Ladda ner pdf - Top Ten Sverige

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2015
TRYCK: MAJORNAS GRAFISKA
FORM OCH PRODUKTION: MARIA LYCKE FORM
The sole responsibility for the content of this booklet lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any
use that may be made of the information contained therein.
Vinden i ansiktet
Saltstänkta klippor
och bensin i vattnet ...
Det här gör bensindrivna
båtmotorer med miljön.
Visste du att i en gammal tvåtaktare passerar 30% av bränslet
oförbränt rakt ut i vattnet? Bensin är mycket giftigt för
vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna
sprids uppåt i näringskedjan.
Fördelarna med eldrivna
båtmotorer är många.
Den är ren.
Inga utsläpp av giftiga avgaser.
Den är snäll mot dig, vattnet och luften.
Den är tyst.
Detta sker dessutom under den period på året då aktiviteten i vattnet är som
högst och ekosystemen är som känsligast, nämligen sommaren. Utsläppen sker
både i havet och i insjöar, i vatten som vi använder till bad, fiske och som
dricksvattentäkter. Även nyare 2- och 4-taktsmotorer orsakar stora utsläpp men
då främst till luften eftersom det mesta av bränslet förbränns.
Låga driftskostnader.
En liten båt med elmotor
kostar 20–30 öre per sjömil att köra.
Den är klimatsmart.
Sverige är ett stort båtland med 900 000 fritidsbåtar. Det finns nästan 600 000
utombordsmotorer och trots att det blev försäljningsförbud av traditionella
2-taktsmotorer 2007 så fanns det år 2010 fortfarande 175 000 gamla 2-taktsmotorer i landet. Vill du ha en driftsäker motor som inte bidrar till miljöfarliga
utsläpp och störande oljud så finns det all anledning att köpa en elutombordare.
w w w. t o p t ensver i ge.se
En elmotor är mycket mindre störande
för både djurliv och människor.
Den är enkel och lättkörd.
Du slipper startbekymmer
och kladd med bensin.
Mycket lägre koldioxidutsläpp jämfört med en
vanlig bensinmotor.
w w w. t o p t ens ve r ige. s e
Vilken elutombordare
ska jag välja?
Eldriven utombordsmotor
passar dig som …
På senare tid har det dykt upp större motorer på ett par tusen watt vilka kan
ersätta bensinmotorer på cirka tio hästkrafter. Med rätt batteri går det att vara
... hellre vill höra vågskvalp
och fågelkvitter än dånande
motorljud.
ute till sjöss i ett par timmar.
De minsta motorerna brukar ha 300–500 watts effekt och används ofta som
... inte prioriterar att
åka väldigt snabbt.
trollingmotor men fungerar också till små gummibåtar och kanoter. Mellanstora motorer på 500–1200 watt fungerar bra till mindre motorbåtar för kortare
turer till badviken men också som hjälpmotor till mindre segelbåtar.
... gör turer i skärgården
eller insjöar.
För att veta vilken elutombordare som passar till en särskild båt är det bäst att
testa sig fram. Det är viktigt att välja en motor som är stark nog för dina behov
och ett batteri som ger en räckvidd som inte äventyrar säkerheten. Ett felköp är
... inte vill hantera bensin.
aldrig bra för miljön.
På toptensverige.se finns information
om de effektivaste elbåtmotorerna
på den svenska marknaden.
w w w. t o p t ensver i ge.se
w w w. t o p t ens ve r ige. s e
Om batterier och laddning.
Det här är Top Ten.
I dagsläget är det blybatterier och litiumjonbatterier som gäller för elutom-
Toptensverige.se är en hemsida som du kan vända dig till för att enkelt ta
bordare. Litiumjonbatterier är dyrare men innehåller mer energi per kilo än
del av marknadsledande produkters energiprestanda. Det är helt kostnadsfritt
blybatterier. Vad som passar dig bäst beror på typ av båt och användning.
att ha sina produkter på Top Ten vilket medför att vi håller oss oberoende
Om inte vikten är ett problem i båten så kan blybatterier vara ett alternativ.
gentemot producenter och återförsäljare. Top Ten Sverige drivs av Naturskydds-
Om man inte kan ladda batterierna i båten så måste batterierna lyftas ur och
föreningen som är Sveriges största miljöorganisation med 221 000 medlemmar.
transporteras och då kan litiumjonbatterier vara att föredra. Utvecklingen av
Top Ten Sverige ingår också i det globala nätverket Top Ten Network tillsam-
batterier går just nu väldigt fort så hör dig för innan du köper nytt.
mans med 16 europeiska länder samt Kina.
Vad kostar en elutombordare?
Elutombordare kan kosta allt från ett par tusenlappar upp till cirka 40 000 för
de allra största. På toptensverige.se finns information och priser på de effektivaste motorerna på den svenska marknaden. Elmotorer är billiga att ”tanka” till
skillnad från bensinmotorer. För bensinmotorer dröjer det inte många år innan
Kontakta oss på Top Ten.
Jesper Peterson
[email protected]
Magnus Jonsson
[email protected]
bränslet blivit den största kostnaden.
w w w. t o p t ensver i ge.se
w w w. t o p t ens ve r ige. s e
NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2015
TRYCK: MAJORNAS GRAFISKA
FORM OCH PRODUKTION: MARIA LYCKE FORM
The sole responsibility for the content of this booklet lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any
use that may be made of the information contained therein.
Vinden i ansiktet
Saltstänkta klippor
och bensin i vattnet ...