I N B J U D A N - Sala Pistolklubb

INBJUDAN
På uppdrag av Västmanlands Läns Pistolskyttekrets inbjuder
härmed Sala Pistolklubb till kretsseriefältskjutning med pistol och
revolver söndagen den 24 Maj 2015.
Tävlingsledare:
Joakim Andersson 073-3372526
Upplysningar:
Joakim Andersson 073-3372526
Anmälan / vapenkontroll: Tävlingsdagen kl. 09.00 - 10.00, ( för två vapen mellan 09.00 – 09.30) vid
Sala Pistolklubbs skjutbana. Skytt äger rätt att deltaga i två vapengrupper
där en start skall vara i vapengrupp C.
Första start kl. 10.00
SKYTTAR FRÅN ANDRA KRETSAR ÄR VÄLKOMMNA.
Startavgift:
Individuellt
Lag
80:-.
15:-. (Avgiften betalas in till kretsens kassör efter tävling.)
Tävlingsplats:
Sala Pistolklubbs skjutbana vid Hyttskogen i Sala. Vägvisning från Lv. 256.
Vapengrupper /
klassindelning:
1
A
B
R
C
Dam C
2
A
B
R
C
Dam C
3
A
B
R
C
Dam C
Juniorer C och Veteraner Yngre / Äldre C.
Tävlingens omfattning /
förutsättning:
48 skott fördelade på 8 stationer enligt Svenska Pistolskytteförbundets
bestämmelser. Revolverklassen skjuter på vapengrupp A:s tider. Andra mål
och skjutställningar än i skjuthandboken kan förekomma.
Lagtävlingar:
Lagtävling 1: Kretsens vpr för föranmälda 3-mannalag utan avseende på
vapengrupp och klass. En reserv får anmälas.
Lagtävling 4: Kretsens vpr för ej föranmälda 3-mannalag i vapengrupp C.
Laganmälan skall inlämnas innan någon skytt börjat skjuta.
Tävlingsjury:
Utses och anslås tävlingsdagen.
Servering:
Dricka/Kaffe & bulle kommer att finnas.
Resultatlista:
Kommer att tillställas samtliga deltagande föreningar via e-mail samt
redovisas på Sala PKs hemsida. www.salapk.se
Sala Pistolklubb hälsar kretsens skyttar välkomna.
Sala 2015-05-16
Sala Pistolklubb
Joakim Andersson
Tävlingsledare