1x 1x 1x 100% 2 timmar Ladda högtalaren Ladda högtalaren i två

SPORT
1
1x
Laddningskabel
1x
Ljudkabel
1x
Laddare
Ladda högtalaren
Ladda högtalaren i två timmar.
LED-lampan lyser med rött sken under laddningen och släcks när batteriet
är fulladdat. Högtalaren kan användas under laddningen.
100%
2 timmar
2
Slå på högtalaren
Håll strömbrytaren nedtryckt i minst 5 sekunder.
Högtalaren är nu klar att anslutas. (LED-lampan blinkar med blått sken)
u
- +
-
-
5 sekunder
Blinkar
med blått
sken
3
Anslut högtalaren
Öppna Bluetooth-menyn på
din enhet och anslut
Sports Buddy.
12:15
12:15
Telenor
General
97%
ON
Bluetooth
Min enhet
Bluetooth
Min telefon
Bare synlig for parede enheter
Bluetooth
PÅ
Tilgjengelige enheter
Sports Buddy
Enheter
Sports Buddy
Ikke tilkoblet
Välj
Sports
Buddy
Välj
Sports
Buddy
Søk
i
Koppla från
Koppla från den anslutna enheten genom att hålla strömbrytaren nedtryckt i en sekund.
Högtalaren är nu klar för att kopplas samman med en ny Bluetooth-enhet.
(LED-lampan blinkar med blått sken.)
u
- +
-
-
Håll nedtryckt i 1 sekund.
Blinkar
med blått
sken
LED-lampa
u
- +
Blått sken
=
Ansluten
Blinkar blått
=
Inte ansluten/anslutningsläge
Blinkar vitt
=
Svagt batteri
Rött sken
=
Laddar
-
-
i
i Viktig information
• Ett helt uppladdat batteri ger upp till tolv timmars användningstid vid 50 % ljudvolym.
• Högtalaren stängs av automatiskt om den inte har använts på tio minuter.
• Högtalaren är dammskyddad och vattentät i fem minuter ner till en meter.
• Högtalaren kan användas i regnväder.
• Om högtalaren har varit under vatten ska du tömma den på vatten genom
att skaka den med kontakterna vända nedåt.
Garanti
Högtalaren har 3 års garanti från inköpsdatum.
Garantin för vattentäthet (nedsänkt i vatten) är begränsad till ett år.
Hereby, Jensen Scandinavia AS, declares that Buddy is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of confirmity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte/