Svenska Bandyförbundets

Svenska Bandyförbundets
Domarutbildningsfolder 2010-2011
Foto: Martin Henriksson
Här finns en samling av domarnas utbildningar
Innehållsförteckning
Utbildningsstege Domare
Förbundsdomarutbildning
Distriktsdomarutbildning
Matchinstruktörsutbildning
Föreningsdomarutbildning
Matchsekreterarutbildning
Distriktsinstruktörsutbildning
Elit domarkurs
Allsvensk domarkurs
Talangdomarutbildning
Utbildningsstege för domare
Regionala Utbildningar
Förbundsdomarutbildning
Ca 8 timmar
Förkunskaper:
Ha genomfört distriktsdomarutbildning
Distriktsdomarutbildning
Ca 8 timmar
Förkunskaper:
Gärna föreningsdomare, men ej krav.
Centrala Utbildningar
Elit domarkurs
Ca 48 timmar
Förkunskaper:
De domare som klassificeras för att
döma i dessa serier
Allsvensk domarkurs
Ca 16 timmar
Förkunskaper:
De domare som klassificeras för att
döma i dessa serier
Matchinstruktörsutbildning
Matchinstruktörsutbildning
Förbundsserier Ca 16 timmar
Förkunskaper:
Inga
Elit/Allsvenska Ca 16 timmar
Förkunskaper:
Inga
Föreningsdomarutbildning
Talangdomarutbildning
Förkunskaper:
Inga
”talangdomarutbildning”
32 timmar
Förkunskaper:
Förbundsdomarkurs
Matchsekreterarutbildning
Förbundsserier
Ca 8 timmar
Förkunskaper:
Distriktsinstruktörsutbildning
Förbundsserier
Ca 16 timmar
Förkunskaper:
Matchsekreterarutbildning
Elit/Allsvenska herr och dam
Ca 8 timmar
Förkunskaper:
Svenska Bandyförbundet
FÖRBUNDSDOMARUTBILDNING
Målgrupp
Domare på förbundsnivå.
Förkunskaper: Ha genomfört distriktsdomarutbildning
Kursinnehåll
Utbildningen är på 8 timmar och är ren teoriutbildning.
o
o
o
o
o
o
o
Regelprov
Säsongens fokuspunkter och direktiv
Grupparbeten – kommunikation, åkmönster, teamsamarbete.
TV/DVD analyser för bedömning
Information från regionsansvarig
Fystester
Administration
Övrig information
Medtag egen utrustning för praktik på is.
Svenska Bandyförbundet
DISTRIKTSDOMARUTBILDNING
Målgrupp
Gärna föreningsdomare, men ej krav.
Kursinnehåll
Kursen är på ca 8 timmar och är ren teoriutbildning.
o
o
o
o
o
o
o
Regelprov
Säsongen fokuspunkter och direktiv
Arbetsupplägg distrikt/region
Hur tillämpa utbildningen i praktiken
Regelkunskap
Samarbete på banan
Administration
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
MATCHINSTRUKTÖRSUTBILDNING
Målgrupp
Instruktörer som coachar domare för en positiv utveckling av
domarskapet och svensk bandy.
Kursinnehåll
Kursen är på ca 16 timmar
o
o
o
o
o
o
Direktiv och fokus
Betygssättning – hur sätta rätt betyg?
Regelprov
Praktisk tillämpning
Matchgenomgång
”En syn” på domarskapet
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
FÖRENINGSDOMARUTBILDNING
Målgrupp
Ungdomar som vill börja döma bandy.
Kursinnehåll
1. Regelbokens uppläggning
Gå igenom regel för regel
2.
Tryck på det som är viktigt
Vilka ev ändringar har skett i år?
Svara på frågor genom att slå upp i boken
Viktiga domarfrågor
Vad har man rätt att kräva av en domare
3. Viktiga egenskaper en bra domare,
Vad är speluppfattning och varför är den viktig?
3. Matchen
Förberedelser
Genomförande
Efterarbete
4. Domarens administrativa uppgifter
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
MATCHSEKRETERARUTBILDNING
Målgrupp
Matchsekreterare från respektive förening.
Kursinnehåll
Kursen är på ca 8 timmar.
o
o
o
o
o
o
o
o
Digitala matchrapporten
Regelkunskap
Domartecken
4:e domarens roll
En syn på domarskapet
Erfarenhetsutbyte kring arbetet på olika arenor
Legitimering
Metodik vid arbete som matchinstruktör
Före match
Under match
Efter match
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
DISTRIKTSINSTRUKTÖRSUTBILDNING
Målgrupp
De som skall genomföra utbildning i distrikten.
Kursinnehåll
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Regelkunskap
Fokus-direktiv
Utbildning för distriktsdomare
Utbildning av matchsekreterare (ej elit-allsvenska herrar – damer)
övriga förbundsserier
Uppföljning yngre lovande domare
Hur domararbetet genomförs i distrikt/region
kunskap om hur vi jobbar med SISU
utbildning/ metodik vid utbildning av föreningsdomare
krav att man genomgått denna utbildning för att få genomföra
utbildning med distriksdomare och matchsekreterare
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
ELITDOMARKURS
Målgrupp
Elitdomare.
Förkunskaper: De domare som klassificeras för att döma i dessa serier
Kursinnehåll
Steg I – Elitdomarna (ca 16 timmar)
o Skridskotest
o Regelprov
o Teambuildning
o Direktiv och fokus
o Tv/DVD analyser för bedömning
o Grupparbeten (fördjupningsarbete)
Steg II – Elitdomarna (ca 8 timmar)
o Praktiskt domarskap
o Matchinstruktion, aktiv coachning
Steg III – Elitdomarna (ca 16 timmar)
o Skridskotest
o Praktiskt domarskap
o Utvärdering (förbättringsområden, positiva områden)
o Grupparbeten (fördjupningsarbete)
Steg IV – Elitdomarna (ca 8 timmar)
o Enskilda utvecklingssamtal
o Utvärdering (förbättringsområden, positiva områden)
Grupparbeten
Matchinstruktörer
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
ALLSVENSK DOMARKURS
Målgrupp
Allsvenska domare. Allsvenska domare deltar på steg I.
Förkunskaper: De domare som klassificeras för att döma i dessa serier
Kursinnehåll
Allsvenska domare (ca 16 timmar)
o Skridskotest
o Regelprov
o Teambuildning
o Direktiv och fokus
o Tv/DVD analyser för bedömning
o Grupparbeten (fördjupningsarbete)
Övrig information
Svenska Bandyförbundet
TALANGDOMARUTBILDNING
Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsdomare i åldern 18-27 år som tillhör den
talanggrupp som utses av RDK.
Förkunskaper: Förbundsdomarkurs
Kursinnehåll
Utbildningen är på 32 timmar och är en kombination av teori och praktik.
o
o
o
o
o
Regelkunskap
Fokus och direktiv
Teambuildning
Fystester (skridsko)
Praktiskt domarskap
Övrig information
Medtag egen utrustning för praktik på is.
Utbildningen sker under Mini World Cup.