Intervju med Inger Sellers i Byggindustrin 2015-09-30 (pdf

Nyhetsklipp - Region Skåne
Uttag 2015-09-30 Källa: Retriever
"Vi kommer att inrikta oss på de sociala bostadsfrågorna"
Byggindustrin. Publicerat i print 2015-09-30. Profil: Region Skåne, Region Skåne - Politik.
MATTIAS DE FRUMERIE. Sida: 25.
5 FRÅGOR TILL INGRID SELLERS,
samhällsplanerare på region Skåne och ansvarig
för Skånskt Bostadsforum som hålls för andra
gången i Malmö den 20 november.
1 Varför behövs det ett Skånskt Bostadsforum?
- För att vi behöver sätta fokus på de skånska
bostadsfrågorna. Det är för ensidigt fokus på
Stockholm i massmediernas bevakning. Vi
behöver en dag då vi kan bjuda in brett och där
alla berörda parter kan mötas och samverka.
Tanken är att deltagarna ska få med frågor och
intryck som de kan ta med sig ut och ventilera i
sina verksamheter.
2 Det är andra gången ni arrangerar Skånskt
Bostadsforum. Varför en repris?
- Intresset var stort i fjol och vi hade 140
deltagare. Vi räknar med åtminstone 150
deltagare i år, man kan ta emot upp till 200
personer.
BYGGINDUSTRIN 28/2015
25
byggindustrin.se
specialist som chef. Alla
verksama ska kunna
hitta spår som lockar,
som är kunskapshöjande
och där det finns möjlighet att träffa personer att
utbyta tankar och idéer
med.
När: 14–15 oktober.
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre,
Stockholm.
Ytterligare information:
[email protected]
Effektiva
vårdlokaler
KONFERENS. Under
konferensens två dagar
har ligger fokus på hur
man ska använda och
planera för vårdlokaler
som gynnar patienter och
personal samt underlättar
processer.
När: 21–22 oktober.
Plats: Hotell Birger Jarl,
Birger Jarlsgatan 61A,
Stockholm.
Ytterligare information:
Monica Strandgren, [email protected]
teknologiskinstitut.se,
076-527 55 27.
När: 21–22 oktober.
Plats: Uppsala.
Ytterligare information:
Erika Hedhammar, erika.
[email protected],
08- 5191 8373.
När: 29 oktober.
Plats: Hotell Birger Jarl,
Birger Jarlsgatan 61A,
Stockholm.
Ytterligare information:
Sara Eriksson Hanisch,
[email protected],
076-527 55 65.
Plattformsmöte 3
– samverkan
Effektivt och
klimatsmart i trä
MÖTE. Så kan aktörer
samverka för att skapa
helhetslösningar och en
ny systemsyn för hållbar
stadsutveckling. Så kan
plattformen främja denna
samverkan.
När: 22 oktober.
Plats: Naturhistoriska
KONFERENS.
riksmuseet, Frescativägen
40, Stockholm.
Ytterligare information:
www.boverket.se.
Grundkurs ger
insikt i fuktteori
Kanalgatan 75, Skellefteå.
Ytterligare information:
www.nolia.se/woodbuildingsummit.
KURS. Riktar sig till den
som vill få grundläggande
kunskap om fukt i material och byggnader.
När: 28–29 oktober.
Plats: Lund.
Ytterligare information:
Förtätning
av staden 2015
KONFERENS. Mer än hälften
av jordens befolkning bor
i dag i städer. Sverige är
det EU-land som urbaniseras snabbast och i dag
lever mer än var femte
svensk i en storstad. Lär
dig hur du planerar för att
kunna hantera urbaniseringstrenden?
När: 11–12 november.
www.fuktcentrum.lth.se
Forum för klimat
och kulturarv
Ventilationsdagen
samlar branschen
KONFERENS. Lär dig om
hur kulturarvet påverkas
av klimatförändringarna
och hur man förebygger
effekterna.
KONFERENS. De viktigaste
aktörerna inom ventilationsbranschen samlas
under en och samma dag.
Stort fokus ligger på OVK.
FÖR
TRÄINWood Building
TRESSESummit är en
RADE
återkommande
mötesplats för att sprida
kunskap om senaste
nytt kring effektivt och
klimatsmart träbyggande. Konferensen arrangeras vartannat år.
När: 3–4 november.
Plats: Scandic Skellefteå,
5 FRÅGOR TILL INGRID SELLERS,
samhällsplanerare på region Skåne och ansvarig för Skånskt Bostadsforum som hålls för
andra gången i Malmö den 20 november.
”Vi kommer att inrikta oss på
de sociala bostadsfrågorna”
1
Varför behövs det ett Skånskt
Bostadsforum?
– För att vi behöver sätta fokus på de skånska bostadsfrågorna. Det är för ensidigt
fokus på Stockholm i massmediernas
bevakning. Vi behöver en dag då vi kan
bjuda in brett och där alla berörda parter
kan mötas och samverka. Tanken är att
deltagarna ska få med frågor och intryck
som de kan ta med sig ut och ventilera i
sina verksamheter.
2
Det är andra gången ni arrangerar
Skånskt Bostadsforum. Varför en
repris?
– Intresset var stort i fjol och vi hade 140
deltagare. Vi räknar med åtminstone 150
deltagare i år, man kan ta emot upp till
200 personer.
3
Vilka är höjdpunkterna i år?
– Vi kommer att inrikta oss på de
Plats: Hotell Birger Jarl,
Birger Jarlsgatan 61A,
Stockholm.
Ytterligare information:
Annika Hammarstedt,
[email protected]
se, 076-527 55 21.
sociala bostadsfrågorna och att det behövs
en ny social bostadspolitik. En talare som
jag vill lyfta fram är forskaren Tapio Salonen som kommer att tala om nyttan med
allmännyttan.
4
Vilka målgrupper vill ni se på
forumet?
5
Vilken är Skånes största bostadsfråga?
– Alla aktörer på den skånska bostadsmarknaden – kommuner, byggherrar, byggare, banker och intresseorganisationer.
– Det är att det finns ett stort behov av nya
bostäder samtidigt som betalningsförmågan hos befolkningen är låg. Med det
marknadsstyrda byggande vi har i Sverige
ger det problem, eftersom det byggs där
det betalas bäst.
MAT TIA S D E FRU M E R I E
[email protected]
Heldag med Basta
i Stockholm
KONFERENS. Basta-dagen
riktar sig till alla som
jobbar med hållbart byggande. Bland föreläsarna
märks Erik Gravenfors.
När: 12 november.
Plats: Näringslivets hus,
Storgatan 19, Stockholm.
Ytterligare information: Paulina Rode-Kemlo,
08-598 56 453, paulina.
[email protected]
DINA
DINA LEVERANTÖRER
LEVERANTÖRER
FALLSKYDD
Hellre en olycka
i datorn än i
verkligheten.
FASADENTREPRENÖR
Använd en
Certifierad Fasadentreprenör
MILJÖ
FASAD/ENERGIBESPARING
vi kan
byggavfall
Vill du halvera dina
energikostnader?
Vi säger SMARTFRONT.
Kontakta oss!
Med vår tjänst Virtuell Skyddsrond™
elimineras fallolyckor på byggarbetsplatser. Kontakta oss för fallskydd,
tillträde och väderskydd.
Kontakta [email protected]
(040–693 43 10) så berättar han
hur ni kan öka källsorteringsgraden och samtidigt minska
kostnaden för avfallshanteringen.
SITA och 40 andra vatten- och avfallsföretag i 70 länder samlas nu under
varumärket SUEZ environnement.
www.jonsereds.com
www.front.se
www.spef.org
HISSAR
FASAD
FASADGLAS
1504_bygg_annons_69x75_ulf gustafsson ver2.indd 1
PROGRAMVAROR
2015-04-30 10:42:48
www.alimakhek.se
Vill du synas här?
www.fasadglas.se
Ring 08-408 055 50
3 Vilka är höjdpunkterna i år?
- Vi kommer att inrikta oss på de sociala
bostadsfrågorna och att det behövs en ny social
bostadspolitik. En talare som jag vill lyfta fram är
forskaren Tapio Salonen som kommer att tala om
nyttan med allmännyttan.
4 Vilka målgrupper vill ni se på forumet?
- Alla aktörer på den skånska bostadsmarknaden
- kommuner, byggherrar, byggare, banker och
intresseorganisationer.
5 Vilken är Skånes största bostadsfråga?
- Det är att det finns ett stort behov av nya
bostäder samtidigt som betalningsförmågan hos
befolkningen är låg. Med det marknadsstyrda
byggande vi har i Sverige ger det problem,
eftersom det byggs där det betalas bäst.
© Byggindustrin
Sida 31 av 68