Tystberga Förskola Lilla gärdet

Tystberga Förskola
Blåklinten och Vallmon
Lilla gärdetbrev
9/9 2015
Välkomna tillbaka efter sommarledigheten! Det är roligt att ses igen, och extra
välkomna är alla nya barn och föräldrar som börjat på Lilla gärdet!
Vi hälsar också vår tillförordnade förskolechef Pia Hållsten
välkommen till oss. Hon presenterar sig i ett brev som ni får
som bilaga. Vill ni få kontakt med henne är mejladressen
[email protected] Tel nr 0155-457681
Studiedag
Höstens första studiedag blir fredag 11/9. Förskolan är då
stängd. Alla pedagoger i kommunen kommer att lyssna till
Birgitta Månsson – pedagog, coach och mentor speciellt inom
området Entreprenöriellt lärande i förskolan. Mer om detta på
föräldramötet som vi kommer att bjuda in till senare under hösten!
Utevistelse på morgonen
Som ni vet är vi som regel ute på gården efter ca kl 7 på morgonen om vädret så
tillåter, och vi hoppas det dröjer några veckor till innan det känns för kallt… Vi
kommer i fortsättningen inte att sätta upp skylten på ytterdörren Vi är ute på gården
som så tydligt visar att ingen är inomhus. Det känns onödigt att upplysa obehöriga
personer att huset är tomt. Hittar ni oss inte inomhus förstår ni att är vi ute på
gården!
Uppdatering av uppgifter, schema m.m.
Inför läsårets början är det dags att uppdatera de uppgifter vi har om barnet på
blanketten Det här behöver vi veta om ditt barn. Ny blankett har ni fått på hyllan.
En ny, mer detaljerad schemablankett har ni också fått att fylla i. Där vill kommunen
ha uppgifter om båda vårdnadshavares arbetstid/studietid samt barnets vistelsetid
på förskolan.
För föräldrar som studerar gäller också att Ni måste lämna in ett studieintyg från
skolan.
Vid förälders sjukskrivning som varar längre än 1 vecka måste sjukintyg lämnas in.
Lägg intyget i ett förslutet kuvert så lämnar vi det vidare till förskolechefen.
Intervjufrågor om trivsel och trygghet
Som ett led i förskolans arbete med likabehandlingsplanen mot diskriminering och
kränkningar genomförs i september och februari intervjuer med alla barn om trivsel
och trygghet på förskolan. De äldre barnen intervjuas av pedagogerna, medan vi på
Blåklinten försöker tolka de yngsta barnens upplevelser.
För att få ett ännu bättre underlag vill vi också att Ni föräldrar intervjuar ert barn
hemma och fyller i blanketten ni får på hyllan. För de yngre barnen som ännu inte kan
svara på frågor får ni föräldrar försöka svara utifrån hur ni upplever barnens vistelse
på förskolan. Skriv gärna kommentarer!
Köket – ekologiskt
Vi är stolta över att kunna informera er föräldrar om att Lenas inköp till köket idag
består av 45,3 % ekologiska varor! Bra jobbat Lena!
Vi har till och från arbetat med något som kallas Sapere här på förskolan. Det är en
metod som bygger upp barnens kunskap om våra sinnen. Vi erbjuder barnen att
smaka på nya, men även vardagliga, livsmedel. Vi vill med detta att barnen ska få lära
känna sina sinnen och sin egen smak. De får chansen till att träna upp ett språk för att
uttrycka vad de upplever. De lär sig våga prova nya produkter och rätter. När tillfälle
ges tar vi in livsmedlet hos barnen på en samling. Låter dem smaka och sätta ord på
sina upplevelser av livsmedlet.
Blåklinten
Vi har hittills välkomnat sex nya barn, och under sept-okt fylls gruppen på ytterligare.
Det innebär att barngruppen nu är betydligt ”yngre” än förra läsåret. Vi arbetar
förstås intensivt just nu med trygghet och anknytning för både gamla och nya barn. Vi
övar på alla nya namn, och märker att det är roligt med nya kompisar!
Ett stort intresse hos barnen är Babblarna som vi sjunger och pratar om dagligen. Det
är ett roligt och bra sätt att öva på olika språkljud som är till hjälp i den tidiga
språkutvecklingen. Det aktiva arbetet med stödtecken som vi använder i
kommunikationen med barnen främjar också tal och språk för alla barn.
Ljusprojektet som vi arbetade med förra läsåret startar vi upp igen så småningom
under hösten. Som en början tänker vi använda oss av de skuggbilder vi hoppas få in ni kommer väl ihåg sommaruppgiften Ta kort på en skugga..? Tack till Er som har
lämnat in bilder – vi ser fram emot fler!
Vallmon
Något gick snett och vår sommaruppgift kom aldrig ut innan sommaren! Men vi
kommer att fortsätta jobba med Ljus. Om barnen har något som hänt under
sommaren kopplat till Ljus/Skuggor så får de gärna berätta det för oss och
barngruppen och även ta med bilder om det finns. Vi kommer börja med att
tillföra material och skapa möjligheter till nya upptäckter av ljus i vår miljö. Vi
har fått nya barn till Vallmon som inte var med förra terminen då vi fokuserade
mycket på skuggor. Vad har de för upptäckter att berätta om? Vi pedagoger
iakttar, lyssnar och följer barnens intressen i den fortsatta utvecklingen.
Vi kommer till stor del fokusera på hur vi är mot varandra på Vallmon. Hur vill vi
bli behandlade av våra kompisar? Hur är man en kompis? Vilka regler ska vi ha,
behövs regler? Det material vi har att leka med på förskolan hur ska det
behandlas? Vi läser och diskuterar med barnen och lyfter aktuella händelser
dagligen.
Hälsningar personalen på Lilla Gärdet!!