Lilla höstkonferensen 2015

Östergötlands län
Östergötlands länsförbund bjuder in till
Lilla höstkonferensen 2015
– en plattform för nätverkande inom länet
lördag 28 november
En träff för dig som redan jobbar med, eller vill lära dig mer om, några av
länets verksamhetsområden. Du som redan är engagerad kan också prova
på nya områden.
Eller så kommer du och fikar och minglar med andra engagerade!
session 1
session 2
klockan
10-12
12-13
13-15
Handla miljövänligt
Skog
Mötesledare: Elsie Mantefors
Mötesledare: Rebecka LeMoine
enkel lunch
(var god meddela
specialkost i förväg)
Vatten
Naturskyddsföreningens kansli Sydost
sydost.naturskyddsforeningen.se
Vi välkomnar både dig som redan
är engagerad och dig som är ny!
Anmälan sker till
[email protected]
senast den 20 november
Deltagandet är kostnadsfritt!
plats
Avsikten med konferensen är att skapa
en plattform för nätverkande inom länet
avseende dessa områden. Vi kommer att
inleda med att presentera respektive
verksamhet och sedan jobba vidare med
ärenden som är på gång just nu.
kontakt
Mötesledare: Ingemar Hillerström
Anmälan
Mötesledare: Cecilia Ambjörn
Planfrågor
Studiefrämjandet i Linköping,
Platensgatan 25
0760 96 94 96