Kompetensutveckling Karlskrona KompetensCenter

Kompetensutveckling
Karlskrona KompetensCenter
Intranätet/Stöd och service/Karlskrona KompetensCenter
2015
Din kompetensutveckling - vårt uppdrag
I denna folder ser du vårt blandade utbud av kompetensutveckling. Mer information om vårt utbud hittar du på
intranätet/Karlskrona KompetensCenter (KKC). Du är välkommen att kontakta oss via e-post [email protected]
Hjärtligt välkommen önskar vi på Karlskrona KompetensCenter.
Kommunikation och
utveckling
Mångfaldsdag
Somaliabandy – Vi gjorde
det omöjliga möjligt
Motiverande samtal (MI)
Marianne Künstlicher,
Anders Redelius, MI-utbildare
Start 9/11, kl. 08.30 - 16.00
Sammanlagt 3 tillfällen x 7,5 timmar
Pris: 2 600:Handledning i
Motiverande samtal (MI)
Marianne Künstlicher,
Anders Redelius, MI-utbildare
24/9, kl. 14.00 - 16.00 eller
19/11, kl. 14.00 - 16.00
Pris: 100:Huvudtalare Patrik Andersson,
initiativtagare och projektledare
för integrationsprojektet
Somaliabandy i Borlänge.
2/12, kl. 13.00 - 16.30
Plats: Karlskrona KompetensCenter, Gullberna Park. Pris: 0:-
Projektledarutbildning
Intresseanmälan, för mer information,
se intranätet/KKC/ViaCompetence
Utbildning i Karlskrona
kommuns projektmodell
Intresseanmälan, för mer information,
se intranätet/KKC/ViaCompetence
Därför gör smartphonen oss
dummare
Handledarutbildning - för dig
som tar emot praktikanter
Retorik och
argumentationsteknik
Mötet med media
Tomas Dalström, författare/föreläsare
12/11, kl. 13.00 - 16.00. Pris: 325:-
Intresseanmälan, för mer information,
se intranätet/KKC/ViaCompetence
Presentationsteknik
Intresseanmälan, för mer information,
se intranätet/KKC/ViaCompetence
Personlig effektivitet
Intresseanmälan, för mer information,
se intranätet/KKC/ViaCompetence
Konversationsengelska
Lärare Litorina Folkhögskola
Sammanlagt 5 tillfällen x 2 timmar
Intresseanmälan. Pris: 900:Finslipa ditt uttal i svenska
Lärare Litorina Folkhögskola
Sammanlagt 5 tillfällen x 2 timmar
Intresseanmälan. Pris: 900:Hantering av problemskapande beteende
Bo Hejlskov Elvén, psykolog
26/4-16, kl. 13.00 - 16.30. Pris: 395:-
Mats Jonasson, vägledare
Start 1/9, kl. 08.00 - 16.00
Sammanlagt 3 tillfällen. Pris: 0:Thomas Johansson,
Kommunikationsavdelningen
Pris: 150:- Intresseanmälan
Hälsa och omsorg
Första hjälpen med krisstöd
och HLR-utbildning
Göran Pettersson, HLR-instruktör
21/9, kl. 08.00 - 16.30 eller
12/10, kl. 08.00 - 16.30. Pris: 250:Hjärt- och lungräddning
Repetition
Göran Pettersson, HLR-instruktör
24/9, kl. 12.30 - 16.30. Pris: 170:Information om fler tillfällen se
intranätet/KKC/ViaCompetence
Barn-HLR
Göran Pettersson, HLR-instruktör
23/9, kl. 13.00 - 17.00. Pris: 320:Information om fler tillfällen se
intranätet/KKC/ViaCompetence
ACT – Att hantera stress och
främja hälsa, halvfart
Anne-Mi Ekstrand, personalkonsulent
Kommunhälsan
Start 17/9, kl. 14.00 - 16.00 eller
Start 7/10, kl. 10.00 - 12.00
Sammanlagt 7 tillfällen x 2 timmar
Pris: 550:ACT – Att hantera stress och
främja hälsa
Anne-Mi Ekstrand, personalkonsulent
Kommunhälsan
Start 14/10, kl. 08.15 - 11.45
Sammanlagt 5 tillfällen x 3,5 timmar
Pris: 450:Tobaksavvänjning
Linda Karlsson, företagssköterska,
Kommunhälsan
Start 14/9, kl. 15.00 - 16.00
Sammanlagt 9 tillfällen x 1 timme
Pris: 350:Skift- nattarbete och hälsa
Linda Karlsson, företagssköterska,
Kommunhälsan
15/10, kl. 13.00 - 16.00 eller
3/12, kl. 13.00 - 16.00. Pris: 150:Kökshygien och städning
av kök
Sandra Svraka, arbetsledare städ
15/9, kl. 12.30 - 16.30. Pris: 250:Städmetoder och ergonomi
Sandra Svraka, arbetsledare städ
Intresseanmälan. Pris: 250:Kemiskt och tekniskt
tillvägagångssätt
Sandra Svraka, arbetsledare städ
Intresseanmälan. Pris: 250:Städmetoder i praktiken
Sandra Svraka, arbetsledare städ
Intresseanmälan. Pris: 250:Städmetoder kring
golvskötsel
Sandra Svraka, arbetsledare städ
Intresseanmälan. Pris: 250:-
Brandskyddsutbildning
grundläggande
Personal från Räddningstjänsten
28/9, kl. 13.00 - 16.30. Pris: 600:Fler utbildningstillfällen är:
19/10, 7/12
Brandombudsutbildning
Personal från Räddningstjänsten
26/10, kl. 12.30 - 16.30 eller
14/12, kl. 12.30 - 16.30. Pris: 600:Kost och nutrition för äldre
Jeanette Falck, dietist
Intresseanmälan
Pris: Personal ÄF 0:- , Övriga 150:Förflyttningsteknik
Förflyttningsinstruktörer ÄF
Sammanlagt 5 tillfällen x 4 timmar
Pris: Personal ÄF 0:- , Övriga 150:Intresseanmälan
Affektiva sjukdomar
Niklas Lindgren, områdeschef
10/11, kl. 08.30 - 11.30,
Pris: Personal FSF 0:-, Övriga 150:Att ge stöd till personer med
kommunikationssvårigheter
och kognitiv funktionsnedsättning
Arbetsterapeuter FSF
15/10, kl. 08.30 - 12.00,
Pris: Personal FSF 0:-, Övriga 150:Autismspektrumtillstånd 1
Tina Brissmalm, områdeschef
20/10, kl. 09.00 - 12.00,
Pris: Personal FSF 0:-, Övriga 150:Autismspektrumtillstånd 2
Tina Brissmalm, områdeschef
3/12, kl. 09.00 - 12.00,
Pris: Personal FSF 0:-, Övriga 150:Psykossjukdomar tidiga tecken
Niklas Lindgren, områdeschef
27/10, kl. 08.30 - 11.30,
Pris: Personal FSF 0:-, Övriga 150:-
Ledarskap
Att leda utan att vara chef
Intresseanmälan, för mer information,
se intranätet/KKC/ViaCompetence
Blekinges framtida chefer
Ledarprogram, steg 1
Ledarprogram, steg 2
För mer information om ovanstående
kurser se
intranätet/KKC/ViaCompetence
Barn och naturvetenskap i
förskolan
Lillemor Sterner, författare,
utbildare
9/9, kl. 08.30 - 12.00 eller
9/9, kl. 13.00 - 16.30. Pris: 250:eTwinning
Föreläsare Anders Brännstedt
Start 29/9, kl. 16.00 - 18.00. Pris: 0:Sammanlagt 3 tillfällen
IT
Handledning för Chefer,
grupper eller enskilt
Dator grund
För anmälan/frågor kontakta
Göran Bohman, handledare
Eva Nilsson, IT-utbildare
Sammanlagt 2 tillfällen x 4 timmar
Intresseanmälan. Pris: 1 000:-
Chefsdag
Word 2010, grund
För mer information, se
intranätet/KKC/ViaCompetence
Pedagogisk utveckling
NTA - Introduktionsutbildning
för förskoleklass - åk 9
Marie Hansson, NTA-utbildare
15/9, kl. 15.00 - 17.00. Pris: 0:NTA - Förändringar
Marie Hansson, NTA-utbildare
7/10, kl. 14.00 - 19.00. Pris: 0:Pedagogisk utveckling-med
utgångspunkt i en gemensam
barn - och kunskapssyn
Lotta Törnblom, utbildningskonsult
22/10, kl. 08.30 - 16.00. Pris: 850:-
Pedagogiskt dokumentationsarbete som arbetsverktyg
Ann Åberg, pedagogista
19/1-16, kl. 17.00 - 20.30,
Pris: 450:-
Hur lyssnar vi på de yngsta
barnens upptäckter?
Ann Åberg, pedagogista
20/1-16, kl. 08.30 - 12.00
Pris: 450:-
Eva Nilsson, IT-utbildare
Sammanlagt 2 tillfällen x 4 timmar
Intresseanmälan. Pris: 1 000:Excel 2010, grund
Eva Nilsson, IT-utbildare
Sammanlagt 2 tillfällen x 4 timmar
Intresseanmälan. Pris: 1 000:Excel 2010, fortsättning
Eva Nilsson, IT-utbildare
Sammanlagt 2 tillfällen x 4 timmar
Intresseanmälan. Pris: 1 000:Heroma - personalsystem,
arbetsledarutbildning
Utbildare från Löneenheten
8/9, kl. 08.00 - 16.00. Pris: 250:Fler utbildningstillfällen är:
7/10, 3/11, 8/12
Heroma - schemautbildning
Utbildare från Löneenheten
30/9, kl. 08.00 - 16.00. Pris: 250:Fler utbildningstillfällen är: 27/10,
26/11, 10/12
Heroma - personalsystem,
tillstyrkarutbildning
Utbildare från Löneenheten
10/9, kl. 08.00 - 12.00. Pris: 250:Fler utbildningstillfällen är:
8/10, 5/11
ViaCompetence, vårt anmälningssystem
Som anställd i Karlskrona kommun är du automatiskt ansluten till anmälningssystemet ViaCompetence.
Här hittar du vårt kompetensutvecklingsutbud. När du vill ansöka till en utbildning loggar du in på datorn
och därefter i ViaCompetence, med samma användarnamn och lösenord som på datorn.
Du hittar ViaCompetence på intranätet/Karlskrona KompetensCenter (KKC).
Utbildningar för FSF
Samtal om funktionsstödsförvaltningen, lagar och
värderingar - vårt uppdrag
och våra mål
Claes Wiridén, Tomas Gotthardsson
13/10, kl. 09.00 - 12.00. Pris: 0:Samtal om Min anställning,
samverkan och IT-policy
Att arbeta med
genomförandeplan
Tomas Gotthardsson, Ingrid Karlsson
27/8, kl. 08.30 - 12.00 eller
24/11, kl. 08.30 - 12.00. Pris: 0:-
Kuratorer, FSF
5/11, kl. 09.00 - 11.00
Pris: 0:-
Att få vardagen att fungera
med utvecklingsstörning
Arbetsterapeuter FSF
24/9, kl. 09.00 - 12.00. Pris: 0:Orosanmälan grund
Lena Dehlin, Ida Bergström,
Susanne Johannesson
4/11, kl. 09.00 - 12.00. Pris: 0:-
Kuratorer, FSF
16/9, kl. 09.00 - 11.00. Pris: 0:-
Introduktion för att komma
igång med dokumentationen
Kuratorer, FSF
22/10, kl. 09.00 - 11.30
Målgrupp: De som arbetar med
barn i FSF. Pris: 0:-
Orosanmälan workshop
Susanne Johannesson,
Tomas Gotthardsson
15/9, kl. 09.30 - 15.00 eller
17/11, kl. 09.30 - 15.00. Pris: 0:-
Kränkande behandling,
avvikelse m.m.
Certifiering
Certifieringsutbildning av
personal med beställningsrätt
Per Mortensen, Mikael Andersson,
Annika Egnell, Sandra Bizzozero
Upphandlingsavdelningen.
22/9, kl. 13.15 - 16.30. Pris: 150:-
Litorina föreläsningsserie ht 2015:
http://litorina.fhsk.se/kurser/
Har du frågor? Kontakta oss!
Göran Pettersson, konferensvaktmästare/
kompetensutvecklare, lokalbokning
0455-30 47 80
[email protected]
Marika Persson,
chef/kompetensutvecklare
0455-30 30 82
[email protected]
Eva Nilsson, IT-utbildare
0455-30 47 79
[email protected]
Åse Bergvall, kompetensutvecklare
0455-30 38 74
[email protected]
Göran Bohman,
handledare/kompetensutvecklare
0455-30 52 22
[email protected]
Konferens-och möteslokaler på KKC
Här kan du hyra lokaler med bra teknisk utrustning. Det finns möjlighet att beställa fika och lunch. Mer information om
lokalerna hittar du på intranätet/Karlskrona KompetensCenter (KKC).
Bikupan
Kungsholmen
Konferenslokaler
Oscarsvärn 1, 100 personer
Kungsholmen, 70 personer
Bikupan, 40 personer
Lugnet, 12 personer
Stormen, 16 personer
Grundet
Kulingen, 20 personer
Grundet, 6 personer
Udden, 10 personer
Näset, 4 personer
Externa lokaler
KKC har även tillgång till
externa lokaler, för upp till 220
personer, på Gullberna Park.
Stormen
Kulingen
Oscarsvärn 1
Besöksadress: Karlskrona KompetensCenter, Storeklimp, Gullberna Park, Karlskrona
GPS-adress: Kolonivägen 58
E-post: [email protected]
Hemsida: www.karlskrona.se/kkc
Åk gärna busslinje 6 till oss, se blekingetrafiken.se/reseplaneraren