kolleger uppskattning och visa att man
värdesätter deras hjälp och insatser, säger
Carol Tong, Human Resources, Volvo Group
Malaysia.
34
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Korten kan används av alla medarbetare
och kan lämnas till vem som helst på företaget.
Avsändaren behöver bara skriva namnet på
mottagaren och beskriva vad personen har
gjort för att förtjäna kortet.
– Det kan vara någon som har gjort en
viktig insats för organisationen, agerat på ett
bra sätt, gjort det där lilla extra för att nå ett mål
eller hjälpt en annan kollega. Det viktigaste är
att tacket kommer från hjärtat.
”Allt handlar om
människorna. De måste
känna sig värdefulla,
betydelsefulla och
att de ingår i ett
sammanhang.”
A ZR A SELIMOVIC, DIRECTOR OF ELECTROMOBILIT Y SUB-SYSTEMS
Electromobility Sub-systems-teamet består av 16
personer från åtta olika länder och de sitter i Göteborg
och Lyon. Efter en gemensam insats för att stärka
engagemanget i teamet kan de nu stoltsera med ett av
de bästa VGAS-resultaten i organisationen.
– I början var vårt VGAS-resultat rätt dåligt och
jag ville försöka förstå varför. Jag fick lite hjälp av en
företagspsykolog och började intervjua alla i teamet.
Vi jobbade med en utvecklingscoach för att bena
ut hur vi skulle jobba tillsammans. Vilka är vi, vad
är vår vision och hur vill vi utvecklas som grupp?
Sedan använde vi den informationen för att ta fram
en åtgärdsplan, berättar Azra Selimovic, Director of
Electromobility Sub-systems.
Det ledde till att engagemanget snabbt ökade och
i dag har Azras team ett av de bästa VGAS-resultaten
”För att känna sig
engagerade behöver
människor känna
att deras insats är
värdefull.”
Chandrika Shetty, Department Manager för IT
Services i Bangalore, Indien, är en av över 200
chefer i Volvokoncernen som deltar i ett speciellt
internt utbildningsprogram kring hur medarbetare
ska kunna känna sig sedda och uppskattade.
– Tidigare trodde jag att vi redan gjorde
tillräckligt, men utbildningen visade att även
informella sätt att visa uppskattning är mycket
värdefulla. Det kan handla om att gå runt på
arbetsplatsen och visa intresse för vad folk gör
och säga till dem att de gör ett bra jobb, säger
Chandrika Shetty.
Modulen utvecklades av Process & IT under
en period 2013 då organisationen genomgick
stora interna förändringar. Tanken är att cheferna
ska bli bättre på att hjälpa medarbetarna att hålla
inom GTT. Men att hålla engagemanget uppe är en
ständigt pågående process och något som följs upp
varje år.
– Vi har skapat en miljö där alla kan tala öppet. Det
är viktigt att alla känner till teamets uppdrag och varje
persons roll, men man behöver också ge medarbetarna möjlighet att arbeta självständigt så att de känner
att de har inflytande, säger Azra Selimovic.
– Nyckeln till ett engagerat team ligger i bra
kommunikation och samarbete och att man bygger
på varandras styrkor. En av styrkorna med vårt team
är att vi är väldigt flexibla. Vi har varit med om många
förändringar, men vi har alltid kunna anpassa oss och
behålla vår positiva inställning. Det första vi frågar
är hur vi kan bidra, säger Karin Carlsson, Senior
Research Engineer.
motvationen uppe. Utbildningen lyfter fram goda
exempel och metoder för hur medarbetare kan
känna sig respekterade och uppskattade.
Modulen har sedan spridits till andra affärsområden och marknader. I dag har över 200 chefer
i Indien, Frankrike, Polen, Belgien, Storbritannien,
Kina och Japan gått utbildningen.
– Utbildningen var en riktig ögonöppnare när
det gäller kulturella skillnader på det här området.
I Indien är det till exempel viktigt att bli uppmärksammad inför andra personer. I andra länder
föredrar många att det sker mer privat. En sådan
sak är viktig att känna till i en global organisation
som Volvokoncernen. Men generellt sett vill vi alla
vara bra på det vi gör och känna att vår insats är
värdefull, säger Chandrika Shetty.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
35
ELBUSSAR
NÄSTA
HÅLLPLATS:
En ny banbrytande elbusslinje i Göteborg kommer att befästa
Volvokoncernens ställning som världsledande inom elektromobilitet.
Det ger Volvo Bussar ett bra utgångsläge när allt fler städer i världen
väljer att ställa om kollektivtrafiken till elfordon.
T E X T M A R I A S KÖ L D
36
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
OCH
N I C T OW N S E N D
F O T O RO B I N A RO N O L S S O N
OCH
J O N A S TO B I N
Malin Nyman är projektkoordinator och övervakade testerna
som utfördes under extrema väderförhållanden i Almeria,
Spanien, och i Hällered, Sverige (bilden).
S
rullar de första Volvofordonen med full eldrift i den reguljära
kollektivtrafiken. I Göteborg trafikeras
den nya ElectriCity-linjen av tre helelektriska bussar ooch sju elhybridbussar
som utnyttjas av drygt 3 000 passagerare varje dag. Den åtta kilometer långa
linjen har en laddningsstation i vardera ände. Bussarna kan därmed köras till hundra procent på eldrift,
helt utsläppsfritt.
Den nya busslinjen är en viktig milstolpe i Volvokoncernens elektromobilitetsprogram.
– ElectriCity är en uppvisning i elektromobilitet.
Bussarna, laddningsstationerna och infrastrukturen
visar att tekniken fungerar även för stora passagerarvolymer. Dessutom är den ren, tyst och tillförlitlig,
säger Jessica Sandström som leder Volvo Bussars City
Mobility-team med uppdrag att hjälpa städerna ställa
om sina transportlösningar till el- och elhybriddrift.
EDAN JUNI 2015
2009 har
Volvo Bussar etablerat sig som världsledande på
området. Idag har man sålt över 2 000 exemplar i hela
SEDAN VOLVO 7900 HYBRID LANSERADES
Sedan mars rullar åtta Volvo elhybridbussar på Stockholms gator inom ramen för
EU-projektet ZeEUS.
världen. Den senaste modellen, Volvo 7900 Electric
Hybrid, är en plugin-lösning som kan laddas direkt via
elnätet. De nya bussarna kan köras längre på eldrift och
uppnår imponerande bränslebesparingar och utsläppsminskningar.
Idag körs tre elhybridbussar från Volvo Bussar på
Innovationslinjen 109 i den tyska staden Hamburg
och åtta stycken är i drift i Stockholm som en del av
EU-projektet ZeEUS. ElectriCity-linjen i Göteborg
blir det tredje projektet med elhybridbussar och det
första som omfattar även helektriska bussar.
FLER STÄDER ser ut att ta efter. Edward Jobson, Environment Director på Volvo Bussar, påpekar att eldrift
är en tydlig trend i stora delar av världen.
– Allt fler städer har ambitiösa mål för luftkvalitet, utsläpp och buller och många har 2020 eller
2025 som gräns för när målen ska vara uppfyllda.
Vi förväntar oss en spännande utveckling under de
närmaste åren när allt fler städer satsar på hållbara
transporter, säger han.
Edward Jobson tror att elbussar kommer att vara
den bästa lösningen i många städer eftersom elektriciVO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
37
ELBUSSAR
70 %
av invånarna i Göteborg säger att
de störs av bullernivåerna i staden
enligt en studie som nyligen
genomfördes av Volvokoncernen.
75 %
Martin Davéus från
leverantören MagnumDekor lägger sista handen
vid en elbuss som ska gå
i trafik i Göteborg.
minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med
en elhybridbuss jämfört med en konventionell dieselbuss. Det
är ett uppskattat värde på en 10 km-linje jämfört med Euro 6.
Med biodiesel minskar koldioxidutsläppen upp till 90 %.
VOLVO BUSSARS ELEKTROMOBILITETSPLATTFORM:
 Volvo 7900 Hybrid är en
standardhybrid som använder elmotor
för igångkörning och låga hastigheter
innan den växlar över till hybridläget. Från
lanseringen 2009 till mars 2015 har 2 000
Volvohybrider sålts i hela världen och det gör
Volvo Bussar ledande inom elektromobilitet för
tunga fordon.
 Volvo 7900 Electric Hybrid bygger på 7900 Hybrid,
men kan laddas direkt via elnätet. Elhybriden kan därför
köras längre sträckor på el, vilket ytterligare minskar
bränsleförbrukningen och utsläppen. I gengäld kräver
den extra infrastruktur i form av laddstationer. Modellen
lanserades officiellt 2014 och kan beställas idag.
Serieproduktionen kommer att starta i början av 2016.
 Volvo Bussars eldrivna konceptbuss
körs i dagsläget som konceptfordon
inom ramen för ElectriCity-projektet
i Göteborg. Drivlinan liknar den som
används i elhybridbussen, men
batterikapaciteten är betydligt högre
med fyra batterier istället för ett.
tet är mer energieffektivt än andra alternativa bränslen
som biogas. Den mängd gas som behövs för att driva
en biogasbuss kan användas för att generera elektricitet
till tre elbussar. Elbussar ger dessutom högre flexibilitet
till en lägre kostnad än rälsbunden trafik som spårvagnar. De är också tysta, något som blir ett allt viktigare
kriterium för många stadsplanerare.
– Det ligger i hela Volvokoncernens intresse att
driva den här teknikutvecklingen framåt. Samtidigt
måste vi förstå att det inte finns en lösning som passar alla. Kunder i olika delar av världen har väldigt
olika behov som vi måste möta, säger Hans Ristner,
SVP Volvo Group Strategy.
EN GLOBAL TREND
 Allt fler städer i världen förbinder
sig att genomdriva ambitiösa
klimatmål. Köpenhamn ska bli
koldioxidneutralt till 2025.
 Från 2020 ska den tyska staden
Hamburg endast köpa in utsläppsfria
bussar.
 Från 2014 körs 60 procent av alla
bussar i större kinesiska städer på
alternativa energikällor.
38
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
 Över 160 städer i hela världen
har implementerat BRT-system (Bus
Rapid Transit). Volvo Bussar har
levererat BRT-system i 40 år, det
första till den brasilianska staden
Curitiba.
 ZeEUS (Zero Emission Urban
Bus System) är ett EU-projekt med
målet att uppmuntra användningen av
helelektriska lösningar i bussnätverk
i städer. I dag testas innovativ
bussteknik i många städer.
DÄRFÖR GÄLLER DET att hela tiden ta fram lösningar
som är tekniskt avancerade, men också både miljömässigt och ekonomiskt hållbara.
Hans Ristner är övertygad om att frågan om effektiva transporter i storstäderna kommer att bli allt mer
brännande de närmaste åren, i takt med att en allt
större andel av världens befolkning bor i städerna.
– Volvokoncernen är verkligen med och gör
skillnad här, med lösningar som betyder mycket för
många människor i vardagen. Det är faktiskt ganska
fantastiskt det vi gör, säger han. 
MED STÄDERNA I FOKUS
PROBLEMLÖSARNA
Volvo Bussars nya
säljorganisation
City Mobility Tea
hjälper säljarna at
m
t jobba på ett ny
tt
sä
tt
med kollektivtraf
Göteborgsprojek
ik.
tet ElectriCity är
et
t
b
ra
ex
empel.
TEXT SOFIA
ERIKSSON
F OTO J O N A
S TO B I N
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
39
ELBUSSAR
Att kunna vänta på bussen
inne i en varm och skön
inomhushållplats är en av
fördelarna med elbussar.
i mål i Göteborg och
stan var fylld av besökare, både kunder och turister.
Samtidigt sjösattes projektet ElectriCity när sju elhybrider och tre helelektriska bussar började köra mellan
två av stadens scienceparker. Det är till lika delar en
hållbar lösning på ett trafikproblem, ett showcase för
Volvo Bussar och en testarena i verkligheten.
Bakom framgången med ElectriCity finns Volvo
Bussars City Mobility Team. Ett centralt expertteam med samlad kunskap från tidigare projekt om
till exempel hållbara trafiklösningar, energi, miljö,
stadsplanering och teknik. När städer kontaktar Volvo
Bussar med frågor är det oftast den lokala säljaren de
kontaktar. Denne kan i sin tur då vända sig till City
Mobility-teamet.
– Numera handlar det inte bara om att köpa en
buss, utan städerna måste tänka helt nytt kring infrastruktur och teknik. Det kan många gånger kännas
övermäktigt. Där kan vi tillsammans hjälpa städerna
med råd och input. Den lokala säljorganisationen kan
de lokala förutsättningarna bäst, medan de centrala
experterna kan ge säljarna de verktyg och den support de behöver, säger Jessica Sandström, Senior Vice
President City Mobility.
I JUNI GICK VOLVO OCEAN RACE
40
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Intresset för elektromobilitet betyder tre viktiga förändringar för säljaren: det som säljs är både
produkt och tjänster, det är inte endast en operatör
som är förhandlingspartner och det är allt mer tal om
samverkan, dialog och politik.
– Att prata med politiker är nytt för många och
vi befinner oss på en helt ny arena, säger Jessica
Sandström. Men det är spännande och utvecklande
och jag upplever att många är stolta över att det vi
erbjuder inte bara är ”ännu en buss” utan en tydlig
lösning som är något helt annat än konkurrenterna
kommer med.
är involverat i projekt med flera
städer. Det kan handla om allt från att hjälpa till att
formulera en korrekt upphandling till att, som i Göteborgs fall, snart ha elbussar i reguljärtrafik. Lars-Bertil Ekman är Göteborgs Stads främste representant i
projektet. Han är övertygad om att bussar och elektricitet är nyckeln till hållbar stadsutveckling. Göteborg
utnämndes nyligen till Årets Klimatstad i Sverige av
Världsnaturfonden och har tuffa mål att nå.
– Vårt uppdrag är att bygga tätare och grönare
städer och hantera hela trafiksystemets negativa
CITY MOBILITY-TEAMET
“Vi har lyckats med
att snabbt hitta
lösningar och lärt oss
mycket av varandra.”
LARS-BERTIL EKMAN
Johan Larsson (ö tv), Lars-Bertil
Ekman och Jessica Sandström
har alla medverkat i projektet
ElectriCity.
DET HÄR ÄR PROJEKTET ELECTRICITY
 I projektet ElectriCity i Göteborg ingår elhybrider och
tre helelektriska bussar. Linjen har moderna hållplatser
med wifi, en hållplats är dessutom helt inomhus.
Bussarna snabbladdas vid ändhållplatserna.
 Volvokoncernen är initiativtagare till ElectriCity.
Volvo Bussar samordnar projektet och ansvarar för
bussleveranser, depåer och serviceverkstäder.
 ElectriCity är ett samarbete mellan 14 olika
intressenter, förutom Volvokoncernen bland andra
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik,
Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park
och Lindholmen Science Park, samt fler myndigheter
och företag.
ANDRA PROJEKT INOM VOLVOKONCERNEN
Även andra varumärken inom Volvokoncernen drar
nytta av koncernens kunskaper och teknik inom
elektromobilitet.
påverkan på medborgarnas hälsa och på miljön.
År 2020 ska vi ha minskat våra koldioxidutsläpp
med 40 procent jämfört med 1990. Dessutom vill vi
skapa ett hållbart näringsliv, en attraktiv stad där man
vill bo och utbilda sig och där det finns ett utvecklingsdriv. ElectriCity möjliggör detta, säger han.
Månatliga möten med alla i projektgruppen och
högt i tak har lagt grunden för bra idéer och lösningar,
tycker han.
– Vi har kunnat lösa många saker snabbt och lärt
oss av varandra. Hur man skapar rätt förutsättningar
för den uppkopplade och välinformerade resenären,
medborgarnas krav och behov när det gäller tillgänglighet, hur man bygger en busshållplats, hur man hanterar luft som trycks undan när en buss kör inomhus,
vem som ansvarar för vad. Det här är ett framtidsprojekt på så många sätt, säger Lars-Bertil Ekman.
För Volvo Bussar är det också lärorikt.
– Vi har lärt oss mycket om hur beslutsvägarna går,
hur andra parter fungerar och vad som krävs för att
få igenom ändringar, säger Volvo Bussars Johan Larsson, som är ansvarig för bussleveransen i projektet.
Det finns ju likheter mellan städer – kunskap som vi
kommer att ha nytta av i framtiden. 
Nova Bus
Tre helelektriska Nova LFSe-bussar och två
laddningsstationer ska levereras till Montreal i Kanada,
som en del av stadens satsningar för att minska
växthusgasutsläppen med 30 procent jämfört med 1990
års nivåer.
Sunwin Bus
Sunwin Bus, Volvokoncernens samriskbolag i Kina,
är en av världens största tillverkare av helelektriska
bussar och har redan sålt 1 400 i Kina som är en
nyckelmarknad för hållbara transportlösningar.
Renault Trucks
Fulladdad kan Renault Trucks Maxity Electric köra
100 km per dag med en nyttolast på 1,5 ton. Det tar
sju timmar att ladda fordonet till en kostnad av cirka
2 euro per dag. Sedan 2011 har en vagnpark på tio
Maxity Electric-lastbilar kört över 22 000 mil i Paris
åt Greenway Service. Renault Trucks testar även ett
helelektriskt 16-tonsfordon.
Volvo Trucks
Sedan juni 2014 har en Volvo FE laddhybrid testkörts i
centrala Stockholm som en del av Off Peak-projektet,
vars mål är att hitta lösningar för leveranser nattetid med
lägre buller- och utsläppsnivåer.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
41
JOINT VENTURE
BÖRJAN PÅ EN
NY ERA I KINA
Trenden bland de större tillverkarna av personbilar och
kommersiella fordon är att skapa globala allianser där strategierna
för produkt, varumärke och prissättning anpassas till varje
marknad. Volvokoncernens joint venture med Dongfeng är en
milstolpe som öppnar nya dörrar för båda parter.
T E X T A N N - M A R I RO B I N S O N
T
ÄNK DIG EN fotbollsplan som nästan
till hälften tillhör ett lag. Laget
har fem spelare som dominerar
80 procent av spelet. Dessutom
har du precis blivit ihopparad med
den bästa spelaren. Byt nu ut orden
fotbollsplan, lag och bästa spelaren
till världen, Kina och Dongfeng. Lägg till den globala
styrkan och tekniska kompetensen hos Volvokoncernen så blir de enorma möjligheterna uppenbara.
Detta kinesiska joint venture ligger helt i linje med
ett av de strategiska målen för Volvokoncernens lastbilsverksamhet: att uppnå lönsam tillväxt i Asien och
Stillahavsregionen. Genom joint venture-bolaget Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV) får Volvokoncernen
ett ordentligt fotfäste på världens största lastbilsmarknad
och kan dra nytta av samverkansfördelar inom olika
42
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
områden, till exempel växellådor och motorer. DFCV
rapporterde ett proformarörelseresultat på omkring
1 miljard kronor 2013 och dessa positiva rörelseresultat
för DFCV kommer givetvis att gynna Volvokoncernen.
DFCV får tillgång till utvalda delar av Volvokoncernens teknik och eftermarknadskunskaper och kan dra
nytta av koncernens exporterfarenheter. Hittills har
arbetet med att tillverka den synkroniserade manuella/mekaniska växellådan (SMT) för tung trafik startat
genom ett licensavtal. Ett annat intressant område
som är under förhandling är teknik- och utvecklingssamarbetet kring en 11-litersmotor.
Tanken är att både den tunga växellådan och den
framtida 11-litersmotorn ska gå att använda i Volvokoncernens fordon och i Dongfenglastbilar tillverkade
av DFCV.
– Marknaden är enorm men stabil och konkurrensen
är hård. Vår närvaro här är viktig för oss som global
koncern. DFCV har en ganska liten eftermarknad och
exportverksamhet, så där kommer vår kärnkompetens
till nytta. Vi tittar på sju projekt i dagsläget, och områdena för växellådor och motorer är två av dem, säger
Claes Svedberg, Senior Vice President, China JV.
för samarbetsbolaget i
Beijing, som sköter all kontakt mellan Volvokoncernen
och Dongfeng. Arbetet omfattar allt från att förbereda
DFCV:s styrelsemöten, sköta förhandlingar och driva
kommersiella frågor till att säkerställa kompetensen för
utvalda linjefunktioner och synergiprojekt och agera
som mellanhand mellan de två bolagen för att säkerställa att besluten är förankrade på båda sidor.
– Dongfeng Commercial Vehicles grundades i
början av 2013 av vår partner Dongfeng (DFG) som
HAN LEDER KINAKONTORET
ett nytt kinesiskt bolag. Under andra halvan av året
separerades alla tillgångar för kommersiella fordon
från Dongfengs joint venture-bolag med Nissan och
överfördes till det nya bolaget. Processen var mycket
komplicerad: först separerades fabrikerna, marken,
huvudkontoret och de 28 000 anställda från det första
joint venture-bolaget och sedan flyttades alla människor och tillgångar till det nya bolaget. Det är 45 procent
av det nya bolaget, DFCV, som Volvokoncernen köpte
i januari 2015, säger Claes Svedberg.
Kina är världens största lastbilsmarknad. Tre av de
fem stora aktörerna på den kinesiska lastbilsmarknaden ägs delvis av Daimler, Volvokoncernen eller
Volkswagen genom olika joint venture-strukturer.
Konsolideringen inom den kinesiska fordonsindustrin
kommer sannolikt att fortsätta, enligt uppgifter från
Business Intelligence. Dessutom övergår de kinesiska
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
43
FOTO: DANIELE MATTIOLI
JJOOI N
I NTTVVEENNTTUURREE
Claes Svedberg
Claes Svedberg har jobbat inom Volvokoncernen sedan början av 1980-talet.
Han har haft flera positioner i Asien, Australien och Europa under sin karriär inom
koncernen. Claes Svedberg har arbetat med det kinesiska joint venture-bolaget sedan
diskussionerna påbörjades 2006 och har lett arbetet från det att samarbetsavtalet
undertecknades i januari 2013. Han berättar att processen varit komplicerad men att
man har gjort stora framsteg och att samarbetet fungerar bra mellan parterna.
tillverkarna till alltmer avancerade lastbilar samtidigt
som tjänsterna blir allt viktigare.
– Traditionellt sett har priset varit det viktigaste inköpskriteriet. Men vi ser en växande efterfrågan i Kina
på kvalitetsprodukter och avancerade tjänster som
säkrar tillförlitligheten och tillgängligheten. Pressen på
effektivitet och minskade logistikkostnader ökar i takt
med att Kina går från att vara ett produktionscenter
med låga kostnader till att kunna erbjuda produkter
och tjänster av högre kvalitet, säger Gary Huang,
President Dongfeng Commercial Vehicles.
Vilka är de viktigaste prioriteringarna för DFCV under 2015?
– Högsta prioritet är att stärka och konsolidera vår
position som ledande lastbilstillverkare på den kinesiska marknaden. Vi måste se till att våra produkter
står sig i konkurrensen, utveckla vårt återförsäljarnätverk så att vi kan ge kunderna ännu bättre service
och expandera vår eftermarknadsverksamhet.
Många tillverkare fortsätter att expandera utanför
Kina med kompletta monteringssatser (CKD-montering) i Afrika, Latinamerika, Asien och Ryssland.
Även varumärket Dongfeng Trucks har ambitionen att
TIDSLINJE
26 januari 2013: Volvokoncernen och den
kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor
Group Company Limited (DFG) undertecknar
ett avtal om att Volvokoncernen ska förvärva
45 procent av ett nytt dotterbolag: Dongfeng
Commercial Vehicles Co. Ltd.
44
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
6 januari 2014: Godkännande från
National Development and Reform
Commission (NDRC) i Kina – ett viktigt
steg mot att slutföra affären.
November 2014: Slutgiltiga godkännanden
från Ministry of Industrial and Information
Technology (MIIT) och Ministry of Commerce
(MOFCOM) i Kina.
FOTO: LARS ARDARVE
Christina Hallin
Christina Hallin är ansvarig
för sex dotterbolag. Vissa är
helägda av DFCV och vissa har
ytterligare en ägare. Bolagen
utvecklar, tillverkar och säljer
lastbilar, påbyggnader och
bussar.
Vilka är de största skillnaderna med att jobba på DFCV?
– Att inte kunna kommunicera lika enkelt med dem
runtomkring mig och inte känna till alla seder och rutiner.
För mig personligen är det oerhört givande eftersom
jag hela tiden måste hitta sätt att nå fram, oavsett om
det gäller kvaliteten på våra produkter eller att hitta en
biofilm textad på engelska. Vi befinner oss utanför vår
bekvämlighetszon mest hela tiden, vilket naturligtvis är
både fantastiskt och tröttsamt på samma gång.
Rajesh Mittal
Som Head of Manufacturing
and Quality på DFCV har
Rajesh Mittal nytta av sina
erfarenheter från joint venture
med Eicher i Indien. Han är
ansvarig för 13 fabriker och
har identifierat områden där
Volvokoncernens erfarenheter kan bidra till att förbättra
resultatet.
– Fabrikerna är moderna, men produktionsprocesserna och kvaliteten vid kritiska stationer kanförbättras.
Vi behöver också arbeta med kostnadseffektiviteten de
månader då produktionstakten är lägre.
Vad är viktigast när man jobbar i ett joint venture-bolag?
– Att uppskatta skillnaderna och vara öppen för den
andra partens åsikter.
DFCV-LEDNINGEN
Fyra personer från
Volvokoncernen utgör halva
ledningen för DFCV: Bo
Gustavsson (CFO), JeanNoël Thénault (Export),
Rajesh Mittal (Manufacturing)
och Christina Hallin
(Subsidiaries).
”Prioritet ett är att stärka och konsolidera
vår position som ledande lastbilstillverkare
på den kinesiska marknaden.”
GARY HUANG, PRESIDENT DONGFENG COMMERCIAL VEHICLES
expandera verksamheten på utvalda exportmarknader
och börja bygga upp ett globalt varumärke.
– Vi tror att Volvokoncernen kan vara ett mycket
bra stöd på många av de här områdena framöver, säger
Gary Huang.
det premiär för Dongfeng på den
internationella IAA-mässan i tyska Hannover.
Dongfeng tävlar också som enda kinesiska lag i Volvo
Ocean Race 2014-15. Det här är en del av den globala marknadsförings- och varumärkesstrategin.
FÖRRA ÅRET VAR
5 januari 2015: Betalning för förvärvet –
ungefär 5,6 miljarder kronor. Affären är
avslutad.
Vilken potential ser du för Dongfeng Trucks?
– På sikt har vi goda chanser att uppnå globalt anseende om vi följer vår strategi och expanderar vår
verksamhet utomlands steg för steg. Men vi måste
säkerställa att vi kan leverera de rätta produkterna
till rätt kvalitet och att vår service lever upp till
kundernas förväntningar. Den positiva respons som
vi fått på vårt deltagande i Volvo Ocean Race ser jag
som ett tecken på att vi kommer att lyckas på sikt
med etableringen av Dongfeng Trucks på en global
marknad, säger Gary Huang. 
26 januari 2015: Första styrelsemötet
för DFCV hålls, följt av en invignings­
ceremoni och presskonferens i staden
Shiyan i Hubei-provinsen.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
45
JOINT VENTURE
I SIFFROR
Den kinesiska lastbilsmarknaden
1 5
Kina är världens största lastbilsmarknad,
vilket motsvarar omkring 45 procent av
världsmarknaden.
Fem OEM-företag (Original Equipment Manufacturer)
äger 80 procent av den tunga lastbilsmarknaden i Kina.
Tre av dem ägs delvis av västerländska företag.
Marknadsandelar för tunga och medeltunga lastbilar i Kina 2014
15%
DFCV
(Volvokoncernen äger 45 %)
12% 17% 16%
Baic Foton
(Daimler äger 50 %)
FAW
11%
CNHTC (Sinotruk)
(Volkswagen/MAN
äger 25 %)
INDUSTRIN I KINA
Enligt marknadsundersökningsföretaget
Frost & Sullivan kommer Kinas logistik­
industri att bli världens största under
2016, vilket kommer att öka behovet av
transportlösningar. Utbyggnaden av vägnätet
väntas gå från 2,3 miljoner kilometer 2010
till 3,0 miljoner kilometer 2020.
Shaanxi
LASTBILAR
46
987 000
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Den totala volymen sålda
lastbilar i Kina under 2014
uppgick till 744 000 fordon
i det tunga segmentet och
243 000 i det medeltunga
segmentet – totalt 987 000
enheter.
inblick
I VÅR OMVÄRLD
TUFFA TEREX TRUCKS
Terex Trucks är ett nytt tillskott till Volvokoncernens varumärken. Bolaget förvärvades formellt
av Volvo CE från Terex Corporation i juni 2014.
Terex Trucks presenterades första gången för en
internationell marknad på bygg- och anläggningsmaskinsmässan Intermat 2015 i Paris.
Terex är kända för sina robusta och tillförlitliga
tipptruckar och dumprar och varumärkets historia
sträcker sig så långt tillbaka som till 1930-talet.
I produktutbudet ingår fem tipptruckar och tre
ramstyrda dumprar. Alla tillverkas på Terex fabrik i
Motherwell i Skottland, som öppnades 1950.
– Volvo CE har hittills kunnat växa genom
organisk tillväxt och genom förvärv och därmed
kunnat fylla vissa luckor i produktprogrammet.
Volvo CE:s befintliga portfölj är lämpad för
dagbrott och lättare gruvdrift – men det har
länge stått klart att det saknas en tipptruck i
programmet, säger Martin Weissburg, President Volvo CE.
Genom förvärvet av Terex Trucks har den
luckan nu fyllts och Volvo CE:s position inom
transporter av jordmassor och lättare gruvdrift
har stärkts.
I Terex Trucks
produktprogram ingår
för närvarande fem
typer av tipptruckar
och tre typer av
ramstyrda dumprar.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
47
inblick
I VÅR OMVÄRLD
FRÅGOR TILL STEPHEN STROUD
OCH ANNE LYSE RUIS BELLES,
VOLVOKONCERNENS HEALTH &
SAFETY DIRECTORS
En säker och hälsosam arbetsmiljö är avgörande
för Volvokoncernens framgångar. Det slås fast i den
uppdaterade policyn för Hälsa och Säkerhet.
2. Hur går det för oss som koncern?
Stephen Stroud: Jämfört med andra i branschen är vi varken bäst eller sämst. En av våra
utmaningar är Sverige, där många tror att vi är
bättre än vi faktiskt är. Nyckeltalet vi mäter är andelen
olyckor som leder till arbetsfrånvaro. Vi
har lyckats täcka in 86 procent
av Volvokoncernen, så nu har
vi en bra överblick. 2014
stannade 1 000 personer
hemma en dag efter en
arbetsrelaterad olycka.
Vi måste sträva efter att
det aldrig ska behövas.
3. Vilka områden är mest kritiska?
Anne Lyse Ruis Belles: Våra fabriker och Truck Centers, där vi har
mycket utrustning och trafik. Vi kan nu erbjuda koncerngemensamma
riktlinjer och expertis som stöd, vilket är ett stort steg framåt. Men vi tittar
även på de psykosociala aspekterna av arbetet, till exempel stress.
4. Hur ser prioriteringarna ut för 2015?
Anne Lyse Ruis Belles: Vi kommer att sammanföra
alla som jobbar med hälsa och säkerhet, omkring
300–400 personer totalt. Vi ska bygga upp en bra
organisation med roller och ansvarsområden, utforma globala riktlinjer, införa lägstakrav överallt och
utbilda cheferna. Vi ska kommunicera vår policy på
20 språk och ha flera andra aktiviteter också.
5. Vad är ert budskap till medarbetarna?
Stephen Stroud: Vi måste förändra vår
­acceptanskultur. Vi har nolltolerans
för kvalitetsfel på våra produkter och
samma nolltolerans borde gälla
inom hälsa och säkerhet.
Anne Lyse Ruis Belles: Jag
vill att fler ska bli medvetna
om att vi alla är ansvariga
för vår egen hälsa och
säkerhet. Om du ser
något som är fel med
dina medarbetare ska
du först prata med dem
om det och sedan lyfta
ärendet till din chef.
TEXT ANN-MARI ROBINSON
48
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
FOTO: CICCI JONSON
1. Vilken betydelse har den här policyn?
Stephen Stroud: Den innebär ett stort steg i vårt arbete. I och med det
här kan vi inte bara säga att hälsa och säkerhet är något vi prioriterar, utan
det är faktiskt en del av Volvokoncernens kärnvärden. Det är en grundpelare för oss som global koncern och något vi behövt länge. Många är nog
fövånade att det inte har varit så tidigare.
Anne Lyse Ruis Belles: Vi måste visa att hälsan och säkerheten står högst på agendan – att vår kultur innebär att vi
bryr oss om varandra på jobbet. Vi tror att alla olyckor
går att förebygga.
SEGLING GER BUSINESS
Miljoner människor världen över har mött Volvos
varumärke under den dramatiska och spännande
tävlingen Volvo Ocean Race, som nyligen
avslutades i Göteborg. Tusentals kunder har testat
produkter och deltagit i olika seminarier och
evenemang vid de elva hamnstoppen. Här berättar
några kunder om sina intryck.
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
49
inblick
I VÅR OMVÄRLD
”Alla kan ha glädje av Volvo Ocean Race”
– Volvo Ocean Race är en väldigt bra plattform för kundevent. Det är en
spännande tävling som får mycket uppmärksamhet och jag gillar att alla kan
ha glädje av den, oavsett förkunskaper. Vi försöker alltid organisera intressanta
aktiviteter i samband med starten i Alicante. Temat varierar från år till år. Den
här gången fokuserade vi på kvalitet, tillgänglighet och framtidens teknik.
Tidigare har vi anordnat miljöseminarier och olika produktlanseringsevent.
PAT R I C I A G A R C Í A D E O T E Y Z A
M A R K E T C O M M U N I C AT I O N D I R E C T O R
VOLVO TR U C K S S PA IN
Jinseol Kim
CEO Jaeil
­Logistics, ­Sydkorea
– I Sydkorea är
segling inte någon
stor sport, så det
här är ett unikt och spännande
event för mig. Seminarierna om
säkerhet och tillgänglighet var
mycket intressanta, och Volvokoncernens säkerhetsfokus blev
väldigt tydligt för mig. Hädanefter
kommer jag att vara ännu stoltare
över mina Volvolastbilar.
50
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
Mike Fritz
Divisional Manager
Truck & Bus,
Al-Futtaim Auto &
Machinery Co. LLC
(FAMCO), Förenade Arabemiraten
– Volvo Ocean Race är mycket mer än
bara en kappsegling. Det är ett test av
människans uthållighet, anpassningsförmåga och äventyrlighet och av modern
teknik under extrema förhållanden. Den
bygger på samma grundtankar som ligger
bakom varje Volvofordon och som har
gjort Volvo ledande inom sina segment.
Peng Yunxiang
Chairman of
­Tongbao Group,
Kina
– Jag inspireras
av den glöd som teamen visar
när de antar utmaningarna och
svårigheterna ute på havet. Volvos
varumärke betyder mycket för mig
som företagare – det är förknippat
med avancerad teknik och omsorg
om miljön.
Rein Aav och Silja Aav
Herentes AS, Estland
– Att få följa med Volvo
Trucks till Volvo Ocean
Race är en fantastisk
möjlighet. Vi uppskattar att
få träffa andra i branschen,
nätverka och verkligen uppleva varumärket Volvo.
wVolvo Ocean Race är världens mest
prestigefyllda havskappsegling.
wUnder Volvo Ocean Race 2014-15
avverkades 39 895 sjömil under nio
månader från oktober till juni.
wStartskottet gick i Alicante i Spanien
och målgången ägde rum i Göteborg.
Teamen hann avverka Sydafrika, Asien, Nya
Zeeland, Sydamerika, Nordamerika och
Europa under tävlingens gång.
wTävlingen ägs av Volvo sedan 1997.
wDet finns inga prispengar för det lag
som vinner tävlingen. Äran, tillsammans
med bucklan som delas ut till vinnarna, är
belöning nog för det vinnande laget.
Natanphong
Ratanasuwarthawee
MD SC Carrier, Thailand
– Jag är väldigt imponerad av dem
som deltar i tävlingen. I Thailand jämför vi ofta de europeiska lastbilsmärkena och efter det här besöket tycker
jag att Volvo är i en klass för sig.
FOTO: GAVIN BLUE OCH VOLVOKONCERNEN
Världens tuffaste
havskappsegling
L ARS-ERIK FORSBERGH
Vad har segling
med lastbilar att göra?
M
man kan tro, faktiskt.
Kunder som blir inbjudna till Volvo Ocean
Race gläds förstås först åt att få vara med om
något spännande, det handlar ju om den tuffaste
världsomsegling som finns.
Men efteråt har besökarna fått med sig mycket
mer än så. De minns ett perfekt arrangemang, där allt skedde på rätt sätt
vid exakt rätt tidpunkt. En tävling där inget lämnades åt slumpen och där
kvalitet och säkerhet hela tiden var i fokus.
De minns ett evenemang med Volvokänsla, helt enkelt. Volvo Ocean
Race är premium, precis som vårt varumärke.
Att vi klarar att arrangera en tävling av den här kalibern beror på att vi
har en organisation i toppklass med hängivna, duktiga och målmedvetna
människor. Det skapar förtroende. Vi visar att vi inte bara har marknadens
bästa produkter utan också kompetens att organisera vår affär och vår
service på samma proffsiga sätt. Budskapet sprids inte minst genom det
enorma medieintresset för Volvo Ocean Race.
Volvo Ocean Race är en fantastisk möjlighet och det är förstås viktigt
att verkligen utnyttja dess fulla potential. Jag är väldigt glad att ett av
stoppen i Volvo Ocean Race var i Abu Dhabi, så att kunder från hela
Mellanöstern fick ta del av tävlingen och alla aktiviteter kring
Volvopaviljongen.
Vi såg också till att förlägga det årliga mötet med
regionens importörer till Abu Dhabi under de här dagarna.
Det var ett perfekt tillfälle att planera aktiviteter för 2015,
samtidigt som Volvo Ocean Race bidrog med en alldeles
speciell stämning.
Dessutom kändes det viktigt att även de
anställda fick uppleva Volvo Ocean Race. Därför
transporterade vi alla på kontoret i Dubai till Abu
Dhabi med buss, vilket var väldigt uppskattat.
Det otroligt väl genomförda arrangemanget
kring Volvo Ocean Race är en anledning för alla
Volvokoncernens anställda att känna stolthet.
YCKET MER ÄN
Lars-Erik Forsbergh
Managing Director
Group Trucks Sales Middle East
VO LVO G RO U P M AG A Z I N E 2 . 2 0 1 5
51
VIKTIGT SAMARBETE FÖR
MINSKADE UTSLÄPP
Utsläppen av koldioxid från Volvokoncernens produkter
och tillverkning minskade med 40 miljoner ton under
perioden 2009-2013. Det är resultatet av koncernens
engagemang i WWF, Världsnaturfondens, program
Climate Savers.
Nu höjs ribban och samarbetet med WWF förnyas.
Förutom att minska utsläppen från produkter och
tillverkning ska koncernen driva utvecklingen mot
sänkta koldioxidutsläpp i hela transportsektorn.
Avtalet är unikt för fordonssektorn och
Volvokoncernen är världens enda fordonstillverkare
som är medlem i Climate Savers.
Minskade koldioxidutsläpp är ett prioriterat område
i det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Förbättrad
trafiksäkerhet, färre antal olyckor och satsning på
utbildning för verkstadsmekaniker i bland annat Afrika
är andra viktiga områden.
Läs mer om Volvokoncernens långsiktiga arbete
med hållbar utveckling ii hållbarhetsrapporten på
www.volvokoncernen.se
– 40
miljoner ton CO2