Klicka på korsordet för större version!

HAR SINA
DET
HA DET GRÄNSER
TAR VARA TÖMS
PÅ
BRA
PÅ SIG BULLFEST
MILT SOM
KAN
VISSA
KLÄDER
VARA
T
BAGATELLARTAD
O
INGET
FÖR
SJUSOVARE
LIGIST
GÖR
MORGONTRAFIKEN
V
TEXTILMÖBEL
TAPPA
HÖJD
INTE
ALLA
N
TVÅÅRIGT
ARBETE
STICKER
UT
U
ROAR
MINDRE
LIGA
G
REDEGÖRA
SOPPGRUND
T
R
Ä
D
G
Å
R
D
S
Ä
R
U
V
A
DÅLIGT
SKICK
ROBESTÄMNING
N
Ä
S
S
L
O
R
G
D G Å R D
LEVER
PÅ SIN Å
A R SKUTA
R
I
DEN
T 4 O L MÅLAS
A
DET
A
L
A
G
ÄR JU
PUL EN
SPIRA
SÄTTA DIT
STICKA
IVÄG
ÄR ALLA
KATTER I
MÖRKRET
G
O HATTYP
D A
A G A
N G
©MEDIAKRYSS
VÄGEN I
SKYMUNDAN
SJUTTON
HAR
FÖRMÅGAN
FÖRSTÅ
SKJUTER
UPP SAKER
ALARM
DEN FÅR
OSS ATT
SE RÖTT
SKRIKIG
ÄR PÅ
VÄG
NÅGONSTANS
MÅNGEN I
TOMBOLA
ÄR FETA
DANBOBO
BLODÅKOMMA
50 FÖR
CAESAR
TREA I
SKALA
VAPEN
LÄMNAR
SNABBA
BESKED
PASSERAD
PRODUKT
SVANTE
DREJENSTAM
2015
1
2
3
TAR BORT
BEN FRÅN
LÅNGA
VASSBÅT
S
B
R
S N A T T A R2 E
A8 J T A
K A N
F U T T I G VETERAN S
T T A
N A S A
G A N G S5 T E R
KORT
PÅ
L BESTICK
R E A N
A N G E
N I3 T
S S Ä N G
O R
SES
SÄLLAN
E
L FLORAN
R A R A
I
Ö SOM
T E L J E N DRICKS
F
ÄMNESK E M7 I
ÄMNE
PRICKAS
SOM
I
A K
LITET
VÄLJS AV
I D A
PARTISK S
SVAG
K L E N
1
B I T
HÅLLER
P U R E
LÅDA
O6 R D A R
4
4
5
6
FRAGMENT
KORT
REKLAM
7
7
8
B R I T T S O M M A R
2