SÄLJ & KÖP Familjecentralen bjuder in till kurs i Active Parenting

Var snäll mot miljön och
plånboken!
Du kan registrera dig för att samåka till och från
ditt arbete. På vår portal Samakning.se kan du söka
på din adress för att hitta grannar att samåka med.
Pendlingen har ökat i hela landet, både i tid och i längd.
Tiden som vi ägnar åt jobbet samt att ta oss dit har blivit
längre.
Samtidigt ökar vårt bilåkande och där med den negativa
påverkan på vår miljö. Genom att pendla tillsammans
med de som bor i din närhet kan du hjälpa till att förbättra vår miljö i samhället.
Medborgardialog i
Örkelljunga
På våra byastämmor får du träffa kommunstyrelsens representanter och chefstjänstemän i den
kommunala förvaltningen.
Du får tillfälle att ställa frågor, framföra synpunkter och
delta i samtal kring små och stora frågor som rör vår
bygd och får möjlighet att direkt påverka hur vårt samhälle ska utvecklas.
Medborgardialogen kommer att hållas torsdag 12 mars
i Hörsalen på Utbildningscentrum.
Vi bjuder på kaffe!
Samåkningssystemet för pendlare i kommuner bygger
på många års erfarenhet med Sveriges största samåkningstjänst - Samåkning.se - som förmedlar samåkningsresor för cirka 200 000 resande. Det är ett användarvänligt lokalt samåkningssystem för återkommande
pendlingsresor till och från jobbet.
Registrera dig
För att söka på din adress och hitta grannar att pendla
med går du in på http://orkelljunga.samakning.se.
SÄLJ & KÖP
Lördag 28/2 kl 14-17 på Solgården i Skånes Fagerhult anordnas det loppmarknad.
Rensa där hemma och kom till Solgården så kan du sälja
leksaker, kläder, böcker, skridskor m.m.
För att få ett bord att sälja på måste du anmäla dig till
Ulla Larsson [email protected] eller MarieLouise Strand 0734 355 335
Eller bara kom och fynda!
Fika finns att köpa. Pengarna som vi får in för fikan går
till Solgårdens verksamheter.
Nya öppettider på
Örkelljunga bibliotek
Måndag-Onsdag:10 - 18
Torsdag:
12 - 18
Fredag:
10 - 18
Lördag:
10 - 13
Tidningsrummet öppnar kl. 08.30 måndag – fredag.
Kursen börjar i september och anmälningarna sker löpande. Anmäl dig på tel 0706-416774, facebook eller hos
din bvc. Kursen är kostnadsfri för boende i Örkelljunga
kommun.
Familjecentralen bjuder in
till kurs i Active Parenting.
Ur innehållet:
Stärka samhörigheten i familjen och föräldraskapet.
Förebygga konflikter. Åldrar och utvecklingsstadier.
Raseriutbrott, val och konsekvenser.
En kurs för dig med barn i åldrarna 1-12 år.
Kursen hålls på Familjecentralen på Tallgården,
Göingegatan 5 i Örkelljunga.
[email protected]
0435-550 00