Arbetsmateral för pedagogen

Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Lärarmaterial
SIDAN 1
Vad handlar boken om?
Boken handlar om Malik. Han har haft det ganska kämpigt i livet innan han blev uttagen till att gå på
en skola, för dem som vill bli agenter. Det är en tuff skola. Om man misslyckas på övningar, riskerar
man att kastas ut från skolan. Under en övning gör Malik ett misstag. Senare, mitt under en lektion,
blir han inkallad till rektorn. Kommer Malik att behöva lämna skolan, eller får han en ny chans?
Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter, från olika medier. Urskilja texters budskap,
tema och motiv, samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7-9)
•
Muntliga presentationer och muntligt berättande, för olika mottagare, om ämnen, hämtade från
skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition, till syfte och mottagare. Olika
hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
•
(SV åk 7-9)
•
Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SV åk 7-9)
Eleverna tränar följande förmågor:
•
Formulera sig, och kommunicera, i tal och skrift.
•
Läsa, och analysera, skönlitteratur och andra texter, för olika syften.
•
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
•
Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7-9)
•
Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7-9)
•
Strategier för att skriva olika typer av texter, och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
Olika sätt att bearbeta egna texter, till innehåll och form. (SV åk 7-9)
Eleverna tränar följande förmågor:
•
Tala, och samtala, i olika sammanhang.
•
Läsa, förstå och reflektera över, olika texter.
•
Skriva texter för olika syften, och mottagare.
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Lärarmaterial
SIDAN 2
Innan läsningen av boken
Presentation av boken. Studera omslagets fram- och baksida: Vad berättar de? Får du någon ledtråd till
personerna det handlar om? Vad ser du? Hur står de placerade? Kläderna – betydelser? Blickriktningar?
Färger? Vad betyder färgerna? Var befinner de sig? Hur vet du det? Kan du lista ut något, om innehållet,
med hjälp av bilden?
Detektiven
Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen, och innebär
att läsaren: Läser om ordet. Läser om meningen. Läser om stycket, för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska, eller ett annat språk, som läsaren redan kan. Funderar
på om ordet är sammansatt av flera ord. Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb).
Använder sina förkunskaper i ämnet. Slår upp ordet, eller frågar någon, vad det kan betyda.
Välj ut några ord från texten som ni, tillsammans i klassen, ska lista ut vad de betyder. Använd er av
lässtrategin Detektiven. Det är bra att du som lärare modellerar, genom att läsa en bit ur boken, där det
finns ett svårt ord. Tänk sedan högt kring hur man t.ex. kan ta hjälp av ord och meningar, runt ordet,
för att lista ut vad det betyder.
Här är exempel på ord, från boken, som kan behöva förklaras:
•
lönnmördare
•
rådiamant
•
agent
•
diktator
•
president
•
härska
•
podiet
•
machete
•
hölster
•
kust
•
kryptera
•
ammunition
•
handgranat
•
krypskyttar
•
explosion
•
avfyra
•
sköld
•
k-pist
•
blodsdiamanter
•
lian
•
rebeller
•
slavar
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Lärarmaterial
SIDAN 3
General & spion – lek
Lämplig plats: Var som helst där det finns plats att springa. Det är bra om det finns saker att smyga
bakom.
Hur många? Max 25
Utrustning: Lekkort, gärna laminerade
1. Dela upp deltagarna i två lag. Skriv tolv lappar med röd penna och tolv med blå penna. På varje
lapp ska det stå en militär grad, och ett poängtal. Vad det ska stå på lapparna ser ni här: general
12, överste 11, major 10, kapten 9, löjtnant 8, fänrik 7, fanjunkare 6, sergeant 5, furir 4, korpral
3, mening 2 och spion 1.
2. Rita upp ett bo för det blå laget, och ett för det röda. Alla deltagare drar varsin lapp. De som fått
blå lappar drar sig till sitt bo, och de som fått röda till sitt. Det är viktigt att man inte avslöjar, för
motståndarna, vilken grad/poäng man har fått.
3. Nu börjar leken. Alla smyger runt och jagar alla. När någon blir kullad, visar båda upp sina lappar. Den som har högst grad/poäng tar den andra tillfånga. Röda fångar sitter fängslade i de blåas
bo och tvärtom. Man kan befria lagkamrater genom att smyga sig in i motståndarnas bo, och ta
med sig sin lagkamrat därifrån. Ingen får kulla paret förrän de är mitt på banan.
4. Det finns två personer, i varje lag, som är särskilt viktiga: generalen och spionen. Generalen, för
att han/hon har högst grad/poäng och spionen, för att han/hon är den ende som kan ta generalen.
När den ena generalen är tillfångatagen, är leken slut. Det gäller alltså att skydda sitt lags general
och spion. Det kluriga med leken är taktiken. Hur ska man skydda sin general, och spion, så
att ingen anar vem som är vem? Vem ska man låta vakta boet? Vem ska man skicka fram, för att
befria fångar?
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Benni Bødker
Elevmaterial
Lärarmaterial
SIDAN 4
Vem är vem i boken?
Låt eleverna göra ett persongalleri över personerna i boken. Berätta att de ska skriva om vad de olika
personerna heter, hur gamla de tror att de är och vilken relation de har till varandra. Den här uppgiften
kan du berätta om, redan innan ni börjar läsa boken, eftersom det dyker upp nya karaktärer och ny
information, under läsningens gång.
Namn
Ålder
Utseende
Egenskaper
Relation till de andra
personerna i boken
Malik
Jacobs
Carmen Roca
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 5
Under läsningen
Attentatet
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1. På vilket hotell, kostar det 10 000 dollar, att bo en natt?
(Det kostar 10 000 dollar, för en natt, på hotell Burj Al Arab.)
2. Hur många skott hörs vid hotellet?
(Det hörs fem skott, vid hotellet.)
3. Var är presidenten?
(Presidenten är på väg från hotellet, i helikopter.)
4. Vad gör mannen, med den svarta Glocken, som är fel, och får Malik att fråga vad han gör?
(Mannen, med den svarta Glocken, tar upp en pistolhylsa och stoppar den i fickan.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
5. Varför gillar många agenter SIG Sauer P229? Skriv två anledningar.
(Många agenter gillar den för att den är lätt att gömma, och att den dödar.)
6. Är presidenten en man eller en kvinna?
(Presidenten är en kvinna.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
7. Vad är det för folk, som bor på ett hotell som kostar 10 000 dollar för en natt? Vad tror du?
(Eget svar)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 6
8. Varför, tror du, att de ska spärra av området, och att ingen får röra platsen?
(Eget svar)
9. Vem har skjutit presidenten, tror du?
(Eget svar)
Kodbrytningen
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
10.Varför tror Malik, att han kommer att bli utkastad från skolan?
(Han misslyckades på deras övning.)
11.Vilket är Maliks favoritämne?
(Maliks favoritämne är ninjutsu.)
12.Vad betyder ordet ”okouy”?
(Okouy betyder idiot.)
13.Vilken är den enklaste kod som finns?
(Den enklaste kod som finns, är att man byter ut en bokstav mot en annan. Om man byter ut A mot en
bokstav sju steg fram, blir det G. B byter man ut mot H. C byter man mot I… Och så vidare.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14.Vad för sorts skola, går Malik i?
(Malik går i en agentskola.)
15.Varför tror Malik att bara han, får sluta på skolan? Det finns ju andra, som också var klantiga, på
gårdagens övning?
(Han tror att han är den ende som får sluta, för att han var den ende som blev dödad.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 7
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
16.Tror du att det finns en sådan här skola på riktigt? Var finns den, i så fall?
(Eget svar)
Agentskolan
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
17.Hur mycket kostar det för Maliks föräldrar, för att Malik ska få gå på Moray?
(Det kostar inte en krona, för Maliks föräldrar.)
18.Hur måste Malik vara klädd, i skolan?
(Malik måste vara klädd i svarta byxor, svart kavaj, vit skjorta och slips.)
19.Vad betyder INTERPOL?
(INTERPOL betyder Internationella kriminalpolisen.)
20.Vad ska Malik göra, för att få stanna kvar på skolan?
(Malik ska vara med på ett riktigt uppdrag. Då kan de se, vad han går för.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
21.Var ligger Moray?
(Moray ligger i Skottland.)
22.De flesta klarar inte mer än några månader. Hur många?
(De flesta klarar inte mer än sex månader.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 8
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
23.Hade du tackat ja till uppdraget?
(Eget svar)
Diamantgruvan
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
24.Vad visas på skärmen, i rektorns rum?
(På skärmen, i rektorn rum, visas nyheter från hela världen.)
25.Vem är Carmen Roca?
(Carmen Roca är skolans rektor.)
26.Vem har makten i djungeln?
(Rebellerna, har makten i djungeln.)
27.Hur många timmar, per dygn, arbetar barnen i gruvan?
(De arbetar 20 timmar om dygnet, i gruvan.)
28.Vad är det svåraste, med uppdraget, enligt Roca?
(Det svåraste är att ta sig ut ur lägret, levande.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
29.Varför kallas diamanterna blodsdiamanter?
(De kallas blodsdiamanter, för att diamanterna kommer från gruvor i Afrika. De som jobbar där är
slavar. De arbetar för rebellerna, under hemska förhållanden.)
30.Vad är en rådiamant?
(En rådiamant, är en diamant som ännu inte har slipats, för att passa i ett smycke.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 9
31.Vilket är Maliks uppdrag?
(Maliks uppdrag är, att ta reda på vem rebellerna säljer diamanterna till.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
32.Har du sett en diamant någon gång? I så fall var?
(Eget svar)
33.Varför, tror du, att Malik är utvald för detta uppdrag?
(Eget svar)
Helikoptern
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
34.Hur kommer Malik till byn?
(Han ska hoppa fallskärm, från helikoptern.)
35.Hur mycket väger Maliks skyddsutrustning?
(Maliks kyddsutrustning väger 20 kilo.)
36.Vad undervisar Jacobs i, på skolan?
(Jacobs undervisar i matte.)
37.Varför vänder helikoptern, och flyger tillbaka mot kusten?
(Helikoptern vänder tillbaka mot kusten, för att den blir attackerad av krypskyttar.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
38.Hur många minuter har gått, sedan de lyfte med helikoptern från båten?
(Det har gått 15 minuter, sedan de lyfte från båten.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 10
39.Varför ropar Maliks ledare, Jacobs, när de är i helikoptern?
(Maliks ledare ropar, för att dörren till helikoptern är öppen, och det är ett högt ljud från helikopterns
propellrar.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
40.Har du åkt helikopter någon gång? Berätta. Om du aldrig har åkt helikopter, kan du berätta om
vart du skulle vilja åka, och med vem.
(Eget svar)
Rebellerna
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
41.Var hamnar Maliks fallskärm?
(Fallskärmen sitter fast uppe bland träden, i en lian.)
42.Vad är en Atlas T4?
(En Atlas T4 är en otrolig smartphone.)
43.Varför tycker Malik att det hade varit bra, att ha en machete?
(Det är svårt att ta sig fram i djungeln. Han måste hugga sig fram.)
44.Hur många skott, per minut, kan Maliks k-pist avfyra?
(Den kan avfyra 850 skott, per minut.)
45.Varför hoppas Malik, att rebellerna inte har sett hans k-pist?
(Han hoppas att rebellerna inte har sett hans k-pist, för att då skjuter de honom direkt.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 11
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
46.Malik tror inte att rebellerna har sett honom? Varför?
(Han tror inte att de har sett honom, för att de har haft fullt upp med att försöka skjuta ner helikoptern.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
47.Vad tror du händer Malik nu?
(Eget svar)
Vapenhandlare
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
48.Varför är inte Malik bunden, när rebellerna tvingar honom med sig?
(Han är inte bunden, för han har inte något vapen.)
49.Vilka har rebellerna tagit till fånga?
(Rebellerna har tagit män, och pojkar, till fånga.)
50.Vad finns i lådorna, som Malik bär ner från lastbilen?
(Det finns vapen i lådorna.)
51.Vad får de, som säljer blodsdiamanter, betalt i?
(De får betalt i vapen.)
52.Var slipas diamanterna?
(Diamanterna slipas i Antwerpen.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 12
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
53.Vilken tid på dygnet, ska Malik fly?
(Malik ska fly på natten.)
54.Vad händer med Malik, om någon upptäcker att han filmar?
(Malik blir dödad, om någon upptäcker att han filmar.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
55.I vilket land ligger Antwerpen? Om du inte vet, kan du leta i en kartbok, eller på nätet.
(Antwerpen ligger i Belgien.)
56.Varför, tror du, att rebellerna har tagit män och pojkar, och inte kvinnor och flickor?
(Eget svar)
Handgranaten
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
57.Var har Malik gömt sig, för att komma bort från rebellerna?
(Malik har gömt sig på flaket till lastbilen.)
58.Hur många män sitter i lastbilen?
(Tre män sitter i lastbilen.)
59.Varför måste Malik hoppa av lastbilen?
(Annars kan inte Jacobs, och de andra, hämta honom, eftersom det finns för många rebeller i bergen.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 13
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
60.Vad är en Blackhawk?
(En Blackhawk, är en helikopter.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
61.Kommer Malik att lyckas komma undan männen? Vad tror du?
(Eget svar)
Explosionen
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
62.Hur lång tid har männen, i lastbilen, på sig att ta sig ut, innan handgranaten exploderar?
(De har fyra sekunder på sig, att ta sig ut.)
63.Vad gör Malik, med brädorna, som han tog med sig från lastbilen?
(Han använder brädorna som surfbräda.)
64.Hur kunde Jacobs identifiera de tre männen?
(Jacobs kunde identifiera de tre männen, genom att titta på de bilder som Malik skickade, när han
lastade lådor ur lastbilen.)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E
Operation Blodsdiamant
Elevmaterial
Benni Bødker
Elevmaterial facit
SIDAN 14
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
65.Varför kommer det bildelar flygande?
(Det kommer bildelar flygande, för att lastbilen exploderade.)
66.Kommer Malik att få gå kvar på skolan?
(Malik kommer att få gå kvar på skolan, eftersom han lyckades med sitt uppdrag.)
Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller
läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.)
67.Varför, tror du, att de har döpt detta kapitel till Explosionen? (Eget svar)
68. Vad finns det i en första hjälpen-låda?
(Eget svar)
W W W. N Y PON F O RL A G .S E