föreläsningsfolder - SISU Idrottsutbildarna

Måns Lööf
UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR
Världens bästa coach
(45-60 min)
Hur kan du som ledare göra för att stötta
unga idrottare att bli vinnare både i livet och
i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i
ditt ledarskap.
För aktivitetsledare
Världens bästa idrottsförälder
(självkänsla)
(45-60 min)
Hur kan man som idrottsförälder stärka sitt
barns självkänsla och självförtroende?
Hur du som förälder pratar om ditt barns
idrottande och vilka frågor du ställer kommer att påverka hur ditt barn ser på sig själv
och sitt idrottsutövande.
För idrottsföräldrar
Världens bästa idrottsförälder
(talang)
(45-60 min)
Vad är talang? Är det något bara vissa föds
med eller har vi alla talang?
En föreläsning för föräldrar om hur vi gör för
att ta hand om alla barns talanger och inte
bara de som syns i tidig ålder.
För idrottsföräldrar
Att leda barn med särskilda behov
(2 timmar)
Uppskattad föreläsning med Måns Lööf om
hur vi bemöter barn och ungdomar med
särskilda behov inom idrotten.
För aktivitetsledare
Att möta alla barn och ungdomar
(2 timmar)
En föreläsning om hur man bemöter barn
och ungdomar från olika kulturer och med
olika förutsättningar.
För organisationsledare och
aktivitetsledare
Att behålla tjejerna i en
idrottsförening
(1,5 timme)
Av dem som väljer att sluta idrotta är den
största andelen tjejer i tonåren. Vi kommer
till er och presenterar fakta och diskuterar
vilka faktorer som kan få tjejer att stanna i er
förening.
För organisationsledare och aktivitetsledare
Idrottens föreningslära
GRUND
(3 timmar)
Hur blir vi en vinnande styrelse och en
framgångsrik förening? Vad styr oss, hur tas
besluten och av vem? Vad innebär våra olika
roller? Denna föreläsning inspirerar till att
utveckla och effektivisera föreningens arbete.
För alla medlemmar oavsett kunskapsnivå,
det vill säga organisationsledare, anställda,
föräldrar, aktivitetsledare och aktiva.
Idrottens föreningslära
FORTSÄTTNING
(3 timmar/del)
Detta steg är en fortsättning på Idrottens
föreningslära grund och är indelad i fem
valbara ämnesområden:
- föreningsjuridik
- organisations- och verksamhetsutveckling,
- styrelse- och valberedningsarbete
- skatter och avgifter
För organisationsledare
Kost
GRUND
(45-60 min)
Övergripande genomgång om varför vi
behöver näring och energi samt hur viktigt
vårt matintag är för vårt idrottande.
Anpassas efter ålder på målgruppen.
För aktiva/aktivitetsledare och föräldrar
Kost (kroppsideal)
FORTSÄTTNING
(45-60 min)
Behandlar teman som kroppsideal,
kroppsuppfattning och utseendefixering.
Vilka konsekvenser får ett för litet energiintag för din hälsa och din idrottsprestation?
För aktiva/aktivitetsledare och föräldrar
Kost (fördjupad kostkunskap)
FORTSÄTTNING
(45-60 min)
Här förklaras kostens olika byggstenar mer
utförligt och vilka funktioner som de har
i kroppen. Specifikare kostrådgivning ges.
För aktiva/aktivitetsledare och föräldrar
Kost (mat för idrottare)
FORTSÄTTNING
(45-60 min)
Noggrann genomgång om hur man ska äta för
att få i sig den näring man behöver för sitt
idrottande. Behöver idrottande barn och ungdomar någonsin kosttillskott?
För aktiva/aktivitetsledare och föräldrar
Mental träning (laget)
(90 min)
Vad är mental träning och hur använder jag
det i min grupp?
Få kunskap om hur du som ledare kan skapa
ett positivt klimat.
För aktivitetsledare
Mental träning (jaget)
(90 min)
Vad är mental träning och hur använder jag
det
för att stärka mig själv?
För aktiva
Åldersanpassad fysisk träning
Plattformen - barn och ungdom
Administration och LOK-stöd
GRUND
(3 timmar)
En introduktions- och inspirationskurs kring
administration och LOK-stödsredovisning i
IdrottOnline. Du kommer att få en förståelse
för hur systemet hänger ihop och lära dig
de grundläggande funktionerna i systemet.
Vi kommer även att gå igenom medlemsregistrering och beskriva hur man gör för att ta
bort och lägga till medlemmar.
För anställda, organistationsledare och
aktivitetsledare
Administration
och Utbildningsmodulen
FORTSÄTTNING
(3 timmar)
En forsättningskurs kring medlemsregistrering och digital redovisning i IdrottOnline.
För personer som ska administrera och
ha ett övergripande ansvar för medlemsregistrering
Hemsida
GRUND OCH FORTSÄTTNING
(3 timmar)
Vi erbjuder både grund- och fortsättningskurser i hur du utvecklar din förenings
hemsida. Lär dig smarta knep för att skapa
en snygg och funktionell informationskälla
för era medlemmar.
För idrottsföräldrar
Ekonomi
(3 timmar)
Förstår du kontoplanen? Kan du utläsa en
ekonomirapport? Vet du som styrelseledamot vilka regler som gäller?
För anställda, organisationsledare och
aktivitetsledare
Ledarrekrytering
(3 timmar)
En utbildning i hur ni som förening kan
tänka för att inspirera fler att vilja bli ledare.
För organisationsledare och
aktivitetsledare
Plattformen - barn och ungdom
(2 dagar)
I Plattformen - barn och ungdom får du
möjlighet att lära dig grunderna för att
utveckla din förmågor som självständig
idrottsledare med ett positivt förhållningssätt till dina aktiva.
För aktivitetsledare
GTU 1 och GTU 2
FORTSÄTTNING
(2 dagar)
Utveckla dig i tränarskap och träningslära
och byt erfarenheter med tränare inom
andra idrotter.
På uppdrag av specialidrottsförbunden
genomför SISU Idrottsutbildarna en gränsöverskridande tränarutbildning i tre nivåer
över hela landet med en likvärdig utformning oavsett i vilket distrikt den genomförs.
För aktivitetsledare
Åldersanpassad fysisk träning
(1 dag)
En utbildning som riktar in sig till barn- och
ungdomstränare som vill lära sig mer om
barns utveckling i olika åldrar.
Under kursen får du som ledare lära dig att
genomföra allsidig fysisk träning med hänsyn till individens biologiska ålder.
För aktivitetsledare
Akut skadebehandling/tejpning
(2 timmar)
En utbildning i vad man gör när någon skadar sig. Vad är viktigast att tänka på vid olika
typer av skador?
För aktivitetsledare
Knäkontroll
(45-60 min)
En föreläsning om hur man kan undvika
knäskador genom enkla förebyggande övningar.
För aktivitetsledare
Funktionell grundträning
(45-60 min)
En föreläsning om hur man kan bli starkare
och snabbare genom att jobba med rörlighetsträning.
För aktivitetsledare
Första hjälpen/
Hjärt och lungräddning
(3 timmar)
Utbildningen syftar till att ge deltagarna
grundläggande kunskaper i Första hjälpen
och Hjärt och lungräddning. Kurserna är ett
sammarbete med Rädda Barnen.
Kan anpassas så att man bara går igenom
antingen Första hjälpen eller HLR men också
som kombinerad kurs.
För organisationsledare och
aktivitetsledare
Samarbetsövningar och
teambuilding
(1 timme)
En utbildning för laget i hur man förbättra
sammanhållningen och sättet som man
behandlar sina lagkamrater på.
För aktiva
Ann-Gerd Bergdahl
Distriktsidrottschef
070-672 51 31
[email protected] gastidr.se
Anna-Carin Andersson
Ekonomi, service
070-148 37 16
[email protected]
Eva Englund
Ekonomi, löner
026-65 72 51
[email protected]
Birgitta Öberg Ling
Service, utskick, medlemshantering
026-65 72 75
[email protected]
Marie Barrling
Kommunikatör
070-1483717
[email protected]
Barbro Alm
Utbildningsassistent
026-65 72 57
[email protected]
Hans Bergman
Idrottskonsulent
070-248 66 86
[email protected]
Pia Hillgren
Idrottskonsulent
070-350 75 48
[email protected]
Henrik Persson
Idrottskonsulent
070– 597 80 86
[email protected]
Ahmet Bölüktas
Idrottskonsulent
073-461 49 40
[email protected]
Robin Westlin
Idrottskonsulent
073–350 20 41
[email protected]
Urban Ivarsson
Idrottskonsulent
070-511 09 75
[email protected]
Johanna Dahlström
Idrottskonsulent
073-461 84 64
[email protected] gastidr.se