Mötesplats sommar 2012

MÖTESPLATS
KONTAKTBLAD
Sept 2015 - Nov 2015
Nr 3 – Årg. 20
Skálabotnur på Färöarna
Lova Herren, min själ.
Herre, min Gud, du är hög och stor,
i majestät och härlighet är du klädd.
Du höljer dig i ljus som i en mantel,
du spänner ut himmelen
som ett tält,
du timrar på vattnet dina salar,
Foto: Isak Bergvall
molnen gör du till din vagn
och du far på vindens vingar.
Du gör vindar till dina sändebud,
eldslågor till dina tjänare.
Du grundade jorden på hennes fästen,
så att hon inte vacklar till evig tid.
Psaltaren 104
En kyrka öppen för alla!
Högbergskyrkans församling
www.högbergskyrkan.se
Församlingens vision
Guds kärlek, glädje och vilja visar sig
i och genom församlingen
Genom att vi...
- vårdar och har omsorg om andra
- vågar utvecklas och stå upp för
sanning och rättvisa
- växer i vår kristna tro och mognar
som människor
- vinner människor för Kristus och
uppmuntrar till lärjungaskap
Södra Järnvägsgatan 29
771 35 LUDVIKA
Tel. 0240-158 87,
Ungdomsexp. 0240-801 40
E-post: [email protected]
Ordf. Emma Rindeskog, 0240-154 58
Församlingens plusgiro 29 45 47-5,
bankgiro 118-4464
HARNÄSGÅRDEN
Besöksadress: Badstigen 10
Kontaktpersoner i
Högbergskyrkan
Vill du samtala med någon eller få
ett besök? Vi finns till för dig, det vi
samtalar om stannar givetvis mellan
oss i förtroende.
 Agneta Lillqvist Bennstam:
tel 070-633 88 44, 841 06
 Marianne Arnström:
tel 070-509 24 77, 124 77
Högbergskyrkans församling tillhör Equmeniakyrkan
TILL ER TJÄNST
”Vi finns till för er. Tag gärna kontakt för personliga samtal. Tveka
heller inte att be om att få hembesök, vi gör det gärna. Om du känner
till någon vi borde besöka så är vi
tacksamma om ni meddelar även
detta”
Pastor
Helena Facchini träffas säkrast
onsdag förmiddag i Högbergskyrkan mellan kl. 9-12.
Exp. tel
Mobiltel
0240-158 87
070-649 07 02
[email protected]
Församlingsassistent
Barbro Rydhamn
Föräldraledig under 2015 och
slutar sin tjänst 30 september.
A
n
d
a
k
t
Tacksamheten är vår sköld mot bitterheten
Det har gått fyra dagar , när jag skriver detta, sedan jag lämnade er i
Högbergskyrkan. För andra sommaren i rad fick jag tillbringa 5 veckor i er
varma och kärleksfulla församling. Jag beskriver er församling med just orden
”varm och kärleksfull” för att det är precis hur jag upplever den. Under
mina veckor i min tjänst som sommarpastor gjorde jag drygt 20(!) hembesök.
Vid varje hembesök har jag fått goda samtal, gott fika och god mat. Det har
verkligen varit en ynnest att få göra dessa hembesök.
Men det ordet jag vill beskriva min tid med är ändå detta: Tacksamhet. Jag
är tacksam till Gud att han sänt mig till Ludvika två somrar i rad. Jag är
tacksam att ni varit så generösa mot mig med tid och kärlek under min
vistelse. Ja, tacksam är precis vad jag är.
Tacksamhet är annars något man ofta glömmer bort. Inte minst i sin bön till
Gud. Man riktar ofta tydligt sin bön om hjälp till Gud.Att man behöver hjälp
med den saken och den saken o.s.v. Till slut har man bett om oändligt många
saker och riskerar att glömma bort att tacka Gud för det man har . Tacket
försvinner ofta bort när man funderar över det jobbiga i ens liv
. Det finns en
ännu större risk med att tacksamheten glöms bort och det är att bitterheten
växer fram. Bitterheten kan förpesta tillvaron för en själv och lika mycket
för andra i ens närvaro. Jag menar att även om livet inte alltid blir vad man
har tänkt sig, finns det alltid områden i ens liv man har att vara tacksam
över. Det gäller bara att fundera en gång till över vad man har och inte har.
Tacksamheten kan bli vår sköld mot bitterheten. För när tacksamheten ligger
oss nära förhindrar den bitterheten att ta boning i våra liv
. Att vara tacksam
hjälper en dessutom att se det goda i livet. Gud förtjänar alltid vår
tacksamhet. I Psaltaren 107:1-2 står det följande: Tacka herren ty han är
god, evigt varar hans nåd.
Ni har kanske märkt i mina predikningar att
jag gillar ge er och mig själv utmaningar
. Detta
eftersom utmaningar ger en person förutsättningar att förändra ens tillvaro. Din och
min utmaning i höst blir att vara än mer tacksam för vad du eller jag har, än bitter över vad
du eller jag inte har . Låt tacksamheten över
vem du är, ditt liv du äger och den Gud du
funnit prägla din tillvaro när höstens mörker
tränger fram. Det är min bön och längtan för
hösten!
Ha en välsignad höst!
/David Lund
En förlust för församlingen!
Under sommaren har vi tagit del av Barbro
Rydhamns uppsägning. Vi vill tacka Barbro
enormt mycket för allt hennes arbete i vår
församling.
Hon började sin anställning som församlingsassistent den 1:a september 2011. Hon
har varit ansvarig för barnkörverksamheten
och hon har spelat och sjungit både på gudstjänster och andra sammankomster i församlingen. Under hennes ledning har vi haft två musikaler
av hög kvalitet och även en fantastiskt bra Gospelkonsert, som många av
oss säkert kommer ihåg! Barbro har även gjort många uppskattade
hembesök hos våra äldre församlingsmedlemmar. Dessutom har
Barbro tagit vissa extra uppgifter
under den tid då vi inte hade en
pastor. Vi kommer att sakna hennes
musikaliska kompetenser i församlingen samt hennes arbete inom andra
områden!
Barbro - du är en fantastiskt god människa och
vi kommer att sakna dig mycket som anställd i
vår församling. Vi är tacksamma att du har gett
vår församling så mycket; sång, musik, andakter
,
bön och glada skratt! Vi är tacksamma att du
har velat vara ett ansikte utåt för vår församling,
att du har spridit Guds kärlek genom din musik,
i sång och i samtal med andra. Församlingens
väg och din väg skiljs nu åt men vi går fortfarande
mot samma mål: att leva ett liv för, med och
genom Kristus. Nu är det dags för dig att anta
nya utmaningar och vi önskar dig all lycka till i din tjänst som kantor i
Svenska Kyrkan. Vi kommer inte att se dig lika ofta som förut eftersom det
jobbet såklart innebär en hel del helgarbete men vi ser framemot att
träffa dig och höra dina glada skratt - som medlem!
Vi önskar dig och din familj Guds Välsignelse!
Styrelsen/Kirsten Bronsveld
Barbro Rydhamn kommer att avtackas vidTillsammansgudstjänsten 27 september.
Missionssamling i Högbergskyrkan
Lördag 7/11 har Equmeniakyrkans ”Referensgrupp för hälsovårdsarbetet i
Kongoländerna” sitt sammanträde i Högbergskyrkan.
Gruppen består av Christer Daelander, Equmeniakyrkans internationella
koordinator med ansvar för Afrika, Håkan Lilja, Ulf Hållmarker, Lars-Olof
Karlsson och Agneta Lillqvist Bennstam.
Efter sammanträdet, kl 18.00, inbjuds vi till samtal och information om
arbetet. Alla som är intresserade hälsas välkomna till samlingen.
Christer Daelander predikar i söndagens gudstjänst.
Välkomna!
Dags igen för insamling till Otepää.
Fredagen den 9 oktober kl 17-19 samlar vi in allt som du inte längre behöver
men som andra blir otroligt glada och tacksamma för
. Denna gång håller vi
till på baksidan av kyrkan där en container numera kommer att finnas.
Sprid gärna detta till Era vänner.
Sinnesrogudstjänster – Öppet för alla
Under några års tid har Sinnesrogudstjänsterna varit ett återkommande
inslag i Högbergskyrkans gudstjänstliv. Före gudstjänsten finns fika där man
har möjlighet att dela gemenskapen med varandra.
Sinnesrogudstjänsten är en plats där vi tar vår längtan på allvar och delar
livserfarenheter med varandra. En plats där vi ger utrymme för Gud sådan
var och en av oss uppfattar honom.
Sinnesrogudstjänsterna är en viktig inbjudan till den som inte är van vid
kyrkobesök men som söker sig en plats för reflektion och bön. Lika viktigt är
det att den erfarne och vane kyrkobesökaren finns närvarande för att dela
gemenskapen.
Varmt välkommen till höstens Sinnesrogudstjänster.
Träffpunkt Högbergskyrkan
”Träffpunkt Högbergskyrkan” blir en samling för daglediga några tisdagar under
hösten.
Gemenskapen är kännetecknet för samlingen. Det blir samtal, sång, fika och
andakt.
En samling för daglediga – välkommen - unga och gamla.
Mötestillfällen
SEPTEMBER
Söndag 6 september kl. 11.00
SAMLINGSGUDSTJÄNST
Helena Facchini. Sång av Kören.
Gemenskap, information och
lunch efter gudstjänsten.
Tisdag 8 september kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.
Söndag 13 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Eva Reithner.
Sång av Ingela Vestbro.
Information om Sjukhuskyrkan.
Tisdag 15 september kl. 14.00
TRÄFFPUNKT HÖGBERGSKYRKAN
Samtal, sång, fika och andakt.
Unga och gamla är välkomna!
Söndag 20 september kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Mikael Lindholm från
Equmeniakyrkan. Nattvard.
Sång av Kjell Jacobsson.
Söndag 27 september kl. 11.00
TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Barbro Rydhamn.
Söndag 27 september kl. 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST
Sång av Barbro Rydhamn.
Fika från 17.30.
Sept - Okt
Tisdag 29 september kl. 14.00
BIBELSAMTAL
Vi läser och samtalar om 1:a
Petrusbrevet.
OKTOBER
Söndag 4 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini. Nattvard.
Sång av Kören.
Tisdag 6 oktober kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.
Söndag 11 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Sång av Resonans.
Tisdag 13 oktober kl. 14.00
TRÄFFPUNKT HÖGBERGSKYRKAN
Samtal, sång, fika och andakt.
Unga och gamla är välkomna!
Söndag 18 oktober kl. 11.00
TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
Lärare och elever från Sjöviks
kristendomsskola medverkar.
Söndag 25 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Thomas Fogelberg, flöjt.
Mötestillfällen Okt - Dec
Söndag 25 oktober kl. 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST
Thomas Fogelberg, flöjt.
Fika från 17.30
Söndag 15 november kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Roger Henningsson.
Sång av Varianterna.
Tisdag 27 oktober kl. 14.00
BIBELSAMTAL
Vi läser och samtalar om 1:a
Petrusbrevet.
Tisdag 17 november kl. 14.00
TRÄFFPUNKT HÖGBERGSKYRKAN
Samtal, sång, fika och andakt.
Unga och gamla är välkomna!
Lördag 31 oktober kl. 11.00
GUDSTJÄNST Alla helgons dag
Helena Facchini. Sång av Kören.
Söndag 22 november kl. 11.00
TILLSAMMANSGUDSTJÄNST
Jan Åberg. Scoutmedverkan.
Sång av Tyra Dernfalk, Ellen
Tuomi och Vera Ulveström.
NOVEMBER
Söndag 1 november kl. 11.00
NATTVARDSANDAKT
Helena Facchini. Församlingssång.
Tisdag 3 november kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.
Lördag 7 november kl. 18.00
MISSIONSSAMLING
Samtal och information om stöd
till hälsovårdsarbetet i Kongoländerna. Christer Daelander,
koordinator för Afrika, samt
Equmeniakyrkans Referensgrupp.
Söndag 8 november kl. 11.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Christer Daelander.
Sång av Kjell Jacobsson.
Söndag 29 november kl. 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Helena Facchini.
Församlingens sångare.
Söndag 29 november kl. 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST
Sång av Ingela Vestbro.
Fika från 17.30
DECEMBER
Tisdag 1 december kl. 19.00
LÄSARGRUPPEN
Samtal om Korinthierbrevet.
Söndag 6 december kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Helena Facchini. Nattvard.
FÖRSAMLINGSBOKEN
Vigsel
Församlingen gratulerar
Anton Källgren och Magdalena Forsberg
som gifte sig den 25 juli.
Ny adress
Barbro Dejler
Grågåsvägen 6
771 52 Ludvika
Födda
Den 28 mars föddes Emil, son till Erik Larsson och Frida Björk, Varberg
Den 30 april föddes William, son till Per och Linnea Ekenberg, Stavanger.
Emil döptes och William välsignades i farmor Eva och
farfar Bengt-Eriks trädgård den 3 augusti.
Vi ber om Guds välsignelse över de nyfödda och deras familjer.
KYRKSKJUTS
Behöver Du hjälp med att komma
till kyrkan är det bara att ringa
söndag kl 10-10.15
och Du blir hämtad vid Ditt hem.
Tel 801 40.
BÖNESAMLINGAR OCH BIBELSAMTAL
Varje torsdag kl. 10.30 - 11.00 är du välkommen till en stund i stillhet
och bön i Högbergskyrkans andaktsrum.
Söndagar kl. 10.30 möts vi till bön inför gudstjänsten.
FÖRSAMLINGSMÖTEN
Torsd 17 september kl. 18.30
Torsd 12 november kl. 18.30
STYRELSEMÖTEN
Torsd
Torsd
Torsd
Torsd
10 september
8 oktober
5 november
3 december
kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
kl.19.00
DIN GÅVA ~ ge gärna en extra gåva
till församlingen och dess
verksamhet både lokalt och
i olika missionsåtaganden.
Pg 29 45 47-5.
Studiecirklar och
andakter på sjukhemmen genomförs i samarbete
med:
Glimtar från Nordisk Kvinnokonferens på Sjövik 6-9/8
Temat för konferensen var ”JÄMSTÄLLD INFÖR GUD-EN UTMANINGATT VÄRNA OM
SIN SYSTER”.
Det var Kristen och Kvinna, som den här gången stod som värd, då det var Sveriges
tur att anordna konferensen.
Planeringsansvariga var Lena Lönnqvist och Aina Rasmussen.
Kristen och Kvinna är den förlängning av kvinnoorganisationerna inom
Metodistsamfundet och Baptistsamfundet som bildades då Equmeniakyrkan ännu
var Gemensam framtid.
Alla kvinnor och även män är välkomna att vara medlemmar för att på ett speciellt
sätt stödja kvinnor.
Konferensen bjöd på många föredrag, workshops och andakter.
Kristen och Kvinnas båda ordföranden May Åkerström och W alla Karlsson deltog
båda genom att dela Guds ord och berättelser om sitt engagemang för kvinnor på
fängelse i Litauen.
Görel Byström Janarv berättade om den utställning hon gjort om olika religioner
och vi tävlade om att känna igen attribut och symboler från de 5 största
religionerna. Svårt men mycket roligt.
Deltog gjorde också Olga Tshiwewe Kangaj från Kongo som är engagerad i uppropet
Thursdays in Black. Kvinnor klär sig helt i svart på torsdagarna för att synliggöra
och protestera mot våld och våldtäkt. Hon är medlem av Kyrkornas världsråd.
Jag deltog också en eftermiddag i P ilgrimsvandring
under ledning av Aina Rasmussen.
Vädret var fantastiskt. Varmt och soligt.
Jag fick dela gemenskap och träffa nya och gamla
vänner. Inspirerande och spännande och samtidigt
avkopplande i Sjöviks härliga miljö.
Nyfiken att veta mera? Fråga gärna! Du kanske vill bli
medlem i Kristen och Kvinna?
/Margareta Hultgren
BWA kongress i Sydafrika
BWA, baptisternas världsallians, inbjöd till kongress i Durban i juli månad.
Av
drygt 40 miljoner medlemmar, kom ca 2500. Orsakerna till att så få kom var flera;
många var rädda för Ebolaepidemin i Västafrika tidigare i år
, andra var oroliga för
säkerheten i värdlandet Sydafrika, där upplopp rapporterats under våren.
Majoriteten av deltagarna kom frånAfrika och detta gav en speciell prägel åt hela
kongressen; färger, glädje, musik, rytm och dans! Från Sverige kom 12 deltagare,
från Finland 2 och från Norge ett 90 tal. Från Ludvika deltog undertecknad och
Gunnar Bennstam. Kongressens tema, Jesus är dörren, var genomgående i alla
bibelstudier, seminarier och predikningar . Under kongressen presenterades
presidenten för kommande fem år; P aul Msiza, som kommer från Sydafrika. Då
bröt det stora jublet ut! Banderoller , vinkande sydafrikaner som blåste i sina
vuvuzelor, dans och sång! Förste vice president är under samma tid Jan Saethre,
från Norge. Det var inte samma nivå på jublet, då detta tillkännagavs! Däremot
innebär detta, att det med stor sannolikhet blir en norrman utsedd till president
2020 för åren fram till 2025!
Programmet var fyllt av
bibelstudier, seminarier,
gudstjänster och tid för
möten och samtal mellan
deltagarna. Gunnar och jag
deltog i olika seminarier och
studier, vilket gav oss en
bred information inom olika
områden. Vi fick tillfälle att
prata med Helle Liht, från
Estland och som är Europabaptisternas vice generalsekreterare. Hon känner väl
till församlingen i Otepää
och vi vill gärna dela den information hon gav oss, med Högbergskyrkans församling.
Så pratade vi med en kvinna från Libanon, som berättade om landets ca 50
församlingar med totalt 2000 medlemmar. Från att varit helt inåtvända och endast
sett sig själva, har de nu förändrats genom de flyktingar, främst från Syrien, som
de bistår med mat och stöd. 7000 familjer i Libanon och Syrien får varje månad
del av dessa församlingars stöd. V arje församling ansvarar själva för ett visst
antal familjer. Samtal med en representant från Ukraina var en annan utmaning
till oss svenska, lugna församlingar: Han berättade om att många av medlemmarna
i församlingar i det krigsdrabbade området, gav sig iväg till lugnare delar av landet.
Men efter en tid insåg de att de behövdes i de oroliga områdena och de återvände!
För att få uppleva hur medlemmarnas antal ständigt ökar, dopförrättningar hålls
regelbundet och människor kommer till tro.
I ett av bibelstudierna lyftes frågan om församlingens syn på sig själv
. Församlingen
är en teologisk institution och inte en sociologisk, som skall erbjuda underhållning
till människor. Ett intressant konstaterande var att församlingen är ett bevis för
Guds närvaro, Guds Ord och Guds makt, den är beviset för att Gud finns på den
ort där församlingen verkar . Gud kallar till medlemskap och vi blir alla en
bekräftelse av Guds Ord.
Kongressen gav många tankar! I vilken mån är vår församling ett bevis för Guds
närvaro i Ludvika? I vilken mån är vi beredda att vända oss till de människor som
finns i vårt samhälle, med erbjudandet om ett nytt liv?
Bland de svenska deltagarna fanns Lasse Svensson, ledare för Equmeniakyrkan,
Christer Daelander, internationell koordinator och Karin Wiborn, generalsekreterare
för Sveriges kristna råd. Equmeniakyrkan är numera medlem i BWA och ni är alla
välkomna att delta i kongressen 2020, då i Rio de Janeiro!
/Agneta Lillqvist Bennstam
Harnäs Open
Lördagen den 29 augusti anordnade HKU en
prova-på-dag under namnet “Harnäs Open”.
Inbjudan hade skickats till scouter med uppmaningen att ta med kompisar , annonsering i
Väsman Runt, Harnäs affischeringstavlor och vid
Högbergskyrkan.
Den aktuella lördagen var det dock stor konkurrens från kommunens arrangemang “Må bradagarna”. Några nya hade i alla fall letat sej till
Harnäsgården och totalt var vi ca. 25 st.
På programmet fanns det bla säckhoppning,
samarbetslekar, scoutbyggen, matlagning och
barkbåtsrace.
Man kunde också delta i andakt i grillkåtan och dagen avslutades med ett lägerbål.
Vi som var där trivdes i solskenet och tar med oss erfarenheten från detta
arrangemang för att kunna göra det ännu bättre i framtiden.
HKU ~ Högbergskyrkans Unga
Våra barn- och ungdomsgrupper har sina samlingar varje vecka. oKm
och va’ med Du också! För mer information är du välkommen att
kontakta ledarna.
Alla är välkomna till:
Söndagstimmen
Söndagsklubben
För alla barn 8-12 år
Träffas 3 gånger i höst.
6/9, 8/11 och 13/12.
Kontakt: Thomas Silvén,
070-492 61 04.
För alla barn upp till 7 år.
Söndagar kl 11.00 under gudstjänsttid.
Kontakt: Laila Hanberg, 0240–102 14.
Terminsstart för hösten: 6 september
Fredax
Tonårskväll för alla unga i åk 7 och uppåt.
Träffas fredagkvällar kl 19.00 Kontakt: Magnuz Hedenbo, 0240–801 02.
Terminsstart för hösten: 11 september
Scout
För alla barn från 8 år och uppåt.
Träffas måndagkvällar kl 17.30 – ca 19
Kontakt: David Rindeskog, 0240–154 58.
Terminsstart för hösten: 7 september
För mer info: www.högbergskyrkan.se
Epost (HKU): [email protected] (Scout): [email protected]
HKU ~ Högbergskyrkans Unga en del av