Informationsblad om din ersättning

2015-09-07
Din ersättning
Vi har sammanställt några enkla exempel för att visa hur vi räknar ut vilken ersättning du ska få.
Exemplen utgår från att samtliga villkor i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllda.
Normalarbetstid (NA)
Din normalarbetstid är din genomsnittliga arbetstid per vecka under ramtiden. Det totala antalet
timmar som du har arbetat under ramtiden delas med antalet veckor (4,33 veckor per månad). När
vi räknar ut normalarbetstiden vägs också tid med t ex sjukpenning eller föräldrapenning in.
Normalinkomst (NI)
Vi räknar ut din totala inkomst under ramtiden.
Din totala inkomst dividerar vi med antalet arbetade timmar på ett år.
Timlönen multiplicerar vi därefter med din normalarbetstid. Den summan delar vi med fem, antalet
arbetsdagar på en vecka. Vi får då fram din dagsförtjänst. Dagpenningen utgör 80 % av dagsförtjänsten dock högst 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna, därefter högst 760 kronor.
Exempel 1 Du har arbetat heltid utan frånvaro
Du har arbetat heltid i tolv månader innan du blev arbetslös, vilket innebär att du har arbetat hela
ramtiden. Heltid motsvarar 176 timmar på en månad (22 arbetsdagar x 8 timmar). Din månadslön var
22 500 kronor. Du har inte varit sjuk eller haft annan frånvaro från arbetet.
Normalarbetstid
176 x 12 = 2112 timmar på ett år.
2112/ 51,96 = 40
Genomsnittlig veckoarbetstid (NA) =40
Normalinkomst
22 500 x 12 = 270 000 kronor
270 000 / 2 112 = 127,84 kronor per timme
127,84 x 40 = 5 113,60 / 5 = 1 022,72 kronor per dag
Dagsförtjänsten är 1 022,72 kronor
Dagpenningen är 819 kronor
Arbetslöshetskassan Vision • FE 53, 930 88 Arjeplog • 0771-773 800 • www.akassanvision.se
Exempel 2: Du kan få högst 910 kronor i dagpenning
Precis som exempel 1 med den enda skillnaden att du har tjänat 29 000 kronor i månadslön.
Normalarbetstid
176 x 12 = 2 112 timmar på ett år
2 112 / 51,96 = 40
Genomsnittlig veckoarbetstid (NA) =40
Normalinkomst
29 000 x 12 = 348 000 kronor
348 000 / 2 112 = 164,77 kronor per timme
164,77 x 40 = 6 590,80 / 5 = 1 318,16 kronor per dag
1 318,16 x 0,8 = 1 054 kronor per dag
Dagpenningen blir dock 910 kronor eftersom det är den högsta dagpenning du kan få.
Exempel 3: Du har arbetat deltid utan frånvaro
Du har arbetat 75 % i tolv månader innan du blev arbetslös, vilket innebär att du har arbetat hela ramtiden. 75 % motsvarar 132 timmar på en månad (176 x 0,75). Din lön var 19 000 kronor. Du har inte
varit sjuk eller haft annan frånvaro från arbetet.
Normalarbetstid
132 x 12 = 1584 timmar på ett år.
1584/ 51,96 = 30
Genomsnittlig veckoarbetstid (NA) =30
Normalinkomst
19 000 x 12 = 228 000 kronor
228 000 / 1584 = 143,94 kronor per timme
143,94 x 30 = 4 318,20 / 5 = 863,64 kronor per dag
Dagsförtjänsten är 863,64 kronor
Dagpenningen är 691 kronor
Arbetslöshetskassan Vision • FE 53, 930 88 Arjeplog • 0771-773 800 • www.akassanvision.se
Exempel 4: Du har arbetat heltid tio månader och har två månader som blir
diversetid i ramtiden
Du har arbetat heltid i tio månader innan du blev arbetslös. Två månader har du inte arbetat och månaderna
är inte heller överhoppningsbara. Din lön i arbetet var 22 500 kronor. Du har inte varit sjuk eller haft annan
frånvaro från arbetet.
Normalarbetstid
176 x 10 = 1760 timmar på ett år.
1760/ 51,96 = 34
Genomsnittlig veckoarbetstid (NA) =34
Normalinkomst
22 500 x 10 = 225 000 kronor
225 000 / 1760 = 127,84 kronor per timme
127,84 x 34 = 4 346,56 / 5 = 869,31 kronor per dag
Dagsförtjänsten är 869,31 kronor
Dagpenningen är 696 kronor
Arbetslöshetskassan Vision • FE 53, 930 88 Arjeplog • 0771-773 800 • www.akassanvision.se