GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ
GÖTEBORGS
KULTURKALAS
11-16 AUGUSTI 2015
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion..................................................................................4
Varför delta?.................................................................................7
Vilka regler gäller?......................................................................8
(Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)
Avgifter............................................................................................11
Försäljningsbodar /tält att hyra......................................... 11
Ansökan.......................................................................................... 11
Kontakt............................................................................................12
3
VILL DU SÄLJA MAT
PÅ GÖTEBORGS
­KULTURKALAS?
11-16 augusti 2015
God, allsidig och miljövänlig mat är det vi eftersträvar
på Göteborgs Kulturkalas. På senare år har matscenen
utvecklats och de cirka 30 försäljningsplatserna har fått
ett allt mer varierat utbud.
Helheten och den totala variationsrikedomen är viktig. Störst chans att få en försäljningsplats
har den med det där lilla ­extra. Det som höjer kalasstämningen och gör festivalbesökaren­ nyfiken. Hur du väljer att göra det är upp till dig. Du kan exempelvis jobba med utsmyckning .
av försäljningsplatsen eller med spännande maträtter.
Störst chans att få en försäljningsplats
har den med det där lilla e­ xtra.
4
5
6
VARFÖR DELTA?
»Göteborgs Kulturkalas är en unik plattform för ert företag att synas.«
Att medverka under Göteborgs Kulturkalas är inte bara ett tillfälle för försäljning. .
Det är också en plattform för ert företag att synas och under sex dagar nå ut till
hundratuseltals positivt inställda besökare från hela landet, inte minst från .
Göteborg och Västra Götalandsregionen.
Kulturkalaset är glädje, energi och kvalitet! Som en av Sveriges största stadsfestivaler
är vi en mötesplats för alla, där alla sinnen involveras och där överraskningsmomentet
är centralt. Dessutom gör vi nytta - både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Att sälja
mat under Kulturkalaset ger er en unik möjlighet att associeras med våra värden.
7
VILKA REGLER
GÄLLER?
Möjligheten att synas på Kulturkalaset innebär­ ­också ett visst ansvar. Kulturkalaset är ett
miljödiplomerat evenemang och för att medverka
krävs att du sätter dig in i de miljökrav och grundförutsättningar som gäller. Du behöver räkna med att det kan ta lite tid.
Du behöver inte ha ett registrerat företag för att få sälja mat. Du kan även stå som
privatperson eller med din förening, förutsatt att du eller föreningen är momsregistrerade. Försäljning av alkohol är ej tillåten.
NYHETER 2015
• Ni får servera max 6 rätter
• En av rätterna måste vara vegetarisk (ej kött)
• Två av rätterna ska gå att köpa i mindre portioner
GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SÄLJA LIVSMEDEL
Det är viktigt att du tar del av följande länkar:
All information finns på Miljöförvaltningens hemsida >>
Läs mer om att hantera mat på evenemang >>
Frågor om livsmedelshantering?
Har du frågor angående livsmedelshantering, kontakta Miljöförvaltningen, servicetelefon livsmedel 031-368 37 65.
8
9
MILJÖKRAV FÖR MATFÖRSÄLJNING
PÅ KULTURKALASET
Göteborg & Co är ett miljödiplomerat bolag sedan 2008. Göteborgs Kulturkalas genomgår
under 2015 en miljödiplomering för evenemang. Som avtalspart förbinder sig Hyrestagaren
att på alla sätt aktivt välja miljömässigt hållbara produkter, och att Hyrestagaren aktivt motverkar all form av nedskräpning.
Uppdagas att miljökraven inte uppfylls förbehåller sig
Göteborgs Kulturkalas rätten att stänga försäljningsstället.
2015 års miljökrav:
•Alla medarbetare på försäljningsstället ska vara medvetna om miljökraven. En miljöansvarig person ska vara utsedd.
•Allt kaffe som serveras under kulturkalaset ska vara ekologiskt och etiskt märkt, så som
KRAV och Fairtrade eller liknande. Detta skall kunna verifieras vid platsrevision.
•All mjölk som serveras under kulturkalaset ska vara ekologisk. Detta skall kunna verifieras
vid platsrevision.
•Utöver kaffe och mjölk skall minst två produkter i sortimentet vara ekologiska. Detta
skall kunna verifieras vid platsrevision. Se tipslista för godkända märkningar.
•Utöver kaffet ska minst en etiskt märkt produkt finnas i sortimentet. Te och socker
ska alltid vara rättvisemärkt. Detta skall kunna verifieras vid platsrevision. Se tipslista för
godkända märkningar.
•Hyrestagaren ska inför evenemanget meddela miljöansvarig på Göteborgs Kulturkalas
vilka ekologiska och rättvisemärkta produkter som kommer erbjudas i sortimentet under evenemanget.
• Minst en vegetarisk maträtt ska alltid erbjudas.
• Stilla buteljerat vatten får inte finnas till försäljning.
• Fisk och skaldjur som serveras måste vara miljömärkta eller finnas med på .
WWF’s gröna lista för godkända arter: WWF
•Alla rengöringsprodukter såsom diskmedel, allrengöringsmedel och flytande tvål ska
vara miljömärkta. Se tipslista för godkända märkningar.
• Allt torkpapper såsom hushållspapper och servetter ska vara miljömärkta.
•Engångsmaterial ska undvikas så långt det går. Om det behövs ska i första hand material
som är miljömärkt och tillverkat av exempelvis papp, trä eller stärkelse användas. Se
tipslista för godkända märkningar.
• Inga onödiga portionsförpackningar för mjölk, socker, salt etc. får användas.
•Reklam eller annonsering i form av flygblad får endast delas ut om de innehåller ett
värde.
•Avfallet skall sorteras. Insamling finns för wellpapp, pappersförpackningar, plast, glas,
metall, matavfall, matolja, brännbart och pant.
• Sopsäckar ska vara av papper, majsstärkelse eller returplast.
10
Göteborg & Co förutsätter att transporter i största möjliga mån sker med miljöklassade fordon och att alla
gällande trafik- och transportregler efterföljs. Vi vill särskilt uppmärksamma de festplatser som ligger inom
miljözon samt att det råder förbud mot trafik med fordon eller fordonståg längre än 10 meter. Se bilaga.
Mer info om trafik och gator >>
AVGIFTER
Trädgårdsföreningen - från 17 000 - 25 000 kr
Övriga platser - från 17 000 - 35 000 kr
Avgiften varierar efter försäljningsytans storlek och vad man säljer (ex. mat eller godis).­ .
OBS! En registreringsavgift på 1 100 kr till Göteborgs miljöförvaltning tillkommer.­ .
Detaljerad prislista finns på goteborg.com/kulturkalaset.
TÄLT ATT HYRA
I tälten finns el.
Tälten finns i storlekarna:
• 3 x 3 m
• 4 x 4 m
• 5 x 5 m
Du kan även komma med egen vagn/food truck.
ANSÖKAN
Vi tittar förutsättningslöst på alla ansökningar. Du som söker för första gången har lika stor chans som de
som tidigare medverkat. Alla som ansöker kontrolleras också ­rutinmässigt hos Polisen, Skattemyndigheten,
Kronofogden och Miljöförvaltningen. Det är viktigt att du fyller i ansökan fullständigt.
Sista ansökningsdag är 20 mars 2015 och senast 8 maj 2015 meddelar vi vilka som får årets uppdrag. .
För att ansöka fyller du i separat ansökningsblankett. Du hittar den på: goteborg.com/kulturkalasetalaset
Välkommen med din ansökan
senast 20 mars 2015!
11
KONTAKT
Har du frågor kring matförsäljning på Göteborgs Kulturkalas,
välkommen att kontakta Karin Olofsson:
[email protected]
031-368 42 66
www.goteborg.com/kulturkalaset