Genarp 2015 vinter

Genarp
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Information från Medborgarkontoret • Vecka 47 2015
Jul i Genarp, 28 november
Denna aktivitet har långa anor och har alla år fått Genarpsborna
på fötter för att gå en runda i byn och träffa vänner och bekanta
och köpa lotter. I år har vi extra fina vinster i Tipsrundan så vi föreslår att man startar tidigt och lägger extra krut på att svara rätt.
Överskottet från årets ”Jul i Genarp” går till Lions Katastrofhjälp/Syrien. Lions är en världsomspännande hjälporganisation
där vi som engagerar oss i Lions satsar egen tid och energi för
att göra trevliga aktiviteter för att samla in pengar till dem som
behöver hjälp.
Varje Lions gör en liten insats lokalt, men när 1.4 miljoner Lions
gör en gemensam satsning blir resultatet riktigt stort och tillsammans kan vi hjälpa till på många ställen världen över.
Här i Genarp får vi stöd och hjälp av lokala företagare och
givmilda Genarpsbor. Vi samlar in ca 180.000:-/år som bland
annat går till:
• Fadderverksamhet för barnen på barnintensiven
och dagkirurgen BIVA
• Handikappstöd
• Stöd till äldrevården i Genarp
• Ungdomsledare-stipendium
• Ungdoms/barnstipendium
• Föreningsstöd i Genarp
Hjälp Lions Hjälpa!
Det är vi som är Lions i Genarp
Redaktion: Medborgarkontoret, Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp. Telefon: 046-35 63 57. www.lund.se/genarp. E-post: [email protected]
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Genarpsnytt, VECKA 47 2015
Kostnadsfri juridisk information!
Medborgarkontoret
informerar
Lunds kommun ser just nu över hur man når sina medborgare på
bästa sätt.
Vi vill veta hur medborgarna helst vill bli informerade och
kommunicera med sin kommun.
Under hösten 2015 genomför vi enkätundersökningar och
intervjuer för att höra medborgarnas åsikter.
Resultatet kommer att utgöra en del av underlaget till hur
Lunds kommun beslutar att informera sina medborgare framöver.
Om du vill delge din åsikt eller har ett förslag i frågan är du
välkommen att höra av dig till ditt närmaste medborgarkontor
[email protected] tel 046-35 63 57
eller till servicecenter i Kristallen, Lund, [email protected]
tel 046-359 75 00.
Öppettider Medborgarkontoret i Genarp
Öppettider Medborgarkontoret i Genarp
Måndag 10-12 & 13-18
Onsdag13-16
Torsdag 10-12 & 13-16
[email protected]
Telefon 046 - 35 63 57
Välkomna till oss på medborgarkontoret!
Samhällsvägledare: Helén Leifsdotter & Sofia Norman
Juristjouren Lund är en ideell verksamhet som består av
studenter på Juristprogrammet vid Lunds universitet. Till
oss kan ni vända er med era juridiska problem inom ett flertal områden. Information ges på svenska och engelska.
Juristjouren har dels en lokal i Lund, dels en ambulerande verksamhet som besöker kontor i Lunds och Burlövs kommun, och
Malmö stad.
Juristjourens lokal i Lund finns på Stålbrogatan 4a.
Besökstider: Kl. 18.00 – 18.30 (måndag – torsdag)
Telefontider: Kl. 18.30 – 20.00 (måndag – torsdag)
Telefonnummer: 046 – 18 84 49
Under hösten besöker vi Genarps
medborgarkontor den 10 december kl. 16.00 - 18.00.
Datum för våren 2016 är den 25 februari och
den 12 maj, kl. 16.00 - 18.00.
För tidsbokning ring medborgarkontoret 046 - 35 63 57.
[email protected]
För mer information om den ambulerande verksamheten hänvisas till Juristjourens hemsida, www.juristjourenlund.se.
Välkomna!
Gilla oss gärna på Facebook ”Juristjouren Lund”.
Information från områdespolisen
När detta skrivs är vi mitt inne i höstlovet. Ungdomarna
är lediga och detta har satt sin prägel på vad som händer
i byn. Vår förhoppning är att ni som är tonårsföräldrar
visar intresse för vad som händer kring era barn. Lyssna på
vad som händer i deras vardag och försök att känna av om
något inte stämmer.
Buskörning med mopeder och A-traktorer är ett återkommande
problem i vårt område. Se över de motorfordon som brukas av
era ungdomar, så att de är lagliga och trafiksäkra. Var en god
förebild i trafiken för ungdomarna.
Ett antal hastighetskontroller har genomförts i och omkring
byn. Efter detta kan vi konstatera att medborgarna i stort kör i
laglig hastighet, men att vissa borde sänka farten något.
Vi områdespoliser i Dalby har även genomfört en informationskampanj rörande bostadsinbrott i Genarp, med hjälp av
polisens volontärer. Detta innebar att vi under en kväll förstärkte
vår närvaro i byn och dessutom knackade dörr i de områden
som enligt statistiken drabbats av inbrott.
Om ni får ta del av information rörande händelser i närområdet
är ni välkomna att dela den med oss. Ring 114 14 och be att få
tala med polisen i Dalby, alternativt lämna ett tips, så kommer
informationen oss ändå tillhanda.
Med tillönskning om en härlig höst och vinter,
Johan N – Polisen Lund / Genarp.
Redaktion: Medborgarkontoret, Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp. Telefon: 046-35 63 57. www.lund.se/genarp. E-post: [email protected]
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Genarpsnytt, VECKA 47 2015
Blodgivare gör
skillnad på riktigt!
Du kan också hjälpa till. Blodbussen kommer till Genarp tre
gånger per år. På www.geblod.nu finns blodbussens tidtabell
och allt om blodgivning.
Varmt välkommen!
Blodcentralen Skåne
www.facebook.com/geblod
www.facebook.se/blodomloppet
www.twitter.com/Skaneblod
www.Geblod.nu
www.blodomloppet.se
Instagram.com/geblod
Genarps företagargrupp
Visste du att det finns 545 företag i Genarp
spridda över 173 olika branscher?
Nu har vi dragit igång Genarps företagargrupp. Vi har träffats
två gånger för att stämma av hur intresset ser ut i byn med gemensamma nätverksträffar. Senast var vi 17 stycken som slöt
upp på frukostmötet som hölls i konferenslokalen på Genarps
lådfabrik. Gäst vid detta tillfälle var Michaela Tellenmark
Näringslivsavdelningen på Lunds kommun.
Så om du är företagare och utgår från Genarp och/eller bor i
byn så tveka inte att komma till nästa träff som är fredagen den
4/12 kl 7:30-9:00 på Human bridge (Erikshjälpen i Genarp).
Vi tänker att vi ska fortsätta våra diskussioner om hur vi marknadsför företagen i Genarp på bästa sätt samt hur vi ska göra
Genarp till en blomstrande by.
Vill du läsa minnesanteckningarna från tidigare möte och/eller
anmäla dig till nästa träff kan du gå in på Genarps företagargrupp på Facebook eller maila till: [email protected]åkom.se eller
[email protected]
Hjärtligt välkommen!!
30 år med
rörelseglädje Vanliga
bluffar
och energi!
på telefon
I 30 år har engagerade ideella ledare och värdar hos Friskis&
Svettis Lund gjort det möjligt för alla Genarpsbor att vecka
efter vecka få uppleva rörelseglädje med hög träningskvalité
och skapa leenden tillsammans.
För att fira detta bjuder nu Friskis&Svettis in till ett specialpass måndagen den 21/12 kl 19:00 i Idrottshallen dit alla är
varmt välkomna!
Är du sugen på att prova vår träning redan nu? Du har möjlighet till fem gratis prova på tillfällen under tre veckor när det
passar dig.
Prova på kupong kan hämtas ut på passen.
Vårterminens schema startar torsdag 7 januari med möjlighet
till varierad träning både ute och inne.
www.lund.friskissvettis.se
Du blir kontaktad på telefon av en försäljare och får ett erbjudande som framställs som gratis. När du har tackat ja visar det
sig att du blir abonnemangskund och får nya leveranser varje
månad tillsammans med en faktura.
Tänk på det här
• Gratiserbjudanden, pensionsrådgivning eller erbjudanden
om att sänka dina telefonkostnader kan vara bluffar där
konsumenterna kan luras in i snåriga avtal.
• Se till att du vet vilket företag du pratar med och hur du kan
kontakta företaget. Tacka aldrig ja till någonting utan att du
är helt säker på vad du säger ja till.
• Ångerrätten är ett vanligt försäljningsargument när du blir
kontaktad. Men är det hela en bluff kommer det vara svårt
att få kontakt med företaget när du vill ångra dig. Oseriösa
försäljare ringer även om du har spärrat ditt telefonnummer
i NIX-Telefon.
Har du fått en bluffaktura?
Det vill säga en faktura på en vara eller tjänst som du inte
beställt. Betala inte. Du ska bara betala för varor och tjänster
du uttryckligen har beställt. Så här gör du för att bestrida en
felaktig faktura.
• Meddela företaget skriftligt att du inte kommer att betala.
• Spara alltid kopior på brev och mejl när du bestrider fakturan.
Redaktion: Medborgarkontoret, Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp. Telefon: 046-35 63 57. www.lund.se/genarp. E-post: [email protected]
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Genarpsnytt, VECKA 47 2015
Vinterväghållning vägar och gator
Väg 7
Väg
790
98
Väg
790
Väg
790
När det snöar måste vi först ta hand om huvudgator och gator
som
ansluter till Trafikverkets stora vägar. Vi tar dessutom hand
V
äg 798
om centrum före ytterområdena. Det är viktigt att räddningsfordon och busstrafik kan ta sig fram.
Mindre gator och villagator snöröjs vardagar under dagtid.
På gator med högsta prioritet (röd) ska snöröjningen vara
klar kl. 07.00 alla dagar. Vi kan bli sena om det snöar eller blir
plötslig halka tidigt på morgonen.
Mindre gator och villagator tar vi hand om vardagar under
dagtid. Målet är att:
•gata med prioritet 2 (grön) snöröjs 8 timmar
Vä
efter det har slutat snöa och
g7
90
•gata med prioritet 3 (blå) snöröjs efter 12 timmar.
Om
Väg 7det snöar på en lördag blir det alltså plogat samma dag på
98
gata med prioritet 1, måndag på gata med prioritet 2 och tisdag
om gatan har prioritet 3.
Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator
och bussgator innan vi hinner till mindre gator vilket kan betyda
flera dagars väntetid för gator med lägre prioritet.
Vid halka används oftast sand. Salt används av miljöskäl endast
vid akut halka.
Vä
g7
Landsvägsnätet
Vä
Kommunens vägnät anpassas till Trafikverkets intilliggande
g7
90
vägnät för att få en enhetlig standard. Förebyggande halkbekämpning får ske om väderprognosen varnar för svår halka. På
kartorna är Trafikverkets vägar gula.
90
Lagar och krav
Vid halt väglag under perioden 1 december - 1 april måste din
bil vara utrustad med vinterdäck.
För mer information: www.lund.se/vinter
PLANSAMRÅD
7 oktober – 30 november 2015
Detaljplan för Genarp 6:53 i Genarp, Lunds kommun
Björkvallastigen
Planens innehåll
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra
friliggande villabebyggelse inom fastigheten Genarp 6:53.
För befintlig bebyggelse är detaljplanen utformad med varsamhetsbestämmelse så att byggnadernas karaktär och värden ska
tas tillvara vid underhåll. Däri ingår:
• Byggrätt för friliggande villabebyggelse.
• Största byggnadsarea (procent) av fastighetsarean.
• Minsta storlek på fastighetsarea.
• Byggrätt och varsamhetsbestämmelse
för befintlig bebyggelse.
• Tekniska anläggningar (VA, el, tele/data).
Läs mer på:
www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Planer-pa-gang/Genarp/
Genvägen förlängs
och färdigställs
Nu förlängs Genvägen, det byggs gång- och cykelbanor, läggs
asfalt och planteras träd. Det blir också två cirkulationsplatser
– en på Kyrkovägen och en på Gödelövsvägen. Det finns en
byggskylt på plats. Bygget kommer att pågå fram till sommaren
2016 och byggentreprenören heter akea.
http://www.lund.se/genvagen
Redaktion: Medborgarkontoret, Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp. Telefon: 046-35 63 57. www.lund.se/genarp. E-post: [email protected]
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
Genarpsnytt, VECKA 47 2015
Kom och prova på luftgevärsskytte!
Bostadstillägg
Vi skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Plats: Medborgarhusets källare.
Tisdag och onsdagskvällar med anmälan mellan kl. 18.00-19.00.
för pensionärer
Du bör vara 6-7 år för att klara att hålla i geväret, och är du så ung ser vi gärna att en förälder
är med. Ingen gräns uppåt men ungdomarna har förtur och vi äldre börjar vid kl. 19.00.
Du får ett program med dig hem med våra träningstider när du kommer och testar!
Vi skjuter fram till den 8/12 sedan tar vi jullov fram till den 12-13/1 2016.
Pensionsmyndighetens
Eva Magnusson
besöker Dalby
ons den 10 februari
i samlingssalen
på medborgarkontoret
Anders Olsson, tel 070 - 452 25 70
Genarps skyttesportförening
Hemsida: www.gssk.se
FB: Genarps skytte SF
Vem är berättigad till bostadstillägg
och hur går det till att söka?
En informationsträff för dig som är
pensionär eller snart ska gå i pension.
Föranmälan senast den 1 februari.
Medborgarkontoret, 046-35 63 48.
Min Pinne
Musikföreställning med
Duo Medi på Genarps
bibliotek onsdagen den
18/11 kl 9.00.
Tutelitut, vem
spelar där?
Olle och Ekorren möter
varandra i skogen.
De hittar pinnar som ger
olika ljud och provar att
spela på dem.
För barn 1-3 år.
Gratis, ingen föranmälan.
10.00
Eva Magnusson,
Pensionsmyndigheten,
informerar om bostadstillägg.
10.45
Vi bjuder på kaffe och kaka.
11.00
Frågestund om bostadstillägg och pensioner
Välkommen!
Medborgarkontoret
& Träffpunkten
Kalender
Datum
Klockan
17/11 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00
Plats: Medborgarhuset, källaren
November
17/11 19.15
Sherlock Holmes och Jack the Rippers London
Historikern Peter Andersson berättar om ”Jack the Rippers London”,
gratis, ingen föranmälan. Plats: Genarps bibliotek
18/11 09.00
Min Pinne (Barn)
Musikföreställning med Duo Medi. Tutelitut, vem spelar där?
Olle och Ekorren möter varandra i skogen. De hittar pinnar som ger
olika ljud och provar att spela på dem. För barn 1-3 år.
Plats: Genarps bibliotek
18/11 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00.
Plats: Medborgarhuset, källaren
21/11 10.00-13.00 Släktforskning
Släktforskningshjälp med Dalbybygdens släkt- och folklivsforskar
förening, gratis, ingen föranmälan. Plats: Genarps bibliotek
23/11 19.15
Brädspelskväll
Kom och spela brädspel med likasinnade! Vi har spel och instruktör,
kaffe/te serveras. Plats: Genarps bibliotek
24/11 15.00 &
19.15
Genarps biblioteks filmklubb
Visningar kl. 15.00 och kl. 19.15. För information om vilka filmer som
visas se vår hemsida eller Facebookprofil. Plats: Genarps bibliotek
24/11 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00.
Plats: Medborgarhuset, källaren
25/11 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00.
Plats: Medborgarhuset, källaren
28/11 14.00-18.00 Jul i Genarp
Lions arrangerar ”Jul i Genarp”.
Datum Klockan
December
1/12 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00.
Plats: Medborgarhuset, källaren
1/12 19.15
Lästipskväll
Lästipskväll – personalen tipsar om litteratur för stora och små inför den
stundande ledigheten. Gratis, ingen föranmälan. Genarps kulturförening
säljer lotter och fika till självkostnadspris. Plats: Genarps bibliotek
1/12 09.30
Julepottan (Barn)
Julepotta med traditionella julsånger och danslekar, för barn i alla åldrar.
Gratis, ingen föranmälan. Plats: Genarps bibliotek
2/12 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00.
Plats: Medborgarhuset, källaren
8/12 18.00-19.00
Kom och prova på luftgevärsskytte - avslutning
Genarps skytteförening skjuter luftgevär under vintersäsongen.
Tisdags- och onsdagskvällar med anmälan mellan 18.00-19.00.
Juluppehåll till den 12/1 och 13/1 då vi startar igen.
Plats: Medborgarhuset, källaren
8/12 19.15
Islams historia
Forskaren Torsten Jansson kommer och berättar om Islams historia,
gratis, ingen föranmälan. Plats: Genarps bibliotek
10/12 16.00-18.00
Juristjour på Medborgarkontoret
30 minuters gratis rådgivning. Boka tid på telefon 046-35 63 57 eller
[email protected] Anmälan senast 7/12. Plats: Medborgarkontoret, Heckebergavägen 1
10/12
Nobelfest på Medborgarhuset i Genarp
Nobeldagen firas i Stockholm, men vi firar den även i Genarp – och
antagligen mycket bättre. Den 10 december blir det stor nobelfest uppe
på medborgarhuset i Genarp. Mat och dryck, underhållning och dans.
Så ta på din finaste nobelskrud och kom! Anmälan och vidare information finns på Genarps Träffpunkt. Anmäl dig i god tid.
Plats: Medborgarhuset
16/12 09.30
Filmklubb (Barn)
Filmklubb. Barntillåten film för barn 2-6 år. Gratis
Plats: Genarps bibliotek
10.00-18.00 Biblioteket öppet under ”Jul i Genarp ”
Biblioteket håller öppet mellan 10-17 som en del av
Lions jularrangemang. Plats: Genarps bibliotek
14.00
Filmvisning
Filmvisning av klassisk julfamiljefilm med tomtar och troll, gratis,
ingen föranmälan. För alla åldrar. Plats: Genarps bibliotek
Redaktion: Medborgarkontoret, Heckebergavägen 1, 247 70 Genarp. Telefon: 046-35 63 57. www.lund.se/genarp. E-post: [email protected]