Följ med under jord

TISDAG 17 MARS 2015. MITT I HANINGE 19
Bergrummet används i dag för träning av sjukvårds­
personal. En bit kvarlämnd rekvisita.
Rör med andningsluft och syrgas finns förberedda.
Ola Nerf framför ingången till kemsaneringen.
Här är fler
dolda rum
i ­Stockholm
w Elefanten, Edsberg
i Sollentuna. En underjordisk civilförsvarsanläggning från slutet av
1970-talet. I händelse
av krig skulle den fungera som ledningscentral och skyddsrum för
Stockholms stads och
Sollentunas kommunledningar.
w Vargen, i Lissma
i Huddinge. En civil­
försvarsanläggning
som var identisk med
Elefanten och hade
plats för 200 personer.
w Katarinabergets
skyddsrum, Slussen på
Södermalm. Var vid invigningen 1957 världens
största atombombssäkra skyddsrum
med plats för 20 000
personer.
w Liljan, Brommaplan.
Byggdes redan under
1940-talet och fungerade från 1970 som en
hemlig ledningscentral.
Skulle klara att stå
emot såväl anfall med
kemiska vapen som
kärnvapen, hoppades
man.
hemligheter. Här nere i underjorden planerades för Sveriges största krigssjukhus. I dag används sängarna nere i berget framförallt för patienter som kommit i
För något år sedan framstod ett scenario där
en främmande makt angriper Sverige som scener hämtade ur en krigsfilm. Men så kom hösten
2014. Svenska korvetter och minröjningsfartyg
jagade misstänkta u-båtar i Stockholms skärgård,
och rapporterna om att ryska stridsflyg kränkt
svenskt luftrum duggade tätt.
Och under vårvintern har såväl Paris som
­Köpenhamn skakats av blodiga terrordåd.
Ellinor Linde Blidegård är beredskapssamordnare på SÖS och följer utvecklingen i omvärlden.
– Vi har färdiga planer och listor för hur vi ska
göra om det sker en stor katastrof eller olycka. Vi
är inställda på att en terrorattack kan komma att
Följ med
under jord
Se filmen på www.
mitti.se
ske i Stockholm. Det kommer ju närmare hela tid­
en, säger hon.
När USA:s president Barack Obama besökte Stock-
holm hösten 2013 kom den amerikanska säkerhetstjänsten på besök, för att inspektera hur väl
Sverige skulle klara av en eventuell attack mot
presidenten.
– De var mycket imponerade, säger Ellinor
­Linde Blidegård och inflikar:
– Men jag är inte orolig för att vi inte skulle kunna ta hand om patienterna på de vanliga vård­
avdelningarna. Bergrummet är en nödlösning.
I fredstid har bergrummet framförallt två funk-
tioner. Här ligger salarna för kemsanering av patienter som kommit i kontakt med farliga kemiska ämnen, och här håller Ola Nerf i kurserna där
­läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal tränas i katastrofmedicin.
Det börjar bli dags att ta trapporna upp till
markplanet, men först undrar vi vad som finns
ännu längre ner i berget.
– Det är fler våningar där nere. Tekniska funktioner och sådant. Och underjordiska gångar,
­säger Ola Nerf hemlighetsfullt.
Men dit ner får vi inte gå. Och var gångarna som
leder från krigssjukhuset egentligen mynnar ut
förblir en hemlighet. n