FOLKRACE KARTING MOTOCROSS LILLA BANAN

FOLKRACE
RALLY
1/1 -31/12 lördag
kl. 10.00 - 15.00
OBS. Tag kontakt med Mike Sterner
1/1 -31/12 lördag
kl. 10.00 - 14.00
OBS. Tag kontakt med Mike Sterner
KARTING
RUNDBANAN
1/4 - 30/9 Tisdag o torsdag
1/4 -30/9 söndag
1/10 - 30/11 Lördag o söndag
kl. 17.00 - 20.30
kl. 9.00 - 15.00
kl. 9.00 - 15.00
Isracing
15/11-31/3 Lördag
kl: 11.00 - 15.00
ENDURO ERSBOBANAN
MOTOCROSS LILLA BANAN
15/4 - 30/9 tisdag o torsdag
1/10 - 15/4 söndag
kl. 17.00- 21.00
kl: 10.00 - 15.00
MOTOCROSS STORA BANAN
15/4-30/9 tisdag o torsdag
1/10 - 15/4 söndag
kl. 17.00 -21.00
kl. 10.00 - 15.00
Nov-jan: tisdagar och torsdagar 16-21
samt söndagar 11-16
Feb-april: tisdagar och torsdagar 16-21
samt lördag och söndag 11 -16
Maj: endast söndagar 11-16
Juni-första veckan i okt: tisdagar och torsdagar 16-21
samt söndagar 11-16.
Reservation för ändringar
För att få utnyttja SMK Gävle's anläggningar för träning gäller följande träningsavgifter,
Årsavgifter Medlem: 500 kr Engångsavgift 100 kr
Icke medlem Enduro och Motocross 100 kr
Icke medlem Folkrace, Karting, Rally och Rundbana 200 kr
Avgiften betalas till träningsansvarig på Gävle Motorstadion
När träningsavgiften är betald erhålles ett träningskort som ska visas upp vid träning.